Kokybės vadybos organizacijos
5 (100%) 1 vote

Kokybės vadybos organizacijos

Daugumoje pasaulio šalių kokybės vadybai įgyvendinimą aktyvina įvairios nacionalinės ir tarptautinės kokybės organizacijos. Vien Europos kokybės organizacija jungia 32 šalis. Lietuvos Europos kokybės organizacijoje kol kas niekas neatstovauja. Žemiau lentelėje dvidešimt dviejų pasaulio šalių ir tarptautinių organizacijų pavyzdžiu pateiktos pagrindinės kokybės vadybos organizacijų veiklos kryptys.Šalis

Kokybės organizacijos Pagrindinės veiklos kryptys

1 2 3

Airija

Tobula Airija (Exellence Ireland)

Organizacija atsakinga už kokybės pažangą šalyje, propaguoja kokybės vadybą, šviečia visuomenę, organizuoja kokybės konkursus

Argentina

Argentinos Verslo kokybės ir tobulumo fondas Organizacija propaguoja naujus kokybės vadybos metodus, šviečia visuomenę

Argentinos kokybės ir tobulumo profesionalų institutas (Argentine Profesional Institute for Quality and Excellence) Skatina kokybės vadybos metodų taikymą šalies ekonominiam ir socialiniam lygiui pagerinti

Australija

Australijos kokybės organizacija (Australian Organization for Quality)

Organizacija bendradarbiauja su kitomis pasaulio kokybės organizacijomis. Veiklos kryptys: kokybės idėjų skleidimas, šios srities specialistų rengimas, mokymo programų organizavimas

Australijos standartų plėtros organizacija (Australian Standarts Development Organization) Ruošia Australijos standartus, remiantis ISO standartais

Australijos Kokybės Asociacija (Qualty Society for Australia) Asociacijos misija — gerinti visų sektorių organizacijų veiklą, profesionaliai ruošiant kokybės specialistus

Austrija

Austrijos kokybės asociacija (Austrian Association for Quality)

Organizuoja plačios tematikos studijų ir praktinio mokymo kursus kokybės, aplinkosaugos, bei produktų saugumo vadybos sistemų, kokybės technologijos ir visuotinės kokybės vadybos srityje. Kartu su kitų šalių organizacijomis organizuoja šia tematika praktinio mokymo kursus Rytų Europos šalių specialistams

Austrija

Austrijos kokybės vadybos fondas (Austrian Foundation for Quality Management) Organizuoja Austrijos kokybės apdovanojimo konkursus, platina naujausią koky bes vadybos informaciją

Čekija

Čekijos Kokybės Asociacija ( Czech Society for Cjuality)

Organizacijos misija – remti kokybės vadybą, gerinti produktų ir paslaugų kokybę, remti aplinkos gerinimą ir visas veiklas, padedančias Čekijai siekti išsivysčiusių šalių lygio, didinti Čekijos kompanijų konkurencingumą ir gerinti šalies ekonominę padėtį

Didžioji Britanija

Britanijos Kokybės Fondas ( British Quality Foundation)

Tai įtakingiausia kokybės organizacija Britanijoje, besirūpinanti visuomenės švietimu, kokybės apdovanojimų organizavimu. Organizacija taip pat tiria geriausius pasaulinius kokybės vadybos pasiekimus ir tiria jų įgyvendinimo šalyje galimybes

Britanijos Standartų Institutas (British Standard Institution)

Institutas atlieka paslaugas verslininkams ir vyriausybinėms institucijoms, padeda kurti Britanijos, Europos ir tarptautinius vadybos kokybės standartus

Aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūra (Quality Assurance Agency for Higher Education) Agentūros tikslas – teikti integruotas kokybės užtikrinimo paslaugas aukštojo mokslo institucijoms

Didžioji Britanija

Nacionalinė Kokybės Associacija (National Society for Quality) Tikslas – remti kokybės vadybos idėjų skleidimą ir taikymą, gerinant produktų, paslaugų kokybės ir visuomenės gerovės kėlimą

Europa

Europos Kokybės Vadybos Fondas (European Foundation for Quality Management)

Vizija: Europos kokybės vadybos fondas tikisi, kad vartodama visuotinės kokybės vadybą, Europa taps pagrindine jėga pasaulinėje rinkoje. Pagrindinis uždavinys yra sukurti sąlygas Europos pramonės pozicijoms sustiprinti

Europos Kokybės Organizacija (European Organization for Quality)

Organizacija bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitomis panašaus profilio organizacijomis, skleidžia teorines ir praktines žinias, reikalingas visuotinės kokybės vadybos idėjoms įgyvendinti Europos ekonominėje bendrijoje

Honkongas

Honkongo kokybės užtikrinimo agentūra (Hong-Kong Quality Assurance Agency)

Pagrindinės veiklos sritys: įmonių ruošimas kokybės sistemų sertifikacijai, aplinkos apsaugos ir kokybės programų rengimas, užsienio investicijų rėmimas ir skatinimas, smulkių įmonių rėmimas joms įgyvendinant kokybės vadybą

Honkongo Produktyvumo Komitetas (Hon Kong Productivity Council)

Pagrindinis tikslas – propaguojant kokybės metodus harmoningai vystyti verslo sektorių, didinant šalies ekonominį gerbūvį. Taip pat surasti galimus būdus efektyviau naudoti išteklius ir produktų bei paslaugų vertei didinti, keliant šalies konkurencingumą ir Honkongo žmonių gyvenimo lygį

Japonija

Japonijos Mokslininkų ir Inžinierių Sąjunga (Union of Japanese Scientists and Engineers)

Sąjungos pagrindinis tikslas – remti mokslinę pažangą ir tyrimus technologijos srityje, siekti Japonijos pramonės pažangios plėtros, gerinant ir organizacinę kultūrą, tobulinant kokybės sistemas bei informacinės technologijos panaudojimą koky bes vadyboje

Juran Institutas (Juran Institute) Veiklos sferos: moksliniai tyrimai, mokymo programos, konsultacinės paslaugos

Japonijos kokybės valdymo asociacija (Japanese Society for Ouality Control) Tikslas – remti
šalies ekonominę raidą, rūpinantis produktų ir paslaugų kokybe

Jungtinės Amerikos Valstijos

Amerikos produktyvumo ir kokybės centras (American Productivity and Quality Center)

Tai viena iš svarbiausių kokybės institucijų Amerikoje, kurios tikslas -padėti įmonėms tobulinti verslo procesus, gaminti aukštos kokybės produktus tapti konkurencingomis. Centro veikla: visuomenės švietimo programos, moksliniai tyrimai ir knygų leidimas, švietimo sistemos rėmimas, verslo konsultacijos, kokybės skatinimas Amerikoje ir visame pasaulyje

Amerikos kokybės asociacija (American Society for Quality) Asociacijos tikslas – kokybės koncepcijų, principų ir metodų plėtra, seminarų ir konferencijų organizavimas

Edvvards Deming institutas ( Edwards Deming Institue) Instituto veikla: kokybės informacijos kaupimas, skleidimas ir informacinio tinklo kūrimas, moksliniai tyrimai ir mokslinių darbų leidimas, konferencijų organizavimas

Amerikos nacionalinis standartų institutas (American National Standart Institute) Pagrindinis instituto tikslas – JAV verslo konkurencingumo gerinimas pasaulinėje rinkoje ir amerikiečių gyvenimo kokybės gerinimas

Jungtinės Amerikos Valstijos Nacionalinė sveikatos priežiūros asociacija (National Association for Healthcare Quality) Asociacijos tikslas – remti nuolatinį sveikatos priežiūros gerinimą, kuriant tobulėjimo galimybes visuose sveikatos priežiūros organizacijų vadovavimo lygiuose

Amerikos mokyklų administravimo asociacija (American Association for School Administration)

Asociacijos tikslas – padėti pritaikyti kokybės vadybos principus mokyklose, gerinant jų veiklą, teikiant konsultacijas bei informaciją apie naujausius kokybės vadybos pasiekimus šioje srityje

Kanada

Nacionalinis kokybės institutas (Nacionl Quality Institute ) Institutas remia ir propaguoja kokybę visoje šalyje, privačiame ir valstybiniame sektoriuose bei sveikatos priežiūros ir švietimo institucijose

Lenkija

Lenkijos kokybės komitetas (Polish Quality Committee) Tikslas – skatinti pažangą valstybėje, įgyvendinant kokybės vadybos idėjas ir naujausias technologijas

Meksika

Monterry technologijos Institutas (Monterry Technological Institute) Instituto iniciatyva yra parengta ir sėkmingai įgyvendinama kokybės vadybos programa

Malaizija

Malaizijos standartų ir pramonės tyrimo institutas (SIRIM Berhand)

Instituto funkcijos: remti mokslinius tyrimus, kelti pramonės produktyvumą, teikti konsultacijas, remti standartizavimą ir kokybės užtikrinimą, siekiant padidinti konkurencingumą, kelti visuomenės gerovę

Naujoji Zelandija

Naujosios Zelandijos Standartai (New Zeland Standards)

Organizacija rūpinasi standartų kūrimu bei taikymu ir kokybės vadybos idėjų skleidimu. Remia standartų naudojimą ekonomikoje, šalinant prekybos barjerus. Glaudžiai bendradarbiaujama su Didžiosios Britanijos ir Australijos kokybės organizacijomis

Pietų Afrika

Pietų Afrikos Kokybės Asociacija (South African Society for Quality)

Organizacijos tikslas: remti paslaugų ir verslo tobulumą, naudojant integruotą kokybės vadybą ir nuolatinį tobulinimą, kad Pietų Afrikos organizacijos galėtų pagerinti savo konkurencingumą, kas keltų visuomenės gerovės lygį

Pietų Afrikos Tobulumo Fondas (South African Excellence Foundation)

Tikslas – skatinti ir remti Pietų Afrikos organizacijas, dalyvauti nuolatiniame jų tobulinime, kuris gerintų vartotojų bei darbuotojų pasitenkinimą

Pietų Korėja

Korėjos nacionalinė technologijos ir kokybės organizacija (National Technological and Quality Organization of Korea) Organizacija pagrindinį dėmesį skiria moksliniams tyrimams kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos srityse, efektyviam žaliavų naudojimui, inovacijoms elektronikos ir informacinės technologijos srityse

Suomija

Suomijos tobulumo centras (Center for Excellence Finland) Sis centras aktyviai remia Suomijos organizacijas, joms siekiant veiklos tobulumo, kokybės ir konkurencingumo. Centras savo klientams siūlo naujausią informaciją kokybės srityje, savo narių paslaugas, užsiima kokybės konkursų organizavimu

Suomijos kokybės mokymo asociacija (Finish Society for Quality Training) Organizacijos tikslas – kokybės mokslinių programų rėmimas ir kokybės studijų propagavimas šalies švietimo institucijose

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1230 žodžiai iš 4050 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.