Kooperatyvo steigimo tvarka
5 (100%) 1 vote

Kooperatyvo steigimo tvarka

6.1. Kooperatyvo steigimo tvarkaPasiūlyti kooperatyvo sampratą svarbu, bet kooperatyvas nebus įsteigtas tol, kol nebus parengtas ir pagrįstas jo steigimo ir veiklos planas. Kaip rodo literatūros šaltiniai ir praktika, pasaulyje labai daug žlugo tik ką įsteigtų kooperatyvų, nes jie buvo įkurti tik entuziazmo, bet ne blaivaus finansavimo, rizikos ir kitų veiksnių apskaičiavimo pagrindu.

Kaip ir kiekvieno projekto realizaciją (Neverauskas, 2001; Rutkauskas, 2002; Woodrow, 2003; Мартин, 2006; Разу, 2000), kooperatyvo steigimą sąlygiškai galima suskirstyti į tokias fazes: inicijavimas, planavimas ir įgyvendinimas.

1. Inicijavimas. Inicijavimo procesai – tai kooperatyvo steigimo idėjos generavimas.Jis susideda iš:

• koncepcijos parengimo;

• techninio-ekonominio pagrindimo;

• galimybių dėl finansavimo nustatymo;

• steigimo galimybių įvertinimo, analizės ir sprendimo priėmimo.

Rengiant sampratą, nustatomi galutiniai kooperatyvo tikslai ir numatomi jo realizavimo būdai. Keletas iniciatorių kooperatyvo steigimo idėją aptaria tarpusavyje paskui – ir su kitais galimais nariais. Aiškinamasi, kokie steigiamojo kooperatyvo privalumai ir trūkumai, ar pavyks idėja sudominti pakankamai žmonių. Numatoma, kas galės vadovauti kooperatyvui (be gero vadovo negalima tikėtis naudos). Nustatomos veiklos programos gairės ir produktų/paslaugų rinka. Gerai išstudijuojami kooperatyvų įstatymas ir kiti dokumentai. Nagrinėjant kooperatyvo steigimo projekto tikslus, svarbu yra kartu numatyti ir priemones, kuriomis bus pasiekti tikslai.

Atliekant techninį ir ekonominį pagrindimą, reikia pirmiausia atpažinti investicijų galimumą (palankumą), t. y. numatyti, kokiems tikslams ir kiek reikės apytikriai pastatų, įrenginių, technikos ir kt. Taip pat apskaičiuojama, kiek reikės lėšų ir iš kur tų lėšų bus galima gauti: kokią lėšų dalį sudarys narių įnašai pinigais, turtu, kiek lėšų reikės skolintis, kas bus potencialūs investuotojai. Nustatoma, kokią ekonominę ir kitą naudą turės būsimi kooperatyvo nariai. Rekomenduojama kruopščiai įvertinti ilgalaikių ir trumpalaikių uždavinių svarbą ir surikiuoti juos pirmumo tvarka. Reikia įvertinti, kokiu lygiu kooperatyvo idėjos įgyvendinimas išspręs ūkininkų veiklos tikslus. Jei tas lygis yra gana aukštas, projekto idėja priimtina, jei ne – ji atmetama. Be to, būtina atlikti ir kooperatyvo gyvybingumo tyrimus, t. y. apskaičiuoti finansinius rodiklius, per kiek laiko investicijos atsipirks.

Taigi atliekant tyrimus iki projekto parengimo, reikia gana smulkiai išnagrinėti tokias ekonomines alternatyvas:

a) rinkos ir kooperatyvo pajėgumus: paklausos ir rinkos tyrimus, rinkodaros strategiją, gamybos programą, kooperatyvo pajėgumus;

b) žaliavų ir medžiagų šaltinius;

c) vietovę, statybos (jei tokia bus) aikštelę ir jos infrastruktūrą;

d) projekto inžineriją: technologijas ir įrangą, statybos darbus;

e) organizacijos struktūrą ir pridėtines išlaidas: įmonės, administracines, pardavimo;

f) darbo jėgą: vadovus, darbuotojus, jų mokymo išlaidas;

g) darbų įgyvendinimo tvarkaraštį ir biudžeto sudarymą;

h) finansinę analizę: investicijų poreikį, finansavimą, gamybos sąnaudas, finansinius rodiklius.

Vertinant numatomo kooperatyvo steigimo tikslingumą, atliekami šie tyrimai: techniniai, komerciniai, finansiniai, ekologiniai, organizaciniai, socialiniai ir ekonominiai.

Techninių tyrimų metu vertinama: technologinės alternatyvos, realizacijos terminai (viso projekto steigimo ir jo dalių), išteklių (žmogaus, materialiųjų, medžiagų) prieinamumas, kooperatyvo prekių/paslaugų rinkos imlumas ir kooperatyvo dydis. Atliekant kooperatyvo techninius tyrimus tikslinamas projekto biudžetas ir sąmata.

Komercinių tyrimų tikslas – įvertinti kooperatyvo galutinius rezultatus (prekių, paslaugų) vartotojų požiūriu. Šių tyrimų metu sprendžiami trys uždaviniai: rezultato rinkodara, reikiamų išteklių šaltinių paieška ir tiekimo sąlygų įvertinimas, gamybos sąlygų tyrimai.

Finansiniai tyrimai skirti nustatyti finansinius projekto rodiklius: atsipirkimo laiką, vidinę grąžos normą, diskontuotą pinigų srautą, pelningumą ir kt.

Ekologinis įvertinimas – vienas svarbiausių kooperatyvo idėjos įgyvendinimo realumo patikrinimas atliekant tyrimus. Ekologinio įvertinimo uždavinys – nustatyti, kaip projekto įgyvendinimas paveiks aplinką, nustatyti neigiamą efektą mažinančius veiksnius. Ekologinis įvertinimas atsiskleidžia ir tolesnio planavimo eigoje, nes ekologiniai normatyvai dažniausiai būna projekto apriboti.

Organizacinių tyrimų tikslas – įvertinti organizacinę, teisinę, politinę ir administracinę būsimojo kooperatyvo aplinką. Tyrimais gauta informacija vėliau taikoma: nustatant kooperatyvo organizacinę struktūrą, planavimo procese, parenkant ir mokant personalą, koordinuojant veiklą, finansinėje projekto veikloje.

Socialiniai projekto tyrimai atliekami siekiant parinkti tokį variantą, kurio įgyvendinimas pagerintų socialinius kooperatyvo narių ir darbuotojų rezultatus. Pagrindiniai rezultatai, atskleidžiantys projekto socialinį veiksmingumą: darbo vietų skaičiaus pokyčiai, darbuotojų gyvenimo ir darbo sąlygų pagerėjimas, gamybos personalo struktūros kaita, laisvalaikio ekonomija ir panašiai.

Ekonominiai tyrimai, skirti įvertinti, koks
kooperatyvo rezultatų poveikis šalies, regiono, ūkio šakos ekonomikai.

Pageidautina, kad jau pasiekus šią kūrimosi stadiją būtų parengtas būsimojo kooperatyvo verslo planas – dokumentas, kuriame aiškiai ir argumentuotai išdėstoma būsimojo verslo sumanymo esmė, apibūdinama kooperatyvo būklė, numatoma strategija ir perspektyvos, prognozuojami veiklos rezultatai. Atlikus visus šiuos darbus, iniciatoriai galutinai įvertina kooperatyvo steigimo galimybę ir priimama atitinkamą sprendimą.

Techninis ir ekonominis investicijų pagrindimas, projektiniai tyrimai ir vertinimai, leidžiantys galutinai suformuluoti sprendimą, yra brangūs ir reikalauja daug laiko.

2. Planavimas. Planavimas – procesas, kuriuo siekiama surasti geriausią veiksmų eigą, atitinkančią kooperatyvo steigimo aplinkoje susidariusią padėtį, numatyti reikiamus išteklius, sudaryti biudžetą. Prie pagrindinių planavimo uždavinių priskiriami:

 turinio planavimo – tikslo – formulavimas, rezultato planavimas, pagrindinių dalių nustatymas;

 struktūrizavimas – viso steigimo darbo apimties išskaidymas iki paprasčiausių lengvai valdomų darbų;

 kalendorinis planavimas:

– darbų sąrašo sudarymas;

– darbų eiliškumo ir tarpusavio priklausomumo nustatymas;

– atlikimo trukmės, darbo pradžios ir pabaigos nustatymas;

– darbų atlikimo tvarkaraščio sudarymas;

– gairių tvarkaraščio sudarymas;

– atsakomybės skirstinys;

 steigimo vertės planavimas.

Kalendorinio planavimo procesas – tai bene svarbiausias planavimo etapas, nuo kurio priklauso viso kooperatyvo steigimo sėkmė.

Darbų sąrašą sudarant nustatomi visi steigimo darbai. Darbų sąrašą tikslinga surašyti į vieną dokumentą. Šiame dokumente surašoma ir kita planavimui reikalinga informacija, kuri gali būti įtraukiama vėlesniais planavimo etapais. Prie tokios informacijos gali būti priskirta darbų atlikimo trukmė, atlikėjų sąrašas, išteklių poreikis, eiliškumas ir pan. (10 lentelė).

Darbų eiliškumas parodo, kokiu nuoseklumu išskirti darbai turi būti atlikti, o darbų tarpusavio priklausomumas parodo, kurie darbai tarpusavyje susiję tiesioginiais organizaciniais ryšiais. Rengiant didelio kooperatyvo steigimo projektą, tikslinga sudaryti tinklinę diagramą (Neverauskas, 2001; Мартин, 2006). Tokia diagrama aiškiai parodo, kurie darbai gali būti atlikti vienu metu, o kurių atlikimas dėl jų tiesioginio priklausomumo vienu metu negalimas. Tarkim, vienu metu galima rengti įstatus ir rinkti parašus dėl stojimo į kooperatyvą iš būsimųjų narių, bet negalima kviesti steigiamojo susirinkimo prieš įstatų parengimą.

Šiuo metu Jūs matote 54% šio straipsnio.
Matomi 1021 žodžiai iš 1885 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.