Kaimo socialinės infrastruktūros pokyčiai
5 (100%) 1 vote

Kaimo socialinės infrastruktūros pokyčiai

TURINYS

ĮVADAS 3

1. KAIMO SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS FUNKCIONAVIMO MECHANIZMAS IR JĮ SĄLYGOJANTYS VEIKSNIAI. 4

1.1.Socialinės infrastruktūros vaidmuo ekonomikoje 4

1.2.Kaimo socialinės infrastruktūros plėtra, ją sąlygojantys veiksniai 5

1.3.Kaimo socialinės infrastruktūros turinys 5

2.KAIMO SOCIALINĖS RAIDOS SĄLYGOS IR KAIMO SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS POKYČIAI 7

2.1. Kaimo socialinės raidos sąlygos 7

2.2. Kaimo socialinės infrastruktūros pokyčiai 9

IŠVADOS 12

LITERATŪRA 13

ĮVADAS

Sąlygas aukštam investicijų lygiui pasiekti sudaro socialinė infrastruktūra, sukurdama aplinką, kuri palaiko aktyvumą ir skatina kapitalo kaupimą, darbo našumo didėjimą bei naujų technologijų perpratimą. Viena iš socialinės infrastruktūros posistemių yra kaimo socialinė infrastruktūra. Tai teritorinė tarpusavyje susijusių ekonominės veiklos rūšių ir santykių, sudarančių sąlygas kurti žmogiškąjį, fizinį kapitalą bei vertybes, kuriomis naudojasi visuomenė ir individai tenkindami savo individualius ir socialinius poreikius, sistema.

Planinės ekonomikos sąlygomis plėtotas tankus kaimo socialinės infrastruktūros objektų tinklas dabartiniu metu nėra efektyvus ir ekonomiškas. Materialinės kaimo socialinės infrastruktūros paslaugų teikimo priemonės neatnaujinamos, pastatai neremontuojami, o į kaimo socialinės infrastruktūros objektus yra investuojama nepakankamai. Kadangi yra finansinių lėšų trūkumas tai iki minimumo sumažintas kultūros, sveikatos, asmens ir turto apsaugos darbuotojų skaičius. Šalies kaimo vietovėse dideli infrastruktūros objektų tankio skirtumai ir jų išdėstymo netolygumai, o kaimo socialinės infrastruktūros teikiamų paslaugų kokybė tik iš dalies atitinka kaimo gyventojų poreikius. Neefektyviai plėtojama kaimo socialinė infrastruktūra daro neigiamą įtaką kaimo gyventojų sveikatai, jų išsilavinimui, gyvenimo sąlygoms, kitų kaimo verslų plėtojimui, ekonomikos plėtrai. Keičiantis veiksniams kurie turi įtakos kaimo socialinei infrastruktūrai, turi keistis ir kaimo socialinė infrastruktūra.

Darbo tikslas – apžvelgti kaimo socialinę infrastruktūrą ir išanalizuoti jos pokyčius

Uždaviniai:

 Išanalizuoti kaimo socialinę infrastruktūrą;

 Aptarti kaimo socialinės infrastruktūros pokyčius;

 Aptarti kaimo socialinę infrastruktūrą sąlygojančius veiksnius.

1. KAIMO SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS FUNKCIONAVIMO MECHANIZMAS IR JĮ SĄLYGOJANTYS VEIKSNIAI.

Pereinamuoju laikotarpiu, trūkstant finansinio kapitalo, daugelis ekonomikos augimą sieja su investicijomis, tai yra su kapitalo augimu. Tačiau tai visiškai prieštarauja augimo apskaitos fundamentiniam sąryšiui, kuris nustato, kad ekonomikos augimas, proc. yra lygus ¾ (darbo jėgos augimas, proc.) plius ¼ (kapitalo augimas, proc.) plius visuminis veiksnių produktyvumas, proc. (Europos komisijos reguliarioji ataskaita. Be to moksliniai tyrimai patikimai patvirtina, kad visuminis veiksnių produktyvumas lemia maždaug du trečdalius ekonomikos augimo, o kapitalo augimas tik mažiau kaip šeštadalį.Tai leidžia daryti prielaidą, kad pereinamojo laikotarpio šalyse kapitalo augimas yra ne toks svarbus kaip veiksnių produktyvumas. Vienas iš tokių veiksnių šalyje yra socialinė infrastruktūra, o kaimo vietovėse – kaimo socialinė infrastruktūra.

Kaimo socialinė infrastruktūra yra socialinės infrastruktūros posistemė. Darbinė veikla kaimo socialinės infrastruktūros sektoriuose, teikiant paslaugas gyventojams, sukuria dalį nacionalinių pajamų padidindama visuomenės ekonominį potencialą.[1]

1.1. Socialinės infrastruktūros vaidmuo ekonomikoje

Pavadinimas „socialinė infrastruktūra“ yra kilęs iš lotynų kalbos žodžių.“Socialis“ lietuviškai reiškia draugiškas, visuomeninis.[5], o plačiąja prasme sąvoka „socialinis“priimta vadinti viską, kas betarpiškai susiję su visuomene, žmonėmis ir jų gyvenimu.[1] Infrastruktūra yra sudurtinis žodis: infra – žemiau, po, apačioje; tarptautinių žodžių priešdėlis, reiškiantis buvimą po kuo nors arba žemiau ko nors; struktūra – objekto dalių tarpusavio išsidėstymas ir ryšys. Infrastruktūra – ūkio šakų aptarnaujančių visą reprodukcijos procesą, kompleksas.[5] Apibrėžimai rodo, kad socialinė infrastruktūra – tai ekonomikos dalis, susijusi su žmogaus poreikiais ir vertybių bei paslaugų vartojimu ir kad tai mechaniška suma skirtingų ekonominės veiklos rūšių, objektų, o jų kompleksas, kurio visis elementai turi būti atitinkamo dydžio, optimaliai išdėstyti, kad duotų pakankamai gerą rezultatą.[1]

Socialinės infrastruktūros ekonominė esmė – tai pagalbinių ekonominės veiklos rūšių visuma, skirta gyventojų aptarnavimui[7] Iki šių dienų buvo mažai kreipiama į socialinę infrastruktūrą, jos įtaką gamybos apimties ir našumo augimui. Dar rečiau nagrinėjama kaimo socialinė infrastruktūra, jos sąryšis su ekonomikos plėtra.[1]

1.2. Kaimo socialinės infrastruktūros plėtra, ją sąlygojantys veiksniai

Kiekvienoje šalyje ar regione socialinė infrastruktūrą kaip sistemą galima suskirstyti į dvi posistemes: kaimo ir miesto socialinę infrastruktūrą. Tokį suskirstymą apsprendžia kaimo ir miesto teritorinių bendrijų ir bendruomenių ypatumai, kurie sukuria
atitinkamus socialinės infrastruktūros plėtros dėsningumus.

Kaimo socialinės infrastruktūros plėtrą tikslinga apibrėžti, kaip kaimo socialinės infrastruktūros sistemos objektų ir subjektų skaičiaus bei struktūros racionalizavimą, ryšių tobulinimą, veiklos gerinimą, siekiant įgyvendinti prioritetinius kaimo socialinės infrastruktūros tikslus, kartu išsaugant ir praturtinant kaimo gamtinį, materialinį bei kultūrinį paveldą, nepažeidžiant kaimo plėtros. Kaimo socialinės infrastruktūros plėtra yra procesas, kuriam vykstant sparčiau kuriamos vertybės. Kaimo socialinės infrastruktūros plėtrą įtakoja jos vidinės ir išorinės aplinkos veiksniai.[1]

1.3. Kaimo socialinės infrastruktūros turinys

Užsienio šalių mokslininkai daugiausia nagrinėja bendrą socialinę infrastruktūrą. Kaimo socialinę infrastruktūrą nagrinėja rečiau gal būt dėl to, kad tos problemos yra išspręstos, o kaimo socialinė infrastruktūra integruota su miesto socialine infrastruktūra.[1]

Mūsų šalies mokslininkai kaimo socialinę infrastruktūrą apibūdina kaip kompleksą šakų, tenkinančių socialinius – buitinius ir socialinius – dvasinius tam tikros teritorijos gyventojų poreikius. Jos paskirtis yra sukurti sąlygas žmogiškojo kapitalo formavimui ir visuomenės socialiniam progresui[3] Kaimo socialinė infrastruktūra – ūkio šakų bei veiklos rūšių visuma, kurios paskirtis tenkinti žmonių socialinius poreikius, sudaryti sąlygas kaimo teritorijos socialiniam vystymui [1]

Kaimo socialinės infrastruktūros paskirtis sudaryti sąlygas žmonių individualiems ir socialiniams poreikiams tenkinti. Vadinasi, kaimo socialinė infrastruktūra yra ekonominės veiklos komponentas, parodantis kaimo bendruomenės išteklių apimtį ir kokybę

Kaimo socialinei infrastruktūrai priskiriama:

 sveikatos apsauga;

 socialinės paslaugos;

 švietimo sistema;

 kultūros sistema;

 prekyba ir viešasis maitinimas;

 buitinio gyventojų aptarnavimo sistema.

Dėl neaiškių priežasčių kaimo socialinės infrastruktūros turinys susiaurintas ir neįvertinti tokie svarbūs socialinės infrastruktūros sektoriai kaip komunalinis butų ūkis, viešasis keleivinis transportas, ryšiai, asmens ir turto apsauga. [4]

Pagrindinėmis kaimo socialinės infrastruktūros sferomis laikomi gyvenamieji būstai, švietimas, sveikatos apsauga, kultūra, prekyba ir viešasis maitinimas, buitinės ir komunalinės paslaugos, pašto ir telekomunikacijų paslaugos, keleivių maršrutiniai pervežimai.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1080 žodžiai iš 3503 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.