Istorijos konspektai
5 (100%) 1 vote

Istorijos konspektaiISTORIJA

VISKAS, KO REIKIA EGZAMINUI

Konspektai

I dalis I TEMA. SENOSIOS CIVILIZACIJOS.

A. Didžiųjų upių civilizacijos: Egiptas, Tarpupis(Mesopotamija), Indija, Kinija. IV tūkstantmetis pr.Kr. – I a. pr.Kr.

Metai:

Egipto: 3100m.pr.Kr. Civilizacijos susikūrimas(Seniausioji karalystė), karalius Menas suvienija Egiptą; 2700-2200m.pr.Kr.Senoji karalystė, civilizacijos subrendimo fazė; 2050-1800m.pr.Kr.Vidurinioji karalystė, civilizacijos nuosmukis; 1570-1100m.pr.Kr.Naujoji karalystė, dezintegracija; 525m.pr.Kr. Persijos valdymo pradžia. Karą su Egiptu pradeda Kambizas; 30m.pr.Kr.Egiptas tampa Romos imperijos provincija.

Mesopotamijos: 3000m.pr.Kr.atsirado raštas; 2300m.pr.Kr.šumerus užkariavo Akado karalystės karalius Sargonas I; 1800-1550m.pr.Kr.II Mesopotamijos suvienijimo etapas, I-oji Babilono karalystė; 604-539m.pr.Kr. IV suvienijimo etapas, II-oji Babilonijos karalystė; 324m.pr.Kr. Makedoniečio valdymas.

Indijos: 2500-1700m.pr.Kr. Indo kultūros laikotarpis ; 1500-500m.pr.Kr. vedų laikotarpis; VI a.pr.Kr. Indo slėnį užkariauja Persijos karalius Darijus I.

Kinijos: 2200m.pr.Kr.gimsta Kinijos civilizacija; 221m.pr.Kr.Činų dinastijos pradžia, Kinijos imperijos pradžia; VI a.pr.Kr. Džao Džengas įsakė statyti ištisinę sieną;

Sąvokos:

Egipto

Balzamavimas – mirusiojo paruošimas laidojimui taip, kad kuo ilgiau išsilaikytų kūnas; derlingasis pusmėnulis – derlingi žemės plotai ties Eufrato ir Tigro upėmis (Artimuosiuose Rytuose);

egiptologija – mokslas apie senovės Egiptą, pagrįstas tyrinėjimais;

faraonas – Egipto valdovas. Sąvoka atsirado apie 1350m.pr.Kr. Faraonui priklausė Egipto žemė ir visi jos turtai. Vadovavo drėkinimo darbams, kariuomenei, leido įstatymus, sudarinėjo sutartis, kontroliavo prekybą, vadovavo teismui;

hieroglifas – figūrinis ženklas, žymintis ištisas sąvokas ir žodžius, skiemenis ir garsus. Ženklai vaizduoja gyvas būtybes, daiktus, procesus; hipogėjas- uolose iškirstuose rūsiuose prabangūs faraonų ir didikų kapai Naujosios valstybės laikotarpiu Egipte (Karalienių slėnis ir Karalių slėnis);

irigacinė žemdirbystė – žemdirbystė naudojant dirbtinį žemės drėkinimą;

mastaba – pirmosios faraonų kapavietės laidojimo statinys( Senojoje valstybėje). Mastabą sudarė antžeminė ir požeminė dalys. Antžeminėje dalyje, skirtoje kultui, buvo laikomos įkapės, požeminė-laidojimo dalis. Jas jungė slapta nuožulni ar vertikali šachta.

Mumija – balzamuotas mirusiojo kūnas; Papirusas-meldai, iš kurių stiebų gaminama rašymo medžiaga, toje medžiagoje parašytas rankraštis;

Politeizmas – daugelio dievų kultas; piramidė-monumentalus faraonų antkapinis paminklas(vėlesnis negu mastaba).Pirmiau buvo statoma laiptuota piramidė, vėliau-lygi;

Rozetės akmuo -per Napoleono žygį 1798m. į Egiptą Rozetės vietovėje rastas akmens luitas su tekstu graikų ir egiptiečių rašmenimis. Pranc. mokslininkas Šampoljonas, remdamasis šiuo tekstu, pirmasis iššifravo egiptiečių rašmenis-hieroglifus. Rozetės akmens įrašai daryti193m.pr.Kr.;

Sarkofagas – prabangus, gausiai dekoruotas karstas iš akmes, metalo, medžio. Egipte sarkofagai buvo mediniai, puošti tapyba; Sfinksas-sen.Egipto skulptūra, vaizduojanti mitinę būtybę gulinčio liūto kūnu, žmogaus (dažniausiai faraono galva). Ankstyvojoje karalystėje buvo statomas prie įėjimo į piramidės ar buvusios dievo Pta šventyklos(III t-metis pr.m.e.), Memfyje;

Suirutė – I-oji suirutė Egipte 2250-2050m.pr.Kr., II-oji suirutė 1750-1580m.pr.Kr.;

Vergas –i šnaudojamas žmogus, kuris kartu su gamybos įrankiais yra kito žmogaus nuosavybė; viziris – musulmonų valstybėje aukščiausios pareigos, vadovo titulas. Pareigos ir terminas atsirado Sasanidų Persijoje. Žynys-sen. religijų kulto tarnas, kuriam dažnai buvo priskiriami burtininko sugebėjimai. Dar rūpinosi moksl. žinių kaupimu ir saugojimu, turėjo įtakos krašto politiniam gyvenimui.

Mesopotamijos:

Babelio bokštas – sen. Babiloniečių statinys;

Dantiraštis – rašto sistema, kurioje ženklas reiškia žodį arba skiemenį. Dantiraščio ženklus sudaro horizontalūs ir vertikalūs brūkšneliai; imperija-monarchinė valstybė, į kurią įeina nukariauti kraštai, kolonijos, o valdovas yra imperatorius.

Kabantys sodai – vienas septynių pasaulio stebuklų, sukurti apie 600m.pr.Kr. įsakius Babilono karaliui Nabuchodonosarui;

miestai-valstybės – formavosi susijungiant miestui ir kelioms apylinkėms į vieną valstybinį organą;

molinės lentelės – ant jų rašyta dantiraščiu nuo IVtūkt.pr.Kr. Seniausių lentelių su dantiraščiu rasta Uruke; t

vanas-legenda apie tvaną – epas apie Gilgamešą;

zikuratas – laiptuoto bokšto pavidalo kulto pastatas(dievo buveinė) aklinomis sienomis, su aikštele viršuje, būdinas Mesopotamijos sen. kultūrų architektūrai.

Indijos:

arijai-gentys atsikraustę II tūkstantmetyje pr.Kr.; budizmas-religija, išsirutuliojusi iš Budos mokymo; Dvi stambiausios atšakos – teravada ir mahajana; indoeuropiečiai-daugelio tautų protėviai, gyvenę prieš 6-8 tūkst. Metų(Europos ir Indijos); induizmas-brahmanizmas-politeistinė religija; kastos- uždara socialinė žmonių grupė, vienijama endogamijos, verslo, tradicijų, papročių, gyvensenos, užimanti tam tikrą padėtį hierarchinėje visuomenės struktūroje,
kurią sankcionuoja religija ir teisė; tikima, kad kastas sukūrė dievas Brahma; jų užuomazga laikomos varnos arba luomai, minimi Rigvedoje. Yra 4 pagrindinės kastos, sukurtos iš skirtingų Brahmos kūno dalių: brahmanų(dvasininkų), kšatrijų(riterių, žemvaldžių), vaišijų(žemdirbių, amatininkų, laisvų piliečių) ir šudrų(amatininkų, tarnų).; sanskritas-indų kalba; šachmatai-jų tėvyne laikoma Indija; vedos-seniausieji indų raštijos tekstų rinkiniai, sudaryti iš eiliuotų bei prozinių religinių ir pasaulietinių tekstų(tikėjimo tiesų, apeigų ir papročių aprašymų, giesmių, teologinių ir filosofinių traktatų).

Kinijos:

Didžioji kinų siena-gynybinis įrenginys palei šiaurinę Kinijos sieną, skirtas apsisaugoti nuo Mongolijos ir Mandžiūrijos klajoklių puolimų(ilgis ~5tūkdt,km)Šiandien išlikusi siena statyta daugiausia Mingų laikais. Nuo 1644m. neteko karinės reikšmės, nes toli į šiaurę nuo jos buvo Činų pastatyta Kinijos siena; Didysis šilko kelias-kinai išrado šilką ir jis patekdavo į Europą šilko keliu. Tai prekybos kelias iš Kinijos į Artimuosius Rytus ir Europą; konfucionizmas-kinų filosofo Konfucijaus ir jo sekėjų etinė, politinė ir religinė filosofinė doktrina. IIa. Tapo oficialia Kinijos ideologija; pagoda-kinų šventykla, kultūrinis paminklas.

Asmenybės:

Egipto:

Amenchotepas IV- Echnatonas.1419-1400m.pr.Kr.Egipto faraonas(vedęs Nefertitę). Įvykdė religinę reformą, šnekamąją kalbą pavertė literatūrine kalba, sostinę iš Tėbų perkėlė į Achetatoną. Reforma sukėlė nepasitenkinimą, todėl susilpnėjo valstybė, prarasta Palestina ir Sirija. Po jo mirties vėl sugrįžta prie Amono Ra; Džoseris-III Egipto dinastijos faraonas, kurio garbei pastatyta Džoserio piramidė; Cheopsas – Egipto faraonas, piramidžių statybos pradininko Snofraus sūnus. Jo garbei pastatyta Didžioji Gizos piramidė; KleopatraVII-(69 Aleksandrijoje – 30m.pr.Kr) paskutinioji Egipto valdovė iš Ptolemėjų dinastijos. Ptolemėjo XIII sesuo, žmona, bendravaldė(nuo51m.). Su juo kovojo dėl valdžios; pralaimėjo ir 48m. buvo ištremta į Siriją. Į dinastinę kovą įsikišus romėnams(Aleksandrijos karas) Cezario padedama atgavo sostą 47m. Vėliau tapo rom. Karvedžio Antonijaus meiluže, nuo 37m. žmona. Rėmė jį kovoje su Oktavianu(Augustu). Po pralaimėjimo prie Akcijaus, Oktavianui įžengus į Egiptą, abu nusižudė.; Menas-I-asis Egipto faraonas, valstybės kūrėjas ir vienytojas, sujungęs Aukštutinį ir Žemutinį Egiptą. Laikomas Egipto sostinės Memfio įkūrėju; Nefertitė-senovės Egipto karalienė, faraono Amenchotepo žmona. Jos vardas reiškia „gražuolė sugrįžo“; Ramzis II-Egipto faraonas nuo 1290m.pr.Kr. jo valdymo laikotarpis-paskutinis Egipto klestėjimo tarpsnis. Po kovų su hetitais nebegalėjo išlaikyti Sirijos ir sudarė su jais sutartį. Jam valdant kilo Karnavo ir Luksoro šventyklos; Šampoljonas Ž.F.-egiptologijos pradininkas, Prancūzijos akademikas, perskaitė Rozetės akmens įrašus ir parengė egiptiečių hieroglifų dešifravimo principus, parašė I-ąjį egiptiečių kalbos žodyną ir gramatiką;

Mesopotamijos: Ašurbanipalas-Asirijos karalius, užėmė Egiptą, kuris 655m.pr.Kr. atsiskyrė nuo Asirijos, 648m.pr.Kr. užėmė Babiloniją ir išardė jos sudarytą koaliciją prieš Asiriją; Gilgamešas-epo apie Gilgamešą herojus, mitinis veikėjas, žymiausias Mesopotamijos didvyris, pusiau legendinis valdovas(2/3 dievas, 1/3 žmogus); Grotenfeldas-Vokietijos Getingeno miesto licėjaus antikinių kalbų mokytojas, 1802m. iššifravo senovės persų dantiraščio ženklus; Hamurabis-1760-1686m.pr.Kr.- VI-asis Babilonijos dinastijos karalius. Jo valdymo metais suklestėjo šalies ekonomika, literatūroje pirmenybę teikė ne šumerų, o arkadų kalbai(„Gilgamešo epas“), statomos šventyklos, rūmai, skatinama matematikos, astronomijos, medicinos raida; Nabuchodonosaras – chaldėjų karalius, Babiloniją pavertė galinga valstybe. 605m.pr.Kr.prie Karchemišo įveikė į Siriją besiveržiančius egiptiečius, 597m.pr.Kr. numalšino Judėjos karalystėje sukilimus, užėmė Jeruzalę, ją sugriovė, o tautą ištrėmė į Mesopotamiją. Babiloną pavertė kultūros centru.; Sargonas-akado karalystės karalius, apie 2300m.pr.Kr. užkariavęs šumerus, suvienijęs Mesopotamiją ir įkūręs Akado imperiją.; Sinaheribas – Asirijos karalius, Sargono II sūnus, kariavo su Babilonija ir jos sąjungininkais.689m.pr.Kr. įsakė sugriauti Babiloną. Plėtė ir puošė Asirijos karalių rezidenciją Nineviją, nužudytas per rūmų perversmą.; Utanpištinas- babiloniečių mito apie pasaulio tvaną herojus, išsigelbėjo laivu, atitinka biblinį Nojų.

Indija: Ašoka-apie 300-238m.pr.Kr.-sen.Indijos valdovas.Suvienijo beveik visą Indiją.Priėmė kaip religinę filosofiją budizmą ir stengėsi būti teisingas, gailestingas. Toleravo visas religijas, aukštino budizmą. Savo gyvenimą bei veiklą įsakė aprašyti visoje karalystėje ant uolų ir stulpų. Jie dar laikomi meno kūriniais.; Buda(Gautama)-apie 563-483m.pr.Kr.-budizmo įkūrėjas, aukščiausioji budizmo dievybė.

Kinijos: Konfucijus-didysis kinų filosofas, išminčius, politinis veikėjas, pedagogas, sukūrė konfucionizmą ( VI-Va.pr.Kr.).

Dievai:

Egipto: Amonas-visos karalystės dievas; Horas-dangaus dievas; Izidė-gyvybės ir sveikatos deivė, Ozirio sesuo ir žmona;
Ra-aukščiausias dievas, saulės dievas; Setas-Ozirio brolis, karo ir griovimo dievas; Totas-rašto ir išminties bei mokslo dievas ;

Mesopotamijos: Anus-vyriausiasis dangaus dievas; Enkis-vandens gelmių dievas; Enlilis-debesų ir vėjo dievas; Ki- Anaus žmona, deivė; Mardukas- vyriausias dievas;

Indijos: Brahma-brahmanizmo ir induizmo trejybės(Brahma, Višnus, Šiva) vyriausioji dievybė, visatos kūrėjas, jos įkūnytojas ir siela.

Įvykiai:

Egipto: Valstybės įkūrimas-3300m.pr.Kr.; suirutės ir atsistatymai po jų: I suirutė 2250-2050m.pr.Kr., 2050-1750m.pr.Kr.Vidurinioji Karalystė, II suirutė 1750-1580m.pr.Kr., 1580-1085m.pr.Kr. Naujoji karalystė; religinė reforma-XVa.pr.Kr.-XIVa.pr.Kr.; persų užkariavimas-525m.prKr. karą su Egiptu pradeda Persija. Kserkso I valdymo laikotarpiu amatininkai išvaromi į Persiją, konfiskuojamas šventyklų turtas, vyksta sukilimai prieš persus; A.Makedoniečio užkariavimas-332m.pr.Kr. Į Egiptą įžengia Makedonietis, persai pasitraukia.; Įjungimas į Romos imperiją-30m.pr.Kr. Egiptas tampa Romos provincija.

Mesopotamijos: Šumerų miestų susikūrimas-3500m.pr.Kr.; Arkadų imperijos įkūrimas-2300m.prKr.; I Babilono iškilimas-XIXa.; hetitų įsiveržimas-XVI-VIIa.pr.Kr.; Asirijos užkariavimai-Xa.pr.Kr.; II Babilono iškilimas-VII-VI a.pr.Kr.; persų užkariavimas-Via.pr.Kr.; A.Makedoniečio užkariavimas-IVa.pr.Kr.; romėnų užkariavimas-III-IIa.pr.Kr.

Indijos: Indo civilizacijos egzistavimas-III tūkst.pr.Kr.-Va.; arijų atsikraustymas-IItūkst.pr.Kr.IIpusėje; budizmo sukūrimas-Va.pr.Kr.; persų užkariavimas-VIa.pr.Kr. indo slėnį užkariauja Darijus I; A.Makedoniečio užkariavimas-IVa.pr.Kr. šiaurės Indiją nukariauja Makedonietis, tačiau graikus išstumia Čandragupta.; imperijos susidarymas-IIIa.pr.Kr. valdant Ašokai.

Kinijos: Šangų dinastijos įsigalėjimas-XVII-XIa.pr.Kr.; Džou dinastijos įsigalėjimas-1027-221m.pr.Kr.; Cino karalystės įsigalėjimas-221-206m.pr.Kr.; Didžiosios kinų sienos statyba-VIa.pr.Kr.-220m.; Chanų dinastijos įsigalėjimas-206m.pr.Kr.-220m.; konfucionizmo paplitimas-VI-Va.pr.Kr. – XXa.pr.

Objektai žemėlapyje:

Egipto: Aukštutinis ir Žemutinis Egiptas, Nilas, Memfis, Tebai, Achetatonas, Karalių slėnis, derlingasis Pusmėnulis.

Mesopotamijos: Tigras, Eufratas, Jarichonas, Ūras, Lagašas, Niūras, Babilonas, šumerų atsikrastymo kryptys, Akadas, Asirija, Ninevija.

Indijos: Indas, Gangas, Harapas, Mohendžo Daras.

Kinijos: Jangdzė, Chuanghė, Diždiojji kinų siena, Didysis šilko kelias.

Žymiausi statiniai:

Egipto: Tutanchamono hipogėja, Karnako šventykla, mastabos, Džoserio, Cheopso piramidės, sfinksai.

Mesopotamijos: Babelio bokštas, Ištarės vartai, kabantys sodai, Ninevijos liūtai, zikuratas.

Indijos: budos statulos.

Kinijos: Didžioji kinų siena, pagodos.

Svarbiausi Šaltiniai:

Egipto: „Mirusiųjų knyga“-rašoma ant papiruso ritinėlių. Joje daug užkeikimų, himnų dievams. Mumijos laidotos su amuletais ir Mirusiųjų knyga.; „Rozetės akmuo“; „Apysaka apie Sinuhetą“.

Mesopotamijos: „Gilgamešo epas“-epas apie Uruko karalių Gilgamešą; Hamurabio įstatymai-iš diorito iškaltoje steloje išleisti įstatymai, reguliuojantys viešąją bei privačiąją teisę ir laikomi seniausiu pasaulyje įstatymų rinkiniu.

Indijos: „Mahabharata“, „Ramajana“, vedos.

Kinijos: Konfucijaus raštai. B. Artimųjų Rytų civilizacijos: hetitai, žydai, finikiečiai, persai. XX – I a.pr.Kr.

Metai:

1. Hetitų:

2000 m. pr. Kr. – hetitai išmoko lydyti geležį (išradimą perėmė Egipto ir Mesopotamijos gyventojai).

1800 m. pr. Kr. – susikūrė Senoji Hetitų karalystė (dab.Turkijos ir Sirijos teritorijoje).

1200 m. pr. Kr. – žlugo Hetitų imperija (Hetitų valstybėles užkariavo Asirija).

2. Žydų:

1700 m. pr. Kr. – prasidėjo žydų migracija (pasak Biblijos, Didžiojo bado metu žydai iškeliavo i Egiptą).

1280 m. pr. Kr. – žydai, nugalėję Kanaano gyventojus, ėmė verstis žemdirbyste ir gyventi sėsliai.

1040 m. pr. Kr. – Žydai įžengia į Pažadėtąją žemę (Palestiną).

922 m. pr. Kr. – Izraelio karalystė, valdant Saliamonui, pasiekė aukso amžių.

931 m. pr. Kr. – Izraelio karalystė suskilo (Samarija ir Judėja).

721 m. pr. Kr. – Samarijos valstybę užkariavo asirų valdovas.

539 m. pr. Kr. – žydams sugrįžti i Jeruzalę leido persų karalius Kyras Didysis.

I a. pr. Kr. – žydai atkūrė savo karalystę.

3. Finikiečių:

IX a. pr. Kr. – susikūrė jungtinė Tyro ir Sidono karalystė.

539 m. pr. Kr. – Babiloną užėmė Persijos karalius Kyras II ir Babilono civilizacija žlugo.

4. Persų:

550 m. pr. Kr. – valdant Kyrui II įkuriama Persų imperija.

500 m. pr. Kr. – graikų-persų karų pradžia.

330 m. pr. Kr. – persus užkariavo Aleksandras Makedonietis.

Sąvokos:

1. Žydų:

Biblija – krikščionių ir judėjų Šventasis Raštas, susidedantis iš Senojo ir Naujojo testamentų.

Dekalogas – dešimt Dievo įsakymų.

Diaspora – dalies tautos gyvenimas svetur, vienos tikybos žmonių gyvenimas tarp kitos tikybos žmonių.

Hebrajai – semitų gentys,, iš kurių susiformavo Izraelio tauta.

Izraelitai – dvylika Izraelio genčių, kurios buvo
Izraelį.

Judaizmas – seniausia pasaulio monoteistinė religija – žydų religija.

Menora – septynšakė žydų žvakidė.

Mesijas – ankstyvajame judaizme – vyresnysis žynys ir karalius.

Monoteizmas – tikėjimas vienu Dievu.

Patriarchas – Stačiatikių bažnyčios vadovas. Rytų ortodoksų bažnyių aukščiausiasis dvasininkas.

Pažadėtoji žamė – Kanaanas.

Pranašas – Dievo ar dievų valios skelbėjas, aiškintojas

Sandoros skrynia – spinta prie sinagogos sienos į Jeruzalės pusę, kurioje buvo laikoma pirmoji Tora.

Semitai – gyvulių augintojų – klajoklių gentys.

Teisėjai – žydų karinių sąjungų vadovai. Jų valdžia truko apie 200 metų.

Tora – penkios pirmosios Senojo testamento knygos, Dievo apreikštos Mozei.

2. Finikiečių:

Abėcėlė – ženklų visuma kalbos garsams išreikšti.

Kolonija – valstybės įsigyta valda užsienyje ir prijungta politiniais, ūkiniais ar kariniais tikslais.

Punai – Kartaginos finikiečiai.

Purpuras – iš purpurinių austrių išgaunamas pigmentas, brangiausias iš dažų, karalių valdžios simbolis.

3. Persų:

Dualizmas – požiūris, kad tikrovėje yra du pagrindiniai principai.

Monetos – apskritimo formos metalo gabaliukai, naudojami kaip pinigų rūšis, kaldinti nuo VII a. pr. Kr.

Satrapas – vietininkas, satrapijos – autonominės provincijos – valdytojas.

Asmenybės:

1. Hetitų:

Muršilis – karalius, gyv. XVII a. pr. Kr., užkariavo Šiaurės Siriją, praplėtė valstybės teritoriją pietuose.

2. Žydų:

Abraomas – seniausias biblinis žydų patriarchas, laikomas jų protėviu.

Dovydas – antrasis suvienytosios Izraelio karalystės karalius (1005-965 m.pr.Kr.).

Izaijas – Izraelio pranašas, pranašavęs kūdikio atėjimą, kuris bus Izraelio Mesijas.

Jeremijas – paskutinis prieš Jeruzalės sugriovimą Šventojo Rašto pranašas.

Juozapas – Biblijos personažas, Mergelės Marijos sužadėtinis, Jėzaus Kristaus įtėvis, auklėtojas.

Mozė – Biblijos personažas, sen.žydų vadas, gyv.XIIIa.pr.Kr., judėjų, krikščionių, musulmonų pranašas.

Saliamonas – Izraelio karalius, jam valdant karalystė pasiekė aukso amžių, suklestėjo prekyba.

Saulius – Izraelio karalius, jam valdant vyko karai su filistiečiais.

3. Persų:

Darijus – persų karalius, jam valdant imperija išaugo, turėjo net 4 sostines..

Kambizas – persų karalius, pasižymėjęs ypatingu žiaurumu, geras karo vadas.

Kyras – persų karalius, jam valdant persija tapo imperija.

Kserksas – persų karalius, Darijaus I sūnus.

Zaratustra – zoroastrizmo pradininkas.

Įvykiai:

1. Hetitų:

Geležies apdirbimo pradžia – išmoko lydyti geležį II tūkstm.pr.Kr. Išradimą perėmė Egipto ir Mesopotamijos gyventojai. Hetitų civilizacijoje žmonija įžengė į geležies amžių.

Hetitų imperijos suklestėjimas ir žlugimas – didžiausią galybę pasiekė valdant Šupiluliumui I (apie 1380–1340 m.pr.Kr.), imperija žlugo apie 1200 m.pr.Kr., o jos sostinė buvo sugriauta. Hetitų valstybėles užkariavo Asirija.

2. Žydų:

Įsikūrimas Kanaane – 4 tūkstm.pr.Kr. Abraomas su savo žmonėmis iškeliavo iš Ūro miesto (Mesopotamija) į Kanaano kraštą (tuomet taip vadinta Palestina). Atkeliavę žydai rado Kanaane naujų žmonių, ne tik semitų, bet ir filistiniečių, tad kilo karas dėl pažadėtosios žemės. Žydai, nugalėję Kanaano gyventojus (apie 1250 m.pr.Kr.), patys ėmė versti žemdirbyste ir gyventi sėsliai, taip įsitvirtindami Kanaane.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2744 žodžiai iš 9104 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.