Kaimo turizmas
5 (100%) 1 vote

Kaimo turizmas

Turinys

Įvadas 2

I. Bendroji turizmo apžvalga 3

1. Turizmo augimo prielaidos 5

2. Turizmo esmė 6

II. Kaimo turizmas 8

1. Kaimo turizmo verslo struktūra 9

2. Miesto – kurorto turizmo ir kaimo turizmo bruožai 11

3. Lietuvos sodybų, skirtui poilsiui kaime, privalumai 13

4. Turizmo sąsajos 14

III. Kaimo turizmo apgyvendinimo įstaigų tipologiniai ypatumai 17

1. Kaimo turizmo plėtros nauda 19

2. Kaimo turizmo įtaka kaimo vietovėms 21

3. Kaimo plėtros politika Europos Sąjungoje 23

Išvados 24

Įvadas

Kaimo turizmas – viena iš veiklų, iš kurių galima pasipelnyti.

Lietuva 2003 m. spalio 15 d. įstojo į pasaulio turizmo organizaciją. Turizmo organizacijos pagrindinis ofisas yra Ispanijos karalystėje – Madrido mieste. Įstojus į turizmo organizaciją, kurioje oficialiai užregistruota 142 valstybės rodo mūsų šalies pakilimą. Suteikiamos naujos darbo vietos, užimtumas. Tai galimybė mūsų šaliai plėstis, realizuoti save. Apie mūsų šalį – Lietuvą daugelis šalių neturi informacijos, nes biudžetas neskiria reklamai lėšų kitose šalyse. Tai kainuoja keli milijonai. Šiuo metu mes tiek negalime skirti. Mes tikimės, kad įstojus į ES apie mus žymiai daugiau informacijos gaus šalys, su jomis ( ES šalys ) bus bendradarbiaujama, palaikysime ryšius, bus keičiamasi nauja informacija.

Mūsų kaimo turizmas palyginus su kitomis šalimis turi :

 Gerą aptarnavimą;

 Geros kokybės teikiamas paslaugas, kurios domina turistą;

 Pasirinkimą ( Lietuvoje oficialiai užregistruota apie 170 kaimo turizmo tiekėjų ).

Ateityje planuojama daugiau įvairių pramogų, poilsio, laisvalaikio leidimo paslaugų. Užsieniečiai Lietuvą laiko saugia šalimi. Tai psichologinis saugumas – nėra teroristinės grėsmės su kitomis šalimis, konfliktų, pasikesinimų. ES užsieniečiams

bus patikimiau atostogauti. Apie Lietuvą daugiau bus informacijos, rekomendacijų.

Lietuvoje pigu atostogauti, gera pasiūla, bet dar trūksta sutarčių su aviakampanijomis, reklamos.

Manome, kad Lietuva pasieks aukštą ir kokybišką lygį tarp kitų šalių. Tai turėtų greitai įvykti palyginus su spartumu.

1. Bendroji turizmo apžvalga

Turizmas pasaulyje yra viena iš didžiausių ūkio šakų, o ateityje turizmo apimtys ir užimama dalis ekonomikoje turėtų dar labiau padidėti. WTTC ( Pasaulio turizmo ir kelionių tarrybos ) duomenimis 2002 metais turizmo industrija sukurė 3,6 % pasaulio bendrojo vidaus produkto ( 1195 milijardus USD ).Turizmo pramonė 2002 m. sukurė 2,8 % visų darbo vietų ( apie 72 milijonus ).

Turizmo apimtis įtakoja įvairūs politiniai, ekonominiai, gamtiniai faktoriai, kurie gali būti nereikšmingi pasauliniame kontekste, bet labai svarbūs atskiroms šalims bei regionams. Pasaulio turizmo organizacijos duomenimis, 2001 m. pasaulio šalyse lankėsi 693 milijonai tarptautinių turistų, 0,6 % mažiau nei 2000 metais. Labiausiai sumažėjo Pietų Azijoje ( – 6,3 %), Amerika ( -5,9 % ) bei Artimieji Rytai ( -3,9 % ).Rytų Azijoje apsilankymų skaičius išaugo 3,8 %.

Pasauliniai įvykiai įtakoja Lietuvos turizmo plėtrą, šiuo metu Lietuvos tarptautinis turizmas yra labiau regioninio pobūdžio, pagrindinės turizmo rinkos yra kaimyninės šalys, todėl didesnę reikšmę turi aplinkinio regiono ekonominiai, politiniai bei socialiniai pokyčiai. Po teroristų išpuolio, WTTC prognozuoja turizmo verslo nuosmukį JAV – 10 – 20 %, šiek tiek mažesnį Europoje. Panašu, kad tai labiausiai atsilips tolimoms kelionėms.

Lietuvai, po gana nepalankių 2000 turistinių metų, turimais duomenimis, 2001 metų pirmasis pusmetis bei vasara buvo geresni nei praėję. Tiesa, nors turistų skaičius didėja, išlieka buvimo trukmės, bei vidutinių išlaidų mažėjimo tendencija. Akivaizdu, kad ir Lietuvos atvykstamajam turizmui turės įtakos įvykiai pasaulyje. Tačiau jie neturėtų būti svarbūs, nes pagrindinės Lietuvos turizmo rinkos yra kaimyninės šalys. Sumažėjus išvykstamojo turizmo į Turkiją, Egiptą paklausai, tikėtinas vietinio turizmo pagyvėjimas, ypač kelionės automobiliais, traukiniais. Turimais duomenimis, turizmo įmonės pirmąjį š. m. ketvirtį į užsienį išvežė 19 tūst. Lietuvos gyventojų, t.y. 19 % mažiau nei per tą patį 2000 metų laikotarpį. Šis skaičius sudaro 2,8 % nuo bendrojo išvykimų į užsienį skaičiaus. Vidutinė asmens buvimo užsienyje trukmė – 6 nakvynės.

2001 metų sausio – rugsėjo mėnesiais valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis į Lietuvą atvyko 3186 tūkst. Užsieniečių, jų skaičius išaugo 1,5 %, lyginant su tuo pačiu 2000 metų laikotarpiu. Be Rusijos ir Baltarusijos lankytojų, kurių didesniąją dalį sudaro vienadieniai lankytojai, užsieniečių skaičius išaugo 10,9 %. Taigi, galima teigti, kad turistų skaičius šiemet turi išaugti.

Atsižvelgiant į apsilankančių Lietuvoje užsieniečių skaičių, svečių bei jų nakvynių skaičių apgyvendinimo įmonėse, vidutines turistų išlaidas bei kitimo tendencijas, Lietuvos pasiekiamumą, Lietuvos įvaizdį, galime konstatuoti, kad ankstesniais metais nustatytos prioritetinės Lietuvos atvykstamojo turizmo rinkos – Vokietija, Latvija, Lenkija, Rusija, Suomija ir toliau išlieka pagrindinėmis mūsų rinkomis. Visos šios rinkos,
išskyrus Rusiją, pastaruoju metu yra ženkliai augančios. Su šiomis rinkomis bus dirbama, parengiant atskiras veiklos strategijas. Iš nutolusiųjų rinkų perspektyviausios yra JAV ir Japonija, taip pat nereikia užmiršti ir kitų Pietryčių Azijos šalių.

4. Turizmo augimo prielaidos

Gerus augimo tempus Vidurio ir Rytų Europai prognozuoja pasaulio turizmo organizacija. Manoma, kad 2020 m. kas trečias lankytojas aplankys šį regioną. Neblogas perspektyvas turizmo plėtrai turi ir Lietuva: iš vienos pusės patrauklus kaimo turizmas, didėjanti paslaugų įvairovė ir apimtys bei gerėjanti kokybė, konkurentabili turizmo paslaugų kaina.

Augant turistų mobilumui labai didelę reikšmę turi šalies pasiekiamumas. Populiariausias tarp Lietuvos lankytojų yra kelių transportas, tačiau dideli atstumai, Lenkijos kelių prasta kokybė atbaido neretą tolimesnių šalių gyventojus. Vakarų šalių turistų netenkina ir Lietuvos pasiekiamumas geležinkeliais – maži greičiai, retas grafikas. Nepakankamai išvystytas jūrų transportas – pasiektos pajėgumų ribos, netenkina paslaugų kokybė, didesniems keltams, kol kas keleivių srautai per maži. Geresnis susisiekimas oro transportu, bet atvykstantiems į Lietuvą, kaip nebrangią turizmo šalį, šis transportas gali būti per brangus. Pigių skrydžių kompanijų susidomėjimas Lietuva gali būti nebloga alternatyva kitoms transporto rūšims. Labai svarbu, kad turistai gautų išsamią informaciją apie Lietuvą bei jos turistinį produktą. Todėl labai svarbu išnaudoti šiuolaikinių technologijų teikiamas galimybes. Aktyvaus laisvalaikio turizmo plėtrai bei specialaus intereso turizmui taip pat svarbu, kad turizmo paslaugos būtų plėtojamos visoje Lietuvoje.

5. Turizmo esmė

Norint apibūdinti poilsį kaime ir suvokti, kas yra kaimo turizmas, pirmiausia reikia išsiaiškinti sąvoką „ turizmas “. Ar galima vienareikšmiškai atsakyti į klausimą, ką talpina savyje sąvoka „ turizmas “ ? Vieniems turizmas asocijuojasi su palapine ir dainomis prie laužo, kitiems tai išvyka į istorines vietas, tretiems kelionė į užsienio šalis. Ir visi jie teisingi.

Šiandien mes turizmą priimame kaip didelį XXI a. fenomeną, kaip vieną iš šviesiausių reiškinių mūsų laikmety, kuris įsiskverbia į visas mūsų gyvenimo sferas ir keičia supantį pasaulį ir landšaftą. Turizmas tapo vienu iš svarbiausių ekonomikos faktorių, todėl mes nagrinėjame jį ne paprastai, kaip išvyką arba poilsį.

Turizmas pasireiškia kelionių įvairumu ir apima asmenis, keliaujančius ir atvykstančius į vietas, esančias už įprastos aplinkos ribų, poilsio tikslu. Nepaisant to, kad turizmo vystymosi procese atsirado skirtingi „ turizmo “ supratimo aiškinimai, ypatingą reikšmę turi sekantys kriterijai, kurie yra laikomi pagrindiniais:

 Vietos pakeitimas;

 Buvimas kitoje vietoje;

 Darbo užmokestis iš lankomos vietos išteklių. Esmė šio kriterijaus ta, kad pagrindiniu kelionės tikslu negali būti veiklos, apmokamos iš išteklių lankomoje vietoje, įvykdamas.

Turizmas kaip paslauga Lietuvoje yra palyginti naujas verslas. Iki šiol labiausiai vystomas išvažiuojamasis turizmas, susijęs su keliavimu į kitas šalis.

Tačiau ne mažiau efektyvus rekreaciniu požiūriu yra vietinis turizmas – poilsis gimtoje šalyje, aplankant istorinius, architektūrinius, kultūrinius bei gamtinius paminklus, susipažįstant su atskirų regionų etnokultūra ir gyvensena, kas dažniausiai yra būdinga ne miesto, bet kaimo teritorijoms.

Lenkijos kaimo turizmo specialistai siūlo tokį apibrėžimą: „ Agroturistyka “ ( kaimo turizmas ) – tai platus pasirinkimas paslaugų bei įrengimų, būdingų kaimui ir ūkiui, skirtų turistų poilsio ir laisvalaikio reikmių patenkinimui. Visa tai atlieka kaimo žmonės.

Danijoje kaimo turizmas apibūdinamas kaip „ atvykstančių į kaimą poilsiautojų aptarnavimo paslaugos, teikiančios ūkininkams papildomų pajamų “.

Kanadoje kaimo turizmas apibūdinamas, kaip procesas, kuriuo siekiama pritraukti lankytojus į kaimo vietoves ir padėti jiems išleisti pinigus tose vietose.

6. Kaimo turizmas

Poilsis kaime šios veiklos organizatorių požiūriu gali būti vertinamas kaip pajamų šaltinis. Iš poilsio paslaugų organizavimo veiklos kaime gaunamos pajamos. Šias pajamas galima gauti ne tik teikiant apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas, bet ir išnaudojant objektus, kurių pritaikymas turizmo tikslams nereikalauja papildomų investicijų: pvz., ekskursijų pas bitininkus organizavimas, dvarų aplankymas ir t.t. Vienas pagrindinių papildomas pajamas teikiančių šaltinių yra namų ūkio produkcijos turistams pardavimas: maisto produktų, antikvarinių sendaikčių, rankdarbių, suvenyrų.

Poilsis kaime – verslas. Tai veikla, teikianti specifines paslaugas atvykstantiems poilsiauti į kaimą. Poilsio paslaugų teikimas ir jų organizavimas kaimo vietovėse – alternatyvus ūkininkavimui verslas.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1384 žodžiai iš 4611 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.