Kasmetinės atostogos
5 (100%) 1 vote

Kasmetinės atostogos

Lietuvos teisės universitetas

Valstybinio valdymo fakultetas

Darbo teisės ir socialinės saugos katedra

Dieninių studijų

532 grupės III kurso studentės

Aidos R.

Rašto darbas

Kasmetinės atostogos

dėst.

A.Janukevičius

Vilnius 2002

Turinys

Kasmetinės atostogos: jų rūšys ir trukmė 3

Teisė pasirinkti kasmetinių atostogų laiką 4

Kasmetinių atostogų perkėlimas 5

Nepanaudotos kasmetinės atostogos 6

Piniginė kompensacija už nepanaudotas atostogas 7

Įšvados 8

Kasmetinės atostogos: jų rūšys ir trukmė

Atostogos pagal įstatymus gali būti dviejų rūšių tai kasmetinės ir

tikslinės.Šiame rašto darbe apibūdinsime kasmetines atostogas.

Kasmetinės atostogos − tai kalendorinėmis dienomis skaičiuojamas

laikotarpis, suteikiamas darbuotojui pailsėti ir darbingumui susigrąžinti,

paliekant darbo vietą (pareigas) ir mokant vidutinį darbo užmokestį.

Švenčių dienos į atostogų trukmę neįskaitomos.

Pagal atostogų įstatymą išskiriamos tokios kasmetinių atostogų rūšys:

  “5 straipsnis. Kasmetinių atostogų rūšys

            Kasmetinės atostogos yra:

o minimalios;

o pailgintos.”

Tuo tarpu darbo kodekso projekte yra numatyta ir trečią. 165

straipsnyje, 2 dalyje nurodyta:

“Kasmetinės atostogos yra minimaliosios, pailgintos ir papildomos.”

Kasmetinių minimaliųjų atostogų trukmė − dvidešimt aštuonios

kalendorinės dienos, o kasmetinės trisdešimt penkių kalendorinių dienų

atostogos suteikiamos nustatytiems asmenims.Pagal darbo kodekso projektą

tokie asmenys yra:

1) darbuotojai iki aštuoniolikos metų;

2) darbuotojai, kurie vieni augina vaiką iki keturiolikos metų arba

vaiką invalidą iki šešiolikos metų;

3) invalidai;

4) kiti įstatymų nustatyti asmenys.

Atostogų įstatyme nebuvo numatyta, kad 35 dienų atostogos suteikiamos

darbuotojui, vienam auginančiam vaiką iki 14 metų.

Pagal darbo kodekso projekto 167 straipsnį ir atostogų įstatymo 7

straipsnį kasmetinės pailgintos atostogos iki penkiasdešimt aštuonių

kalendorinių dienų suteikiamos kai kurių kategorijų darbuotojams, kurių

darbas susijęs su didesne nervine, emocine, protine įtampa bei profesine

rizika, taip pat kurių darbo sąlygos yra specifinės. Vyriausybė tvirtina

darbuotojų, turinčių teisę į šias atostogas, kategorijų sąrašą ir nustato

jame konkrečią pailgintų atostogų trukmę kiekvienai darbuotojų kategorijai.

Darbo kodekso projekte, kaip jau minėjau, yra numatyta ir trečia

kasmetinių atostogų rūšis; papildomos atostogos. Pagal 168 straipsnį:

“Kasmetinės papildomos atostogos gali būti suteikiamos:

1) darbuotojams už darbą sąlygomis, neatitinkančiomis normalių darbo

sąlygų;

2) už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą toje darbovietėje;

3) už ypatingą darbų pobūdį.

Kasmetinių papildomų atostogų trukmę, suteikimo sąlygas ir tvarką

nustato Vyriausybė. Darbo, kolektyvinėje sutartyje arba darbo tvarkos

taisyklėse gali būti nustatytos didesnės trukmės ir kitų rūšių negu šiame

straipsnyje kasmetinės papildomos atostogos.”

Už kiekvienus darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos tais

pačiais darbo metais.

Už pirmuosius darbo metus kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos

po šešių mėnesių nepertraukiamojo darbo toje įmonėje. Už antruosius ir

paskesnius darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos bet kuriuo darbo

metų laiku pagal kasmetinių atostogų suteikimo eilę. Eilės sudarymo tvarka

nustatoma kolektyvinėje sutartyje, o ten, kur tokia sutartis nesudaroma,

kasmetinių atostogų suteikimo eilė nustatoma šalių susitarimu.

Teisė pasirinkti kasmetinių atostogų laiką

Pagal atostogų įstatymą nesuėjus šešiems nepertraukiamojo darbo

mėnesiams, darbuotojo prašymu kasmetinės atostogos suteikiamos moterims

prieš nėštumo ir gimdymo atostogas arba po jų. Darbo kodekso projekte

numatoma, kad galima atostogas suteikti kitais įstatymų arba kolektyvinių

sutarčių nustatytais atvejais (169 straipsnis 3 dalis 2 punktas).

Teisę pasirinkti kasmetinių atostogų laiką po šešių mėnesių

nepertraukiamojo darbo įmonėje turi:

• asmenys iki aštuoniolikos metų;

• nėščios moterys ir darbuotojai, vieni auginantys vaiką iki

keturiolikos metų arba vaiką invalidą iki šešiolikos metų.

Atostogų įstatyme nebuvo nustatyta, kad ši nuostata galioja ir

vyrams, ten buvo kreipiamas dėmeys tik į moteris.

• Asmenims, kurie mokosi nenutraukdami darbo, kasmetinės atostogos

jų pageidavimu derinamos prie egzaminų, įskaitų laikymo,

diplominio darbo rengimo, laboratorinių darbų ir konsultacijų

laiko.

• Darbuotojams, namie slaugantiems ligonius ir invalidus, taip pat

asmenims, sergantiems chroniškomis ligomis, kurių paūmėjimas

priklauso nuo atmosferos sąlygų, esant medicinos įstaigos

rekomendacijai, kasmetinės atostogos suteikiamos jų pageidaujamu

laiku.

• Darbuotojams, vykstantiems gydytis į sanatorijas, kitas

sveikatos įstaigas, taip pat į poilsio namus su šeimyniniais

kelialapiais, jų pageidavimu, atostogos suteikiamos kelialapyje

nurodytu laiku. Darbuotojai, pageidaujantys gauti atostogas

šeimyniniame kelialapyje nurodytu laiku, privalo apie tai

pranešti darbdaviui ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų.

Mokymo įstaigų pedagogams pirmaisiais darbo metais kasmetinės

atostogos suteikiamos moksleivių ir studentų vasaros atostogų metu,

nepaisant to, kada šie pedagogai pradėjo dirbti toje mokymo įstaigoje.

Šis straipsnis išliko nepakitęs išskyrus minėtą atvejį.

Kasmetinių atostogų perkėlimas

Pagal darbo kodekso projektą perkelti kasmetines atostogas leidžiama

tik darbuotojo prašymu arba sutikimu. Kasmetinės atostogos taip pat

perkeliamos, kai darbuotojas:

1) yra laikinai nedarbingas;

2) įgyja teisę į tikslines atostogas, tai yra nėštumo ir gimdymo,

atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai; mokymosi,

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 787 žodžiai iš 1560 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.