Konstitucijos santrauka
5 (100%) 1 vote

Konstitucijos santrauka

LR Konstitucija

LIETUVIŲ TAUTA prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos valstybę, jos teisinius pamatus grindusi LietuvosStatutais ir Lietuvos Respublikos Konstitucijomis, šimtmečiais atkakliai gynusi savo laisvź ir nepriklausomybź, išsaugojusi savo dvasi¹, gimt¹j¹ kalb¹, rašt¹ ir papročius, įkūnidama prigimtinę žmogaus ir tautos teisę laisvai gyventi ir kūrti savo tėvų ir protėvių žemėje – nepriklausomoje Lietuvos valstybėje, puoselėdama Lietuvos žemėje tautinę santarvę, siekdama atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės, atgimusios Lietuvos valstybės piliečių valia priima ir skelbia šią KONSTITUCIJ. Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume.

*****

SVARBESNIEJI STRAIPSNIAI :

1 straipsnis: Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika.

3 straipsnis: Niekas negali var˛yti ar riboti Tautos suveriniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių. Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.

6 straipsnis: Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas. Kiekvienas savo teises gali ginti remdamasisi Konstitucija.

18 straipsnis: Žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės.

20 straipsnis: Žmogaus laisvė neliečiama. Niekas negali būti savavališkai sulaikytas arba laikomas suimtas. Niekam neturi būti atimta laisvė kitaip, kaip tokiais pagrindais ir pagal tokias procedūras, kokias yra numatęs įstatymas. Nusikaltimo vietoje sulaikytas asmuo per 48 valandas turi būti pristatytas į teismą, kur sulaikytajam dalyvaujant sprendžiamas sulaikymo pagrįstumas. Jeigu teismas nepriima nutarimo asmenį suimti, sulaikytasis tuojau pat paleidžiamas.

21 straipsnis: ˇmogaus asmuo neliečiamas. Žmogaus orumą gina įstatymas. Draudžiama žmogų kankinti, žaloti, žeminti jo orumą žiauriai su juo elgtis, taip pat nustatyti tokias bausmes. Su žmogumi, be jo žinios ir laisvo sutikimo, negali būti atliekami moksliniai ir medicinos bandymai.

22 straipsnis: ˇmogaus privatus gyvenimas neliečiamas. Asmens susirašinėjimas, pokalbiai telefonu, telegrafo pranešimai ir kitoks susižinojimas neliečiami. Informacija apie privatų asmens gyvenimą gali būti renkama tik motyvuotu teismo sprendimu ir tik pagal įstatymą. Įstatymas ir teismas saugo, kad niekas nepatirtų savavališko ar neteisėto kišimosi į jo asmeninį ir šeimyninį gyvenimą , kėsinimosi į jo garbź ir orum¹.

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 351 žodžiai iš 1083 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.