Istorinio materializmo dogmatizacija
5 (100%) 1 vote

Istorinio materializmo dogmatizacija

Turinys:

1. Vladimiras Iljyčius Leninas

2. Materializmas

3. Naudota literatūra

1. Vladimiras Iljyčius Leninas

Gimė 1870 m. balandžio 22 d. Simbirsko mieste, prie Volgos upės. Jo tėvas, atsidavęs mokyklos mokytojas, ir jo motina, socialinė darbuotoja įdiegė Volodiai norą siekti geresnio gyvenimo. 1887 m. Lenino brolis Aleksandras buvo nuteistas už pasikėsinimą į carą Aleksandrą III ir pakartas. Jo brolio veikla galbūt pastūmėjo Leniną domėtis revoliuciniu judėjimu, nes tuo metu jis pradėjo studijuoti Markso ir Černyševskio veikalus. Taigi 1887 m. Leninas baigęs gimnaziją įstojo į Kazanės universitetą. Pirmiausia jis susipažino su to meto revoliucinėmis grupėmis. Leninas tų metų gruodžio mėn. buvo išmestas iš universiteto ir pateko į policijos akiratį už dalyvavimą demonstracijose. 1888 m. po trumpos tremties, Leninas sugrįžo į Kazanę ir susisiekė su marksistų grupėmis. 1889 m. Leninas iš Kazanės išvyko į Samarą. 1890 m., būdamas 20 m., Leninas išvertė Komunistų partijos manifestą į rusų kalbą. Studijuodamas eksternu, Leninas gavo teisės mokslų laipsnį Sankt Peterburgo universitete 1891 m. Po baigimo, atliko trumpą teisės mokslų praktiką Samaroje, bet vėliau pilnai atsidavė revoliucijos idėjai.

Nuo 1893 m. iki 1902 m. Leninas studijavo revoliucinių pokyčių problemas Rusijoje. Po keleto incidentų, jis suprato, kad Rusijos darbininkams nebuvo dėstomos radikalios idėjos, galinčios sukelti politinį pokytį, kokį prognozavo Marksas. Valstiečiai nereagavo į radikalius įvairių agitatorių pasisakymus. Tai buvo laikas, kai Leninas pradėjo plėtoti tai, kas vėliau buvo pavadinta „leninizmas“. Jo teorija rėmėsi radikalizmu, agituojant valstiečius ir darbininkus suorganizuoti revoliuciją.

1893 m. Leninas nuvykęs į Sankt-Peterburgą skaitė Marksą keletui savo draugų. Ten jis pirmą kartą susitinka su darbininkais. Tuo metu jis pradėjo vartoti savo pseudonimą „Leninas“. 1894 m. Leninas tampa Sankt-Peterburgo socialdemokratų partijos vadu ir išleidžia pirmą veikalą – „Kas yra šalies draugai ir kaip jie kovoja už socialdemokratiją“. Leninas 1895 m. išvyksta į Šveicariją, kur susitinka su Plechanovo „Darbo išlaisvinimo“ grupe, vėliau aplanko Berlyną ir Paryžių. Netrukus po sugrįžimo į Sankt – Peterburgą, jis įkuria „Kovos lyga už darbo klasės išlaisvinimą,“. Pasirodžius pirmiems lygos atsišaukimams, gruodžio mėn. Leninas buvo suimtas ir ištremtas 3m. į Sibirą. Jis dirbo prie savo veikalo „Kapitalizmo plėtra Rusijoje“, kurį pabaigė 1899 m.

1902 m. Leninas išleidžia veikalą „Ko reikia tvarkai padaryti“. Jis taip pat suorganizuoja bolševikų sparną, Rusijos socialdemokratų darbo partijoje. Menševikai pradžioje turėjo daugiau balsų nei bolševikai, bet daliai kongreso narių išėjus, bolševikų įtaką sustiprėjo.

Leninas nors ir turėjo didelės įtakos partijos ateities krypčių sprendimuose, jis prarado daugumos palaikymą „Iskros“ laikraštyje ir lapkričio 1 d. buvo atleistas iš pareigų. Vėliau, tęsiant savo revoliucines idėjas, Leninas bandė leisti laikraštį „Pirmyn“. Pirmas leidinys buvo išleistas 1905 m. Ženevoje. 1907 m. Leninas gauna Rusijos socialdemokratų partijos, Socialistų internacionalistų biuro įgaliojimus. Mėnesiu vėliau, rugpjūtį, jis dalyvavo Socialistų internacionalistų suvažiavime Štutgarte.

Leninas tęsia savo rašymus ir 1908 m. Maskvoje išleidžiamas „Materializmas ir Imperijos – kriticizmas“. Vėliau Leninas iš Šveicarijos išvyksta į Paryžių. Leninas pasilieka Paryžiuje iki 1912 m. 1911 m. įkuriama pirmoji partinė mokykla Prancūzijoje. 1912 m. Leninas nuvyksta į Krokuvą, kur buvo leidžiamas naujas bolševikų laikraštis „Pravda“. Bolševikai įkuria savo partiją Prahoje. Naujas laikraštis netrukus uždraudžiamas Rusijoje ir įvardijamas kaip propaganda.

Leninas parašo straipsnį apie Socialistų Internacionalistų žlugimą Europoje. Grįžta į Rusiją ir nedelsiant pradeda revoliucijos kurstymą Sankt Peterburge bei organizuoja pirmą sukilimą siekiant nuversti carą. Sukilimas žlunga ir Leninas priverstas slėptis Suomijoje.

Augant revoliucinėms nuotaikoms, spalio mėn. jis grįžta į Sankt – Peterburgą ir prasideda ginkluotas sukilimas, žinomas kaip Didžioji Spalio Socialistinė Revoliucija. 1917 m. buvo pagrindinės revoliucijos metai. Leninas nedelsiant išleidžia savo dekretus taikai ir tvarkai šalyje palaikyti ir lapkričio 8 d. suformuoja valstiečių ir darbininkų vyriausybę. Tą patį vakarą, sušaukiamas visos Rusijos Kongresas ir Leninas paskiriamas Žmonių komiteto pirmininku.

Leninas greitai pradeda stiprinti savo valdžią jungdamas visas revoliucines jėgas į Komunistų partiją ir planuodamas Rusijos ekonomikos perorganizavimą. Leninas nusiunčia telegramą rusų opozicijos delegacijai Brest – Litovske, reikalaudamas taikos sutarties. Sutartis buvo pasirašyta 1918 m. Nepaisant sutarties, Leninas suorganizuoja Raudonąją armiją ir įtraukia Rusiją į 4 metų pilietinį karą.1919 m. sušaukiamas steigiamasis kongresas ir suformuojamas Komunistų Internacionalas.

Leninas tęsia rašymus.„Proletarų Revoliucija“ išleidžiamas 1918 m., „Kairysis sparnas Komunizmas-pradiniuose neramumuose“ -1919 m. Pilietinis karas tęsiasi iki 1921 m. ir pasibaigia bado ir šiltinės palaužta šalimi, miršta
daugiau kaip 27 mln. žmonių. Susidūręs su šiomis problemomis, Leninas remdamasis Markso idėjomis, sukuria Naują Ekonominį Planą (NEP), kuris leido kai kurią užsienio prekybą, pramonė perėjo į privačias rankas ir leido valstiečiams pardavinėti kai kuriuos savo produktus turguose. 1922 m. Leninas patiria insultą.

Šiuo metu Jūs matote 33% šio straipsnio.
Matomi 797 žodžiai iš 2426 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.