Istorijos datos
5 (100%) 1 vote

Istorijos datos

X tūkst. Pr. Kr – dabartinės Lietuvos teritorijoje įsikuria pirmieji nuolatiniai gyventojai ųApie 2 tūkst. Pr.kr atsikrausto indoeuropiečiai;II tūkst. Pr kr baltų susidarymas;Apie 1700 m. lietuvos teritorijoje atsiranda metalo dirbinų;VI-Va. Pr kr –V-VIa atskirū baltų genčių kūrimasis;98 m. Tacitas mini aisčius;854 kuršių karas su švedais Apuolės pilis;1009 Kvedliburgo analai ,paminėtas Lietuvos vardas;1201 Daufuvs ˛iotyse vokiečiai įkuriaRygos miestą;1203 įsteigiamas kalavijuočių ordinas;1219 sutartis su Haliču-Volyne;1230 įsikuria kryžiuočių arba Teutonų ordinas;1236 Saulės mūšis;1236 1265 Lietuvos valstybės susidarymas;1251 Mindaugo krikštas;1253 07 06 Mindaugas – lietuvos karalius;1260 Durbės mūšis;1260-1274 Herkaus Manto sukilimas;1283 prasidėjo nuolatiniai karo veiksmas su kryžiuočiais;1323 pirm¹ kart¹ minimas Vilnius, kaip LDK sostinė;1336 Pilėnų gynimas;1348 Strėvos mūšis Algirdas, Kęstutis ir kryž.;1370 Rudavos mūšis;1379 Jogailos ir Kźstučo paliaubos so ordinu;1380 Dovydiškių sutartis;1385 Krėvos sutartis;1387 Lietuvos krikštas;1392 Asravos sutartis;1397 pimoji mokykla;1399 Vorkslos mūšis;1401 Vilniaus-Radomo sutartis ( tarp Vytauto , Jogailos ir lenkų bajorų;1404 Racion˛o sutartis;1410 07 15 ˇalgirio mūšis;1411 Torūnės taika;1413 Horodlės unija;1415 lietuviai laimėjo bylą prieš ordiną Konstancoje, Šveicarijoje;1417 ˇemaičių krikštas;1418 ˛emaičių valstiečių sukilimas;1422 Melno taika;1429 Luclo suva˛iavimas;1435 Pabaisko mūšis;1492 Aleksandro privilegija bajorams;1447 Kazimiero privilegija .Baud˛iavos įtvirtinimo pradžia;1522 pirmoji spausdinta knyga Vilniuje;1529 I. Lietuvos statutas;1544 įkurtas Karaliaučiaus univeras;1547 pirmoji lietuviška knyga Ma˛vydo “Katekizmas”;1557 Valakų reforma;1564-1566 pradėta teismo ir administracijo reforma;1566 II Lietuvos statutas;1569 Liublino unija;1570 įsteigta Jėzuitų kolegija;1572 Gediminaičių dinastijos pabaiga (Žygimanto Augusto mirtis);1579 Vilniaus Akademijos, Universiteto įkūrimas;1582 išleista M.Strijkovskio “Kronika” pirmoji spausta Lietuvos istorija;1588 III Lietuvos statutas;1595 išleista Daujšos “Katekizmas”;1605 Salaspilio mūšis;1772 I Liet. Lenk. Padalinimas;1773 Edukacinė komisija;1788-1792 Ketverių metų seimas;1791 05 01 priimta Respublikos konstitucija;1793 II padalinimas;1794 T.Kosciuškos sukilimas;1795 III Liet. Lenk. Padalinimas;1812 napoloenos įsiveržia į Lietuvą;1817 įsisteigė filomanų, šabravacų draugijos. Atsinaujino masonų ložių veikla;1830-1831 sukilimas prieš caro vald˛i¹ Lietuvoje ir Lenkijoje;1832 Vilniaus universiteto u˛darymas;1861 Rusijos imperijoje panaikinta baud˛iava. Politinės manifestacijos Liet. Ir Lenk.;1963-1864 sukilimas Lietuvoje ir Lenkijoje;1863 įsakas dėl valstiečių prievolių panaikinimo;1864-1094 lietuvišk)os spaudos draudimo metai;1883-1886 “Aušra”;1889-1905 “Varpas”;1893 Kra˛ių skerdynės;1896-1904 “Tėvynės sargas”;1896 įkurta social demokratų partija;1902 įkurta Lietuvos demokratų partija1904 05 04 spaudos draudimo panaikinimas;1905 12 04-05 lietuvių suvažiavimas Viniuje (Didysis Vilniaus seimas);1905 įkurta Tautiškoji lietuvių demokratų partija, Lietuvos krikščionių dmokratų;1906 pirmoji lietuviška opera M.Petrausko “Birutė”;1906 caro įsakas dėl valstiečių skyrstymo į vienkiemius. Stolypino agrarinė reforma.;1907 Vilniuje įsteigta Lietuvos mokslo draugija;1907 pirmoji lietuvių dailės paroda, įkurta Lietuvių dailės draugija;1915-918 kaizerinės Vokietijos okupacijos metai ;1916 Lietuvių konferencijos Berne ir Lozanoje;1917 08 18-22 Vilniuje sušaukta Lietuvių konferencija, joje išrrinkta 20 žmonių Lietuvos Taryba;1917 12 11 Lietuvos Taryba priėmė pareiškimą dėl Lietuvos atsiskyrimo nuo Rusijos ir dėl draugystės su Vokietija;1918 11 11 sudaryta laikinoji Voldemaro vyriausybė ;1918 11 23 Lietuvos Respublikos vyriausybė paskelbė įsakymą dėl kariuomenė kūrimo ;1918 12-1919 08 lietuvių kovos su Raudonąja armija;1918 12 31 Lietuvos Respublikos vyriausybė persikelia į Kauną;1919-1939 lenkai okupuoja Vilniaus krašt¹;1919 04 19-192011 21 lietuvių kovos su lenkų kariuomene;1919 07 26-1919 12 15 lietuvių kovos su bermontininkais;1920 05 15 Steigiamasis Seimas pradeda darb¹ Kauno muzikos teatro rūmuose;1920 07 12 sutartis su Rusija kuria ji priepa˛ino Lietuv¹ “de jure”;1921 09 22 Lietuva priimta į Tautų Sąjungą;1922 02 15 Priimtas ˇemė sreformos įstatymas;1922 08 01 priimta Lietuvos konstitucija;1922 08 16 įvestas litas;1923 01 09 Klaipėdos sukilimas, dėl prijungimo prie Lietuvos;1923 02 16 Antantė nutarė atiduoti Klaipėdą Lietuvai;1923 03 15 nustatytasiena tarp Lietuvos ir Lenkijos;1924 05 08 Klaipėdos kraštas pripažintas Lietuvai;1926 09 28 paisrašyta nepuolimo sutartis su Sovietų sąjunga;1926 12 17 valstybės perversmas ;1928 sutartis su Vokietija dėl sienų;1930 Kaune įkurtas Vytauto didžiojo univeras;1933 07 15 skrydis per Atlant¹;1935 Kaune įkurtas dailės institutas;1935 Klaipėdoje įkurtas Pedagoginis institutas;1937 įsteigtas Tautinis Olimpinis komitetas;1938 03 17 Lenkijs ultimatumas Lietuvai;1939 03 20 Vokietijos ultimatumas Lietuvai;1939 03 23 Hitleris apsilanko okupuotoje Klaipėdoje;1939 08 23 Molotovo-Ribentropo paktas;1939 09 28 SSRS ir Vokietijos Sienų nustatymo ir draugystės sutartis;1939 10 10 savitarpio pagalbos sutartis
su SSRS ;1940 06 14 SSRS ultimatumas Lietuvai;1940 06 15 SSRS okupuoja Lietuv¹;1940 06 17 marionetinė Paleckio vyriausybė;1940 06 25 oficialiai įregidtruota LKP;1940 07 21 Liaudies seimas paskelbė Lietuvoje sovietų valdžią ir priėmė deklaraciją dėl Lietuvos įstojimo į SSRS;1940 08 03 Lietuva oficialia priimta oficialiai į SSRS;1940 08 25 priimta stalininė konstitucija įteisinanti Lietuvos okupaciją;1941 06 14-18 pirmasis masinis trėmimas;1941 06 23 Hitlerininkų įsiveržimas;1941 06 23 sukilimas prieš sovietinius okupantus. Sudaryta laikinoji vyriausybė;1941 0805 nutraukta laikinosios vyriausybės veikla;1943 11 25 įkurtas VLIK’as;1944 07 13 Raudonoji armija u˛ima Vilnių (antroji sovietinė okupacija);1945 0130 išvejami hitlerininkai iš lietuvos;1947-1950 kolektyvizacija;1944-1956 rezistencijos laikotarpis;1945-1953 masiniai gyventojų trėmimai;1972 30 19 pradėta leisti “Lietuvos katalikų bažnyčios kronika”;1972 05 14 Kaune susidegina R.Kalanta;1975 įsteigta Helsinkio grupė;1978 įsteigta LLL;1988 06 03 Vilniuje įkurta Sąjudžio iniciatyvinė grupė;1988 08 17 legalizuota trispalvė;1988 08 23 mitnge Vingio parke pasmerkta Lietuvos okupacija;1988 10 22-24 pirmasis LPS suva˛iavimas;1988 11 18 LTSR AT paskelbė lietuvių kalbą valstybine, trispalvę vėliava, Kudirkos giesmę himnu;1989 07 23 Baltijos kelias;198907 19-23 LKP suva˛iavimas, kuriame LKP paskelbė atsiskyrimą nuo SSKP;1990 01 11-13 atva˛iuoja Garbačiovas;1990 02 07 LTSR AT panaikino 1940 deklaracij¹ dėl Lietuvos įstojimo į SSRS;1990 02 24 laisvi rinkimai į LTSR AT, juos laimėjo Sajūdis, parlamento pirmininkas Landsbergis;1990 02 07 LTSR AT paskelbė Lietuvą nepriklausoma. Vytis-herbas;1990 04 17 blokados rad˛ia;1991 01 13 kruvinieji įvykiai;1991 02 11 Islandija pripa˛įsta Liatuvą;1991 09 17 Lietuva priimta į JTO;1992 10 25 referandumu priimta Konstitucija;1992 rinkimai į Seimą;1993 02 25 inauguruotas A.Brazauskas;1993 06 25 įvestas litas;1993 08 31 paskutinis rusų kareivis paliko Lietuvos žemę;1993 09 06-08 Lietuv¹ aplankė popiedžius;1996 10 25 rinkimai į seimą;1998 01 04 prezidentu išrinktas “tautos Valdas”

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 871 žodžiai iš 2819 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.