Kazimiero teisynas
5 (100%) 1 vote

Kazimiero teisynas

Turinys

Įvadas 3

Dėstomoji medžiaga 4

Išvada 8

Literatūra 9

Įvadas

Referato tikslas yra susipažinti su ypatingai visai Lietuvos valstybės bei jos teisės raidai svarbiu dokumentu – Kazimiero teisynu ir jo pagrindiniais bruožais. Išanalizuoti tų laikų teisėkūros ypatumus. Išsiaiškinti, kam teisynas buvo skirtas.

Vieni pirmųjų žingsnių kodifikuoti LDK teisę buvo Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Jogailos sūnaus Kazimiero 1447 metų privilegija ir 1468 metų jo teisynas. Privilegija įvairių tautų Lietuvos bajorams leido nuosavybės teisėmis turėti dalį valstiečių, į valstybės pareigas skirti tik vietinius feodalus, leido patiems teisti savo valstiečius. Tai pagreitino baudžiavos formavimąsi. Taip pat buvo praplėstos ir miestiečių luomo teises – pirklių, amatininkų. Leista rinktis savivaldybes ir teismus.

Teisynas apėmė baudžiamąjį, civilinę, administracines teises bei pačių teismų reformą. Tai buvo svarbus žingsnis į teisinę valstybę bei rašytinės teisės išplėtimą. Kazimiero teisynas tapo pagrindiniu dokumentu kartu su ankstesnėmis didžiųjų kunigaikščių privilegijomis sudaryti Lietuvos statutą.

Privilegija parašyta lotyniškai, Teisynas – rusėniškai.

Kazimiero teisynas yra vienas iš įdomiausių teisės šaltinių. Šis aktas išlikęs įvairiuose Vairuojančių knygų nuorašuose, neturi jokios antraštės, jokio oficialaus vardo. Teisynu jį pavadino 19 amžiaus rusų mokslininkai. Lenkų mokslininkai jį vadino statutu. Teisynu taip pat buvo vadinami įvairūs tiek norminio, tiek individualaus pobūdžio didžiojo kunigaikščio ir kitų LDK pareigūnų aktai. Iki šiol iki galo nežinomos aplinkybės, kuriomis šis teisynas buvo išleistas, taip pat nežinoma ir tiksli jo išleidimo data. Manoma, kad teisynas išleistas 1468 metų vasario mėnesį Vilniaus seime, kadangi pačiame teisyne teigiama, kad Kazimieras jį išleido pasitaręs su Ponų tarybos nariais ir kitais feodalais, o tai galėjo įvykti jau minėtame LDK seime.

Kazimiero teisyno populiarumą daugiausiai lėmė tai, kad tyrinėtojai jį vertino kaip pirmąjį LDK teisės kodifikacijos bandymą. Tačiau tyrinėtojai nesutaria dėl jo vietos LDK bendrojoje istorijos ir teisės šaltinių sistemoje. Polemizuota, ar Kazimiero teisynas buvo bendras valstybės aktas, tai yra, galiojęs visoje LDK ar tik vietinės reikšmės dokumentas.

Teisynas savo turiniu skiriasi nuo 1447 metų Kazimiero ir kitų Žemės privilegijų. Jis susideda daugiausiai iš baudžiamojo proceso ir baudžiamosios teisės normų ir nesuteikia bajorams jokių naujų teisių.

Kazimiero teisynas yra vienas iš didžiojo kunigaikščio teisės aktų , kuriuo buvo siekta suvienodinti bajorų luomui ir nuo jų priklausiusiems žmonėms taikytą baudžiamąją politiką bei bausmių už turtinius nusikaltimus skyrimą. Tokį žingsnį skatino intensyvėjantis luomų formavimasis ir socialinis visuomenės diferencijavimasis.

Teisyno baudžiamosios normos apima vien turtinius nusikaltimus: vagystę, savavališką miško kirtimą ir turto atėmimą užpuolant.

Teisyno tekstas suskirstytas į 25 straipsnius. 1 – 7 straipsniuose vagis ar plėšikas įpareigojamas atlyginti nukentėjusiajam padarytą žalą iš savo ar šeimos turto. 8 straipsnyje nustatyta, kad valkatos nusikaltimu padarytą žalą turi atlyginti tas, kuris jį yra slaptai laikęs ir nepristatęs teismui. 9 – 11 straipsniuose nustatyta, kas ir kaip turi teisti, kai skundėjas ir kaltinamasis yra skirtingų valdovų valdiniai. 12 straipsnyje įpareigojama skundėją, kuriam nusikaltėlis atiduotas nuosprendžiui vykdyti, jį nubausti pagal nuosprendį. 13 – 19 straipsniuose kalbama apie bausmes už vagystę. 20 – 22 straipsniuose draudžiama savo valia užgrobti žemes ir keisti ežias, taip pat kirsti mišką ir daryti užpuolimus. Kas turi ginčą su kuo dėl žemės, turi ieškoti tiesos teisme. Vagyste buvo laikomas ir paklydusio arklio, žirgo arba ratų daiktų pasisavinimas, kai jie po viešo apskelbimo nebuvo atsišaukiami, nes tokie daiktai „pagal senovę“, kaip numato 23 straipsnis, buvo laikomi didžiojo kunigaikščio nuosavybe, apmokama radybomis. Į turto vagystės sąvoka, be įprastų daiktų įeina ir nelaisvieji valstiečiai (žmonės arba nelaisva šeimyna). Šiai nuostatai teisyne atsirasti pagrindą davė 1447 metų žemės privilegija, įstatymiškai įtvirtinusi didžiojo kunigaikščio ir feodalų tarpusavio pasižadėjimus nepriimti svetimų valstiečių. Matyt, todėl teisyne vieną iš nelaisvų valstiečių pasitraukimo nuo savo pono formų – jų prisiviliojimą – imta traktuoti kaip vagystę. 24 straipsnyje už tai numatyta bausmė. Pagal teisyną turto vagystė yra aktyvus veikimas, o vagystė pasisavinant – ir neveikimas, nes rastas daiktas turėjo būti nugabenamas į kunigaikščio kiemą. Nelaisvų valstiečių vagystė buvo kvalifikuojama tada, kai jie nuo vieno bajoro pabėgdavo pas kitą, aktyviai talkininkaujant tam, kuris juos prisiviliodavęs. Pagal normą nebūtinai čia turėdavo dalyvauti pats feodalas. Pakako, kad tai buvo padaryta feodalo valdinių ir jam žinant. Vogimo būdas nusikaltimui kvalifikuoti įtakos neturėjo. Tačiau 18 straipsnyje esanti nuoroda į „gerus liudytojus“ leidžia
manyti, kad atviroji vagystė lengvino kaltės įrodymą. 25 straipsnyje įpareigojama bajorus taisyti tiltus pagal seną paprotį ir reikalaujama atlikti šį darbą dar ta pačią vasarą. Matyti, šis straipsnis yra to paties seimo, kuris priėmė teisyną, nutarimas arba didžiojo kunigaikščio įsakymas, kartu su teisyno tekstu nurašytas ir pasilikęs prie jo nuorašų.

Nusikaltimo subjektai galėjo būti ir bajorai ir visi nuo jo priklausomi žmonės. Nuo bajorų priklausomi žmonės nėra išsamiai išvardinti. Atskirai paminėti valkatos, pono ir bajoro žmonės, didžiojo kunigaikščio žmonės. Esminis skirtumas tarp jų nedaromas.

Baudžiamosios atsakomybės atsiradimo amžiaus riba teisyne nėra aiški. Jame kalbama tik apie vaikų materialinės atsakomybės atsiradimo pradžią nuo septynerių metų. Ar ši riba ir baudžiamosios atsakomybės pradžia, iš teisyno spręsti negalima.

Šiuo metu Jūs matote 52% šio straipsnio.
Matomi 916 žodžiai iš 1746 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.