Jaunimo mokyklos koncepcijos įgyvendinimo patikrinimo programa
5 (100%) 1 vote

Jaunimo mokyklos koncepcijos įgyvendinimo patikrinimo programa

JAUNIMO MOKYKLOS KONCEPCIJOS ĮGYVENDINIMO PATIKRINIMO

PLANAS | |

Tikrinimo tikslas: vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro 2004 m.

sausio 12 d. įsakymu Nr.ISAK-14 „Dėl valstybinės švietimo politikos

įgyvendinimo 2004 metų priežiūros temų ir vykdymo terminų tvirtinimo“

įvertinti, kaip šalies jaunimo mokyklos įgyvendina Kultūros ir švietimo

ministerijos 1993 m. gegužės 25 d. kolegijos nutarimu Nr. 26 patvirtintos

Jaunimo mokyklos koncepcijos nuostatas.

Tikrinimo objektas ir apimtis: visos apskrities jaunimo mokyklos.

Tikrinimo šaltiniai: Jaunimo mokyklos koncepcija (Kultūros ir švietimo

ministerijos 1993 m. gegužės 25 d. kolegijos nutarimas Nr. 26); Jaunimo

mokyklos bendrieji nuostatai (Žin., 2000, Nr.66-2006); jaunimo mokyklų

dokumentai.

Metodai: pokalbiai, dokumentų analizė.

Patikrinimo terminas: 2004 m. kovo–balandžio mėnesiai.

Tikrinimo metu įvertinti:

1. Jaunimo mokyklos mokinių skaičius pagal amžių (iki 12 metų, 12-14

metų, 15-16 metų, 17-18 metų, vyresni), mokinių kaitos mokykloje

2002/2003, 2003/2004 m.m. apimtys ir priežastys. Specialiųjų

poreikių mokinių dalis nuo bendro skaičiaus.

2. Mokinių priėmimo į jaunimo mokyklą organizavimas (priėmimo tvarka,

stojimo į mokyklą priežastys, mokymosi sutartys).

3. Jaunimo mokyklos pedagogai: išsilavinimas, kvalifikacija.

Psichologinės, specialiosios pagalbos specialistų pasirengimas,

etatų skaičius. Pedagogų kaita per paskutiniuosius trejus metus

Šiuo metu Jūs matote 52% šio straipsnio.
Matomi 183 žodžiai iš 349 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.