Inovaciju samprata
5 (100%) 1 vote

Inovaciju samprata

Turinys

Įvadas 3

1. Inovacijos sąvoka 4

2. Inovacijų klasifikavimas 5

3. Inovacinės veiklos kompleksiškumas 8

Išvados 12

Literatūros sąrašas 13

Įvadas

Inovacijų diegimas įmonėje yra vienas iš kritinių veiksnių, lemiančių jos sugebėjimą konkuruoti tiek vietinėje, tiek tarptautinėje verslo aplinkoje. Norėdamos išlikti konkurencingos, šiandienos įmonės turi daryti daugiau nei tiesiog gaminti produktus ar tiekti paslaugas, kurios yra geresnės ar pigesnės nei jų konkurentų. Jos turi greičiau nei konkurentai reaguoti į aplinkos pasikeitimus, sparčiau modernizuotis, operatyviau reaguoti į kainų kitimą. Jos turi būti greitesnės diegiant naujas technologijas. Iššūkis bendrovėms yra pateikti rinkai eilę naujus patobulintus, turinčius pridedamąją vertę produktus ir paslaugas, suteikiančius verslui galimybę pasiekti aukštesnę pelno maržą, taigi ir pelną, kurį galima dar kartą investuoti į verslą.

Inovacija tai naujų idėjų, prekių, paslaugų ir technologijų įdiegimas, kurie turėtų būti naudingi (nors istorijoje galime rasti daug nenaudingų inovacijų). Pagrindinis inovacijos variklis dažnai yra drąsa ir energija vardan geresnio pasaulio. Pagrindinis inovacijos elementas yra komerciškai sėkmingas jos panaudojimas. Inovacija akcentavo ir pakeitė žmonijos istoriją (paimkime elektros vystymąsi, garo variklius, motorinius variklius ir t.t.). Čia trumpai paminėjau kas tai yra inovacija, tačiau pačiame darbe tai aptarsiu plačiau.

Mano darbo tikslas yra apibūdinti inovacijos sampratą.

Uždaviniai:

1. Apžvelgi inovacijos sampratą.

2. Pateikti inovacijos tipų klasifikaciją.

3. Aptarti inovacinės veiklos kompleksiškumą.

1. Inovacijos sąvoka

Žodis „inovacija“ yra kilęs iš XV-ame amžiuje Vidurio Prancūzijoje vartoto žodžio „inovacyon“, kuris reiškia atnaujinimą arba naujo pavidalo suteikimą esančiam daiktui [1, P. 4]. Ekonominėje literatūroje aptinkami tokie termino apibrėžimai:

• Inovacija – tai sėkmingas naujų technologijų, idėjų ir metodų komercinis pritaikymas, pateikiant rinkai naujus arba tobulinant jau esamus produktus ir procesus [1, P. 5].

• Inovacija – kurios nors naujovės įvedimas.[3, P. 8].

• Inovacija – tai funkcinė, iš esmės pažangi naujovė, orientuota į seno pakeitimą nauju. Inovacija gali būti laikoma idėja, veikla ar koks nors materialus objektas, kuris yra naujas žmonėms, jų grupei ar organizacijai, kuri jį įgyvendina ar naudoja [2, P. 6].

Terminas „inovacija“ yra dviprasmis, kasdienėje kalboje jis reiškia ir procesą, ir rezultatą . „Inovacija“ reiškia procesą, tuomet kai kalbama apie idėjos transformavimą į paklausą turintį produktą ar paslaugą, naują ar patobulintą gamybos ar paskirstymo procesą arba naują socialinės paslaugos metodą. „Inovacija“ reiškia rezultatą, kai kalbama apie naują patobulintą produktą, įrenginį ar paslaugą, turinčius paklausą rinkoje .

Galima teigti, kad vienintelė veikla, siejanti savyje kūrybą, moks¬lą ir verslininkystę, tai inovacinė veikla. Jos dėka mokslo žinios trans¬formuojamos į fizikinę realybę, keičiančią visuomenę. Todėl inovacinę veiklą tikslinga traktuoti kaip produktyviąją žmonių veiklą, nu¬kreip¬tą į kokios nors sistemos perėjimą iš žemesnio lygio į aukštesnį. Šio perėji¬mo tikslas – tenkinti kintančius visuomenės poreikius [2, P. 8].

Kintančių visuomenės poreikių įtaka inovacinei veiklai atsispindi pateikta inovacinės veiklos schema:

Šiuo atveju inovacinė veikla suvokiama kaip mokslo ar techninių ži¬nių perdavimas tiesiogiai į vartotojų poreikių tenkinimo sritį [2, P. 8].

2. Inovacijų klasifikavimas

Įvairiuose literatūros šaltiniuose inovacijų klasifikavimas pateikiamas pagal tam tikrus požymius. Jų spektras yra ganėtinai platus. Atsižvelgiant į inovacijų klasifikavimo požymių įvairovę, galima suformuoti universalų ino¬vacijų klasifikacijos modelį, išskiriant galimas svarbiausias kla¬si¬fi¬ka¬cines grupes:

1. Klasifikacija inovacijų turinio prasme [4, P. 11]:

− produkto; tokių inovacijų prasmė – naujų galutinių produktų (ga¬mybos priemonės, vartojimo reikmenys, materialiniai ar intelektiniai pro¬duktai ir t.t.) sukūrimas, gaminimas ir naudojimas;

− technologinės; tokių inovacijų prasmė – naujų technologijų su¬kū¬rimas ir taikymas įvairiose veiklos srityse;

− socialinės; tokių inovacijų prasmė – naujų ekonominių, val¬dy¬mo, organizacinių ir kitų struktūrų bei formų sukūrimas ir diegimas įvai¬riose veiklos srityse;

− kompleksinės; tokių inovacijų prasmė – produktų, technologinių ir socialinių inovacijų sintezuotas kompleksas;

2. Klasifikacija inovacijų įgyvendinimo lygio prasme [1, P. 8]:

− žmogus,

− įmonės, įstaigos ar institucijos tipo organizacija,

− ūkio šaka ar kita veikla pasižyminčio sektoriaus tipo orga¬ni¬za¬ci¬ja,

− visuomenė ir valstybė,

− ekosistema,

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 668 žodžiai iš 2226 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.