Komunikacijos svarba viešbučių versle
5 (100%) 1 vote

Komunikacijos svarba viešbučių versle

TURINYS

Įvadas 2

TEORINĖ DALIS 3Komunikacija. Pagrindinės sąvokos 3

Komunikacijos organizacijoje rūšys ir funkcijos 5

Komunikacijos proceso įtaka darbuotojų socializacijai 7

Efektyvi komunikacija su darbuotojais 9

Pirmosios penkios minutės 11

PRAKTINĖ DALIS 12

Trumpai apie viešbutį „Magnisima“ 12

Atsakymų analizė 13

Išvados ir siūlymai 18

Literatūra 19

PRIEDAIAnketa 20

Anketa 21

Įvadas

Mano darbo objektas yra viešbutis „Magnisima“ kuris yra Klaipėdos

miesto centre. Aš jį pasirinkau nes tai puikus šiuolaikinis, puikaus

dizaino, orentuotas į įvairų klientą viešbutis. Taip pat vienas iš

pagrindinių motyvų išanalizuoti šį viešbutį yra tai, kad aš atliksiu

praktiką šiame viešbutyje.

Šio kursinio darbo tema yra: komunikacijos svarba viešbučių versle.

Ši tema yra labai aktuali, nes kiekvieno viešbučio sėkmingą veiklą

lemia gerai suderinta komunikacija organizacijos viduje ir išorėje.

Darbo tikslas: išanalizuoti viešbučio „Magnisima“ komunikacijos

svarbą jo darbe.

Darbo uždaviniai: išanalizuoti komunikacijos svarbą viešbučio versle.

Darbo metodai: literatūros studijavimas ir anketinio tyrimo duomenų

analizavimas.

TEORINĖ DALIS

Komunikacija. Pagrindinės sąvokos

Komunikacija – dvišalis veiksmas, tai bendravimo, keitimosi

informacija procesas visuomenėje, kuris realizuoja kalboje ištartu ar

parašytu tekstu.

Komunikacijos procesas – tai nustatymas, ar informaciją siuntėjas ir

gavėjas suvokia tapačiai, ar skirtingai.

Komunikacija gali būti vidinė ir išorinė. Pagal naudojamo kodo

specifiką ji gali būti skirstoma verbalinę ir neverbalinę.

Verbalinė komunikacija – tai keitimosi informacija procesas, kai

informacija koduojama tam tikra kalbinių ženklų sistema.

Verbalinė komunikacija yra žodinė ir rašytinė. Žodinės komunikacijos

privalumas – informacijos perdavimo ir grįžtamojo ryšio sparta. Kitas

žodinės komunikacijos privalumas tas, kad, jei siuntėjas yra neįsitikinęs

informacijos perdavimo tikslumu, tai operatyvus grįžtamasis ryšys leidžia

siuntėjui patikslinti perduodamą informaciją. Pagrindinis žodinės

komunikacijos trūkumas tas, kad ją galima iškraipyti, ypač kai ji

perduodama daugeliui žmonių.

Verbalinės rašytinės komunikacijos pavyzdžiai yra dalykiniai laiškai,

raštai, pažymos, pažymėjimai, aktai, protokolai, įsakymai, prašymai, todėl

kad ji yra pastovi, aiški, patikima. Turint rašytinį dokumentą, lengviau

patikrinti, jei kyla neaiškumų dėl informacijos turinio ar esmės. Be to,

šią informaciją galima tam tikrą laiką saugoti archyve. Tačiau rašytinė

informacija turi ir trūkumų. Įvairūs laiškai, raštai laikui bėgant yra

sunaikinami. Be to, rašytinei informacijai perduoti reikia daugiau laiko

išteklių nei žodinei. Kitas trūkumas- sudėtingesnis grįžtamasis ryšys.

Neverbalinė komunikacija suprantama kaip kūno ir elgesio kalba.

Komunikacijos proceso metu, be kalbinių ženklų, naudojami kiti ženklai –

gestai, judesiai, veido išraiška, žvilgsnis, kūno laikysena ir kt.,

papildantys verbalinę komunikaciją. Šie ženklai vadinami neverbaliniais.

Mokslininkai J. V. Thill ir C. L. Bovee (1999) išskiria šešias

specifines neverbalinės komunikacijos funkcijas:

o Sąmoningas arba nesąmoningas informacijos perteikimas;

o Pokalbių eigos reguliavimas;

o Emocijų demonstravimas;

o Verbalinės informacijos papildymas, paneigimas;

o Valdžios ir įtakos demonstravimas aplinkiniams;

o Kitų asmenų mokymas pateikiant tikslias užduotis.

Grįžtamojo ryšio atžvilgiu komunikacija gali būti vienpusė ir dvipusė,

kuri dažniausiai vertinama kaip efektyvi ir neefektyvi komunikacija(Kreps,

1986).

Bendravimas – tai dviejų ar daugiau žmonių sąveika, kurios metu

perduodama informacija ir pertenkinami žmonių poreikiai. Bendravimas – gana

sudėtingas reiškinys. Jis turi savo vidinius, socialinius, dorovinius-

psichologinius mechanizmus, dėsnius ir taisykles, „kodus“ ir „šifrus“

(Žemaitis, 1992).

Bendravimo procesas turi tris pagrindines funkcijas: komunikacinę,

reguliacinę, kontaktinę.

Komunikacinė funkcija akcentuoja informacijos perdavimą, pasikeitimą

žiniomis, patirtimi bei informacijos priėmimą ir suvokimą.

Reguliacinė funkcija pabrėžia įtaką aplinkiniams žmonėms: draugams,

verslo partneriams, bendradarbiams. Ši funkcija skatina tam tikros žmonių

grupes veiksmus, turi įtakos jų aktyvumui, kūrybai, iniciatyvai.

Kontaktinė funkcija siejama su įprastinę žmonių tarpusavio santykių

palaikymu, savitarpio supratimu. Bendraujant sprendžiamos iškilusios

problemos, ieškoma būdų joms pašalinti, keičiamasi nuomonėmis. Bendraujant

įgyjama patirties, sužinomos naujienos, todėl kontaktai yra malonūs ir

reikalingi.

Dalykinės komunikacijos tikslus galima
suskirstyti į tris kategorijas

(Bowman, Branchaw, 1987):

o Išaiškinti. Papildomos informacijos rinkimas apie prekes,

paslaugas, pavyzdžiui, įvairūs paklausimai, užsakymai ir

kt.

o Informuoti. Informatyvi žinia, skirta teigiamai, neigiamai

ar neutraliai informacijai perduoti tam tikrai auditorijai.

Informacija yra teigiama, kai gavėjas ją mielai priima.

Neutrali informacija nesukelia ypatingo gavėjo

suinteresuotumo ir dėmesio. Neigiama žinia nuvilia,

nuliūdina gavėją, kai kada net sukelia jo pyktį.

o Įtikinti. Įtikinamoji žinia skirta pakeisti auditorijos

elgesiui, požiūriui. Tipiški laiškai, kuriuose siūloma ką

nors pirkti, yra įtikinamosios žinios pavyzdžiai. Be to,

žinia, kuri dėl tam tikrų priežasčių gali sukelti gavėjo

pasipriešinimą ar nesutikimą, turi būti įtikinama ir

pagrįsta.

Sugebėti tinkamai komunikuoti arba pasižymėti komunikacine

kompetencija šiandien labai svarbu kiekvieman specialistui. Lietuvai, kaip

ES narei, vis labiau aktualesni tampa tarpkultūriniai komunikacijos

aspektai.

Komunikacinė kompetencija traktuojama kaip gebėjimas suprasti ir

kalbėti daugiau nei viena kalba bei gebėjimas išklausyti pašnekovą ir

atsižvelgti į jo nuomonę (Hutmacher, 1996).

Komunikacijos organizacijoje rūšys ir funkcijos

Organizacijoje komunikaciją galima suskirstyti į dvi rūšis: vidinę ir

išorinę.Vidinė komunikacija vyksta organizacijos viduje. Pirminė vidinių

komunikacijos kanalų organizacinė funkcija yra suteikti galimybę vykdyti ir

koordinuoti formalias užduotis. Vidinė komunikacija organizacijoje gali

būti suprantama kaip pasidalijimas žiniomis tarp organizacijos narių arba

kaip organizacijos narių tarpusavio sąveika siekiant tam tikro tikslo.Išorinė komunikacijos perduodama informacija tarp konkrečios

organizacijos ir aplinkos. Tokia komunikacija vyksta reklamuojant,

pateikiant užsakymus, keičiantis informacija, pateikiant duomenis ir

ataskaitas apie metų veiklą kitoms organizacijoms, valdžios organams,

formuojant visuomenės nuomonę, atsakant į piliečių laiškus (prašymus,

skundus, pretenzijas ir kt.). Efektyvi išorinė komunikacija formuoja

pozityvų organizacijos įvaizdį.

Komunikacija organizacijoje gali būti formali ir neformali.

Organizacijoje keitimasis informacija vyksta ne tik tarp skirtingų, bet ir

tarp tų pačių lygmenų, t.y. egzistuoja ne tik vertikali, bet ir horizontali

komunikacija. Kuo didesnė organizacija, tuo labaiu išvystyta horizontali

komunikacija.

Vertikali komunikacija – tai keitimasis informacija tarp skirtingų

hierarchinių lygių. Informacija, perduodama vadovų pavaldiniams, yra

„žemyn“ einanti komunikacija, o informacija, perduodama pavaldinių

vadovams, – „aukštyn“einanti komunikacija.

Horizontalios komunikacijos privalumai:

▪ Palengvėja užduočių koordinavimas

▪ Bendradarbiams lengviau keistis darbine informacija

▪ Padeda spręsti problemas ir įveikti konfliktus tarp bendradarbių

Informacija, jos cirkuliavimas organizacijoje yra vienas iš

organizacijos veiklos efektyvumą lemenčių veiksnių. Problemos ir sunkumai

iškyla tada, kai organizacijos personalui pritrūksta informacijos.

Kiekvienos informacijos sėkmė priklauso nuo jos galimybių apdoroti ir

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1077 žodžiai iš 3589 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.