Jėzaus gyvenimas
5 (100%) 1 vote

Jėzaus gyvenimas

Apie Kristų,kaip krikščionijos pradininką,yra rašę bent keli I-IIa.nekrikščionys rašytojai:žydas Juozapas Flavijus,romėnai Plinijus Jaunesnysis,Svetonijus ir Tacitas.Daug tikslesnes žinias apie Kristų pateikia Jo mokinių raštai,rašyti vos keliems dešimtmečiams praėjus po Kristaus mirties.Evangelijos ir kiti minėtieji Kristaus mokinių raštai pateikia daug biografinių duomenų apie Jėzų Kristų ir Jo veiklą.

JEZAUS GYVENIMAS IR DARBAI.

Atėjus Dievo nustatytai laikų pilnatvei,Dievas Tėvas nusiuntė arkangelą Gabrielių pas žydų tautos mergaitę Mariją,gyvenusią Palestinos šiaurėje,Nazareto miestelyje,ir pranesė,kad Ji išrinkta būti laukiamo žmonijos atpirkėjo motina.Stebuklingu Šventosios Dvasios veikimu Ji susilauksianti kūdikio,kuris bus žmogumi tapęs Dievas Sūnus ir kurį Ji turės pavadinti Jėzumi.

„Jėzaus“ vardas reiškia „Dievas Gelbėtojas“,o „Kristus“-„Dievo siųstasis“.

Jėzus Kristus gimė Romos imperijos gyventojų surašymo metu Betliejaus miestelyje,gyvulių tvarte.Jį pasveikino angelai ir jų pakviesti piemenys,o vėliau –išminčiai astrologai,dar kitaip vadinami – „Trimis Karaliais“.

Jėzus užaugo Nazarete,būdamas klusnus savo motinai Marijai ir globėjui Juozapui,dirbdamas dailidės darbą ir tuo būdu rodydamas kuklaus,darbštaus ir švento gyvenimo pavyzdį.

Būdamas apie 30 metų amžiaus,Jėzus pradėjo savo viešąją veiklą,kuri truko trejus metus.Pirmiausia buvo Jordano upėje pakrikštytas pranašo Jono Krikštytojo,kuris ruošė žmones priimti Mesiją.Po 40 dienų pasninko dykumoje Jėzus pradėjo vaikščioti po visas Palestinos miestus ir kaimus ir mokyti žmones geriau pažinti Dievą,elgtis ir gyventi,kaip dera Dievo vaikams.

Sau į pagalbą Jėzus išsirinko 12 mokinių,vadinamų apaštalais,kurie turėjo toliau tęsti Jo darbą žmonijoje.

Tuometiniai žydų tautos vadovai pavydėjo Jėzui tos įtakos,kurią Jis įgyjo liaudyje,nenorėjo pripažinti Jo Mesiju ir Dievo Sūnumi ir pasirįžo Jį nužudyti.Savo aukščiausiajame teisme jie pasmerkė Jėzų mirti už tai,kad Jis prisipažino,kad yra įsikūnijęs Dievo Sūnus,o iš Romos imperatoriaus atstovo Poncijaus Piloto išreikalavo jam mirties nuosprendį,kaip tariamam kurstytojui prieš valdžią.

Piloto kareiviai žiauriai nuplakė Jėzų ir apvainikavo erškėčių vainiku,paskui prikalė prie kryžiaus tarp dviejų galvažudžių Kalvarijos kalne,šalia Jeruzalės miestelio.Jėzus mirė melsdamasis už savo priešus bei kankintojus ir už visų amžių žmoniją.Tai įvyko penktadienį prieš Velykas,kurį vadiname Didžiuoju Penktadieniu.

Nuimtą nuo kryžiaus kūną Jo motina ir bičiuliai palaidojo kapo rūsyje,kuris kuris buvo iškirstas uoloje.

Velykų rytą Jėzus garbingai prisikėlė.

40 dienų Jis susitikinėjo su savo mokiniais,stiprindamas jų tikėjimą,o Šeštinių dieną įžengė i dangų.Iš ten sekminių dieną Jis drauge su Dievu Tėvu atsiuntė šventąją Dvasią,kuri toliau neregimu būdu vadovauja regimąjai Kristaus įsteigtai bažnyčiai.

KOKS BUVO JĖZUS?

Jėzui,pirmiausia,būdinga neapsakoma tiesos meilė be jokių nuolaidų melui ir vaidmenybei.Jis ryžtinagi žengia savo pašaukimo keliu,nors žino,kad Jo laukia mirtis,t.y.kryžius.

Jis gailestingas norintiems pasitaisyti nusidėjėliams ir niekuomet neatstumia paniekinto žmogaus.Jis – didingas vadas ir nuoširdus visų žmonių bičiulis.

Jėzus – visų mūsų idealas,kurio negalime pasiekti net tą stengdamiesi daryti visą gyvenimą.

Jėzaus santykiai su Dangiškuoju Tėvu ypatingi,ne tokie,kaip visų žmonių.Jėzus visuomet atskirai sako „jūsų Tėvas“ ir „mano Tėvas“,dažnai pabrėždamas,jog Jis ir Tėvas yra viena.Savo Dangiškąjį Tėvą Jėzus be galo myli,Jo valios vykdymą vadina savo maistu ir vien tuo gyvena.

Didžiulis asmens kilnumas ir ypatingas artumas su Dievu Tėvu leidžia nujausti Jėzaus dievystę,kurią tvirtai rodo: 1.Išsipildžiusios pranašystės Senajame Testamente.2.Paties Jėzaus pasisakymai.3.Jėzaus šventumas.4.Jėzaus stebuklai ir labiausiai Jo prisikėlimas iš numirusiųjų.

Jėzus savo dievystę atskleidė žmonėms pamažu,laipsniškai.Padaręs kokį stebuklą,kuriuo žmonės gerėdavosi.jJis ragino įžvelgti stebukladarystės paslaptį: „Jei aš nedarau savo Tėvo darbų,netikėkite manimi! O jeigu darau ir manimi netikite,tikėkite darbais,kad pažintumėte ir suprastumėte,jog Tėvas manyje ir aš jame“ (Jn 10,37-38)

Šiuo metu Jūs matote 54% šio straipsnio.
Matomi 730 žodžiai iš 1357 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.