Importo statistika
5 (100%) 1 vote

Importo statistika

Įžanga 3

1.Pradinė duomenų lentelė 4

1.1.Statistinė lentelė 5

1.2.Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas 5

2.Santykiniai dydžiai 8

2.1.Dinamikos santykiniai dydžiai 8

2.2.Struktūros santykiniai dydžiai 9

2.3.Ekonomimio išsivystymo santykiniai dydžiai 9

3.Vidutiniai dydžiai 10

3.1.Aritmetinis vidurkis 10

3.2.Harmoninis vidurkis 11

3.3.Progresyvinis vidurkis 11

3.4.Mediana 11

4.Požymio variacijos rodikliai 11

4.1.Variacijos užmojis 12

4.2.Vidutinis tiesinis nuokrypis 12

4.3.Dispersija 12

4.4.Vidutinis kvadratinis nuokrypis 12

4.5.Variacijos rodiklis 13

4.6.Asimetrijos koeficientas 13

5.Dinamikos eilutės 14

5.1.Dinamikos eilučių analitiniai rodikliai 14

5.2.Vidutiniai dinamikos eilučių kitimo rodikliai 15

6.Prognozavimas 16

7.Koreliacija 18

Išvados 21

ĮŽANGA

Statistika – tai mokslas, kuris nagrinėja masinių, socialinių ekonominių reiškinių kiekybinius aspektus, tačiau kartu su tų reiškinių kokybiniu turiniu konkrečiomis vietos ir laiko sąnaudomis. Taigi iš šio apibrėžimo galime daryti išvadą, kad statistikos objektas yra masiniai, socialiniai ekonominiai reiškiniai, kurie turi kiekybines ir kokybines puses. Tai gali būti gamyba, gyventojai, kultūrinio ir politinio gyvenimo reiškiniai.

Statistikos objekto ypatybes sąlygoja jos metodą. Taigi ir šio referato statistikos objektas yra pats importas. Šia temą mums tirti ir nagrinėti mums padės įvairūs metodai, kurių visuma sudaro statistinę metodologiją. Nagrinėdami importą mes apžvelgsime paskutinių šešerių metų surinktus duomenis apie importą. Statistiniais vienetais šiame referate mes laikysime kiekvienos šalies pateiktą importo skaičių. Statistiniai vienetai kartu sudaro statistinę visuma, kuri dar vadinama populiacija. Statistinių vienetų savybės, kuriomis mes domimės atliekant šį importo statistinį tyrimą, vadiname statistiniais požymiais. Šiuo atveju požymiai yra daiktiniai kiekybiniai. Šie požymiai matuojami milijonais JAV doleriais. Statistinio tyrimo požymius galime vadinti daiktiniais kiekybiniais, nes jie parodo visumos vieneto esmę ir kuriuos galime išreikšti skaičiais.

Statistinius rodikliu vadiname skaitmeninę charakteristiką, kuri rodo nagrinėjamo reiškinio savybę ar ypatybę konkrečiomis sąlygomis. Jis rodo importo dydį atskirose valstybėse ar valstybių sąjungose tam tikrais metais. Norint įsitikinti, kad duoti skaičiai yra statistiniai rodikliai, yra keliami tokie reikalavimai :

1)statistinis rodiklis turi būti kilęs iš statistikos objekto – importo;

2)turi būti apibrėžtas konkrečiomis vietos – valstybės ar valstybės sąjungos- ir laiko – tam tikri metai – sąnaudomis;

3)turi turėti matavimo vienetą – milj.JAV dolerių.

Bemačių skaičių statistikoje nėra ir negali būti.

Remdamiesi 1 lentelėje pateiktais duomenimis yra atliktas atskirų šalių ir jų sąjungų importo statistinis tyrimas, kuris bus išdėstytas šiame referate. Nagrinėdami šį statistinį tyrimą mes atliksime tokius skaičiavimus : skaičiuosime santykinius ir vidutinius dydžius, požymio variacijos rodiklius, nagrinėsime dinamikos eilučių analitinius ir kitimo rodiklius, prognozę ir koreliaciją.

1.Pradinė duomenų lentelė

1 lentelė

IMPORTAS

(milijonais JAV dolerių)

Metai

1993 1994 1995 19961 19971 1998

Atskira valstybė

ar valstybės sąjunga

Europos sąjunga (ES) 424,2 620,3 1354,7 1813,3 2498,5 2735,1

Europos laisvosios prekybos

asociacija(ELPA) 109,8 183,7 87,8 108,1 97,6 116,6

NVS 1529,3 1183,3 1533,6 1650,6 1735,2 1508,8

Estija 18,6 37,9 65,6 59,7 72,8 87,4

Latvija 32,7 63,9 114,8 77,8 97,5 107

Kitos valstybės 160 264,3 492 849,1 1141,8 1238,9

Iš viso 2274,6 2353,4 3648,5 4558,6 5643,4 5793,8

1 1996-1997m. importuotos prekės pagal valstybes paskirstytos pagal valstybės siuntėją.

1993m.-1994m.

ES : Airija, Danija,
Jungtinė Karalystė, Graikija, Italija, Ispanija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Vokietija.

ELPA : Austrija, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Suomija, Švedija, Šveicarija.

1995m.-1997m.

ES : Airija, Austrija, Belgija, Danija, Jungtinė Karalystė, Graikija, Italija, Ispanija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija.

ELPA : Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Švedija.

1.1.STATISTINĖ LENTELĖ

Statistinė lentelė – tai pagal tam tikrą eilučių stulpelių sistemą išdėstyta statistinė informacija. Statistinė lentelė turi veiksnį ir tarinį. Lentelės veiksnys parodo kokį reiškinį ar objektą nagrinėjame. Šio referato lentelės veiksnys yra atskiros valstybės ar valstybės sąjungos importas, kuris rašomas kairėje lentelės pusėje. Lentelės tarinys – tai rodikliai, kuriais apibūdinamas veiksnys – tai metai – kurie išdėstomi dešinėje lentelės pusėje.

Lentelės pavadinimas rodo kokios kategorijos(importas) ir kokio laikotarpio (6 metai) yra duomenys. Pagrindiniai lentelės elementai yra šie :

1. lentelės numeris;

2. lentelės pavadinimas (importas );

3. eilučių ir stulpelių antraštės(metai ir atskiros valstybės ar valstybės sąjungos);

4. pagrindinė statistinė informacija( duomenys yra paimti iš “Lietuvos statistikos metraščio”.

Išnašos ir duomenų šaltiniai turi būti po lentele.

Lentelės pavadinimas turi du tikslus :1)nurodyti pagrindinėje lentelės dalyje esančių duomenų matavimo vienetą. Šiuo atveju tai yra milijonai JAV dolerių; 2)suteikti trumpą informaciją apie esamus duomenis.

1.2.GRAFINIS STATISTINIŲ DUOMENŲ VAIZDAVIMAS

Statistiniais grafikais vadiname statistinių skaitmeninių dydžių ir jų tarpusavio santykių sąlyginį vaizdavimą geometrinėmis figūromis. Grafikai sudaromi statistiniams duomenims populiarinti bei juos analizuoti.

Šiame savo referate naudosiu diagramas. Tai brėžiniai, kuriuose statistiniai duomenys vaizduojami geometrinėmis figūromis ir ženklais.

1 grafikas atspindi importą iš viso atskirose valstybėse ir valstybių sąjungose nuo 1993 metų iki 1998 metų.

2 lentelė

Importas atskirose valstybėse ar valstybių sąjungose

(milj.JAV dolerių)

Metai Importas

1993 2274,6

1994 2353,4

1995 3648,5

1996 4558,6

1997 5643,4

1998 5793,8

1 paveikslas.Importas atskirose valstybėse (mln JAV dol).

Iš šio grafiko mes pastebime, kad importas atskirose valstybėse ar valstybės sąjungose didėja. Taip pat mes galime pavaizduoti, kaip importas kinta

atskiroje sąjungoje. Pavyzdžiui Europos Sąjungoje.

2 paveikslas. Importas Europos Sąjungoje.

Taip pat mes galime pasižiūrėti ir palyginti kaip importas kinta keliose atskirose valstybėse (Estijoje ir Latvijoje).

3 paveikslas. Importas Estijoje ir Latvijoje.

Šios visos linijinės diagramos apibūdina statistinių visumų(valstybės) santykius, pagal kurį nors erdvėje besikeičiantį požymį, tai mūsų atžvilgiu pagal metus.

Vaizduojant statistinius duomenis naudojamos ir kitos diagramos, t.y. sektorinės, struktūros, stulpelinės, juostinės ir kitos. Sektorine diagrama pavaizduosime importą visose valstybėse ir valstybės sąjungose, kurios pateiktos duomenų lentelėje su bendra visuma, tai yra su importu 1998m.

4 paveikslas. Importas visose valstybėse ir valstybės sąjungose 1998m.

2.SANTYKINIAI DYDŽIAI

Santykiniai dydžiai – tai intensyvūs (kiekybiniai) statistiniai rodikliai. Jie skaičiuojami dalinant absoliučius santykinius dydžius arba pačius santykius. Santykiniai dydžiai gali būti gaunami lyginant vienvardžius ir nevienvardžius, tačiau tarpusavyje susijusius absoliutinius dydžius. Taip pat lyginant vieną su kitu to paties objekto dalis arba objekto dalis su visa visuma. Skaitiklyje visada rašomas rodiklis, kurį nagrinėjame, o vardiklyje, rodiklis su kuriuo lyginama ir kuris vadinamas baze. Santykiniai dydžiai gali būti išreikšti koeficientais, procentais arba promilėmis. Santykinių dydžių yra devynios rūšys. Šiame savo referate mes nagrinėsime tik keletą santykinių dydžių rūšių :

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 1028 žodžiai iš 3197 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.