Kinologija
5 (100%) 1 vote

Kinologija

Turinys

Įvadas 2

Kinologija ir šuns kilmė 2

Bendra kinologijos apžvalga Lietuvoje ir pasaulyje 2

Kinologija – dabartinės šunininkystės teorinis pagrindas 2

Tarptautinės kinologų federacijos šunų veislių klasifikacija 2

Specialusis šunų dresavimo kursas 2

LDK parodų parodų rengimo taisyklės 2

Išvados 2

Naudota literatūra: 2

Įvadas

Žmogus ir šuo gyvena skirtinguose aplinkos ir laiko pasauliuose. Mūsų pareiga – stengtis suprasti šį skirtumą. Nesistenkime šunį perkelti į savąjį pasaulį, nes šuo į jį įeiti nepajėgia, be to, neturi visų tam reikalingų sugebėjimų. Ir mes patys su savo galimybėmis nesistenkime pereiti į šuns pasaulį. Tada sugebėsime geriau pažinti ir apmokyti savo keturkojus draugus, kurie mėgsta bendrauti ir laikomi puikiais žmogaus bičiuliais, nes šuns protas, atsidavimas ir ištikimybė – pagarbos vertos savybės.Kai kurie šunų augintojai nepasidomi natūralia šunų gyvenimo egzistencija, šunų protėviais ir jų gyvenimo būdu. Todėl šiame darbe pateikiama informacija apie mokslą, kuris nagrinėja šunų kilmę, veisles, jų anatomiją, fiziologiją, auginimą, šėrimą, dresavimą, parodų organizavimą .Kinologija yra labai plati mokslo sritis, nes apiima šuns atsiradimo istoriją, kilmę. Aiškina veislių formavimąsi visame pasaulyje ir Lietuvoje, kokios kinologų draugijos veikia pasaulyje ir kam jos yra pavaldžios. Pateikia veislių klasifikacijos schemas: kokiai kategorijai ar grupei priklauso viena ar kita veislė bei paaiškina kam reikalingas toks skirstymas.Šuo ne tik geras kompanjonas, bet ir tinkamas pagalbininkas apsaugai, paieškai, narkotikų ieškojimui. Kad šuo galėtų tarnauti tam tikrose tarnybose, būtina pereiti dresavimo kursus, kurių tikslas – išugdyti šuns įgūdžius, reikalingus tarnybų darbui. Kiekvienai tarnybai išugdomi specialūs įgūdžiai – piktumas, nepasitikėjimas svetimais, ėjimas kvapniais pėdsakais. Dar vienas labai svarbus dalykas kinologijoje yra parodų organizavimas. Reikia žinoti kokiomis taisyklėmis reimiasi Lietuvos kinologų draugija, kokių rangų parodas rengia, kokie yra parodų rengimo techniniai reikalavimai bei parodoje dalyvaujančio šuns savininko teisės ir pareigos.

Kinologija ie šuns kilmė

Mokslas apie šunis vadinamas kinologija (kynos – šuo, logos – mokslas). Šis mokslas nagrinėja šunų kilmę, veisles, jų anatomiją, fiziologiją, auginimą, šėrimą, dresavimą, parodų organizavimą.

Šuo, arba naminis šuo (Canis familiaris), yra priskiriamas šunų (Canidae) šeimai, plėšriųjų (Carnivora) būriui. Tai seniausias, XII – VII tūkstantmetį pr. Kr. prijaukintas naminis gyvūnas.

Vienų mokslininkų duomenimis, šuns protėviai buvo vilkas, šakalas ir lapė, kitų – vilkas ir šakalas, dar kitų – vilkas. Anatominiai tyrimai rodo, kad šuo turi vilkui būdingus apskritus vyzdžius, lygiai tiek pat dantų (42), tokios pat sandaros krūminius dantis ir panašią kaukolę. O genetiniais tyrimais nustatyta, kad

būtent su vilku šunį sieja chromosomų skaičius (78). Vilkas ir šuo

1 pav. Vokiečių aviganis serga tomis pačiomis ligomis, turi tų pačių parazitų. Panaši šuns ir vilko elgsena. Abu, kai patenkinti, vizgina, o išsigandę pabruka uodegą, abu užpykę išsišiepia ir urzgia. Sulaukėję šunys (Dingas, Parijai) visai kaip vilkai buriasi į gaujas ir paklūsta jų vadams – stipriausiems ir gudriausiems. Naminis šuo tokiu vadu laiko šeimininką, o savo gauja – jo šeimą, kitus šeimos šunis, naminius gyvulius. Prijaukintas vilkas prisiriša prie žmogaus ne mažiau negu šuo, o vilkiukai elgiasi kaip jauni šuniukai. Kalės, kaip ir vilkės, nėštumas trunka 61–65 paras. Vadoje 4–8 šuniukai. Šunys, kaip ir vilkai, gyvena 12–16 metų. Nors šunys vilkų vengia, kartais net paniškai bijo, vis dėlto eskimų šuo kartais nuseka paskui vilkę arba vilkas suvilioja kalę. Ši iš vilkų rujos sugrįžta, o patiną vilkai papjauna. Pasak amerikiečių mokslininkų, kildinančių šunis iš vilkų, žmonės pradėję su jais bendrauti prieš 20 000 metų. O prieš 12 000 metų šunys jau buvo paplitę visame pasaulyje. Veikiausiai žvėrių gaujas prie žmonių gyvenviečių traukė maisto atliekos. Žmogui labai pravertė žvėries uoslė, klausa, budrumas, pagaliau – jėga ir plėšrumas, todėl jis vis dažniau užsiaugindavo prijaukinto vilko jauniklių. Tapę ištikimi žmogui kaip galingesniam, plėšrūnai pradėjo jį ginti, pakluso nurodymams – saugoti turtą, medžioti. Kai išnyko stambūs ir negreiti žvėrys – mamutai, stumbrai, plaukuotieji raganosiai, taurai – žmogus pradėjo medžioti eiklias antilopes, arklius, elnius. Juos susekti ir pavyti galėjo tik greitakojis plėšrūnas. Kaip tik toks buvo šuns protėvis. (2, 3, 4 pav.)

2pav. Pilkasis vilkas 3pav. Vilkas 4pav. Sibiro vilkas

Konkretūs žmogaus poreikiai sąlygojo kruopščią šuns protėvių atranką, o vėliau – jų kryžminimą. Formavosi veislės. Š. Europos upių ir ežerų pakrantėse tarp suakmenėjusių geldučių rasta jomis mitusių keturkojų, panašių į vilkus, suakmenėjusių liekanų. Iš iškilų smilkinkaulių ir trumpų snukių matyti, kad „geldutiniai“ gyvūnai
nebuvo visai laukiniai. Mat žmogaus jaukinamų gyvūnų kaukolės smegeninė dalis paprastai padidėja, snukis sumažėja. Vadinasi, šunų protėviai prie žmonių gyveno jau ankstyvajame neolite (V – II tūkstantmetį pr. Kr.).

Šveicarijos durpynuose buvo surasta nedidelių smailianosių, panašių į dabartinius špicus, naminių šunų kaukolių. Nustatyta, kad tokius šunis neolite augino palafitų, t.y. polinių gyvenviečių, žmonės. Pastatai ant polių, įkaltų seklumose atokiai nuo Europos upių ir ežerų, Baltijos krantų, saugojo žmones nuo užpuolikų. Pelkinio, arba durpinio, polinio šuns (Canis familiaris palustris Rütimeyer) kaulai buvo plonesni už „geldutinio“, snukis trumpesnis, kaukolės smegeninė dalis didesnė. Labai panašius šunis Azijoje augina Sumatros salos šiaurinės dalies gyventojai batakai. Iki XIX a. pabaigos batakams priklausančios tobų grupės gyventojų būstai buvo statomi ant 2 – 5 m aukščio polių. Maži, vikrūs keturkojai lengvai ropštėsi ilgomis kopėčiomis, budriai saugojo namus.

Manoma, kad iš polinių šunų yra kilę špicai, šnauceriai, pinčeriai ir kai kurie terjerai. Netoli Sankt Peterburgo, prie Ladogos ežero, tarp polinių gyvenviečių liekanų iškasti didesnio šuns (Canis familiaris Inostranzewi Anuczin) griaučiai. Iš tokių kildinti šiaurėje paplitę vilkiniai ganymo šunys. Į pietus nuo šio radinio buvo iškasta kito šuns (Canis familiaris Putjatini Studer) liekanų. Jo kaukolė labai panaši į laukinio Australijos dingo, veikiausiai kilusio iš naminių Eurazijos šunų.

Žalvario amžiaus (V–III a. pr. Kr.) aukurų pelenuose Austrijoje rasta kaukolių, kurios priklausė panašiems į dabartinius skalikus, veikiausiai medžiokliniams šunims (Canis familiaris intermedius Woldrich). Tie šunys buvo aukojami dievams – taigi labai vertinami. Kitas bronzos amžiaus keturkojis – vadinamasis bronzinis šuo (Canis familiaris optimae Jeitteles), kurio griaučių surasta Čekijoje, – laikomas vokiečių, škotų ir kai kurių kitų aviganių protėviu.

Iš labai didelio šuns (Canis familiaris decumanus Nehring), apie kurį nedaug žinoma, turėjo atsirasti doginiai šunys. Š. Europoje, Skandinavijos kalnuose iškasama panašių į laikas, vadinamųjų briedinių šunų liekanų. Su šiais šunimis medžiota V–IV a. pr. Kr.

Iš archeologinių radinių matyti, kad prieš penketą tūkstantmečių šunų laikyta Eurazijoje, Afrikoje ir Š. Amerikoje. Jie buvo sarginiai, medžiokliniai ir aviganiai. Kai kurios tautos šunis garbino. Afrikoje turėta puikių medžioklinių šunų, aplenkdavusių gazelę ir užšokdavusių ant trijų metrų aukščio molio sienos ar termityno. Kai kurių Afrikos genčių papročiai iki šiol draudžia mušti ir barti svečio šunį – liepia jį vaišinti, kitur šuo net iškilmingai laidojamas, jam atminti aukojama ožka ar kitas gyvulys. Dar kitose gentyse iškilmingai aukojamas pats šuo.

Senovės Egipte (IV–III a. pr. Kr.) liesi ilgakojai šunys (Canis familiaris Leineri Studer)

puikiai persekiojo priešus ir medžiojo. Egipto aristokratų numylėtinis saliukis pavaizduotas jų kapų freskose, tapytose prieš 4 tūkstantmečius. Veikiausiai egiptiečių ilgakojai šunys yra kurtų protėviai. Pasak legendos, jiems teko garbė Nojaus arkoje atstovauti šunų giminei. Kai

5pav. Saliukis arka prakiurusi, šuo nosimi užkimšęs skylę. Egipto aristokratų kurtukas basendžis žavėjo tarsi iš nuostabos suraukta kakta ir kamščiatraukio pavidalo uodegėle, savarankiškumu bei švara. Jis, kaip ir anglų parsigabentas jo dabartinis palikuonis, beveik nelojo, smagiai šokinėjo aukštoje žolėje, dairydamasis paukščių.

Į Egiptą, Romą, Atėnus šunų atveždavo finikiečių pirkliai. Senovės egiptiečiai, pasak graikų istoriko Herodoto, gedėdavo kritusio šuns tarsi artimo žmogaus – visi šeimos nariai skusdavosi galvas plikai ir ilgai nieko nevalgydavo. Kiekviename mieste buvo šunų kapinės, į kurias gabendavo balzamuotus palaikus. Šuns žudiką kartais bausdavo mirtimi. Panašiai elgėsi ir persai. Graikų matematiko Pitagoro liudijimu, egiptiečiai prie mirštančio žmogaus prikišdavę šunį, kad šis paimtų sielą. Šuns – palydovo į mirusiųjų karalystę ir jos sargo idėja gyvavo ne vien Egipte, bet ir senovės Graikijoje bei Romoje, Indijoje, Irake, Meksikoje. Meksikos teritorijoje senieji Amerikos žemyno gyventojai inkai turėjo šunų, panašių į taksus, buldogus ir aviganius. Mirus žmogui, užmušdavo jo šunis ir laidodavo drauge. Šunys su žmonėmis atkeliavo į Ameriką iš Azijos per šiuos žemynus jungusią sausumą ties dabartiniu Beringo sąsiauriu.

Graikų mituose minimas didžiulis trigalvis šuo Cerberis, kuris įleidžia mirusiuosius į požeminę karalystę ir puola bėgančius iš pragaro, o indėnų patavatumių sakmėse – Didysis Šuo, gelbstintis pasaulį nuo pražūties. Įvairiose pasaulio vietose būta didelių ir stiprių šunų. Galingi dogo ir mastifo protėviai molosų šunys dalyvaudavo karuose.(6pav.) Aptaisyti šarvais ir antkakliais su styrančiais peilių ašmenimis, jie pralauždavo priešų gretas ir išblaškydavo kariuomenę. Iš jų kildinami visi stambesnieji dabartiniai šunys.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1502 žodžiai iš 4957 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.