Kirpykla
5 (100%) 1 vote

Kirpykla

Turinys

1. Įmonės veiklos aprašymas

1.1 Įmonės veiklos charakteristika,siekiami tikslai,teikiamos paslaugos.

1.2 Detalizuoti įmonės atliekami darbai ir funkcijos bendrųjų vadybos funkcijos aspektu.

2. Įmonės organizacinės valdymo struktūros sudarymas.

2.1 Pagrindiniai įmonės padaliniai

2.2 Padalinių pareigybių-darbo vietų pavadinimai ir skaičiai.

2.3 Organizacinė valdymo struktūra ,kurioje atsispindi pareigybės – darbo vietų, valdymo lygiai.

3. Pareigybių – darbo vietų darbo analizė.

3.1 Pasirinktos pareigybės/darbo vietos .

3.2 Atlikta pareigybių – darbo vietų darbo analizė.

3.3 Suformuluoti reikalavimai pareigybių – darbo vietų užimančiam darbuotojui.

4. Darbo užmokesčio sistemos sukūrimas pareigybėms / darbo vietoms.

4.1 Darbo užmokesčio struktūros nustatymas.

4.2 Bazinio darbo užmokesčio nustatymas ,remiantis darbo vietų vertinimu.

4.2.1 Konkrečių vertinimo kriterijų nustatymas

4.2.2 Vertinimo kriterijų reikšmingumo nustatymas.

4.2.3 Kriterijų pakopų sudarymas.

4.2.4 Vertinimo kriterijų pakopų vertės (balais) nustatymas.

4.2.5 Darbo vietų vertinimas ir darbo užmokesčio apskaičiavimas.

4.3 Kintamo darbo užmokesčio kriterijų parinkimas ir aprašymas.

4.4 Premijavimo rodiklių parinkimas ir aprašymas.

5. Personalo parinkimo procedūros pareigybės – darbo vietos sudarymas.

5.1 Sukurta pareigybės – darbo vietos reklama(remiantis 3.3 dalyje suformuluotais reikalavimais).

5.2 Parinkti paieškos šaltiniai.

5.3 Sudaryti reikiamų dokumentų sąrašai.

5.4 Atrankos vykdymo aprašymas.

1. ĮMONĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

1.1 Įmonės veiklos charakteristika,siekiami tikslai,teikiamos paslaugos

Mūsų įmonė “Sruoga” verčiasi paslaugų teikimu. Mes teiksime visas su grožiu susijusias paslaugas.

1.2 Detalizuoti įmonės atliekami darbai ir funkcijos bendrųjų vadybos funkcijos aspektu

Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos

Valdymo sritis Detalizuoti darbai ir funkcijos

1. Bendras įmonės valdymas 1. Įmonės strategijos numatymas

2. Įmonės strategijos įgyvendinimas

3. Planavimas

4. Vadovavimas

5. Kontrolė

6. Organizavimas

2. Inovacijos 1. Naujų technologijų diegimas

2. Naujų įdėjų kūrimas

3. Įdėjų pletojimas

4. Įdėjų įgyvendinimas

5. Klimato sukūrimas kurybiškumui ir inovacijoms pletoti

3. Aprūpinimas 1. Tiekėjų paieška

4. Gamyba, paslaugos 1. Kirpimas

5. Realizavimas, rinkodara 1. Naujų klientų paieška

6. Personalas 1. Personalo organizavimas: personalo apskaita ir statistika,personalo poreikio planavimas,personalo parinkimas,darbo vietų ir darbuotojų vertinimas, karjeros organizavimas, ugdymo ir kvalifikacijos kelimo organizavimas.

2. Personalo valdymas: vadovavimas,motyvavimas, informavimas, komunicija, konfliktų valdymas.

7. Finansai 1. Metinio balanso sudarymas

2. Pelno-nuostolio ataskaita

3. Pinigų srautų araskaita

4. Aiškinamasis raštas

2. ĮMONĖS ORGANIZACINĖS VALDYMO STRUKTŪROS SUDARYMAS

2.1 Suformuoti pagrindiniai įmonės padaliniai

Remiantis 1.2 dalyje detalizuotais darbais (finansai – finansų padalinys,aprūpinimas – marketingo padalinys, gamyba ir paslaugos – gamybos padalinys, realizavimas ir rinkodara – marketingo padalinys, personalas – personalo padalinys, bendras įmonės valdymas – gamybos padalinys, inovacijos – marketingo padalinys) nusprendėm, kad mūsų įmonė turės šiuos padalinius: finansų, marketingo, paslaugų teikimo. Manom,kad šių padalinių pakanka patenkinti įmonės tikslus.

2.2 Įmonės padaliniai, pareigybės ir darbuotojų skaičius

Padalinio pavadinimas Pareigybės/darbo vietos pavadinimas Darbuotojų skaičius (pagal pareigybes/darbo vietas ir bendras)

FINANSŲ 1.Buhalteris 1

MARKETINGO 2.Reklamos vadybinkas 1

PASLAUGŲ TEIKIMO

3.Administratorė 1

4.Kirpėja 6

5. Valytoja 1

2.2 Organizacinė valdymo struktūra, kurioje atsispindi pareigybės – darbo vietų, valdymo lygiai

Organizacinė valdymo struktūra reiškia organizacijos (įmonės) veiklos padalijimo, sugrupavimo bei santykių tarp vadovų ir darbuotojų koordinavimo būdą. Organizacines struktūrinės grandis galima formaliai sudaryti trimis būdais:pagal funcijas, pagal produktą, pagal matricinę formą. Mūsų įmonėje pasirinkta funkcinė valdymo struktūra, nes įmonės struktūra ir darbai bus suskirstyti pagal atskirus marketingo, finansų skyrius, tačiau šių padalinių vadovai priklausys vienam įmonės vienetui.

Įmonės organizacinė valdymo struktūra

DIREKTORIUS

1-as lygis 1 Schema

Paslaugų teikimas Finanasai Marketingas

2-as lygis

ADMINISTRATORĖ BUHALTERIS REKLAMOS VADYBININKAS

3- as lygis

Kirpėjai

4-as lygis

Valytoja

3. PAREIGYBIŲ – DARBO VIETŲ DARBO ANALIZĖ

3.1 Pasirinktos pareigybės/darbo
vietos

Darbo analizei atlikti atrinktos šios pareigybės/darbo vietos:

• 1- Buhalteris

• 2- Reklamos vadybininkas

• 3- Administratorė

• 4- Kirpėja

Šios pareigybės yra vienos iš svarbiausių, nes vykdo visas su pagrindiniais įmonės darbais susijusias funkcijas. Šioms pareigybėms/darbo vietoms keliami gana aukšti reikalavimai.

3.2 Atlikta pareigybių/darbo vietų darbo analizė

Darbo vietų/pareigybių darbo analizę atlikta anketavimo (struktūrizuoto klausimyno) metodu.

DARBŲ ANALIZĖS KLAUSIMYNO STRUKTŪRA

1.Darbo identifikavimas DIREKTORIUS. Vadovavimas visiems įmonės padaliniams.

2.Darbo reziume Tiesioginis nurodymų davimas visiems įmonės padalinių vadovams, taip pat visų padalinių darbo kontrolė, organizavimas, planivamas. Įmonės veiklos koordinavimas.

3.Darbo pobūdis Įmonės veiklos organizavimas

4.Atsakomybės pobūdis Morali ir pilnai materiali atsakomybė. Asmeniška atsakomybė už visą įmonės veiklą.

5.Darbo turinys Pagrindinis darbas – visų padalinių vadovų darbo organizanizavimas ir konroliavimas. Šalutinis darbas – kitų darbuotojų darbo kontroliavimas, planavimas Kiekvienos savaitės rezultatų įvertinimas ir aptarimas su padalinių vadovais. Kiekvieno mėnesio rezultatų įvertinimas ir aptarimas su likusiais darbuotojais.

6.Teisių pobūdis ir laipsnis Pilnai atsako už savo parašą, kuris suteikia visus įgaliojimus susijusius su įmonės veikla. Turi teisę riboti visų darbuotojų pareigas, juos kontroliuoti.

7.Ryšiai Atsiskaito įmonės tarybai. Darbus neprivalo derinti su visų padalinių vadovais bet privalo atsižvelgti į padalinių vadovų nuomonę.

8.Darbo sąlygų aprašymas Jokių unikalių arba specifiniu sąlygų nėra.

1.Darbo identifikavimas ADMINISTRATORĖ. Vadovavimas paslaugų teikimo padaliniui.

2.Darbo reziume Padalinio darbo organizavimas ir kontroliavimas.tiesiogiai duodami nurodymai padalinio darbuotojams.

3.Darbo pobūdis Pagrindinis darbo laikas skiriamas įmonės, o ypatingai padalinio darbo organizavimas. .Tiesioginis darbo paskirstymas padalinio darbuotojams ir kitiems darbininkams. Būtinas aukštasis išsilavimas.

4.Atsakomybės pobūdis Morali ir pilnai materiali atsakomybė už padalinio veiklą. Asmeniška atsakomybė už visą padalinio darbuotojų veiklą.

5.Darbo turinys Pagrindinis darbas – visų padalinio darbuotojų darbo organizanizavimas ir konroliavimas. Šalutinis darbas – kitų padalinio darbuotojų darbo kontroliavimas, planavimas. Kiekvienos savaitės rezultatų įvertinimas ir aptarimas su padalinio vadybininkais. Kiekvieno mėnesio rezultatų įvertinimas ir aptarimas su likusiais padalinio darbuotojais.

6.Teisių pobūdis ir laipsnis Pilnai atsako už savo parašą, kuris suteikia visus įgaliojimus susijusius su padalinio veiklą. Turi teisę riboti visų padalinio darbuotojų pareigas, juos kontroliuoti.

7.Ryšiai Atsiskaito įmonės direktoriui, darbus privalo derinti su kitų padalinių vadovais ir direktorium.

8.Darbo sąlygų aprašymas Jokių unikalių arba specifiniu sąlygų nėra.

9.Rizikų aprašymas Darbo pavojų nėra. Bendras saugaus darbo apmokymas privalomas.

1.Darbo identifikavimas BUHALTERIS. Įmonės buhalterijos vedimas.

2.Darbo reziume Visos su įmonės darbu susijusios buhalterijos vedimas.

3.Darbo pobūdis Visas darbo laikas skiriamas įmonės buhalteros vedimui. Būtinas ekonominis išsilavimas. Pageidautina aukštasis.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 999 žodžiai iš 3304 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.