Kasmetinės atostogos
5 (100%) 1 vote

Kasmetinės atostogos

11

Lietuvos teisės universitetas

Valstybinio valdymo fakultetas

Darbo teisės ir socialinės saugos katedra

Dieninių studijų

532 grupės III kurso studentės

Aidos R.

Rašto darbas

Kasmetinės atostogos

dėst.

A.Janukevičius

Vilnius 2002

Turinys

Kasmetinės atostogos: jų rūšys ir trukmė 3

Teisė pasirinkti kasmetinių atostogų laiką 4

Kasmetinių atostogų perkėlimas 5

Nepanaudotos kasmetinės atostogos 6

Piniginė kompensacija už nepanaudotas atostogas 7

Įšvados 8

Kasmetinės atostogos: jų rūšys ir trukmė

Atostogos pagal įstatymus gali būti dviejų rūšių tai kasmetinės ir

tikslinės.Šiame rašto darbe apibūdinsime kasmetines atostogas.

Kasmetinės atostogos − tai kalendorinėmis dienomis skaičiuojamas

laikotarpis, suteikiamas darbuotojui pailsėti ir darbingumui susigrąžinti,

paliekant darbo vietą (pareigas) ir mokant vidutinį darbo užmokestį.

Švenčių dienos į atostogų trukmę neįskaitomos.

Pagal atostogų įstatymą išskiriamos tokios kasmetinių atostogų rūšys:

  “5 straipsnis. Kasmetinių atostogų rūšys

            Kasmetinės atostogos yra:

o minimalios;

o pailgintos.”

Tuo tarpu darbo kodekso projekte yra numatyta ir trečią. 165

straipsnyje, 2 dalyje nurodyta:

“Kasmetinės atostogos yra minimaliosios, pailgintos ir papildomos.”

Kasmetinių minimaliųjų atostogų trukmė − dvidešimt aštuonios

kalendorinės dienos, o kasmetinės trisdešimt penkių kalendorinių dienų

atostogos suteikiamos nustatytiems asmenims.Pagal darbo kodekso projektą

tokie asmenys yra:

1) darbuotojai iki aštuoniolikos metų;

2) darbuotojai, kurie vieni augina vaiką iki keturiolikos metų arba

vaiką invalidą iki šešiolikos metų;

3) invalidai;

4) kiti įstatymų nustatyti asmenys.

Atostogų įstatyme nebuvo numatyta, kad 35 dienų atostogos suteikiamos

darbuotojui, vienam auginančiam vaiką iki 14 metų.

Pagal darbo kodekso projekto 167 straipsnį ir atostogų įstatymo 7

straipsnį kasmetinės pailgintos atostogos iki penkiasdešimt aštuonių

kalendorinių dienų suteikiamos kai kurių kategorijų darbuotojams, kurių

darbas susijęs su didesne nervine, emocine, protine įtampa bei profesine

rizika, taip pat kurių darbo sąlygos yra specifinės. Vyriausybė tvirtina

darbuotojų, turinčių teisę į šias atostogas, kategorijų sąrašą ir nustato

jame konkrečią pailgintų atostogų trukmę kiekvienai darbuotojų kategorijai.

Darbo kodekso projekte, kaip jau minėjau, yra numatyta ir trečia

kasmetinių atostogų rūšis; papildomos atostogos. Pagal 168 straipsnį:

“Kasmetinės papildomos atostogos gali būti suteikiamos:

1) darbuotojams už darbą sąlygomis, neatitinkančiomis normalių darbo

sąlygų;

2) už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą toje darbovietėje;

3) už ypatingą darbų pobūdį.

Kasmetinių papildomų atostogų trukmę, suteikimo sąlygas ir tvarką

nustato Vyriausybė. Darbo, kolektyvinėje sutartyje arba darbo tvarkos

taisyklėse gali būti nustatytos didesnės trukmės ir kitų rūšių negu šiame

straipsnyje kasmetinės papildomos atostogos.”

Už kiekvienus darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos tais

pačiais darbo metais.

Už pirmuosius darbo metus kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos

po šešių mėnesių nepertraukiamojo darbo toje įmonėje. Už antruosius ir

paskesnius darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos bet kuriuo darbo

metų laiku pagal kasmetinių atostogų suteikimo eilę. Eilės sudarymo tvarka

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 479 žodžiai iš 1568 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.