Kokybiško darbo sistema
5 (100%) 1 vote

Kokybiško darbo sistema

TURINYS

ĮŽANGA 2

1. KOKYBIŠKO DARBO SISTEMA 3

1.1 pasidalinimas informacija 4

1.2 apmokymai 4

1.3 skatinimas 4

1.4 bendradarbiavimas 4

2. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ ĮTAKA KOKYBEI 5

2.1 priėmimas į darbą 5

2.2 apmokymai 5

2.3 atlygis 5

2.4 vadovavimas 5

2.5 informacinės technologijos (it) 5

2.6 darbuotojų atsakomybė 5

3. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ NAUDA 5

3.1 nauda darbuotojams 5

3.2 konkurencinis pranašumas 5

IŠVADOS 5

LITERATŪRA 5

Įžanga

Kokybė gali būti suvokiama kaip (4, p. 4 ):

1. Atributas, produkto charakteristikos.

2. Skirtumų tarp produktų apibrėžimas: aukšta, žema kokybė.

3. Apibūdinimas skirtas tik geriausiems produktams.

4. Atitikimas reikalavimams.

Pats priimtiniausias kokybės apibrėžimas, mano nuomone, yra atitikimas reikalavimams. Tų reikalavimų yra daug ir įvairių. Pvz.: vartotojų, valstybės institucijų, tarptautinių organizacijų, partnerių ir kt. reikalavimai. Žmogiškųjų išteklių nauda kokybei labai glaudžiai susijusi su nauda pačiam darbuotojui. Jei darbuotojas nesijaučia saugus, svarbus, išklausomas tai ir naudos jis neturi, nebent tik tai, kad gali išgyventi. Jei dirbti nenaudinga, tai darbas virsta sunkia našta. Naudos darbuotojui nevertėtų suprasti vien materialine prasme, juk taip pat labai svarbi ar net svarbesnė moralinė, dvasinė pusė. Todėl pagrindinis dėmesys mano darbe skiriamas darbuotojo padėčiai organizacijoje nustatyti ir veiklai, naudingai tiek jam pačiam tiek ir organizacijai identifikuoti. Jei darbuotojui naudinga dirbti ir jis noriai tai daro, tai galutinio produkto kokybė tik gerėja. Galutinio produkto kokybė, mano nuomone, yra ne kas kita kaip konkurencinis pranašumas rinkoje.

Darbo tikslas – nustatyti sąlygas, kurioms esant darbuotojas stengiasi ir dirba kokybiškai.

Uždaviniai:

1. Pateikti kokybiško darbo sistemos sampratą.

2. Nustatyti ir išanalizuoti žmogiškųjų išteklių valdymo veiksnius, labiausiai įtakojančius kokybišką organizacijos darbą.

3. Parodyti naudą, kurią suteikia sėkmingas žmogiškųjų išteklių valdymas tiek įmonės darbuotojams, tiek ir pačiai įmonei.

Rašydamas darbą naudojausi tik angliška moksline literatūra. Darbo metodas – mokslinės literatūros analizė.

1.kokybiško darbo sistema

Kiekvieną dieną organizacijos susiduria su konkurenciniais iššūkiais: prisitaikymas prie globalaus verslo, technologijų kaita, patenkinti pirkėjų reikalavimai, žmogiškųjų išteklių vystymas, kainų lygio išlaikymas. Greta šių iššūkių, reikia atkreipti dėmesį į žmogiškųjų išteklių valdymą, jų teisių pripažinimą, naujų požiūrių į darbą įvertinimą, balansavimą tarp darbo ir šeimos poreikių. Geriausios organizacijos iškyla balansuodamos tarp konkurencinių iššūkių ir žmogiškųjų išteklių valdymo t.y., sukuriama darbo aplinka šiuos poreikius sujungianti į vieną visumą, maksimaliai išnaudojant žmogiškuosius išteklius, atsižvelgiant į jų poreikius ir įgyvendinant organizacijos keliamus tikslus (3, p. 676).

Kokybiško darbo sistemos sąvoką (KDS) pateikė David Nadler tyrinėdamas organizacinę struktūrą, apjungiančią tiek techninius, tiek ir socialinius darbo aspektus. Kokybiško darbo sistema (high performance work system) – ypatingas žmogiškųjų išteklių, darbo procesų, struktūrinės organizacijos sandaros išnaudojimo derinys, keliantis darbuotojų žinias, įgūdžius, įsipareigojimus, lankstumą iki maksimalių rodiklių. Kokybiško darbo sistemos sudarytos iš daugelio tarpusavyje susijusių dalių, kurios papildo viena kitą, siekiant organizacijos tikslų (3, p. 676).

1 pav. Kokybiško darbo sistemos kūrimas

1.1.1 Šaltinis: Managing human resources. 2001, p. 677Skiriami 4 pagrindiniai KDS principai, kurie ir yra sistemos pagrindas:

1. Pasidalinimas informacija.

2. Apmokymai.

3. Skatinimas.

4. Bendradarbiavimas.

Šie principai jau tampa pagrindu dabartinėms žmogiškųjų išteklių valdymo teorijoms (3, p. 677).

1.2 pasidalinimas informacija

Pasidalinimas informacija ypač svarbus sėkmingam darbui. Praeityje darbuotojams nebuvo suteikiama informacija apie pačią organizaciją, lygiai taip pat nebuvo skatinamas domėjimasis ja ar čia vykstančiais procesais. Žmonės buvo samdomi atlikti siauras, griežtai numatytas funkcijas ir nieko daugiau. Šiandien labai daug kas keičiasi, nes organizacijos pasikliauja darbuotojų analitiškumu ir iniciatyvumu reaguoti greitai į bręstančias galimybes ar problemas. Be tinkamos ir tikslios verslo informacijos, darbuotojai dirba paviršutiniškai, jie negali suprasti organizacijos strategijos ir prisidėti prie jos sėkmės. Kai darbuotojams suteikiama tinkama informacija, jie labiau linkę pateikti naudingų pasiūlymų ir bendradarbiauti keičiantis pačiai organizacijai. Kai darbuotojai dalyvauja sprendimų priėmimo procese, jie labiau linkę veikti naujomis aplinkybėmis. Pasidalinimas informacija skatina dirbti siekiant organizacijos užsibrėžtų tikslų (3, p. 677 – 679).

1.3 apmokymai

Apmokymus ir pasidalinimą informacija galima laikyti vienodais pagal svarbumą. Darbo vietų, nereikalaujančių aukšto žinių ir įgūdžių lygio pastoviai mažėja, tuo tarpu kai reikalaujančių aukšto žinių ir įgūdžių lygio – sparčiai didėja. Organizacijos, konkuruojančios tarpusavyje darbuotojų kompetencija, privalo investuoti į
darbuotojus. Tai apima tiek geriausių ir sumaniausių kandidatų atranką iš visos darbo rinkos, tiek ir galimybių suteikimą nuolat tobulinti savo žinias, įgūdžius, talentą. Kokybiškas darbas priklauso nuo komandos įsitraukimo į darbą ir nuo turimų žinių. Šiandieniniams darbuotojams reikia labai daug techninių, problemos sprendimo ir tarpasmeninio bendravimo žinių, dirbant individualiai ar komandose. Labai greitai keičiantis aplinkai, žinios ir įgūdžiai taip pat turi keistis, todėl darbuotojai turi nuolat mokytis, nes tai nesibaigiantis procesas. Darbuotojai turi mokytis “realiu laiku” – darbe – naudodamiesi naujomis galimybėmis, iniciatyvomis sprendžiant naujas problemas (3, p. 679).

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 800 žodžiai iš 2548 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.