Informatika1
5 (100%) 1 vote

Informatika1

Informatikos samprata

Informacija- tai žinios, perduodamos vienų asmenų kitiems tiesiogiai ar netiesiogiai.

Kompiuteriai ir jų tinklai pagrindinė darbo ir bendravimo priemonė.

Internetas- populiariausias globalinis tinklas.

WWW- interneto informacinė sistema arba pasaulinis žiniasklaidis.

XX a. pab. visuomenė- tai informacinė visuomenė.

Informacinės visuomenės sąvokos:

• Elektroninis paštas

• Elektroninė parduotuvė

• Elektroninė komercija

• Elektroninis parašas

• Elektroninis aukcionas

• Elektroninis verslas

• Elektroninis bankas

• Elektroninė vyriausybė

• Elektroninė sveikata

XV a. išrasta spausdinimo mašina leido informaciją kaupti pasaulio bibliotekose.

Spauda išsprendė informacijos saugojimo ir apdorojimo problema.

Norint informaciją ne tik kaupti, bet ir perduoti ryšių linijomis, reikia ją koduoti ir atkoduoti.

XXI a.- informacinės visuomenės plėtros amžius.

Informatika- tai mokslo ir technikos sritis, nagrinėjanti informacijos kaupimo, saugojimo, perdavimo, apdorojimo ir pateikimo vartotojui metodus bei technines ir programines priemones.

Kompiuteris- programuojamas įrenginys, kuris saugo ir apdoroja duomenis, atlikdamas skaičiavimus bei kitus loginius ir simbolinius veiksmus.

Informacija apibrėžiama: struktūrine, semantine ir statistine prasmėmis

Informacijos perdavimo ryšių linijomis ir kodavimo teorijos pagrindus sukūrė Claude‘as Shannon‘as, įvedęs informacijos neapibrėžtumo matą – entropiją. Jo „Ryšių matematinė teorija“ informaciją nagrinėjo statistine prasme ir apibrėžė sąvokas: entropija ir pranešimų pasirodymo teoriją. Jis entropiją išreiškė matematiškai, remdamasis tikimybių teorija, nagrinėdamas informaciją statistine prasme.

E- entropija

P- tikimybė

p- pranešimų pasirodymo tikimybė

N- pranešimų pasirodymo skaičius

I- informacijos kiekio tikimybė

Kai N artėja į begalybę, tai E(P) artėja į 0

Kai E(P) artėja į 0 tai I(P) artėja į 1

Kai informacija nagrinėjama semantine ar struktūrine prasmėmis ir išreiškiama natūriniais logaritmais tai informacijos neapibrėžtumo matas- natas.

Kibernetika- mokslas apie valdymą ir ryšius gyvijoje gamtoje ir technikoje.

Norbert‘as Wiener‘is kibernetikos mokslo apie valdymą ir ryšius gyvojoje gamtoje bei technikoje pradininkas, teigė, kad mūsų pasaulyje kiekvienas objektas- tai kibernetinė sistema, susidedanti iš elementų, kurie sąveikauja vienas su kitu keisdamiesi informacija. pagal jį kibernetikos sistemoje vyksta nenutrūkstantys informaciniai, materialiniai, energetiniai virsmai, kurie sudaro triadą:

MATERIJA ENERGIJA INFORMACIJA

MATEMATIKOJE – antikinė geometrija

– diferencialas – Galua. Abelio grupių teorija

BIOLOGIJOJE – branduolys

– protoplazma

– vakuolės – dalijimasis

– virsmas

-biocheminiai virsmai – baltymų sintezė

– DNR grandinės genetika

– paveldimumo teorija

Kompiuterių raida

• Abacus

• Logaritminė liniuotė- Edmund Gunter

• Pasalinė- Blaise Pascal

• Leibnitz‘o mechanizmas- Golfriend Leibnitz (jis sukūrė dvejetainės skaičiavimo sistemos pagrindus)

• Žerardo staklės- Joseph-Marie Jacquard

• Babbage mašina (pirmas mechanizmas, kuris turėjo atmintį)- Charles Babbage

• Ada Augusta Byron- pirmoji pasaulio programuotoja.

• Thomas aritmometras (kalkuliatorius) (pirmasis komercinis mechanizmas)

• Holleritho tabuliatorius (pirmoji duomenų apdorojimo mašina)– Herman Hollerith (jis IBM kompanijos pradininkas)

• MARK-1 (relinė skaičiavimo mašina)- Howard Aiken

• ABC (pirmasis elektroninio kompiuterio modelis)- Atanasoff ir Berry

• ENIAC (pirmasis elektroninis skaitmeninis kompiuteris)- Mauchly ir Eckertas

• UNIVAC (pirmasis komercinis elektroninis kompiuteris)

Kompiuterių kartos

Pagrindiniai tos kartos kompiuterių elementai Kiti esminiai įvykiai kurie įvyko toje kartoje

Pirmoji karta Elektroninė lempa Šios kartos atstovai- ENIAC ir UNIVAC

Antroji kata Tranzistorius –

Trečioji karta Integrinė lempa Tos kartos kompiuteriai buvo vadinami mini kompiuteriais.

Duomenims saugoti pradėti naudoti magnetiniai diskai.

Buvo sukurta operacinė sistema (OS).

Ketvirtoji karta LSI, VLSI Intel darbuotojas T. Hoffas sukūrė mikroprocesorių (MP)

Tos kartos kompiuteriai buvo vadinami mikro kompiuteriais.

Šioje kartoje sukurta ir panaudota buvo klaviatūra.

Tai pat šioje kartoje buvo sukurti superkompiuteriai.

Penktoji karta Visi kompiuteriai iki šių dienų

Ateities kompiuteriai

• Neuroniniai kompiuteriai- kurie veiks imituodami žmogaus nervinių ląstelių- neuronų tinklą ir modeliuos žmogaus smegenyse vykstančius procesus.

• Optiniai kompiuteriai- jų mikroprocesoriuose (MP) elektrinius krūvius pakeis šviesos impulsai, kurie bus perduodami lazerio spinduliais. Tokį kompiuterį sukūrė Izraelio „Lenset“ tam panaudojo 256 lazerius.

• Biologiniai kompiuteriai- kuriems sukurti bus naudojamos gyvo organizmo ląstelės.

• Nanokompiuteriai- numatoma, kad jų bitą sudarys tik vienas atomas.(1nm- 1milijoninė metro Dalis). Jis sudarytas:

– nanovamzdeliai- MP iš jų.

– Nanotechnologinėse mikroschemose- lauko veikimo tranzistorius- mažiausias MP elementas.

Kompiuterių klasės

Superkompiuteriai:

● Jie naudojami tyrimams atlikti ir globalinėms problemoms
spręsti.

● Pirmasis superkompiuteris CRAY.

● IBM superkompiuterį sudaro standartinių modulių sistema. Modulius vienija specialus techninis komutatorius, kurį sudaro MP, RAM, OS.

● BLUEGENE- sparčiausias pasaulyje superkompiuteris.

● EARTH SIMULATOR- superkompiuteris sprendžiantis globalines su gamta susijusias problemas:

– 5120 procesorių

– 40 TeraFlaps apdorojimo galia

– 10 TB RAM

● GENE5- superkompiuteris sprendžiantis paveldimumo teorijas.

Universalieji kompiuteriai:

● SGI- universalusis kompiuteris.

Mini kompiuteriai:

● Tai vidutiniai kompiuteriai, kurie gali dirbti kaip atskiros darbo stotys arba daugiavietė sistema, prie jos gali būti jungiama keletas dešimčių terminalų ar asmeninių kompiuterių.

Darbo stotys:

● Jie yra RISC architektūros MP turintys kompiuteriai, kuriuose veikia įvairios operacinės sistemos.

Mikrokompiuteriai:

● ALTAIR- pirmasis mikrokompiuteris.

Asmeniniai kompiuteriai (AK):

● S. Pozniakas ir S. Jobsas surinko pirmąjį asmeninį kompiuterį APPLE.

● IBM sukūrė pirmąjį pramoninį asmeninį kompiuterį IBMPC.

● ESTARI- AK su dviem displėjais.

● AK gamybos architektūra:

– Atviros architektūros yra IBMPC ir su jais suderinami kompiuteriai, kurių displėjus, klaviatūra, sisteminis blokas yra atskiros dalys.

– Uždaros architektūros yra beveik visi kompanijos APPLE kompiuteriai, kurių sisteminis blokas ir displėjus montuojami viename korpuse.

● AK klasifikavimas:

1. Darbo stotys

2. Serveris

3. Namų kompiuteris

4. Tinklo kompiuteris

5. Skaitmeninė valdymo sistema

6. Nešiojamasis kompiuteris:

– Knygiškasis

– Planšetinis

– Asmeninis skaitmeninis asistentas

– Kišeninis delninis

– Dėvimas

– Intelektualusis telefonas

● Atminties kortos PCMCIA standartai:

– I-ojo- storis 3,3 mm, daugiausia naudojama atminties įrenginiuose.

– II-ojo- storis 5,0 mm, naudojama dideliuose atminties masyvuose, fakso modemuose , tinklo plokštėse ir kt.

– III-ojo- storis 10,5 mm skirta elektroniniams, net elektroniniams- mechaniniams įrenginiams, pvz:. standiesiems diskams, belaidėm ryšio priemonėms prijungti.

Kompiuterinė sistema

Kompiuterinę sistemą sudaro:

1. Techninė įranga- tai centrinis procesorius (CP) ar mikroprocesorius (MP), atmintis, juos jungiantieji mikroschemų rinkiniai ir išoriniai įrenginiai. Techninė įranga atlieka šia funkcijas: duomenų įvesties, saugojimo atminties įrenginiuose, apdorojimo, išvesties, perdavimo.

2. Programinė įranga- tai sisteminė programinė įranga ir taikomosios programos.

Kompiuterinės sistemos (KS) dydį sąlygoja tokie parametrai:

1. terminalų skaičius

2. atliekamo darbo pobūdis

3. operatyvių duomenų apimtis

KS apibūdina šios pagrindinės komponentės:

KOMPONENTĖS REIKŠMĖ

Mašininė kalba Suderinamumas su ateities technine ir programine įrangomis.

Operacinė sistema (OS) Operacijų vykdymas (greitis, sparta) ir ateities techninės ir programinės įrangos suderinamumas.

MP vidinio laikrodžio taktų dažnis Charakteristika (darbinė) (mūsų kompiuteriuose100MHz.) (3,8GHz)

Terminalų skaičius Vienu metu dirbančių vartotojų skaičius.

Atminties apimtis Atminties charakteristika (mūsų kompiuteriuose 512MG RAM) (10GB RAM)

Disko talpa Pasiekiamos informacijos kiekis.

Ryšiai Priėjimas prie lokalios ir išorinės informacijos.

Programavimo kalba Suderinamumas su technine įranga.

Atsparus sutrikimams (klaidoms) projektavimas Patikimumas.

Techninė įranga

Techninė įranga pagal jai skirtas funkcijas yra šių grupių:

• Įvesties įrenginiai: klaviatūra, pele, įvedami duomenys pakeičiami į kompiuteriui tinkamą pavidalą.

• Duomenų saugojimo atminties įrenginiai yra svarbiausi kompiuterinės sistemos įrenginiai.

• Duomenų apdorojimo įrenginiai yra svarbiausi kompiuterinės sistemos įrenginiai.

• Išvesties įrenginiai: spausdintuvas, displėjus, duomenų apdorojimo metu gautą informaciją pateikia vartotojui.

Sisteminis blokas

Pagrindinis kompiuterinės sistemos technikės įrangos įrenginys yra sisteminis blokas (SB). Jį sudaro:

• Maitinimas- elektrinė grandinė, kuri teikia reikiamą įtampa visiems sisteminio bloko vidiniams įrenginiams.

• Motininė plokštė- svarbiausia sisteminio bloko dalis, jungianti visus sisteminio bloko įrenginius į vientisą visumą. Motininėje plokštelėje yra šie vidiniai įrenginiai:

1. centrinis procesorius (CP) asmeninio kompiuterio atveju- MP

2. laisvosios kreipties atmintis.

3. plėtojimo lizdai, į kuriuos jungiamos pridėtinės kompiuterinės sistemos dalys.

4. mikroschemų rinkinys- mikroschemos, apibrėžiančios kompiuterinės sisteminę logiką.

• Duomenų saugojimo atminties įrenginiai:

1. standusis diskas (SD)

2. lankstusis diskelis (LD)

3. optinis diskas (OD)

4. puslaidininkinė atmintis (PA)

• Pridėtinės dalys- tai grupė vidinių įrenginių, kurie skirti atlikti įvairias papildomas funkcijas ir jungiami į motininės plokštės plėtojimo lizdus:

1. vaizdo korta

2. garso korta

3. tinklo korta

4. vidinis modemas

5. kalendorius, laikrodis ir kt.

Klasikinio mikroschemų rinkinio sisteminę logiką sudaro dviejų mikroschemų-tiltų struktūra:

• Šiaurinis tiltas užtikrina greitesnių kompiuterinės sistemos įrenginių darbą:

1. MP- per sisteminę magistralę

2. RAM- per atminties magistralę

3. vaizdo kortos- per AGP
magistralę

4. pridėtinių dalių- per PCI magistrales

• Pietinis tiltas atsako už lėtesnių įrenginių darbą:

1. SD- per IDE ar IDE (ATA) kanalus

2. LD- per IDE kanalus

3. garso kortos- per AC-link prievadus

4. išorinių įrenginių- per USB, nuoseklius ir lygiagrečiuosius prievadus ir kt.

Įvesties įrenginiai

Į pirmuosius kompiuterius duomenys būdavo įvedami popierinėmis perfokortomis.

Įvesties įrenginiai skirstomi:

1. Klaviatūriniai

• Klaviatūra- sudėtinga elektromechaninis prietaisas, kuris sukuria elektroninius kodus, kai nuspaudžiamas kuris nors klavišas. Klavišai skirstomi:

 Raidiniai

 Funkciniai

 Specialieji

 Skaitmeniniai

 Rodykliniai

Klaviatūros skirstomos:

– Standartinės

– Ergonominės

– Belaidės. Jos skirstomos:

 Radijo bangų

 Infraraudonųjų spindulių

 Virtualiosios

• Terminalas- tai displėjus, klaviatūra ir kabeliai, jungiantys vartotojo kompiuterį su kompiuterine sistema. jis skirstomas:

– Nebylusis- šiuo terminalu negalima apdoroti ar saugoti duomenų. Juo galima tik įvesti duomenis klaviatūra ir atkurti juos displėjaus ekrane.

– Intelektualusis- juo įvedami, atkuriami duomenys ir atliekamas ribotas apdorojimas- redaguojama, tikrinama, kontroliuojama.

– Protingasis- juo įvedami duomenys ir taikomąja programine įranga atliekamas duomenų apdorojimas.

2. Tiesioginiai

• Skaitytuvai- duomenims įvesti. Jie skirstomi:

– Plokščiais- ant jo padėtas dokumentas nuskaitomas.

– Puslapinis- nuskaitomas iš atskirų puslapių sudarytas dokumentas.

– Rankinis- laikomas rankoje, o nuskaitymo galvutė vedama virš kaitomo objekto.

– Cilindrinis- naudojamas fotografijoms, skaidrėms ar kitiems dokumentams skaityti.

– Vaizdų- fotografijos kopijos elektroninis ekvivalentas.

– Skaidrių- juo nuskaitoma mažos permatomos fotografijos ar negatyvai.

– Optinių žymių atpažinimo- atpažįsta optines žymes ir brūkšninius kodus. JAV kodai vadinami UPC o Europos- EANC.

• Biometrikai- skaito biometrinę informaciją: pirštų antspaudus, veido bruožus, akie tinklainę ir rainelę, rankos riešo struktūrą, kalbą.

• Intelektualioji korta- jos kūrėjas J.Moreno. ši korta įdedama į skaitytuvą ir surenkamas slaptažodis ja duomenys perduodami į centrinį kompiuterį ar paimami iš jo.

• Skaitmeniniais fotoaparatas- informacija saugoma kaip skaitmeniniai duomenys todėl galima jungti tiesiogiai prie kompiuterio ar autonominio spausdintuvo.

• Skaitmeninė kamera- vaizdai saugomi kaip skaitmeniniai duomenys, todėl kamerą galima tiesiogiai jungti prie kompiuterio.

• Kalbinės įvesties įtaisas- duomenys ar komandos įvedamos tiesiogiai į kompiuterinę sistemą vartojama kalba. Balso atpažinimo įrenginiai- tai įrenginiai, kurie palygina vartotojo balsą su iš anksto įrašytu kompiuterinės sistemos atminties įrenginiuose jo pavyzdžiu ir tik atpažintas vartotojas kviečiamas dirbti. IBM kompanija jau sukūrė balso atpažinimo sistemą ViaVoice. Duomenys balsu įvedami šiais būdais:

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1675 žodžiai iš 5579 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.