Humanistinės egzistencinės teorijų idėjų taikymas socialiniame darbe
5 (100%) 1 vote

Humanistinės egzistencinės teorijų idėjų taikymas socialiniame darbe

TURINYS

ĮVADAS. 3

1. HUMANISTINĖS TEORIJOS TAIKYMAS 4

Poreikiai 5

Asmens charakteristika 6

Humanistas – socialinis darbuotojas 8

2. EGZISTENCINĖS TEORIJOS 9

Būti 9

Būti su 10

Ne – buvimas 10

Ontologinės savybės 10

Savieji išgyvenimai 11

Brandi asmenybė 11

Egzistencialistas – socialinis darbuotojas 12

IŠVADOS 14

LITERATŪRA 15

ĮVADAS

Žmogus – yra pagrindinis objektas, nagrinėjamas socialiniame darbe. Jo elgesys, mąstymo būdas, kitos savybės verčia mokslininkus vis labiau ir labiau tyrinėti. Jau nuo senų senovės filosofai nagrinėjo žmogų, jo vidines savybes. Savo darbe atskleidžiu du požiūrius į žmogų, kaip visuomenės objektą, socialinio gyvenimo dalyvį. Tai humanistinė ir egzistencialistinė pažiūros.

Humanistai žmogų nagrinėja kaip žmogiškųjų sąvybių visumą ir pateikia socialiniam darbuotui nurodymus, kurie reikalingi bendraujant ir tiriant žmogų. Tuo tarpu egzistencialistai didžiausią dėmesį skyrė žmogaus būties struktūros analizei.

1. HUMANISTINĖS TEORIJOS TAIKYMAS

Humanizmas – istoriškai kintanti pažiūrų sistema, pripažįstanti pagarbą žmogaus orumui, teisėms į laisvę, lygybę. Humanistinė asmenybės koncepcija yra dar kitaip vadinama Abrahamo Maslow’o vardu. Jis stebėjosi, kodėl psichologai daugiau dėmesio skyrė elgesio anomalijoms, nukrypimams, ligoms, negu gerosioms žmogaus pusėms. Maslow teigė: „ Psichologai pernelyg dažnai įsivaizduoja žmogų kaip būtybę, kuri desperatiškai ginasi nuo kančių, grumiasi su įvairiais gyvenimo vargais, ir daug rečiau kalba apie džiaugsmus, malonumus ir laimę.“ Šis jo požiūris turi dvi puses: pirma, dauguma psichologų renkasi tokią profesijos veiklos kryptį, kaip pagalbą kenčiančiam žmogui ir antra, kai yra didelis minėtosios pagalbos poreikis. Todėl, Maslow nusprendė parodyti kitą – gerąją, šviesiąją žmogaus pusę. Iš dalies pritardamas Rogerso, Eriksono, Jungo bei Mowerio optimistiškam požiūriui į žmogų, Maslow teigė, kad įgimtas požiūris skatina žmogų tapti sąžiningam, mandagiam, kilniam, siekti meilės.

Paminėtinas ir Maslow pasirinktasis eklektiškas metodas, kuriuo teigiama, kad perdėtas teorinis optimizmas gali būti žalingas. Dėl to yra rekomenduojama priimti kai kuriuos Freudo teiginius apie žmogaus prigimtį. Galiausiai yra teigiama, kad yra galima išvengti nevilties aimanų, neva žmogaus prigimtis esanti bloga ir sugadinta, kadangi tai nėra tik dalis tiesos apie žmogų. Be to, turi būti pripažįstama, kad žmoguje glūdi tendencija vystytis.

Maslow, kaip ir Allportas bei Rogersas nagrinėjo dualistinę motyvacijų teoriją. Išskiriami pirmosios bei kitos rūšies motyvai:

1. Pirmosios rūšies motyvai – tai instinktyvūs impulsai, kurie verčia žmogų elgtis taip, kad sumažintų įtampą bei diskonfortą. Kitaip tariant, tai definiciniai motyvai (D – motyvai), kurių esmė, kad ko nors stygius reikalauja patenkinimo, o poreikiai yra bendri visiems žmonėms.

2. Kitos rūšies motyvai – tai vystymosi, augimo motyvai, kurie susiję su žmogaus egzistavimu aukštesniame, nei biologiniame lygyje. Jie nepriklauso nuo aplinkos ir yra būdingi kiekvienam individualiam žmogui.

Be to, pirmosios rūšies motyvai išblėsta, kai stygius kompensuojamas, o vystymosi motyvai tenkinami tik stiprėja. Pateikiu keletą pavyzdžių definicinių bei vystymosi motyvų. Pirmiesiam priskiriami tokie motyvai, kaip alkis, troškulys, pavojaus jausmas, meilė, o antriesiem – ko nos ieškojimas iš smalsumo, neegoistiška meilė, savo potencijų vystymas bei realizavimas, aukščiausių vertybių realizavimas.

Definiciniai motyvai išsaugo organizmą, o augimo motyvai – leidžia žmogui funkcionuoti malonesniu ir sveikesniu lygiu, tačiau pastarieji motyvai nekyla iš nepasitenkinimo savim, kaip definiciniai motyvai.

Poreikiai. Maslow motyvacijos teorijoje didžiausią dėmesį skiria poreikiams, kuriuos skirsto į žemesniosios ir aukštesniosios kategorijos poreikius. Jis pateikia poreikių teorijos koncepciją, kuri teigia, kad poreikių hierarchija yra grindžiama tuo, kad jie ne tik sudaro tam tikrą gradaciją pagal svarbą ir poreikio stiprumą, bet ir pagal atsiradimo svarbą bei pagal tai, kiek jie pajėgūs tapti elgesį motyvuojančiais veiksniais. Yra pateikiama poreikių hierarchijų piramidė, pagal kurią galima suprasti kokie poreikiai pagal Maslow yra stipriausi ir svarbiausi.Aptarsiu kiekvieną iš paminėtų poreikių:

1. Fiziologiniai poreikiai – tai pati svarbiausia hierarchijos grandis. Tokie poreikiai kaip alkis, troškulys, seksas, deguonis, miegas.

2. Asmeninio saugumo poreikiai. Pasireiškia tada, kai garantuojama rami aplinka, stabilus gyvenimas.

3. Priklausomybės ir meilės poreikiai. Po to, kai dvi apatinės grandys yra patenkinamos, stipriau išryškėja priklausomybės ir meilės poreikis. Yra du meilės poreikio lygiai:

• Meilės poreikis, sukeltas kažkokio deficito;

• Nesavanaudiškas meilės poreikis.

4. Savojo orumo ir savosios vertės poreikiai. Labai svarbus yra laiko pranašumo ir pagarbos siekis. Maslow teigia, kad tikrasis orumo jausmas remiasi vien tik realiais laimėjimais, o ne pel nyta šlove.

5. Savęs realizavimo poreikis – aukščiausia poreikių forma, paremta įgimtomis galimybėmis ir gabumais.

Asmens

charakteristika. Maslow taip kaip ir Allportas ir Rogersas, stengiasi apibrėžti optimalų žmogaus prisitaikymą. Pagrįsdamas savo požiūrį jis tyrinėjo žmones, kurie, jo nuomone, yra pasiekę aukščiausią savęs realizavimo poreikių patenkinimo lygį. Išskiriami tokie asmenybės bruožai:

• Realistiškesnis požiūris į pasaulį.

• Aukštesnis savęs ir kitų akceptavimo lygis.

• Didesnis spontatiškumas ir geresnis savęs pažinimas.

• Labiau koncentruojasi ties problemomis.

• Jiems labiau reikia vienumos ir „privatumo“.

• Didesnė autonomija ir atsparumas išorinėms įtakoms.

• Nuoširdesnis džiaugsmo reiškimas ir įvairesnės emocinės reakcijos.

• Dažniau patiria nepapratų įspūdžių.

• Didesnis visuomenės aktyvumas.

• Gilesni ir kupini meilės tarpusavio santykiai.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 863 žodžiai iš 2855 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.