Kelias į es
5 (100%) 1 vote

Kelias į es

Europos Komisijos delegacija

Lietuvoje

Europos Komisijos delegacija Lietuvoje buvo įkurta 1996 m. kovo 1 d.

atsiliepiant į Lietuvos prašymą tapti Europos Sąjungos nare. Delegacijos

vadovas yra Michaelas Grahamas. Delegacija turi diplomatinės misijos

statusą ir atstovauja Europos Komisijai santykiuose su Lietuvos valdžia.

Delegacija koordinuoja savo veiklą su ES valstybių narių ambasadomis

Lietuvoje. Ji veikia kaip vienas pagrindinių bendradarbiavimo tarp

Komisijos būstinės Briuselyje ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanalų.

Delegacija perduoda oficialius pranešimus iš Briuselio Lietuvos

ministerijoms, stebi ir praneša Briuseliui apie politinę ir ekonominę

raidą, susijusią su Lietuvos būsimąja naryste ES. Delegacija prisideda prie

Komisijos atstovų vizitų į Lietuvą planavimo ir prireikus suteikia pagalbą

kitoms ES institucijoms.Pagrindinė Delegacijos veikla

Europos Komisijos delegacija Lietuvoje

Europos Komisijos delegacija Lietuvoje buvo įkurta 1996 m. kovo 1 d.

atsiliepiant į Lietuvos prašymą tapti Europos Sąjungos nare. Delegacijos

vadovas yra Michaelas Grahamas. Delegacija turi diplomatinės misijos

statusą ir atstovauja Europos Komisijai santykiuose su Lietuvos valdžia.

Delegacija koordinuoja savo veiklą su ES valstybių narių ambasadomis

Lietuvoje. Ji veikia kaip vienas pagrindinių bendradarbiavimo tarp

Komisijos būstinės Briuselyje ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanalų.

Delegacija perduoda oficialius pranešimus iš Briuselio Lietuvos

ministerijoms, stebi ir praneša Briuseliui apie politinę ir ekonominę

raidą, susijusią su Lietuvos būsimąja naryste ES. Delegacija prisideda prie

Komisijos atstovų vizitų į Lietuvą planavimo ir prireikus suteikia pagalbą

kitoms ES institucijoms.

Pagrindiniai Delegacijos uždaviniai yra šie:

Prisidėti prie tinkamo įvairių pasirengimo narystei instrumentų

funkcionavimo, konkrečiai:

• derybų proceso: procesų stebėjimas ir pagalba Komisijai;

• Europos sutarties, kurią prižiūri Asociacijos taryba, Asociacijos

komitetas ir daugybė įvairių sektorių pakomitečių, besirūpinančių

prekyba ir kitais ekonominiais bei socialiniais santykių tarp ES ir

Lietuvos aspektais, įskaitant įstatymų atitiktį ir konkurencijos

politiką;

• Stojimo partnerystės, kurioje nurodyti pagrindiniai Lietuvos

prioritetai rengiantis narystei ES.

Užtikrinti tinkamą PHARE/ISPA programų įgyvendinimą, konkrečiai:

• suteikiant išankstinį pritarimą įvairiems veiksmams įgyvendinant

PHARE/ISPA projektus, dėl kurių susitaria Lietuva ir ES;

• tikrinant pirkimo procedūrų atitiktį Decentralizuoto įgyvendinimo

sistemos taisyklėms, įskaitant sąlygų išaiškinimą, konkursų (tenderių)

įvertinimą bei rangovų ar konsultantų atranką;

• stebint ir pranešant apie programų/projektų įgyvendinimą;

• informuojant Komisiją Briuselyje apie įvairių programų ir Stojimo

partnerystės įgyvendinimą;

• informuojant Komisiją Briuselyje apie horizontalių programų

įgyvendinimą visose valstybėse kandidatėse;

• padedant parengti ir stebint, kaip įgyvendinamos SAPARD programos,

kurias, skirtingai nuo PHARE arba ISPA programų, be išankstinio

Europos Komisijos delegacijos pritarimo visiškai prižiūri patys

lietuviai.

Prisidėti prie informacijos apie ES teikimą Lietuvos visuomenei,

konkrečiai:

• teikiant tikslią ir objektyvią informaciją apie su ES susijusius

reikalus ir procesus joje;

• įgyvendinant ES plėtros komunikacijos strategiją;

• vadovaujant Informacijos centrui, skirtam plačiajai visuomenei;

• išleidžiant savaitinį elektroninį ir mėnesinį spausdintą biuletenį;

• organizuojant seminarus, konferencijas įvairioms tikslinėms grupėms –

valstybės tarnautojams, žurnalistams,mokytojams ir kt.;

• reguliariai platinant informaciją spaudai (pranešimus spaudai) apie

įvykius ES;

• verčiant į lietuvių kalbą ir spausdinant knygas bei brošiūras, taip

pat pritaikant vaizdo medžiagą apie ES Lietuvos vartotojams.ES ir Lietuvos santykiai

Trumpa istorija

Oficialūs santykiai ir bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Europos Bendrijos

(EB) prasidėjo 1991 m. rugpjūčio 27 d., kai EB nusprendė pripažinti

Lietuvos nepriklausomybę.

1992 m. gegužės 11 d. Lietuva ir Europos Bendrija pasirašė Prekybos ir

komercinio bei ekonominio bendradarbiavimo sutartį, kuri įsigaliojo 1993 m.

vasario 1 d., ir priėmė deklaraciją dėl politinio dialogo tarp EB ir

Lietuvos Respublikos.

1993 m. birželio 21-22 d. vykusiame Europos Vadovų Tarybos susitikime

Kopenhagoje EB pirmą kartą aiškiai suformulavo savo poziciją dėl Vidurio ir

Rytų Europos valstybių narystės Europos Sąjungoje (ES). Tačiau tai buvo

taikoma tik valstybėms, pasirašiusioms Europos sutartis. Baltijos valstybės

buvo paminėtos atskirame paragrafe, kuriame Europos Komisija buvo

įpareigota pateikti pasiūlymus dėl tuo metu galiojusių prekybos sutarčių
su

Baltijos valstybėmis išplėtojimo į laisvosios prekybos sutartis.

1994 m. liepos 18 d. buvo pasirašyta ES ir Lietuvos laisvosios prekybos

sutartis. Tų pačių metų pabaigoje, gruodžio 16 d., prasidėjo derybos dėl

Europos sutarties. Jos baigėsi 1995 m. balandžio mėn. Europos sutartis buvo

pasirašyta birželio 12 d.

1995 m. gruodžio 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė įteikė oficialų

prašymą priimti į ES. 1997 m. liepos mėn. paskelbtoje Europos Komisijos

nuomonėje pateikiama išvada, kad dabartinis pasirengimo narystei ES lygis

leidžia tvirtinti, jog per artimiausius penkerius metus tik šios penkios

asocijuotos Vidurio ir Rytų Europos valstybės bus pasirengusios narystei

ES: Čekija, Estija, Vengrija, Lenkija ir Slovėnija.

Lietuva buvo pakviesta pradėti derybas 1999 m. kartu su kitomis

vadinamosios antrosios grupės valstybėmis kandidatėmis. Tokį sprendimą

Europos Komisija pasiūlė 1999 m. reguliariojoje ataskaitoje apie valstybių

kandidačių pažangą rengiantis narystei ES. 1999 m. gruodžio mėn. ES Taryba

pritarė šiai rekomendacijai ir apsisprendė dėl derybų pradžios. 2000 m.

vasario 15 d. Lietuva pradėjo derybas dėl narystės ES.

Pastarojo meto įvykiai

Asociacijos sutartis (įskaitant dvišalę prekybą)

Asociacijos sutartys iš pradžių buvo sutartys tarp Europos Sąjungos ir

Europos valstybių, numačiusių ateityje tapti ES narėmis. Tokie susitarimai

su Rytų Europos valstybėmis, pasirašyti po 1991 m., yra žinomi kaip Europos

sutartys.

Europos (asociacijos) sutartys sukuria prekybos tarp ES ir valstybių

kandidačių pagrindą ir yra skirtos panaikinti prekybos kliūtis. Europos

(asociacijos) sutartis su Lietuva buvo pasirašyta 1995 m. birželio 12 d. ir

įsigaliojo 1998 m. vasario 1 d. Europos sutartis pakeitė Prekybos ir

komercinio bei ekonominio bendradarbiavimo sutartį. Laisvosios prekybos ir

su prekyba susijusių reikalų sutartis tapo Europos sutarties dalimi.

Europos sutartis pripažino Lietuvos siekį tapti ES nare ir sudarė sąlygas

Lietuvai dalyvauti įgyvendinant valstybių kandidačių pasirengimo narystei

strategiją. Sutartis taip pat nustatė taisykles, pagal kurias

liberalizuojamas prekių, paslaugų, kapitalo ir asmenų judėjimas, taip pat

užtikrinamas bendradarbiavimas teisės aktų derinimo, finansų, aplinkos

apsaugos, kultūros ir kitose srityse.

Komisijos paskutinėje, 2002 m. reguliariojoje ataskaitoje pažymima, kad

Lietuva tinkamai įgyvendino Europos sutartį ir prisidėjo prie sklandžios

įvairių jungtinių institucijų veiklos.

Lietuvos prekyba su ES nuolat didėja. 2001 m. Lietuvos eksportas į ES

sudarė 47,8 proc. (per metus padidėjo 20 proc.) bendro Lietuvos eksporto.

Importas iš ES sudarė 44 proc. bendro importo (padidėjo 18,4 proc.). Per tą

patį laikotarpį ES eksportas į Lietuvą sudarė 0,27 proc. bendro ES eksporto

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1042 žodžiai iš 3455 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.