Informatikos magistro tezės
5 (100%) 1 vote

Informatikos magistro tezės

Magistro tezių turinys

Informatikos magistro tezės – tai tiriamasis darbas informatikos srityje, skirtas išsamiam vienos temos nagrinėjimui. Informatikos magistro tezės skirtos mokslinės idėjos formulavimui ir jos patvirtinimui (ar paneigimui) teoriniais bei modeliavimo ir/ar eksperimentiniais duomenimis, žinomos problemos naujų sprendimo metodų paieškai ir jų įvertinimui.

Informatikos magistro tezių tema ir esmė turi būti orientuotos iškeltos problemos tyrimui, bet ne būtinai problemos realizacijai, pavyzdžiui:

• žinomų metodų ar modelių analizei, palyginimui, modifikavimui ar eksperimento su jais rezultatų įvertinimui;

• naujo metodo ar modelio sukūrimui, jo panaudojimo ir galimybių analizei ir įvertinimui;

• metodų ar modelių naujų panaudojimo sričių analizei bei rezultatų įvertinimui;

• idėjos ar hipotezės formulavimui ir patvirtinimui (arba paneigimui);

• žinomų problemų naujų ar modifikuotų sprendimų paieškai bei eksperimentiniam įvertinimui ir palyginimui.

Informatikos magistro tyrimo kryptys gali būti, pavyzdžiui:

1. Modelių, metodų ir algoritmų tyrimai.

2. Informacijos sistemų ir infrastruktūrų projektavimo ir diegimo tyrimai.

3. Programų inžinerijos krypties tyrimai.

4. Techninių infrastruktūrų ir įdiegtos aparatūros tyrimai.

5. Informatikos verslo, ekonomikos, teisinių, socialinių, psichologinių, mokymo aspektų tyrimai.

6. Kiti informatikos srities tyrimai.

Penktosios krypties darbe svarbu akcentuoti tai, kodėl yra ginamos informatikos, o ne socialinių ar ekonomikos mokslų magistro tezės. Darbe turi būti aiškiai parodyta, jog tai yra informatikos srities specifinis tyrimas (pav., elektroninių dokumentų panaudojimas, nuotolinio mokymo technologijų tyrimas, informacijos sistemų ekonominio efektyvumo tyrimai ir pan.).

Magistro tiriamojo darbo tezių bendra struktūra

Titulinis lapas

Turinys

Santrumpų sąrašas

Referatas (lietuvių ir anglų kalbomis)

1. Įvadas

2. Problemos analizė ir formulavimas

3. Teorinis pagrindimas ir pan.

4. Eksperimentas ir jo rezultatų įvertinimas, palyginamoji analizė

5. Darbo išvados ir rezultatų panaudojimo galimybės

Literatūros sąrašas

Priedai

Rekomendacijos magistro tezių apiforminimui

Darbo pavadinimas turi atspindėti konkrečius darbo rezultatus. Skyrių pavadinimai turi būti susieti su nagrinėjamos problemos terminologija. Vietoje įprastų („Problemos analizė ir formulavimas“, „Teoriniai tyrimai“ ir pan.) turi būti pateikti konkretūs ir informatyvūs pavadinimai.

Magistro tezių atskiruose skyriuose rekomenduojama dėti tokią medžiagą:

1. Problemos analizė ir formulavimas.

Probleminės srities bendras aptarimas. Tiriamojo objekto ar uždavinio išaiškinimas, nurodant jo ryšį su kitais objektais ar uždaviniais. Nagrinėjamo uždavinio socialiniai, kultūrinai, juridiniai ir kitokie aspektai.

Esamos situacijos tyrimo objekto sferoje įvertinimas remiantis moksline literatūra, įvertinant ne tik pasaulinę, bet ir Lietuvos situaciją.

Sprendžiamo uždavinio (mokslinės problemos ar klausimo) aktualumo ir naujų sprendimo variantų poreikio pagrindimas.

Problemos ar mokslinio uždavinio formulavimas ir darbo tikslas.

2. Teorinis pagrindimas ir pan.

Teorinis problemos nagrinėjimas. Žinomų metodų ar modelių, kurie galėtų būti panaudoti uždaviniui spręsti, analizė ir palyginimas. Naujos struktūros, naujo metodo ar algoritmo sukūrimas ir charakteristikų nagrinėjimas. Pageidautinas formalus siūlomo metodo aprašymas, grafinė metodo interpretacija, metodą sudarančių algoritmų aprašymas ir pan.

Realizacijos efektyvumo, panaudojimo srities ir galimybių analizė ir įvertinimas.

Tyrimo dalyje akcentuojami, autoriaus nuomone, esminiai darbo rezultatai.

3. Eksperimentas ir jo rezultatų įvertinimas, palyginamoji analizė

Modeliavimas arba eksperimentinis tiriamojoje dalyje pateikto sprendimo tyrimas. Tyrimo rezultatų analizė ir įvertinimas.

Nagrinėjamos sistemos galimos ar esamos realizacijos aprašymas. Jei siūlomas metodas reikalauja platesnio tyrimo, pateikiami tokio tyrimo duomenys, palyginant su kitų metodų tyrimo rezultatais.

4. Darbo išvados ir rezultatų panaudojimo galimybės

Darbo išvados turi būti aiškios, konkrečios, perteikiančios tyrimo ir gautų rezultatų esmę. Išvados turi būti pateiktos pagal darbo turinį, pabrėžiant, kuriuos rezultatus gavo pats autorius tiriamojo darbo metu.

Darbo prieduose pateikiama paskelbto ar parengto spaudai magistranto straipsnio kopija arba konferencijoje skaityto pranešimo medžiaga. Tik esant tokiai priedų daliai darbas gali būti vertinamas “puikiai”.

Darbo prieduose pateikiami matematiniai įrodymai bei būdingiausi eksperimentinio tyrimo rezultatai, jei jie reikalingi 2 ir 3 skyrių iliustracijoms ir pagrįstumui įrodyti.

Visa kita priedų medžiaga pateikiama magistranto nuožiūra. Programų tekstai popieriuje į priedus nededami.

Magistranto tiriamojo darbo tezių bendra struktūra

– Titulinis lapas

– Turinys

– Santrumpų sąrašas (jei reikalingas)

– Referatas lietuvių ir užsienio kalba

1. Analizė. Šio skyriaus gale formuluojamas darbo tikslas

2. Tyrimo dalis

3. Eksperimentinis ar teorinis rezultatų įvertinimas

4. Darbo išvados, tame tarpe ir rezultatų panaudojimo galimybės

Literatūra

Priedai (jei reikalingi)

Rekomenduojama tezių apimtis –

nuo 30 iki 50 puslapių.

Galimas toks atskirų skyrių apimties santykis:

Skyrius Dalis procentais

1. Analizė 25

2. Tyrimo dalis 40

3. Eksperimentas 15

4. Išvados 5

5. Visa kita (be priedų) 15

Struktūrinių dalių pavadinimai turi būti pritaikyti prie nagrinėjamosios problemos terminologijos.

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 733 žodžiai iš 1446 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.