Klaipėdos krašto asmenvardžiai
5 (100%) 1 vote

Klaipėdos krašto asmenvardžiai

TURINYS

ĮVADAS……………………………………………………………………………………………………………………3

I.Pavardžių kilmė:……………………………………………………………………………………………………….5

1. Lietuviškos pavardės:…………………………………………………………………………………………….5

a) senieji dvikamieniai ir vienkamieniai asmenvardžiai ar iš jų trumpinių kilusios pavardės;……………………………………………………………………………..5

b) pravardinės kilmės pavardės…………………………………………………………………………….6

2. Nelietuviškos pavardės:………………………………………………………………………………………12

a) slaviškos pavardės;………………………………………………………………………………………..12

b) vokiškos pavardės…………………………………………………………………………………………14

c) pavardės iš krikščioniškų vardų………………………………………………………………………16

3. Neaiškios kilmės pavardės………………………………………………………………………………….19 4.Vardai……………………………………………………………………………………………………………………20 5.Priedai…………………………………………………………………………………………………………………..21

IŠVADOS………………………………………………………………………………………………………………..30

LITERATŪROS SĄRAŠAS…………………………………….……………………………………………….31

ĮVADAS

Senovėje lietuviai, kaip ir daugelis kitų indoeuropiečių, teturėjo tik vieną vardą. Jo visiškai pakako asmenims individualizuoti, nes žmonės gyveno bendruomenėmis, tarp kurių ryšiai buvo labai menki. Pačių vardų buvo daug ir įvairių, todėl kiekvienas bendruomenės narys galėjo turėti skirtingą vardą. Tačiau civilizacija negailestingai sugriovė sienas tarp gentinių junginių, ėmė kurtis kunigaikštystės, žmonėms reikėjo bendrauti, o žmonių, turinčių tą patį vardą, jau buvo daug. Vadinasi, atėjo diena, kai vienas vardas nebegalėjo atlikti savo pagrindinės – žmonių vienas nuo kito skyrimo – funkcijos. Taip susidarė prielaidos greta vardo atsirasti kitam asmenvardžiui.

Lietuvoje dėl nedidelio gyventojų skaičiaus pavardes visi žmonės gavo gana vėlai. IX amžiuje Klaipėdos kraštas buvo kuršių gyvenama teritorija, vėliau užimta artimiausių žemaičių. Gali būti, kad į Klaipėdos kraštą atsikėlė žmonės iš pietų, kalbėję tarpine tarp lietuvių ir prūsų kalba. XVI a. pab. Situacija Mažojoje Lietuvoje šiek tiek pasikeitė. Krašte atsirado daugiau mokesčių, kurie darė įtaką ir viešąjame gyvenime. Taigi XIX amžiau pabaigoje – XX amžiaus pradžioje – lietuvininkų vokietėjimas. Prijungus Klaipėdos kraštą prie Lietuvos, šis regionas pradėjo po truputį lietuvėti. Tačiau stiprėjant nacistiniam judėjimui, vokiečių ir lietuvių kalbų sąveika pradėjo krypti priešinga linkme – lietuvių kalba palengva pradėjo užleisti vietą vokiečių kalbai. Klaipėdos kraštas, įėjęs į Lietuvą, buvo pati turtingiausia ir geriausiai administraciškai tvarkoma Lietuvos dalis. Gyvenimo lygis buvo žymiai aukštesnis negu kitur Lietuvoje, gyventojai buvo labiau apsišvietę ir išsilavinę.

Šiame darbe tyrinėjama 200 Klaipėdos krašto asmenvardžių.

Nagrinėjamos lietuviškos, nelietuviškos ir neaiškios kilmės pavardės. Pavardės vienos nuo kitų priklauso, pirmiausia pagal darybą. Pvz., lietuviškomis pavardėmis laikome tas, kurios turi lietuvišką pavardės darybos elementą (Jurgaitis). Darybos afiksas yra svarbus ataskaitos taškas, nuo kurio pavardę imame laikyti lietuviška, netgi tada, jei jos turėtojas nelaiko savęs lietuviu. Pvz., Šneideraitis laikytina lietuviška pavarde nuo to momento, kuomet dokumentuose įgyja priesagą –ait-, nors šaknis akivaizdžiai vokiška (schneider-“siuvėjas”). Kita vertus, vokiškos kilmės pavardės buvo suteikiamos ir nevokiečių kilmės žmonėms, taigi ne visda pavardės kilmė tiesiogiai atspindi etninę pavardės turėtojo priklausomybę (pvz., jei oficialiuose dokumentuose užrašytos formos Šneideris, Šneideraitis, Šneiderys, tai žmogus nebūtinai vokietis).Iš nelietuviškos kilmės pavardžių didžiausią grupę sudaro vokiškos kilmės pavardės (22.5%), iš lietuviškos kilmės – pravardinės kilmės pavardės (29.5%). Pravardinės kilmėspavardės suskirstytos į dar smulkesnes grupeles (augalai, gyvūnai, vietovaizdžiai, išvaizda, būdas, charakterio savybės ir t.t). Pavardės iš krikščioniškų vardų taip pat skirstomos į hebrajiškos, graikiškos, lotyniškos, germaniškos, slaviškos kilmės vardus. Neaiškios kilmės pavardės sudaro mažiausią grupę (16%). Čia rasta pavardžių kurios nebuvo paminėtos šaltiniuose, tyrinėjant asmenvardžius.

Šio darbo tikslai:

· Suregistruoti laikraščiuose užfiksuotas gyventojų
i pavardes, turinčias lietuvišką kilmę;

· Nustatyti pavardes, turinčias nelietuvišką kilmę;

· Nustatyti neaiškios kilmės pavardes;

· Aprašyti jas kilmės ir darybos požiūriu.

Šis darbas parašytas, remiantis laikraščiais “Klaipėdos krašto valdžios žinios” 1933 metų Nr.25, Nr.49, Nr.64, Nr.81, Nr.84, Nr.103, Nr.106, Nr.107, Nr.117, Nr.124, Nr.136.

Lietuviškos pavardės

Senieji dvikamieniai ir vienakamieniai asmenvardžiai ar iš jų trumpinių kilusios pavardės

Bytautaitė (Bytautas). Sudurtinė pavardė. Sando by-, bi- kilmė neaiški. Siejama su liet. tarmių biti „buvo“, lat. bija “buvo” kelia ir abejonių, nes veiksmažodžio būti šaknies apofoninis variantas bi- gramatiškai perdėm ribotas – aptinkamas tik tam tikrose būtojo laiko formose. Prūsų kalba tokios apofonijos, rodos, iš viso neturi, tačiau asmenvardis su by-(bi-) prūsų kalboje yra vieni populiariausių. Tad ar nebus patikimesnė A. Salio hipotezė, sandą by- siejanti su liet. bijoti galėjo paremti, be kita ko, ir tai, kad iki šiol, rodosi, nebuvo žinoma aiškios darybos liet. Sudurtinių asmenvardžių, kurių vieną ar kitą sandą neabejojant būtų buvę galima sieti su apeliatyvu, reiškiančiu baimę, bijojimą ar pan. Tačiau liet. vardyne tokių asmenvardžių yra – tai pavardės Bugvila, Bugvilas (plg. bugus, būgus “baikštus” ir kt.). Vadinas, ir semantiškai sando by-, konkrečiai, By-tautas, gerai dera prie tam tikro struktūrinio indoeuropietiškojo modelio: “tas, kuris…”, šiuo atveju-“tas, kuris bijo tautos” (LPŽ, 1985: 247, 268). Sandas taut- siejamas su liet. tauta, pr. tauto „kraštas“ (LPŽ, 1989: 1028).

Šiuo metu Jūs matote 38% šio straipsnio.
Matomi 853 žodžiai iš 2270 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.