Islamas3
5 (100%) 1 vote

Islamas3

TURINYS

Įvadas ………………………………………………………………………….. 2

Islamo kilmė ………………………………………………………………………….. 3

Islamas Lietuvoje ………………………………………………………………………….. 4

Mahometo asmeninis gyvenimas ir palikimas …………………………………….. 5

Šv. Koranas ………………………………………………………………………….. 6

Sektos ………………………………………………………………………….. 7

Išvados ………………………………………………………………………….. 9

Literatūros sąrašas ………………………………………………………………………….. 10

Įvadas

Islamas nėra kokia nors nauja religija, bet ta pati tiesa, kurią Dievas apreiškė per visus savo pranašus kiekvienai tautai. Vienam penktadaliui žmonijos Islamas yra ir religija, ir pilnai reglamentuotas gyvenimo būdas. Musulmonai praktikuoja ramybės, gailestingumo ir atlaidumo religiją.

Arabų kalbos žodis „Islam“ reiškia „Atsidavimą-paklusnumą Dievui“ ir yra kilęs iš žodžio, reiškiančio „Taiką, ramybę“. „Taika“ reiškia tai, kad galima pasiekti tikrąją proto ir sielos ramybę bei taiką visuomenėje tik per atsidavimą ir paklusnumą Dievui. Religiniame kontekste jis reiškia visišką atsidavimą Dievo valiai. „Mahometizmas“ todėl yra neteisinga samprata, kadangi ji teigia, kad Musulmonai garbina Muhammadą, o ne Dievą. Arabų kalboje yra žodis „Allah“, reiškiantis „Dievą“. Šį žodį arabų Musulmonai ir Krikščionys naudoja vienodai.

Islamo kilmė

Islamas yra viena iš pagrindinių pasaulio religijų. Žodis „islamas“ reiškia „paklusnumą“ arba „nuolankumą“ Allaho valiai, kuris yra vienintelis Dievas. Musulmonai – tai ir yra tie pasišventę žmonės. Pagrindinis Islamo tikėjimas: nėra kitų Dievų tik Allahas dievas vienas ir Mahometas yra jo pranašas.

610 metais vieną naktį Mahometui apsireiškė angelas Gabrielius. Per šį angelą Mahometas gavoiš Dievo žinia, kad yra vienas Dievas, o ne daug, kaip arabai iki tol tikėjo. Šis Dievas yra pasaulio kūrėjas ir vieną dieną jis teis žmoniją. Tai buvo nauja žinia: judaizmas ir krikščionybė tuo metu buvo plačiai paplitusios ir teigė vieno Dievo idėją. Mahometas savo užduotį suprato ne kaip naujos religijos kūrimą, bet kaip tęsinį jau esančių religijų. Jis buvo paskutinis iš pranašų po Adomo, Abraomo, Mozės, Jėzaus, kuris skelbė vieno Dievo buvimą. Islamas niekada nebuvo susijęs su judaizmų ir krikščionybę. Jis tapo nauja imperija ir nauja civilizacija.

Nurodimai, kurios gavo Mahometas yra surašyti Korane, kuris nurodo, kaip gyventi. Dėl tos priežasties, kad musulmonai tikėjo tai, ką darė arba sakė Mahometas, buvo įkvėpta Dievo, daugelis jo kalbų buvo užrašyta. Iš pradžių plito iš lūpų į lūpas, vėliau buvo užrašyti kaip pagalbinis priedas prie Korano.

Musulmonui, žodis pranašas visų pirma nereiškia žmogaus, kuris gali nusakyti ateitį, o reiškia Dievo siųstą žmogų, kuris kviečia žmones gailėtis dėl savo nuodėmių, tikėti dievu, pašvęsti savo gyvenimus gerų darbų darymui ir stengtis suvokti tą tikslą, kuriam jie ir buvo sukurti. Islamas moko, kad yra tik vienas Dievas, jis neturi jokių partnerių arba kompanionų, bei nėra su niekuo asocijuojamas. Joks žmogus nepasižymi savybėmis, kurios yra būdingos vienatiniam mūsų sudėtingos Visatos Kūrėjui. Mahometas buvo niekas daugiau, kaip tik mylimas Dievo tarnas bei Pranašas, tačiau jis įkūnijo geriausias žmogiškąsias savybės, štai dėl ko ir šiandien jis yra toks patrauklus.

Islamas kiekvieną musulmoną įpareigoja melstis penkis kartus per dieną. Jis gali melstis bet kur, tačiau esant galimybei tai daryti privalo mečetėje. Prieš pradėdamas maldą, jis turi atlikti ritualinį apsiplovimą, nusiauti batus, atsiklaupti ir melstis atsigręžęs veidu į Meką. Kiekvienoje mečetėje kryptį į Meką rodo jos sienoje esanti niša – mirabas.

Aukojimas yra ne mažiau svarbi kiekvieno musulmono priedermė. Musulmonas privalo dalį pinigų arba derliaus paaukoti savo bendromenės vargšams. Paprastai tai sudaro maždaug 2,5 % musulmono pajamų.

Pasninkas yra ketvirtoji musulmono priedermė. Devintą – Ramadano – mėnesį musulmonai pasninkauja nuo saulės patekėjimo iki nusileidimo. Valgyti ir gerti leidžiama tiktai naktį. Kiekvienas musulmonas, jeigu tik jis gali, nors kartą gyvenime privalo aplankyti šventąjį Mekos miestą. Tikintysis, aplankęs Meką, prie savo pavardės prisideda žodelį „chadži“. Jei musulmonas negali aplankyti Mekos dėl kokių nors priežasčių, jis gali apmokėti kito musulmono kelionę.

Be šių penkių musulmono priedermių, kiekvienas išpažįstantis islamą privalo laikytis ir kitų svarbių reikalavimų – nevalgyti kiaulienos, negerti alkoholio, nežaisti azartinių žaidimų, nelupikauti. Islamas leidžia daugpatystę. Koranas leidžia musulmonams turėti, vienu metu, keturias žmonas. Tačiau šia teise jis gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu jis gali visoms savo žmonoms užtikrinti teisingas, geras ir vienodas gyvenimo sąlygas, būti visoms joms
� – jokiu būdu nėra beteisė būtybė, kurios paskirtis tik patenkinti vyro kūniškus malonumus. Šariatas gerbia jos asmeninius norus, susijusius su vaikų gimdymu. Prie tokių priklauso ir toks leidžiamas nėštumo išvengimo būdas, kaip nutrauktas lytinis aktas. Čia įdomu, jog šariatas leidžia tai tik būtinai sutinkant žmonai, kadangi tik jai priklauso pastojimo teisė. Tarp kitko, mūsų laikais ši Islamo tradicija pasitarnauja pagrindžiant kontraceptinių priemonių naudojimą. Bet žmonos privalo klausyti savo vyrų. Nuo X a. įsigalėjo paprotys moteriai slėpti savo veidą. Net ir dabar kai kuriose šalyse šis paprotys tebėra gyvas.

Musulmonai turi skleisti, platinti savo tikėjimą, todėl islamas pateisina „šventąjį karą“ – džihadą prieš kitatikius. „Šventasis karas“ – sąvoka, šiurpinanti pasaulį, ir vėlgi kaip daug kas kitas, dėl klaidingo supratimo. Arabiškas žodis šiam terminui žymėti yra „džihad“ir reiškia „kova, pastangos“, t. y. kova ir pastangos ginant religiją. Bet toli gražu tai nereiškia vien karo, kas aišku nėra išskiriama, jei kita religinė bendromenė ginklu nori pavergti islamiškos bendromenės narius (kas kaip tik vyksta Palistinoje). Kasdienis „džihad“ yra malda, geras pavyzdys, savo paties blogu polinkiu nukariavimas, pykčio sutramdymas – ir toks religijos gynimas kartais reikalauja daugiau pastangų nei kariavimas mūšio laike, nes jis turi būti nepaliaujamas, besitęsiantis 24 valandas per parą ir ne su petraukom, o kasdien.

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 954 žodžiai iš 2991 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.