Iuolaikinės darbo organizavimo tendencijos
5 (100%) 1 vote

Iuolaikinės darbo organizavimo tendencijos

Turinys

Įvadas…………………………………………………………………………………………………………………………………3

1. Darbo organizavimo esmė ………………………………………………………………………………………………..4

2. Darbo organizavimo uždaviniai………………………………………………………………………………………….4

3. Darbo organizacijos optimalumo kriterijai…………………………………………………………………………..9

4. Darbo organizavimo ryšis su technika, technologija, gamybos organizavimu ir ergonomika……..9

5. Besikeičiantis požiūris į darbo organizavimą……………………………………………………………………..11

Išvados………………………………………………………………………………………………………………………….12

Literatūros sąrašas………………………………………………………………………………………………………….13

Įvadas

Gamybos procesas, pagrįstas bendra žmonių veikla, reikalauja darbą tam tikru būdu organizuoti. Racionalus darbo organizavimas turi nepaprastai svarbią reikšmę, plėtojant ekonomiką. Jam būdingas darbo pasidalijimas ir kooperavimas tarp įvairių ūkio šakų, įmonių ir gamybos barų. Darbo organizavimas organiškai susijęs su techninėmis ir ekonominėmis gamybos sąlygomis, jis nuolat plėtojasi ir tobulėja, tobulėjant gamybos technikai ir technologijai, kylant kompiuterizavimo ir gamybos automatizavimo techniniam, ir darbo žmonių kultūriniam lygiui.

Kasmet šalies ūkyje diegiamos vis naujos mašinos, nauji įrengimai, kompiuteriai, srovinės mechanizuotos ir automatizuotos linijos ir pan. Tačiau dažnai ši naši technika neefektyviai panaudojama dėl gamybos ir darbo organizavimo trūkumų. Juk technika pati savaime nejuda, ir viskas galų gale priklauso nuo žmogaus, valdančio tą techniką. Todėl, diegiant naują pažangią techniką ir technologiją, būtina moksliškai tobulinti darbo organizavimą [1,p.227].

Automatizuojant gamybos procesus, vis daugiau gamybos funkcijų pavedama mašinoms. Tačiau žmogaus vaidmuo gamyboje dėl to nemažėja, greičiau atvirkščiai – didėja, nes automatizuojant gamybą, žmogus iš trūkstamo mašinos elemento (priedelio) tampa mašinų sistemų valdytoju. Todėl, diegiant į gamybą naują techniką ir gamybos organizaciją, žmogui – gamybos dalyviui – keliami reikalavimai. Gamyboje nepakanka gero profesinio pasirengimo. Čia būtina atsakomybė už pavestą darbą, sugebėjimas savarankiškai priimti sprendimus, iniciatyva, sąžiningumas bei kitos geros žmogaus savybės.

Kartu didėja darbuotojų poreikis turtingam, sudarančiam sąlygas tobulėti darbui. Deja, visuotinio automatizavimo laikai dar neatėjo. Greta aukšto lygio automatizuotos gamybos yra sunkių fizinių darbų, kuriems atlikti nereikia aukštos darbininkų kvalifikacijos, intelekto. Gamybos automatizavimas taip pat ne visada padeda geriausiai panaudoti žmogaus intelektualines galimybes gamybos socialiniam ir ekonominiam efektyvumui gerinti. Kai naujos technikos kūrėjai ir gamintojai nepripažįsta, kad žmogus yra svarbiausias žmogaus ir mašinos integracijos veiksnys, visuose automatizacijos lygiuose būna rutininių, stereotipinių ir net monotoniškų žmogui pavestų gamybos funkcijų. Darbe reikalingi aktyvūs žmonės, savo darbu siekiantys geriausių viso kolektyvo darbo rezultatų. Darbo organizavimas ir materialinis bei moralinis skatinimas – svarbiausios žmogaus darbinio aktyvumo gerinimo priemonės [2,p.413].

Darbo organizavimo esmė

Darbo organizavimas (labour organization) įmonėje – tai sistema organizacinių – techninių priemonių, padedančių tikslingai naudoti darbo jėgą, darbo laiką ir sudaryti normalias sąlygas, esant atitinkamam gamybos technikos, technologijos ir organizavimo lygiui.

Organizuoti darbininkų darbą – tai pirmiausia tinkamai paskirstyti juos bare, ceche ir visoje įmonėje. Visus darbuotojus darbo vietose reikia paskirstyti taip, kad jie dirbtų darniai, tiksliai ir našiai. Be to, reikia suskirstyti juos pamainomis, t.y. nustatyti, kas ir kada turi dirbti. Kiekvienas darbininkas turi gerai žinoti savo atliekamo darbo turinį ir pobūdį, tai pat įvairaus to darbo būdus ir metodus. Kad gamybinis procesas vyktų nenutrūkstamai, be prastovų ir be laiko nuostolių, kiekvieną darbo vietą būtina aprūpinti reikiamomis medžiagomis, ruošiniais, įrankiais, įtaisais, prietaisais; suderinti ir sureguliuoti įrengimus, laiku atlikti jų remontą; pašalinti atliekas ir t.t.

Darbo organizavimo uždaviniai

Pagrindinis darbo organizavimo uždavinys – sudaryti palankias sąlygas kilti visų įmonės (firmos) darbuotojų darbo našumui. Vienas svarbiausių būdų darbo našumui kelti įmonėje yra technikos pažanga. Ji didina gamybos organizavimo ir jos kultūros, specialiojo bei bendrojo visų darbuotojų išsilavinimo reikalavimus. Kartu naujos technikos diegimas įmonėse sudaro galimybes iš pagrindų pagerinti ir palengvinti darbo sąlygas, sutrumpinti darbo trukmę, likviduoti sunkų fizinį darbą ir bet kurį nekvalifikuotą
darbą, taip pat didinti produkcijos gamybą, gerinti jos kokybę[1,p.227].

Tačiau darbo priemonės yra vienas pagrindinių darbo proceso elementų. Jeigu jas tobulinsime izoliuotai nuo kitų sistemos elementų (ypač nuo darbo – tikslingos žmogaus veiklos), neatsižvelgdami į jų sąveiką, viso darbo proceso veikla nedaug pagerės. Todėl, norėdami padidinti darbo proceso našumą, turime gerinti visus jo elementus bei jų sąveiką, t.y. gerinti darbo organizaciją.

Reikia skirti sąvokas „darbo organizacija“ ir „darbo organizavimas“. Darbo organizacija yra nusistovėjusi tam tikru laikotarpiu darbo procesų struktūra, žmonių tarpusavio sąveika gamybos procese su įrengimais ir darbo objektais (nusistovėjusi darbo proceso sistema) bei veiksniai, nuo kurių priklauso darbo procesų socialinis ir ekonominis efektyvumas.

Darbo organizavimas yra darbo procesų struktūros, gamybos procese žmonių tarpusavio sąveikos ir žmonių sąveikos su įrengimais ir darbo objektais tvarkymas, t.y. darbo proceso sistemos sudarymas, jeigu organizuojamas naujas procesas arba šios sistemos keitimas (derinimas), jeigu kalbama apie veikiančius darbo procesus.

Tačiau darbo organizacija turi būti ne bet kokia, o optimali, sudaranti sąlygas maksimaliam darbiniam aktyvumui.

Optimali darbo organizacija (atributinis požiūris) yra tokia darbo procesų struktūra, žmonių tarpusavio sąveika gamybos procese ir žmonių sąveika su įrengimais ir darbo objektais, kuri skatina darbinį aktyvumą ir tuo užtikrina socialiniu ir ekonominiu požiūriu optimalius gamybos procesus.

Optimalus darbo organizavimas (funkcinis) požiūris yra tokios darbo procesų struktūros, žmonių tarpusavio sąveikos ir žmonių sąveikos su įrengimais ir su darbo objektais sudarymas (naujiems gamybos procesams) arba darbo organizacijos keitimas, derinimas (esamiems gamybos procesams), kuris skatina darbinį aktyvumą ir tuo užtikrina socialiniu ir ekonominiu požiūriu optimalius gamybos procesus.

Ir darbo organizavimo moksle, kaip ir kituose moksluose, išskirtina praktinė (taikomoji) ir teorinė dalis.

Optimaliu darbo organizavimu turime išspręsti šiuos svarbiausius praktinius uždavinius:

 sudaryti įmonėje optimalią darbo procesų struktūrą;

 organizuoti optimalią darbuotojų sąveiką gamyboje;

 organizuoti optimalią žmonių sąveiką su darbo priemonėmis ir objektais.

Darbo sąlygų optimizavimas taip pat priskiriamas prie darbo organizavimo, nors darbo sąlygos nagrinėjamos kitoje – darbo apsaugos disciplinoje. Darbo apsaugos uždavinys – saugoti žmogų nuo kenksmingų darbo sąlygų, o darbo organizavimu siekiama optimalių darbo sąlygų, kuriomis dirbančio žmogaus psichofiziologinės funkcijos gerėja, žmogus tobulėja.

Šiuos pagrindinius darbo organizavimo uždavinius galima sėkmingai išspręsti, tik pasitelkus šiuos mokslinių problemų teorinius tyrimus ir praktines išvadas bei rekomendacijas:

 darbo pasidalijimą;

 darbo kooperavimą;

 darbo metodus;

 darbo vietų organizavimą;

 profesinį orientavimą;

 kvalifikacijos įgijimą, jos kėlimą;

 darbo ir poilsio režimą;

 darbo sąlygas.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1050 žodžiai iš 3494 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.