Kainos kainodara
5 (100%) 1 vote

Kainos kainodara

TURINYS

ĮVADAS 3

1. KAINOS IR JŲ NUSTATYMO TIKSLAI 4

2. KAINODAROS STRATEGIJOS 5

3. KAINŲ NUSTATYMO METODAI 6

IŠVADOS 10

LITERATŪRA 11

ĮVADAS

Jūs neparduodate už bet kokią kainą.

Jūs parduodate pačią geriausią kainą.

JAV rinkodaros specialistas FILIPAS KOTLERIS

Prekė patenka vartotojui per mainų procesą. Santykis, kuriuo prekės

mainomos viena į kitą ir kuris išreikštas pinigais, yra kaina.

Kaina – tai prekės, paslaugos, aktyvo arba gamybos išteklių piniginė vertė.

Tarpininkaujant kainai, vyksta prekių mainai. Todėl kaina yra

pagrindinis viso prekinio ūkio reguliatorius. Prekių kainų svyravimai

nulemia tai, kad gamyba vyktų remiantis paklausa. Rinkos kainos lygis rodo,

ar prekės gamybą reikia padidinti, ar sumažinti. Kaina yra tarsi

barometras, rodantis prekės trūkumą ar jos perteklių, palyginti su

visuomenės poreikiu rinkoje. Firmai dirbant rinkos sąlygomis, kaina

yra vienas iš jos bendrosios politikos elementų. Tai svarbus kiekvienos

firmos rodiklis, nes pagrindinė jos funkcija – garantuoti įplaukas iš

prekių pardavimo. Be to, kaina labai svarbi ir prekių vartotojams, todėl ji

nulemia santykius tarp firmos bei prekių rinkos.

Todėl įmonės sėkmei turi didelę reikšmę kainų nustatymo metodai ir

visa bendra kainų strategija.

Darbo tikslas – išnagrinėti kainų tikslus, jų sudarymo metodus ir

kainodaros strategijas.

Darbo uždaviniai:

0. išsiaiškinti kainų esmę ir tikslus;

1. nustatyti kainodaros strategijas;

2. išsiaiškinti, kokie yra kainų nustatymo metodai;

1. KAINOS IR JŲ TIKSLAI

Ekonomika sėkmingai funkcionuoja, kai veikia trys elementai: pelnas,

konkurencija ir kainų sistema. Pelnas stimuliuoja gamybą tų produktų, kurių

pageidauja vartotojai. Kainų sistema padeda nustatyti, kokių prekių ir

paslaugų reikia visuomenei, kaip jas gaminti ir pateikti. Kai kainos bus

labai didelės, vartojimas atitinka turimą pasiūlą. Kai rinkoje kurių nors

prekių yra daugiau negu vartotojai jų pageidauja ir gali nusipirki, kaina,

veikiant gamintojų konkurencijai, nukris. Jei rinkoje prekių yra per mažai,

kaina, konkuruojant tarpusavyje vartotojams, pakils. Vadinasi, visos

turimos prekės bus parduotos, ir kita vertus, rinkoje jų pritrūks. Be to,

kaina yra ir išteklių paskirstymo priemonė. Kainos santykinio dydžio

pokyčiai verčia gamintojus paskirstyti išteklius ten, kur tikimasi gauti

didesnį pelną. Bet, jeigu kainų mechanizmas, veikiantis per paklausą ir

pasiūlą, bus paralyžiuotas, tai gamyba ir vartojimas sutriks.

Firmos turi nuspręsti, kokia prekės kaina padengs visus gamybos kaštus

ir duos pelną. Kaina, kaip rinkodaros veiksmų pagrindinis kertinis akmuo,

figūruoja sprendžiant daugelį problemų. Kainos nustatymo tikslai skirstomi

į 4 grupes: pelningumo, apimties, konkurencingumo, prestižo. Šios tikslų

grupės tarpusavyje yra susijusios.

Pelningumo tikslai yra laikomi svarbiausiais, nes siekiama gauti

maksimalų pelną su minimaliomis išlaidomis. Dažniausiai keliamas tikslas ne

apskritai maksimizuoti pelną, bet pasiekti tam tikrą pelningumo lygį. Jis

gali būti išreikštas fiksuota pinigų suma arba procentais.

Apimties tikslai kelia uždavinius planuojamais pardavimų kiekiais

užimti rinkas. Kaina mažinama tol, kol tikslai pasiekiami. Kartais keliamas

tikslas pasiekti maksimalią pardavimo apimtį. Tada nustatoma minimalų pelną

duodanti kaina.

Konkurencinių tikslų kaina siekiama gana retai, nes dažnai įmonei

neapsimoka mažinti kainą, žlugdant konkurentus, nes tai mažina jos pačios

pelną, o kartu ir galimybę, konkuruoti kitais būdais, pavyzdžiui, gerinant

gaminio kokybę. Įvedant į rinką naują prekę, jos kaina dažnai suderinama su

kitų firmų atitinkamos kokybės prekių kainomis, tarsi ,,pasitinkant“

konkurenciją.

Prestižo būdas – siekiama suformuoti vartotojo nuomonę apie įmonės

gaminius ir apskritai apie įmonę. Vienais atvejais nustatoma pabrėžtinai

maža, o kitais – ypač didelė kaina.

Rengiant kainų tikslus, gali atsirasti ir kitokių tikslų, tada reikia

numatyti ir kitokias priemones jiems įgyvendinti.

2. KAINODAROS STRATEGIJA

Norint pelningai reguliuoti firmos produkcijos kainas, nepakanka

žinoti vien kainų apskaičiavimo metodus. Visi jie duos naudos tik tada, kai

firma turi aiškius konkuravimo tikslus, žino į ką atsižvelgti nustatant

kainą. Be to, firmos sėkmė daugiau priklauso ne tik nuo vieno ar kito

veiksmo teisingumo, kiek nuo sugebėjimo tuos veiksmus ,,suvesti“ į logišką

grandinę – strategiją.

Kainodarai keliami uždaviniai turi atitikti pagrindinį firmos tikslą –

didinti pelną. Pirmiausia nustatomi tikslai, kurių siekia firma,

įgyvendindama konkrečią kainų politiką. Turėdama visus būtinus duomenis

apie savo gamybos bei cirkuliacijos kaštus ir nustačiusi rinkos kainų lygį,

firma pradeda rengti savąją kainų politiką.

Kiekviena įmonė
vykdo tam tikrą savo kainodaros strategiją, padedančią

siekti numatytų tikslų.

Kainodaros strategija – tai kompleksas veiksmų bei metodų, kurių

tikslinga laikytis nustatant rinkos kainas įmonės prekėms.

Nurodomos šios pagrindinės kainodaros strategijos:

1. Didelių kainų strategija, kurios tikslas – gauti antpelnį

„nugriebiant grietinėlę,“ iš tų pirkėjų, kuriems nauja preke labai

reikalinga ir kurie pasiryžę už ją mokėti brangiau. Tai dažniausiai

atsitinka su prekėmis, kurios yra gyvavimo ciklo pradžioje. Arba tuo

pasinaudoja turtingi pirkėjai ir pan. Šiuo atveju firma nustato maksimalias

kainas, pasinaudodama prekės naujumu rinkoje arba gerokai patobulintais

techniniais ekonominiais parametrais. Šios strategijos tikslas – gauti

greitą pelną. Tokia strategija naudojama tada, kai prekė turi patikimą

patentinę apsaugą ir dar nėra konkurentų t.y. įmonė naudojasi laikinos

monopolistės padėtimi. Manoma, kad visiškai naujos produkcijos kaina turi

būti tokio lygio, kad pajamos iš pardavimo ne tik padengtų visas gamybos ir

mokslinio tyrimo išlaidas (įskaitant reklamą, naujų realizavimo kanalų bei

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 855 žodžiai iš 2817 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.