Kazio binkio gyvenimas asmenybe veikla
5 (100%) 1 vote

Kazio binkio gyvenimas asmenybe veikla

Kėdainių „Ryto“vidurinė mokykla

Referatas


Darbo vadovė

Darba atliko

2007 m.

ĮŽANGA

Kazys Binkis per lietuvių literatūrinę padangę praskrido tarsi ryškus meteoras. Kas inti- miau pažinojo šį nerimastingą, amžinai vis naujomis idėjomis degantį žmogų, visi vienu balsu tvirtino, jog K. Binkis, smaugiamas nuolatinių nepriteklių ir buitinių rūpesčių, sunaudojo tik ne- žymią dalelę energijos iš to milžiniško vulkano aistrų, polėkių ir kūrybinių galių, kuriomis taip nešykštaudama apdovanojo jį gamta.

K. Binkio palikimas stebina ne poemų gausumu ir solidžia lyrikos rinkinių apimtimi, bet retam lietuvių poetui būdinguspalvingumu ir įvairumu. K. Binkį galima drąsiai laikyti nacio- naliniu poetu, nes jo kūriniai, skelbiami sodiečiams skirtoje spaudoje, buvo svarstomi ir kumečių lūšnose, ir tuometinio Kauno elito buduaruose.

Retas kūrėjas pasitraukia iš gyvenimo, turėdamas tiek kūrybinių sumanimų ir tiek jėgos jiems įvygdyti, kiek jų turėjo K. Binkis. Jo ankstyva mirtis buvo sutikta kaip didžiulis nuostolis lietuvių literatūrai ir visai nacionalinei kultūrai.

Savitą žingsnį K. Binkio kūrybos suvokime ir tyrime žengė E. Mieželaitis, paskelbęs didžiulę, poetiniu polėkiu nuspalvintą apybraižą. E. Mieželaičiui K. Binkis – „poezijos byrtinin- kas, žinojęs nemaža magiškų poetinės alchemijos paslapčių“, taręs mūsų lyrikoje kokybiškai naują žodį.

Ši apybraiža – pirmasis bandymas žvilgtelėti į sudėtingą ir ne visuomet nuoseklų ir ly- gų K. Binkio gyvenimo kelią ir atskleisti jo daugiašakę kūrybinę veiklą. Kadangi K. Binkio kū- rybinė veikla visapusiškai išanalizuota V. Kubiliaus monografinėje studijoje „K. Binkis lietuvių poezijos kryžkelėse“ ir akademinėje „Lietuvių literatūros istorijoje“ bei daugybėje kitų darbų, šiame rašinyje bandyta atskleisti K. Binkio asmenybę, amžininkų atsiminimus apie jį ir esamą literatūrą.

Kazys Binkis gimė 1893 m. lapkričio 4 d. šiaurineme Lietuvos pakrašty – netoli Papi- lio miestelio.

Nuolatiniai nepritekliai, tėvų barniai mažajam Kaziukui užtemdė ne vieną jau ir be to varganą vaikystės valandą, tačiau jis neliūdėjo. Jis iš mažens buvo nepaprastai gyvas, judrus, kiekviename žingsnyje jį stebino supantis pasaulis grožiu ir paslaptimis.

Kaziuko motina jaunystėje keletą metų buvo tarnavusi grafams, todėl būsimąjį poetų čia traukė ir gausybė namuose girdėtų pasakojimų, o tėvas Antanas buvo apsišvietęs žmogus. Jaunystėje tarnavęs Peterburge imperatiškoje gvardijoje.

Penkerių metų Kaziukas, padedamas tėvo, išmoko skaityti ir rašyti – iš pradžių lietu- viškai, o vėliau ir rusiškai. Jis turėdamas lakią vaizduotę, gerą atmintį ir greitą orientaciją, jis mokėsi gana gerai, ir mokytojai juo buvo patenkinti.

1906 m. mirė Antanas Binkis, palikdamas žmoną ir trylikametį Kaziuką kone tuščio- mis rankomis. Vos nulaikydamas vagoje žagrę, busimasis poetas kantriai dirba sunkius ūkio darbus, bet jo niekaip neapleidžia svajonė išklysti už Papilio bokštų. Jį nenuvaldomai traukia gubernijos centras Kaunas, kur klerikalinė švietimo draugija „Saulė“ įkūrė mokytojų kursus.

1908 m. rudenį K. Binkis jau Kaune.

Jau „Saulės“ mokytojų kursuose jis išsiskyrė iš savo bendraamžių būrio oria laikysena, elgsena ir apsiskaitymu. Aukštas, juodbruvas, visuomet pabrėžtinai tvartingai ir švariai apsiren- gęs, jaunasis Binkis buvo visai nepanašus į tuos suskirdusiomis rankomis, vėjų nugairintais vei- dais sodžiaus vaikus, kurie, kaip ir jis, [palikę pakluonėse galvijų bandas ir arklus, atvyko į Kau- ną siekti mokslo.

Nesitikėdamas nei atjautimo, nei mielaširdystės, 1908 m. rudenį K. Binkis su dideliu džiaugsmu sutiko žinia, kad Biržuose atidaryta keturklasė mokykla. Netrukus jis jau Biržuose. Įstoti į mokyklą buvo gana nelengva, nes stojamuosius egzaminus laikė ir dvilikamečiai berniu- kai, ir dvidešimtmečiai bernai. K. Binkio bute rinkdavosi jo plunksnos draugai, pasiryžę lietuvių poeziją iškelti į naujas aukštumas, poetas su pasididžiavimu kiekvieną pirmąkart apsilankantį nebuvelį svečią pristatydavo motinai. Ši auksarankė moteris lydėjo sūnų nuo Papilio pradinės mokyklos iki Valstybės teatro Kaune, kur su milžinišku pasisekimu praėjo jo „Atžalyno“ prem- jera.

Prasideda keleri neramių klajonių metai. Kurį laiką K. Binkis mokosi Voroneco žemės ūkio mokykloje, bet ilgiau neužtrunka nė čia. Žiemą praleidžia Telšiuose. Nepajėgdamas numal- šinti savyje aistros rašyti, kurti, 1912 m. rudenį be skatiko kišenėje atsiranda Vilniuje. Jis atsive- ža pluoštą eilėraščių, kuriuos tikisi paskelbti lietuviškuose laiūkraščiuose, ketina savarankiškai rengti brandos atestato egzaminus. 1913 m. pasirodęs pirmasis lietuvių literatūrinis žurnalas „Vaivorikštė“ kiekviename numeryje skelbe K. Binkio eilėraščius.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 764 žodžiai iš 2512 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.