Imones charakteristika
5 (100%) 1 vote

Imones charakteristika

Įmonės charakteristika

N. ir V.Papulovų individuali įmonė buvo įkurta 1997 m. sausio 20 d. Įmonė buvo įkurta panaudojus nuosavas lėšas. Įkūrimo tikslas buvo, plėsti savo veiklą (įsteigiant nuosavą parduotuvę kitoje vietoje, kadangi keletą metų įmonė dirbo nuomodama patalpas maždaug apie penkerius metus), įsteigti knygyną miesto centre, siekti pelno.

Veiklos pobūdis: 524700 – knygų, laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba. (numeris pažymį veikos rūšį pagal įstatyme numatyta tvarka; duomenys gauti teisėtai).

Įmonės rūšys buvo pasirinkta individuali todėl, kad buvo naudojamos savo lėšos, savininkai yra šeimos nariai. Įmonė yra nestambi, todėl apskaita buvo numatyta vesti supaprastintu būdu.

Įmonė yra Mažeikiuose, Naftininkų gatvėje 62, tai viena iš judriausių gatvių mieste, beveik miesto centre. Ši vieta buvo pasirinkta remiantys rinkos tyrimais, nes nuo to priklauso verslo sėkmė. Prie parduotuvės yra privažiavimas, tad klientai gali palikti savo automobilius.

Reklamos iškaba matosi gerai, niekas jos neužstoja.

Knygynas dirba ir teikia paslaugas – priima užsakymus ir t.t.. Darbo laikas nuo 9 iki 19 val. I – V dienomis, šeštadienį nuo 9 iki 15 val..

Individualioji įmonė nuosavybės teise priklauso fiziniam asmeniui ar keliems fiziniams asmenims bendrosios privatinės nuosavybės teise. Šios įmonės neturi juridinio asmens teisių, jų turtas neatskirtas nuo įmonininko turto.

Individualios įmonės pavadinime, būtina įvardinti jos savininką. Šio tipo įmonėms taikomi įstatymai, reguliuojantys valstybinės įmonės veiklą. Įmonė dirba savininko naudai, joms neprivalomos valstybinės valdžios ar valdymo organų užduotys. Įmonė gali būti likviduojama paties savininko arba teismo sprendimu, jeigu nevykdo savo prievolių.

Individualiosios įmonės gali būti dviejų tipų:

1) įmonės, kurių veikla pagrįsta paties savininko ir jos šeimos narių darbu;

2) įmonės, kurių veikla pagrįsta paties savininko ir samdinių darbu.

Šios įmonės turi ir teigiamų ir neigiamų bruožų. Teigiama yra tai, kad individualioji įmonė sudaro sąlygas reikštis savininko iniciatyvai. Privati nuosavybė –palanku diegti naujoves. Be to, individualią įmonę paprasčiau įregistruoti, neprivalomi specialūs valdymo organai, galima paprastesnė apskaita, mažesni pajamų mokesčiai, tarifai.

Neigiama tai, kad jos neturi galimybių samdyti labai kvalifikuotų specialistų, be to, sunku arba visiškai neįmanoma sukurti įmonių, kurioms reikalingas labai stambus kapitalas. Įmonės savininkas rizikuoja ne tik verslu, bet ir savo asmeniniu turtu.

Šioje įmonėje, kur buvo atlikta praktika, yra pirmo tipo individuali įmonė. Įmonėje dirba savininkai ir šeimos nariai. Tai, mano manymu, yra teigiama, įmonėje vyrauja pasitikėjimas tarp darbuotojų, supratimas ir draugiška atmosfera.

Įmonė moka šiuos mokesčius:

 pajamų mokestis –

 kelių mokestis – 0,3%;

 pridėtinės vertės mokestis- 5 % knygų privalomas mokestis; 18 % PVM mokestis.

 socialinio draudimo mokesčiai

 Vertinant šios įmonės ekonominę situaciją perspektyvoje galima paminėti, kad įmonė dirba gerai. Jos efektyvią veiklą parodo nuolat kylantis pelnas. Efektyviai dirbti leidžia geras įmonės įvaizdis. Įmonė įkurta atitinkanti visus reikalavimus.

1. Pirkimo planavimas

Pirkimo planavimas – tai viena iš valdymo funkcijų, kuri atsako į pagrindinį klausimą įmonėje dirbantiems darbuotojams – ką daryti, kad būtų tinkamai įvertintos kitos valdymo visumos funkcijos (organizavimas, kontrolė, vadovavimas). Konkrečiai pasakyti, tai parduodamų prekių, šiuo atveju knygų, “papildymas”, kuris vyksta remiantys parduodamų prekių kiekio analize, asortimento prekių gavimo šaltinių informacija ir paklausos pokyčiais.

Pirkimo planavimo tyrimas vyksta nuolatos, nuo to laiko kai preke buvo nupirkta ir iki to laiko kai ji buvo parduota. Šioje įmonėje prekės vadybininko darbas yra glaudžiai susijęs su darbdavio skiriamu darbu, kadangi įmonė nėra stambi, šį darbą atlieka potencialiai, o kartais atlikdami konkrečią užduotį visi įmonės darbuotojai. Šis tyrimas reikalingas tam, kad sekti prekės ar konkrečios prekių kategorijos pardavimo tempus, kiekį ir kokia šiuo metu yra paklausa.

Kadangi ši rinka yra besikeičianti, paklausos požiūriu, tai perkamų prekių kiekis priklauso tiesiogiai nuo paklausos dydžio ir taip pat nuo užsakytų pirkėjais knygų kiekiu. Todėl perkamų prekių skaičius yra toks, kad artimiausiu metu patenkintų pirkėjų paklausą, nes nenaudinga laikyti didelį konkrečios rūšies prekių ilgai, nes tai papildomos atsargų laikymo kaštai ir taip pat papildomos darbo laiko sąnaudos kontroliuojant didesnių atsargų kontrolę.

Užsakymo laikas yra įvairūs, nes vienu atveju užsakymas daromas tam, kad patenkinti, ar papildyti atsargas, trūkstamas prekės, asortimentą; kitų atveju, remiantys prognozėmis ar rinkos paklausos analizė užsakymas daromas ilgesniam laikui.

Šios šakos asortimento prekių gavimo šaltiniai yra įvairūs, nes prekių (knygų) asortimentas yra labai platus. Įmonė stengėsi patenkinti visus įmanomos pirkėjų norus, kartais šaltinį nurodo patys pirkėjai. Pagrindiniai įmonės tiekėjai yra šie:

Įmonės prekių gavimo

šaltiniai

Eil. Nr. Tiekėjai Prekių kategorijos

1. AB “Šviesa” Mokyklinė literatūra, pratybų sąsiuviniai, grožinė literatūra.

2. UAB “Mūsų knyga” Grožinė literatūra, literatūra skirta vaikams, sveikatos literatūra.

3. UAB “Respublikinis bibliotekų kolektorius” Pratybų sąsiuviniai4. UAB “Vaga” Mokyklinė literatūra, grožinė literatūra, psichologinė literatūra, žodynai

5. UAB “Alma Littera” Grožinė literatūra, mokyklinė literatūra, žodynai

6. UAB “Smaltija” Kompiuterinė literatūra, techninė literatūra

7. UAB “Briedis” Žemėlapiai, mokyklinė literatūra

Papildomi tiekėjai yra nepaminėti,bet jų yra apie trisdešimt.

Prekių gavimui įmonė naudoja vidaus ir išorinę informaciją, ypač prekių ekonomikos duomenis. Vidaus informacijai galima priskirti: įmonėje vedama buhalterija, paklausos tyrimai. Išorinei informacijai priskiriama: tiekėjų prekybos atstovų leidiniai ir informacija, pirkėjų pageidavimai, pasiūlymai.

Pirkimo operacijose naudojami PVM sąskaitos-faktūros, krovinio važtaraščiai, kasos pajamų orderiai – tai pirminiai dokumentai, kuriose turi būti užpildyti visi būtini rekvizitai, kitaip dokumentais neturės teisinio pagrindo. Mokėjimas už prekės vyksta konsignaciniu arba nekonsignaciniu būdu. Koks būdas pasirinktas lemia pasirašyta sutartis tarp įmonės ir tiekėjo.

Kadangi įmonė nėra stambi, o atsargų kiekis nėra didelis, prekių atgabenimas vyksta tiekėjų autotransportu arba įmonei priklausančiu automobiliu. Įpakavimas yra, jei prekių kiekis yra nemažas – nedidelės kartoninės dėžės, arba popierinės pakuotės. Už įpakavimą nėra mokamas joks mokestis, išpakavimo procese nėra jokių kaštų.

1.1. Pirkimo vykdymas

Vykdant prekių pirkimą būtinai turi būti pastovi, konkreti ir laiku pateikta informacija tarp pirkimo, pardavimo ir sandėlių skyrių. Nors šioje įmonėje nėra sudaryti tokie skyriai, bet galima pamatyti kaip įmonėje darbuotojai paskirsto šių skyrių funkcijas ir tarpusavyje bendradarbiauja, teikia informacija vieni kitiems.

Šio bendradarbiavimo procesą galima pavaizduoti schematiškai:

Skyrių bendradarbiavimas įmonės viduje

Informacija apie galimą prekių asortimento kiekį ar prekių pavadinimus suteikta pirkimo skyriuje. Šioje įmonėje šį informacija turi ar ieško prekių tiekimo vadybininkas, jis galima sakyti formuoja įmonės pasiūlą. Jis užsako reikalingas, trūkstamas ar užsakytas prekes. Ar prekių trūksta, jį informuoja sandėlio skyrius, kur vedama atsargų kontrolė, o taip pat prekių priėmimas ir perdavimas prekių į prekybos salę. Pardavimo skyrius, atsako už prekių pardavimą, analizuoja rinką, jos paklausą, todėl jis gali informuoti pirkimo skyrių apie reikalingas prekes, kokia tam tikru laiko tarpu gali būti paklausa, ši informacija labai reikalinga pirkimo skyriui, kadangi remiantys ja, jis ieško informaciją kur įmanoma, iš kokių tiekėjų, šias prekes ar prekių rūšies gauti ar užsakyti.

Vykdant pirkimą įmonė atsižvelgia į paklausos pokyčius. Kadangi tiekėjų ratas Lietuvoje yra didelis, įmonė pasirenka patikimiausias tiekėjus. Šį pasirinkimą lemia:

 Siūloma tiekėjų prekių kaina, nes ši kaina įmonėje užims didesnę dalį prekės savikainos;

 Tiekėjo turimas asortimentas, nes daug daugiau patogu, turėti kelius stambius tiekėjus nei 10-čia mažų ;

 Asortimento, prekių rūšių paklausa rinkoje, nes nuo tokių prekių daugiausiai priklauso įmonės apyvarta;

 Tiekėjo turimas vienos rūšies prekių kiekis, nes darant užsakymus, tiekėjas sugebėtų jį atlikti;

 Kaina, ji turi būti prieinamiausia, atitinkanti paklausos ir pasiūlos santykiui;

 Tiekimo laikas, jis turi būti pastovus, geriau nurodytu tiekimo grafiku;

 Tiekimo ir mokėjimo sąlygas. Tiekimas turėtų vykti tiekėjo nuosavu transportu;

 Mokėjimo sąlygos. Tiekimas turi būti konsignaciniu būdu, tai yra mokėjimas vyksta tada kai tiekėjo pristatyta prekė bus parduota, mokėjimas vyktų pagal nustatytą grafiką.

Prekių gavimo susitarimai tarp įmonės ir tiekėjų yra surašomas tarpusavyje pasirašytoje sutartyje. Joje nurodomos kokiu būdu bus vykdomas pirkimas – konsignaciniu būdų ar nekonsignaciniu; tiekimo laikas – koks bus tiekimo grafikas, ir per kokį laiką bus atgabentos užsakytos prekes; įpakavimas, išsiuntimas ir transportavimas vyksta tiekėjo lėšomis; taip pat nurodomos prekių pristatymo kokybė.

Užsakymo procesas vyksta taip: sudaromas reikalingų prekių sąrašas ir jis išsiunčiamas faksu arba elektroniniu paštu tiekėjui. Tiekimo terminas yra pastovus, kartais plius minus viena diena nuo nustatyto grafiko. Pirkimo kainos retkarčiais keičiasi, nes tiekėjai gali nukainuoti savo parduodamos produkcijos kainą.

2. Sandėliavimas

2.1. Prekių priėmimas

Prekių priėmimo uždaviniai yra šie:

 Priimti prekes;

 Patikrinti, ar transportavimo metu nepažeistas įpakavimas;

 Patikrinti prekių savybes;

 Nustatyti prekių pažeidimus ir matomus trūkumus;

 Sulyginti užsakyme ir faktūroje nurodytos gautų prekių rūšį, kiekį ir kainą

 Pranešti apie neatitikimus, pagal instrukcijas imtis
įmonėje įprastų priemonių;

Priimant prekes, reikia atidžiai ir kruopščiai atlikti visus nurodytus uždavinius, kadangi jei iš anksto pastebėti atvežtų prekių tr8kūmą, galima vietoje surašyti aktą, dėl trūkstamų atvežtų prekių, ir ta pačia diena susisiekti su tiekėju, taip galima išvengti ateityje įmanomus pasiaiškinimus kada ir dėl kieno kaltės įvyko atgabentų prekių trukumas. Prekės šioje įmonėje priima vadybininkas ir apskaitos skyriaus darbuotojas.

Vienas iš svarbiausių prekių priėmimo momentų yra sulyginti užsakyme ir faktūroje, krovinio važtaraštyje nurodytas gautų prekių rūšį, kiekį ir kainą. Jeigu paaiškėja, kad yra trūkstamų prekių, kurie buvo nurodyti užsakyme reikia nedelsiant pranešti ir tiekėjui ir pardavimo skyriui. Užsakymą sudaro šis skyrius, ir jeigu neatvežta prekė buvo užsakyta pirkėju, pardavimo skyrius turi žinoti priežastį, kodėl nebuvo nurodyta prekė, ir kada numatoma ją parvežti. Jeigu neatitinka kaina, tiekėjas tokiu atveju turi pranešti dėl kokios priežasties ji sumažinta arba padidinta. Jeigu padaryta klaida, ir tiekėjas sutinka dėl klaidos, jis dažniausiai perrašo faktūrą, arba papildo trūkstamą prekių kiekį, jei jis neatitinka su kiekiu nurodytų faktūroje ar krovinio važtaraštyje. Schematiškai pavaizduojamas dokumentų duomenų panaudojimas:

Pirminių dokumentų duomenų panaudojimas


Komentaras: gauti pirminiai dokumentai iš tiekėjo, perduodami sandėliui. Jame surašomas prekių priėmimo orderis. Vėliau pirminiai dokumentai perduodami buhalterijai. Faktūroje ar krovinio važtaraštyje duomenys įvedami į atitinkamas analitinės prekių kortelėse, taip pat jie surašomi į tiekėjų žiniaraštį. Iš buhalterijos perduodami pardavimo skyriui informacija apie ką tik gautas prekės, kiekį ir kainą.Skirtumas tarp sandėlio ir buhalterijos teikiamos informacijos pardavimo skyriui yra toks, kad iš sandėlio informacija yra pirminė, tik iš gautų faktūrų ar krovinio važtaraščių, o taip pat duomenys apie gautą tikslu, faktišką gautą kiekį. O iš buhalterijos: informacija yra jau išanalizuota ir pateikta taip, kad būtų matyta kokias kiekiais ir kokiu kiekiu tos rūšies pardavimo skyrius gali realizuoti.

2.2. Prekių sandėliavimas

Sandėlio skyrius, kaip ir visi kiti numatyti įmonėje skyriai, priklauso nuo įmonės dydžio. Sandėlio kaip pagrindinė paskirtis yra saugoti ir kontroliuoti atsargų judėjimą iš sandėlio ir į sandėlį. Galima aišku pasakyti, kad sandėlio funkcija gali būti ir nustatyti tikslų atsargų likutį ir kiekvienos rūšies. Bet, mano manymu, tai nebūtų efektyvu, pirma todėl, kad visas atsargų judėjimas įmonėje atsispindi buhalterijoje, juk visą dokumentacija turi būti buhalterijoje, ir ten atspindėta žiniaraščiuose ar sąskaitose, plius buhalterija pastaruoju metu tampa vis kompiuterizuota, kad sumažino darbo sąnaudos, antra – sandėlio skyriaus darbuotojams sunku būtų kartais pasakyti ir pateikti tikslią informacija apie esamus likučius, kai būtinai reikia sužinoti, daroma inventorizacija.

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 2000 žodžiai iš 6257 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.