Homoseksualumas
5 (100%) 1 vote

Homoseksualumas

Daugelis religijų (tarp jų visos judaistinės kilmės religijos – islamas, pats judaizmas ir krikščionybė) homoseksualų ar biseksualų elgesį laiko nuodėme. Kai kurios iš religijų homoseksualumą ar biseksualumą traktuoja kaip asmens pasirinkimą. Šiose religijose laikoma, kad homoseksualai pasirenka nuodėmingą gyvenimą, kai nusprendžia turėti seksualinių santykių su tos pačios lyties asmenimis.

Romos katalikų bažnyčia šiuo metu pripažįsta skirtingų lytinių orientacijų egzistavimą ir reikalauja susilaikymo nuo homoseksualių santykių, remdamasi „nereprodukcinių lytinių santykių“ draudimu. Pagal dabartinę bažnyčios doktriną, biseksualūs asmenys privalo apsiriboti tik heteroseksualiais santykiais, o jų homoseksualūs potraukiai yra „išmėginimas“.

Požiūris į homoseksualus įvairias laikotarpiais, ir įvairiose kultūrose buvo skirtingas, pavyzdžiui, Senovės Graikijoje, tai buvo priimtina. Kai kuriose visuomenėse, pvz., Spartoje, tam tikrose situacijose homoseksualumas netgi buvo skatinamas. Vėliau Europoje tai imta laikyti iškrypimu ir psichine liga, kurią gydydavo psichiatrai. XX amžiuje pamažu požiūris į homoseksualus ėmė liberalėti. Jau daugumoje pasaulio valstybių homoseksualumas nebelaikomas protine liga ir legalizuotas (anksčiau, pvz., Sovietų Sąjungoje už lytinius santykius tarp tos pačios lyties žmonių buvo numatyta baudžiamoji atsakomybė). Dabar yra steigiami įvairūs homoseksualų klubai, rengiami paradai. Nuomonės šių renginių atžvilgiu išsiskiria: vieni (net ir kai kurie homoseksualai) mano, jog jie tik padeda įtvirtinti homoseksualų atskyrimą nuo visuomenės, kitų nuomone, tai yra tam tikras būdas įrodyti, kad homoseksualai taip pat turi teisę rengti savo viešus renginius.

Tam tikrais istorijos etapais homoseksualumas tapdavo neapykantos objektu visuomenėse, sprendžiančiose politines arba socialines problemas. Tokiu pavyzdžiu gali būti nacių vykdytas masinis homoseksualių asmenų naikinimas arba baudžiamasis persekiojimas sovietinėse totalitarinėse visuomenėse.

Per keletą paskutinių dešimtmečių daugumoje išsivysčiusių šalių radikaliai pasikeitė teisinė homoseksualių asmenų būklė. Keleto valstybių teisė šiuo metu numato vienos lyties asmenų santuokas, o daugelio Europos šalių teisėje sukurtas civilinės sąjungos institutas.