Kio statistikos darbas namų ūkio biudžeto tyrimas
5 (100%) 1 vote

Kio statistikos darbas namų ūkio biudžeto tyrimas

Turinys

1. Įvadas 1

2. Teorinė dalis 2

2.1 Hipotezių tikrinimas 2

2.1.1 Hipotezė apie dviejų vidurkių lygybę 2

2.1.2 Hipotezė apie dviejų dispersijų lygybę 3

2.2 Tiesinės regresijos modelis 4

2.35 Kvartilinis pasiskirstymas 5

2.4 Skurdo ir nelygybės matai 6

3. Praktinė dalis 8

3.1 Hipotezių tikrinimas 8

3.1.1 Įvertinti vieno šeimos nario pajamų

pasiskirstymą 8

3.1.2 Ar skiriasi vieno šeimos nario pajamos

kaime ir mieste 9

3.1.3 Patikrinti ar namų ūkių santaupos didėja 10

3.2 Tiesinės regresijos modelis 11

3.2.1 Ar priklauso vieno šeimos nario pajamos nuo

namų ūkio galvos amžiaus 11

3.2.2 Ar vieno namų ūkio nario vidutines išlaidas

tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario

vidutinės pajamos 13

3.3 Įvertinti namų ūkių kvartilinį pasiskirstymą 15

3.4 Skurdo ir nelygybės matai 16

3.4.1 Skurdo riba 17

3.4.2 Skurdo lygis 17

3.4.3 Skurdo gylis 17

3.4.4 Gini koeficientas 18

4. Išvados 19

5. Literatūros sąrašas 20

6. Priedai 21

ĮvadasEkonomistams, vadybininkams, teisininkams, valstybės tarnautojams ar

kitiems specialistams, beveik kasdien tenka priimti įvairiausius sprendimus

remiantis statistine informacija, nagrinėti begalę statistinių duomenų.

Statistika – tai informacija apie veiklą ar procesą, išreikšta skaičiais,

lentelėmis ar diagramomis. Statistika taip pat galima apibrėžti kaip mokslą

apie duomenų rinkimą, vaizdavimą ir analizę. Pastarasis apibrėžimas dar

vadinamas aprašomąją statistika.

Aprašomosios statistikos pagalba atliksim namų ūkių biudžetų tyrimą.

Pagrindinis tyrimo objektas – namų ūkis, t.y. vienas asmuo ar asmenų grupė,

kuri gyvena viename bute (name), turi bendrą biudžetą ir kartu maitinasi.

Šiame darbe pateikti nagrinėjami 27 namų ūkiai. Pagrindinys dėmesys

skiriamas namų ūkio disponuojamoms pajamoms ir vartojimo išlaidoms

palyginti pagal įvairius faktorius, skurdui bei nelygybei įvertinti.

Pateiksime kelis apibrėžimus, vartojamus darbe:

Disponuojamos pajamos – į jas įtraukiamos visos piniginės ir natūrinės

pajamos, gautos už darbą, iš ūkininkavimo, verslo, amatų, laisvos

profesinės veiklos, o taip pat pensijos, įvairios pašalpos, stipendijos,

pajamos iš turto, renta.

Vartojimo išlaidos – tai piniginės ir natūrinės išlaidos, skirtos namų

ūkių vartojimo poreikiams patenkinti, t.y. išlaidos maistui, drabužiams,

avalynei, būstui, sveikatos priežiūrai, kultūros, poilsio reikmėms.

Teorinė dalis

2.1 Hipotezių tikrinimas

Hipotezė statistikoje yra suprantama kaip teiginys apie populiacijos

požymio skirstinį ar jo parametrus arba apie kelių populiacijų

nepriklausomumą, skirstinių sutapimą. Imties duomenys naudojami, kad

patvirtintų arba atmestų iškeltą hipotezę. Tikrinama hipotezė vadinama

nulime hipoteze ir žymima H0, o jai priešingas teiginys vadinamas

alternatyviąją hipoteze ir žymimas H1.

Hipotezėms tikrinti yra naudojami įvairūs statistiniai kriterijai.

Statistinis kriterijus – tai taisyklė, pagal kurią, remiantis imties

duomenimis, hipotezė H0 priimama arba atmetama.

2.2 Hipotezė apie dviejų vidurkių lygybę

Tarkim [pic], [pic] – populiacijos vidurkiai. Tuomet vidurkių lygybei

tikrinti naudosime Stjudento t kriterijų. T – kriterijaus statistika

apskaičiuojama pagal formulę:

t = [pic],

kur: [pic] , [pic]- imčių vidurkiai,

[pic] ,[pic]-imčių dispersijos;n, m – imčių dydžiai;

Tuomet tikrinama hipotezė: [pic]

Pasirenkam reikšmingumo lygmenį ( ( 0,05. Hipotezė Ho atmetama, jeigu

|t| > t(/2(n + m – 2). Čia t(/2 (n + m – 2) yra Stjudento skirstinio su (n+

m – 2) laisvės laipsnių (/2 lygmens kritinė reikšmė. Hipotezė Ho

neatmetama, jei |t| ≤ t(/2 (n + m – 2).

Jeigu tikrinama hipotezė:

[pic]

Hipotezė Ho atmetama, jeigu t > t( (n + m – 2). Čia t( (n + m – 2) yra

Stjudento skirstinio su (n + m – 2) laisvės laipsnių ( lygmens kritinė

reikšmė. Hipotezė Ho neatmetama, jei t ≤ t( (n + m – 2).2.2 Hipotezė apie dviejų dispersijų lygybę

Tarkim (x, (y – dispersijos. Statistinė hipotezė:

[pic]

Kriterijaus staristika F apskaičiuojama:

F = [pic],

čia [pic], [pic]yra imčių dispersijos.

Tegu reikšmingumo lygmuo ( ( 0,05. Hipotezė Ho atmetama, jeigu F >

F(/2(n – 1,m – 1). Čia F(/2 (n – 1,m – 1) yra Fišerio skirstinio su (n – 1)

ir (m – 1) laisvės laipsnių (/2 lygmens kritinė reikšmė. Hipotezė Ho

neatmetama, jei F1-(/2 (n – 1,m – 1) ≤ F ≤ F(/2 (n – 1,m – 1).

2.2 Tiesinės regresijos modelis

Norint

suprast procesų ir reiškinių esmę, reikia ištirti jų ryšius su

kitais procesais ir reiškiniais. Regresijos modelio pagalba galima ne tik

įvertinti vieno kintamojo priklausomybės stiprumą pagal kitą kintamąjį, bet

ir leidžia prognozuoti vieno kintamojo reikšmes pagal kito kintamojo

reikšmes. Regresinėje analizėje priklausomas kintamasis buna tas, kurio

elgesį norime išsiaiškinti, o nepriklausomas – kuriuo bandome aiškinti

priklausomojo pokyčius.

Nagrinėjamus duomenys įprasta iš pradžių pavaizduoti grafiškai, kad

vizualiai parinkti geriausiai tinkantį regresijos modelį. Kai diagramos

taškai grupuojasi apie tiesę, taikome tiesinę regresiją.

Tarkim turim du kintamuosius X ir Y. Regresijos modelyje apibrėžiama

kintamojo Y priklausomybė nuo X. Šiuos kintamuosius siejanti funkciją: y =

a + bx,

kur a = [pic]  – tiesinės regresijos lygties kirtimas,

b = [pic] – tiesinės regresijos lygties polinkis,

[pic] – koreliacijos koeficientas tarp požymių X ir Y;

|[pic] [pic]  [pic] |

|[pic]  [pic] |Prieš darant sprendimus ir apibendrinančias išvadas, būtina

patikrinti, ar apskaičiuoti rodiklai rodo esminius ryšius ir ar jie

patikimi. Koreliacijos koeficiento reikšmingumas tikrinamas naudojant

Stjudento t kriterijų. Patikimumo koeficientas t – pagal formulę:

[pic].

Laikoma, kad koreliacijos koeficientas patikimas jei t ( 3.

Norint patikrinti regresijos lygties reikšmingumą, pakanka patikrinti

koeficiento b reikšmingumą, naudojant Stjudento t kriterijų, kuris

apskaičiuojamas pagal formulę:

[pic],

kur b – regresijos koeficientas; (x – veiksnio vidutinis kvadratinis

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 825 žodžiai iš 2729 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.