Kontrolė1
5 (100%) 1 vote

Kontrolė1

TURINYS

Įvadas 2

KONTROLĖS ESMĖ 3

KONTROLĖS RŪŠYS 4

PARENGIAMOJI, EINAMOJI, BAIGIAMOJI KONTROLĖ 4

KONTROLĖS PROCESŲ TIPAI 4

KONTROLĖS PROCESO ETAPAI 5

1. STANDARTŲ NUSTATYMAS 5

2. VEIKLOS ĮVERTINIMAS 6

3. VEIKLOS IR STANDARTŲ PALYGINIMAS 6

4. REIKIAMO VEIKSMO PRIĖMIMAS 7

5. KONTROLĖS SISTEMA ĮMONĖJE 7

PENKI KONTROLĖS PAVYZDŽIAI 8

1. OPERACIJŲ KONTROLĖ 8

2. ELGESIO KONTROLĖ 9

3. FINANSŲ KONTROLĖ 9

4. STRUKTŪROS KONTROLĖ 10

5. STRATEGIJOS KONTROLĖ 11

NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS 13Įvadas

Kontrolė – tai kritiškai svarbi ir sudėtinga valdymo funkcija. Kontrolė yra neatsiejamas bet kurios organizacijos elementas: ji lydi planavimą ir organizavimą. Be kontrolės negalima nagrinėti nei vieno vadybos elemento.

Vienas iš svarbiausių kontrolės ypatumų yra tas, kad ji turi būti visa apimanti. Kontroliuoti reikia viską: žmones, medžiagas ir įrengimus, veiksmus ir veiklą. Kontrolė apima buvusią, esamą ir būsimą veiklą.

Kontrolę reikia pradėti tuoj pat, kai suformuoti tikslai ir paskirstyti uždaviniai ar įkurta organizacija. Veiksmingai kontrolei reikia dviejų pradinių sąlygų : turėti planus ir gerai pažinti įmonės struktūrą. Planas yra kontrolės pradžia, nes jis tampa tuo normatyvu, su kuriuo lyginami pageidaujami ar gauti rezultatai. Kontrolė yra ne kas kita kaip YRA – TURI BŪTI palyginimas. Norimo arba reikalaujamo planinė (TURI BŪTI) būklė lyginama su esamąja (YRA) būkle. Pradiniai duomenys kontrolei vykdyti yra organizacijos:

§ operatyviniai planai;

§ organizacinių sprendimų dokumentai;

§ operatyvinės apskaitos duomenys.

Kontrolė turi visapusiškai remti, palaikyti ir skatinti viską kas organizacijoje yra gera. Pagal naują dalyvavimo valdyme sistemą vadovai perduoda standartus, bet po to leidžia darbuotojams arba individualiai arba komandoje kūrybiškai patiems priimti sprendimus įvairiais darbo klausimais. Taip kontrolės procesas leidžia vadovui stebėti darbuotojų pažangą nepažeidžiant jų kūrybiškumo ar darbe reiškiamos iniciatyvos.

Kuo kontrolė paprastesnė tuo geresnė: jos sistema turi būti suprantama visiems, kurie su ja susiduria. Kontrolė turės prasmę, kai visiems darbuotojams bus žinoma jos paskirtis, kai už nusižengimus bus baudžiama.

Valdymo kontrolė – procesas, užtikrinantis realios ir planuotos veiklos atitikimą. Kontrolė – tai organizacijos tikslų siekimo proceso užtikrinimas. Kontrolė reikalinga tam, kad viskas būtų daroma pagal planus, instrukcijas ir įsakymus. Kontrolė duoda garantiją, kad įmonė pasieks savo tikslus. Organizacijos vadovybei pavyksta pasiekti numatytus tikslus tik kontroliuojant. Taigi kontrolė – būtina ir natūrali kiekvienos visuomenės funkcionavimo sąlyga, nes ji padeda efektyviai siekti rezultatų.

KONTROLĖS ESMĖ

Ūkyje taikoma trijų lygių kontrolės sistema:

1. Vidinė kontrolė. Ją atlieka vadovai, o didesnėse įmonėse įkuriamos vidinės kontrolės tarnybos, kurios savo veiklą organizuoja pagal įmonės vadovybės patvirtintus nuostatus.

2. Išorinė kontrolė. Ją atlieka nepriklausomos audito įmonės pagal su organizacijomis sudarytas sutartis.

3. Valstybės kontrolė. Tai seimo, vyriausybės, ministerijų, valstybinių įstaigų ir organizacijų finansinės ūkinės veiklos kontrolė.

Kontrolė skirstoma pagal valdymo hierarchijos lygį organizacijoje :

§ STRATEGIJOS KONTROLĖ

§ STRUKTŪROS KONTROLĖ

§ ELGESIO KONTROLĖ

§ OPERACIJŲ FINANSŲ KONTROLĖ

Žemiausiame lygyje operacijų kontrolė apima gamybos procesą, kur organizacijos ištekliai paverčiami produktais ar paslaugomis (kokybės kontrolė yra viena iš operacijos kontrolės tipų).

Elgesio kontrolė – tai darbuotojų veiklos priežiūra ir skatinimas gerai atlikti savo pareigas, o finansų kontrolė siejasi su organizacijos finansiniais ištekliais.

Aukštesniame lygyje struktūros kontrolė siejasi su tuo, kaip organizacijos struktūros elementai (padaliniai) atlieka savo funkcijas.

Strategijos kontrolė seka, kaip efektyviai organizacijos veiklos strategijos padeda jai siekti tikslų. Pavyzdžiui, jeigu įmonės strategija, susijusi su investavimu bus nesėkminga, vadovai turės išsiaiškinti tikslus ir pakeisti strategiją arba atnaujinti pastangas ir pritaikyti naują strategiją.

Skirtingi kontrolės lygiai lemia specifinius kontrolės proceso etapų ypatumus.

KONTROLĖS RŪŠYS

Kontrolės sistemą įmonėje sudaro trys jos rūšys: parengiamoji, einamoji ir baigiamoji. Visų kontrolės rūšių tikslas yra vienodas: siekti, kad rezultatai būtų kuo artimesni reikalaujamiems. Jos skiriasi tik vykdymo laiku.

PARENGIAMOJI, EINAMOJI, BAIGIAMOJI KONTROLĖ

Parengiamoji kontrolė vykdoma iki organizacijos faktiškos veiklos pradžios. Pagrindiniai parengiamosios kontrolės instrumentai yra atitinkamos taisyklės, procedūros, elgsena. Parengiamoji kontrolė taikoma tiesiogiai vykdant darbus. Tai reguliari pavaldinių darbo kontrolė, aptariant iškilusius klausimus ir pasiūlymus darbui gerinti, ji padeda išvengti atotrūkio nuo planų ir instrukcijų.

Baigiamosios kontrolės metu gauti rezultatai palyginami su užplanuotais. Vadovybė turi galimybę geriau įvertinti, ar planai bus realūs.

KONTROLĖS PROCESŲ TIPAI

Apibendrintai galima pateikti dvi kontrolės proceso sistemas. Pirmoji – tai profilaktinės, lyginamosios ir grįžtamosios kontrolės sistema.
§ profilaktinė kontrolė – tai aktualių problemų numatymas ir išankstinis pasiruošimas jų išvengti.

§ lyginamoji kontrolė apima esamų veiksmų ir procesų įvertinimą.

§ Grįžtamoji (baigiamoji) kontrolė – tai informacijos apie nebaigtą veiklą rinkimas, jos vertinimas ir veiksmų, kaip tobulinti panašią veiklą ateityje, parengimas. Šios kontrolės trūkumas : reikiamų veiksmų imamasis jau po laiko.

Praktiškai vadovas turėtų taikyti kompleksinę kontrolę: profilaktinė kontrolė padeda jam nuspėti problemas, lyginamoji – sustabdyti ir ištaisyti klaidas dar pradinėje stadijoje, grįžtamoji – apdraudžia nuo tų klaidų pakartojimo.

Antroji kontrolės sistema – tai konkretūs veiksmai imantis tam tikros veiklos tikrinimo. Tikrinama etapais. Įvairūs autoriai nurodo skirtingą etapų skaičių. A. Seilius išskiria tris etapus: standartų ir kriterijų paruošimas, realių rezultatų palyginimas ir koregavimas. Edgaras F. Huse skiria taip pat tris etapus: standartų nustatymą, rezultatų įvertinimą ir nukrypimų nuo standartų atitaisymą. Richy W. Griffinas, Robertas Albanese ir R.J. Mocleris skiria keturis pagrindinius kontrolės proceso etapus :

§ GERO STATUSO IŠLAIKYMAS

§ STANDARTŲ NUKRYPIMŲ VEIKLOS NUSTATYMAS, ĮVERTINIMAS, PALYGINIMAS

§ VEIKSMO PRIĖMIMAS

§ STANDARTŲ PAKEITIMAS

L.C. Megginsonas, D.C. Mosley, P.H.Pietris skiria net penkis etapus: veiklos standartų nustatymą, veiklos įvertinimo apibrėžimą, veiklos įvertinimą, veiklos palyginimą su standartais, būtino veiksmo priėmimą.

KONTROLĖS PROCESO ETAPAI

1. STANDARTŲ NUSTATYMAS

Standartų nustatymas yra pirmasis proceso etapas. Standartai – tai konkretūs tikslai, pažanga, kuriuos galima išmatuoti. Standartas – tai objektas, su kuriuo lyginami veiklos rezultatai. Standartai padeda nustatyti, ar rezultatai atitinka tikslus.. Standartai turi būti raginantys tobulinti veiklą, o tikslai – išmatuojami ir pasiekiami. Tikslai, kurie gali būti naudojami kaip kontrolės standartai , turi dvi svarbias savybes: tikslo pasiekimo laikas yra ribotas; nurodytas konkretus kriterijus, kuriuo remiantis įvertinamas atliktas darbas.

Neapibrėžtai suformuluoti tikslai, tokie kaip “pagerinti darbuotojo įgūdžius”, yra tik tušti šūkiai tol, kol vadovai nepasako, ką jie turi omenyje sakydami “pagerinti”, kada ir ką ketina daryti, kad pasiektų šį tikslą. Preciziškai suformuluoti tikslai yra lengviau įvertinami dėl tikslumo ir naudingumo, negu tušti šūkiai. Pagaliau, preciziškai suformuluotus ir išmatuojamus tikslus yra lengva perduoti ir paversti standartais ir metodais, kurie gali būti naudojami veiklos atlikimo lygiui nustatyti. Šie lengvai perduodami preciziškai suformuluoti tikslai ir uždaviniai yra ypač svarbūs kontrolei, kadangi planavimą ir kontrolę paprastai atlieka skirtingi žmonės.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1113 žodžiai iš 3587 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.