Individas ir visuomene
5 (100%) 1 vote

Individas ir visuomene

112131

Individas yra visuomenės dalis, nori jis to ar ne. Jis yra priklausomas nuo visuomenės. Kaip individas susigyvena su visuomene, tai jau kitas klausimas. Kai kurie maištauja, kai kurie plaukia, kai kurie laikosi taisyklių ir įstatymų, kai kurie stengiasi iš taisyklių ir įstatymų gauti kuo daugiau naudos. Sakyčiau, kad iš esmės individo santykis su visuomene yra pulsuojantis, jis nėra stabilus, priklausomai nuo aplinkybių, kuriose individas atsiduria ir nuo jo požiūrio į visuomenės normas.

Bronius Kuzmickas: Dažnas žmogus gyvenime pasisgenda to, ką vadiname nelabai apibrėžtadvasingumo sąvoka. Priežastis įžvelgti nesunku, žmonėms dažnai nejauku dėl to, kad jų pačių gyevnime yra tiek savanaudiškumo, moralinio apribojimo.

Dvasingumo poreikis kyla dėl noro gyventi turtingiau ir harmoningiau siekiant ne vien geros visuomeninės padėties ir gerovės, bet ir suprantant šių dalykų santykinumą, pažeidžiamumą, trapuma ir nykimą.

Kentėjimas apsaugo žmogų nuo apatijos, nuo dvasinio sąstingio. Kentėdami mes išliekame dvasiškai gyvi.

Didysis žmogaus išbandymas įvyksta tamsybės valandomis. Mums jis-geto laikas. Į jį atsigręžus, gerai matyti, kas yra kas: ištvirkęs ar pabūgęs, doringas ar amoralus, dvasingas ar bedvasis, individualybė ar vidutinybė.

Individas ir visuomenė KAFKA

Asmens atžvilgiu visuomenė yra bevardė ir beveidė, ji iškyla kaip svetima, abejinga baudžianti jėga. Žmogus jaučiasi esąs bejėgis visuomenės sraigtelis, žlugdomas žmogaus sukurtų, bet prieš jį patį, jo asmenybę atsisukusių jos desnių. Žmogus silpnas jis norėtų priešintis sistemai, bet nepajėgia ir priima žaidimo taisykles.

Žmogus žmogui yra svetimas iš esmės, nepažystamas, nesuprantamas, nepriimtinas. Niekas nesupranta žmogaus kančių, jo vienišumo, baimių.

Kierkegoro

Be konkretaus žmogaus nėra egzistencijos. Kiekvieno ji kitokia. Svarbiausias dalykas yra sąmoningas žmogaus dalyvavimas savo gyvenime ir savęs kurime. Save suprasti ir kurti žmogus gali tik pats. Žmogus (individas) privalo savo gyvenimą suvokti kaip autentišką, niekieno nepakartojamą. Asmuo privalo suvokti savo būties laikinumą ir juo labiau ją vertinti.

Jaspersas kalba apie kiekvieno žmogaus egzistencija; kančią, mirtį. Nuo jų negalime pabėgti, reikia išdidžiai priimti jas. Svarbiausia čia- individo pasisprendimas ir valia.

Žmogus yra atsakingas visuomenės narys, pasirinkimo, apsisprendimo svarba.

A, KAMIU pabrėžeė absurdiškumą: neįveikiamas būties prieštaringumas, su jo pavidalais susiduria kiekvienas mąstantis žmogus. Nemąstant absurdo nematyti, jis susilieja su vaiksmais, situacijomis, jį užgožia kasdienybė.

Žmonija siekė laimės ir laisvės, dėl jų kovojo, liejo kraują, o patekdavo į vis sunkesnes ir vis painesnes situacijas.

Nėra tokios tamsos, kurioje nebūtų šviesos, bet reikia ją gebėti pamatyti.

Žmogus gali pasikliauti tik pats savimi. Net ribinėje egzistencijos situacijoje žmogus gali pamatyti ramybę, artimą laimės pojučiui.

VYTAUTAS MAČERNIS

Kad taptum dvasiniu tautos vedliu, reikia nuolatos pačiam augti. Žmogus turi mokėti susikaupti rodyti save, trokšti tobulumo.

Individas turi mokėti gyventi nors ir dūžtančiuose formuose. Esame patys šviesa, esame patys saulė, todėl neturime jokios teisės aimanuoti, kad aplinkui tamsu, mes nemokame sau kelio nušviesti. Kiekvienas nešam sielą lyg žibintą. Vienatvė, kančia, nerimas, skausmas-būdingi kiekvieno žmogaus gyvenimui.

INDIVIDAS IR VISUOMENĖ

Igoris Kalinauskas „Taip‘‘

Šiuolaikinėje humanistinėje psichologijoje egzistuoja nuostabus žmogiškosios esybės išraiškos įvaizdis: Žmogus yra žmonijos atvaizdas. Žmogaus esybinis pradas yra jo priklausymas žmonijai, galime pamėginti suvokti, kodėl žmonės, paskyrę savo gyvenimą dvasiniams ieškojimams, dvasinei veiklai, taip pat yra žmonijos atvaizdas.

Visos problemos egzistuoja. Mes gyvename šiurpiame pasaulyje. Mes- balaus laiko ir bailios kultūros vaikai. Stulbina, bet tai fakatas: nors mūsų vakarietiškoji civilizacija proto srityje pasiekė iš tiesų labai daug, nors pažinimas atsiskelidė slapčiausias Pasaulio ir žmogaus sritis, pats žmogus nenustojo bijoti Pasaulio, žinios nepadarė jo drąsiu, žinios padarė jį bailiu, bijančiu savęs, valstybės, laiko, kuriame jis gyvena, bijančių netgi žinių, kurių jis negali nepaisyti. Ši nuolanki, vergiška psichologija realizmą pakeičia cinizmu, skepticizmu, savęs ieškojimą-vis didesne priklausomybe nuo išorinių mechaninių gyvenimo dalių, įstumia žmogų į pasaulį, kai aplinkui vien tik pasibaisėtinas absurdas. Žmogus mato šį absurdą savo blaivia esme, nes turi bendrąjį išsilavinimą, bet apsimeta, kad to nėra, nes susiduriama su fatališka, absurdiška gyvenimo logika.

„SAU IR PASAULIUI‘‘

Laimė kaip ir gyvenimas apskritai neįmaqnoma be pastangų, tačiau pastangos-tai įtampa, nerimas, neapibrežtumo ir sunkumų įvertinimas, tuo pačiu tai tam tikra asmenybės disharmonija, desintegracija, kančia.

Dialogas su kitais

R.Grigas

Pasaulis, kuriame mes gyevname, yra sukarpytas, suskaidytas į daygybę tarpusavyje susijusių, susipynusiu ląstelių-organizacijų.

Žmogus visada yra apsuptas kitų. Tie kiti-tai ne tik asmenys, su kuriais jis bendrauja, bet ir visas socialus pasaulis, su kuriuo sieja tam tikri
ryšiai, įsipareigojimai. Juos atligdamas, žmogus keičiasi, tobuleja, o kartais ir … degraduoja.

ANTANAS SUSLAVIČIUS „SOCIALINĖ PSICHOLOGIJA‘‘

Kiekvienas žmogus yra savo ir kitų žmoniu elgesio tyrejas, vadinasi, tarsi ir socialinis psichologas. Kai kas mano, kad daug patyręs žmogus yra netgi geras psichologas. Patirtis ne tik praturtina žmogaus mąstymą, bet ir iškraipo, ypač jai ta patirtis liūdna.

Mes nuolatos esame socialinėje aplinkoje, kur mažiausiai yra du asmenys. Mes įtakojame vienas kita, tai kokia mano nuotaika, ka aš darau ir ar iš vis ką nors darau, priklauso ir nuo manęs ir nuo kitų žmonių. Ir atvirkščiai- kitų žmonių elgesys priklauso nuo mano elgesio. Vadinasi, kitas žmogus yra dirgiklis, sukeliantis mumyse tam tikrą atsaką, o mes patys savo ruo-tu esame savotiški dirgikliai arba stimulai kitiems žmonems.

Santykije su socialine aplinka žmogus pasireiškia kaip atskiras vienetas, organizuotas, vientisas. Mums visą gyvenimą tenka spręsti problemą- būti arba individualybe, sąliginai atsiribojusia nuo kitų žmonių įtakos ir dėl šios priežasties patiriančia nemalonumų, arba būti grupės, kito žmogaus dalimi, jaustis saugiai, bet riboti savo individualumą.

Be kitų žmonių pagalbos ir poveikio žmonėmis netaptume. Bendrijoje išmokstame kalbėti, reikšti jausmus, bendrauti, dirbti ir dar daug ko reikalingo ir ne visai reikalingo. Žmonių grupėje tampame civilizuoti. Nuo gimimo iki mirties esame grupiečiai. Grupė kelia savo reikalavimus, nustato taisykles, draudimus. Kelio tarp šių dviejų kraštutinumų ieškome skausmingai, tada ir išryškėja mūsų individualybė.

Asmenybė

Asmenybė pirmiausia reiškia atskirumą, individualumą, unikalumą, tai originali tam tikrų savybių, procesų, reagavimo būdo visuma. Asnmenybė kaip visuma, kaip vienetas turi ryšių su aplinka, taikosi prie jos, adapruojasi. Reagavimo į aplinka būdai yra individualūs, nevienodiveiksmingai ir atitinkantys situaciją. Tų būdų unikalumas rodo asmenybės specifiką, originalumą.

Asmenybe negimstama. Ja tampama. Asmenybė yra vystimosi rezultatas. Olemiamą įtaką jos vystimuisi daro du pagrindiniai veiksniai; paveldėjimas ir aplinka. Kiekviena asmenybė būna nuejusi skirtingą, unikalų kelią.

Socialinė aplinka veikia besvystančią asmenybę arba tiesiogiai, arba per įvairias institucijas- vaikų darželius, mokykla. Socialines institucijas kontroliuoja visuomenė, tad poveikis asmenybei tampa kryptingas.

Žmogus vertina ne vien kitus. Jis vertina ir patį save. Taigi žmogus pats sau tampa pažinimo objektu.

Bendraudami su kitais, žmonės nori būti geraširdžiai, sąmojingi ir patrauklūs. Dėja aplinkybės ne visada tai leidžia daryti.

Apie save patį žmogus susidaro nuomonę, remdamasis tuo, kaip kiti žmonės jį vertina ir kaip su juo elgiasi. Norėdami pamatyti save, mėgstame dairytis į kitus. Kitų nuomonė tarsi veidrodis, kuriame regi pats save. Šiuo atveju žmogus pamato save tokį, kokį jį mato kiti. Ši palinkybė itin svarbi normaliam asmenybės vystimuisi. Žmogui svarbu bendrauti su kitais, o jeigu vengiama bendrauti, pagrindiniu savęs vertinimo kriterijumi tampa sava nuomone, ir ji gali gerokai neatitikti realios padėties.

Dabar savęs vetinime itin pabrėžiamas intelekto vaidmuo, stengiamasi didinti savaąją vertę, mažiau reikšmės teikiant dvasinėms vertybėms, doroviniams jausmams.

Pagrindinė grupė, kurioje pradeda formuotis žmogaus savęs vertinimas yra šeima.

VERTYBINĖS ORIENTACIJOS

Mūsų visų poreikiai tie patys; saugumas, prestižas, saviraiška. Gyvename panašioje aplinkoje, supami tų pačių daiktų ir reiškinių. Negalima paaiškinti tuo, kad kiekvienas žmogus yra unikalus, nepakartojamas.Tiesa, žmonės nevienodai vertina daiktus ir reiškinius, socialinėje aplinkoje ruožtu nulemia auklėjimo sąlygų skirtingumas. Vertybė žmogui yra atramos taškas gyvenime, visuomenėje. Ji įprasmina veiklą. Vertybės lemia ir paaiškina žmogaus elgesio kryptį, veiklą. Vertybinės orientacijos reguliuoja ir žmonių tarpusavio santykius.

Vertybės kinta, vieni dalykai mums nebetenka prasmės, kiti prišingai, ją igyja. Visuomenėje vertybės keičiasi staigiai ir dramatiškai.

BENDRAVIMAS IR INFORMACIJA

Žmogus kaip reagavimo objektas nuolat kinta. Nrgalima susidaryti galutinės nuomonės apie žmogų kartą ir visiems, tai būtų tas pats kaip jį pasmerkti arba, nepelnytai apdovanoti. Kito žmogaus pažinimas niekados nėra užbaigtas procesas. Metams bėgant, mes keičiamės, naujos situacijos pareikalauja vis kitokių savybių. Žmogus lyg dangaus šviesulys pasisuka vis į kitą pusę.

Vertinimas prilauso nuo socialinių vaidmenų, kurių pagrindu vyksta bendravimas, turi jam įtakos išgyvenimai, profesija ir siaisp aplinka.

BENDRAVIMAS IR SĄVEIKA

Palaikyti ryši, keistis informacija-tai vienas iš bendravimo aspektų. Ryšiai esti įvairaus pobūdžio, glaudumo, bendraudami mes džiaugiamės ir kartais liūdime. Mes gyvename su žmonėmis ir tarp žmonių. Kiekviena asmenybė turi savo socialinį tinklą.

ASMENYBĖS GRUPĖ

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 1553 žodžiai iš 3074 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.