Kotrobanda
5 (100%) 1 vote

Kotrobanda

Kontrabanda tai nusikaltimas, kuriuo kėsinamasi į valstybės įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą prekių ar kitų daiktų gabenimo per valstybės sieną tvarką.

Kontrabanda egzistuoja nuo to momento, kai atsirado sienos tarp valstybių ir buvo pradėti rinkti mokesčiai. Iki šių dienų nėra pasaulyje nė vienos valstybės kuri būtų sėkmingai ir iki galo išsprendusi problemą susijusią su kontrabanda. Tačiau tai nereiškia, kad turim sėdėti nuleidę rankas tuo pačiu nesiimdami jokių atitinkamų veiksmų kontrabandai užkardinti bei prevencijai vykdyti.

Kontrabanda, kaip socialinis reiškinys ir teisinė kategorija, Lietuvoje žinoma nuo seniausių laikų. Susikūrus valstybei ir atsiradus valstybės sienoms, pradėjus rinkti mokesčius bei riboti tam tikrų prekių ir kitų daiktų gabenimą, atsiranda ir kontrabandos kontrolės problema. Kontrabanda, įvardijama kaip neteisėtas prekių gabenimas per valstybės sieną ir kaip teisės pažeidimas, yra žinoma visose valstybėse. Jos paplitimą lemia daugybė aplinkybių ( valstybės ekonominė padėtis, kainų skirtumai valstybėse, ir pan. ).

Kad ir kaip bebūtų gaila, tenka pripažinti glaudų kontrabandos su korupcija valstybės valdymo bei teisėtvarkos sistemoje.

1.KONTRABANDOS ATRIBOJIMO KRITERIJAI

Kontrabanda pagal nusikaltimo pobūdį ir vertę gali užtraukti administracinę arba baudžiamąją atsakomybę.

Kontrabandą administracinėse bylose nagrinėja:

– administracinių teisės pažeidimų kodekso 210 straipsnis.

Prekių, pinigų, meno vertybių ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų, išskyrus šaunamuosius ginklus, šaudmenis, sprogmenis, sprogstamąsias, radioaktyviąsias medžiagas ar kitas strategines prekes, nuodingąsias ir stipriai veikiančias, psichotropines ar narkotines medžiagas, jų pirmtakus, gabenimas per Lietuvos respublikos valstybės sieną nepateikiant jų muitinės kontrolei arba kitaip išvengiant šios kontrolės, kai neteisėtai gabenamų prekių, pinigų, meno vertybių ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų vertė neviršija dviejų šimtų penkiasdešimties minimalių gyvenimo lygių dydžio sumos,

– užtraukia baudą nuo dešimties tūkstančių iki dvidešimties tūkstančių litų su kontrabandos daiktų, taip pat gabenimo ir kitų priemonių, skirtų kontrabandos daiktams per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabenti arba jiems slėpti, konfiskavimu arba be konfiskavimo.

Kai neteisėtai gabenamų prekių, pinigų meno

vertybių ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų, išskyrus šaunamuosius ginklus, šaudmenis, sprogmenis, sprogstamąsias, radioaktyviąsias medžiagas ar kitas strategines prekes, nuodingąsias ir stipriai veikiančias, psichotropines ar narkotines medžiagas jų pirmtakus, vertė neviršija penkiasdešimties minimalių gyvenimo lygių dydžio sumos,

– užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų su kontrabandos daiktų, taip pat gabenimo daiktų ir kitų priemonių, skirtų kontrabandos daiktams per Lietuvos Respublikos sieną gabenti ar jiems slėpti, konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Kontrabandą baudžiamosiose bylose nagrinėja :

Baudžiamojo kodekso 199 straipsnis. Kontrabanda – tas kas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabendamas privalomus pateikti muitinei daiktus, kurių vertė viršija 250 minimalių gyvenimo lygių dydžio sumą, nepateikė muitinės kontrolei ar kitaip šios kontrolės išvengė,

– baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.

Tas, kas nepateikdamas muitinės kontrolei ar kitaip jos išvengdamas arba neturėdamas leidimo per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabeno šaunamuosius ginklus, šaudmenis, sprogmenis, radioaktyviąsias medžiagas ar kitas strategines prekes, nuodingąsias, stipriai veikiančias, narkotines, psichotropines medžiagas arba narkotinių psichotropinių medžiagų pirmtakus.

– baudžiamas laisvės atėmimu nuo 3 ik 10 metų laisvės atėmimo bausme.

Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

2.KONTRABANDOS JURIDINĖ ANALIZĖ, NUSIKALTIMO SUDĖTIS

Baudžiamoji atsakomybė už kontrabandą numatyta Lietuvos Respublikos Baudžiamojo Kodekso 199 straipsnyje.

Tiesioginis kontrabandos objektas yra Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta prekių ar kitų daiktų gabenimo per valstybės sieną tvarka. Gabenant prekes ar kitus daiktus kontrabandos būdu yra siekiama išvengti muito mokesčio, ir taip yra padaroma tiesioginė žala finansų sistemai. Jeigu kontrabandinės prekės ar daiktai, neteisėtai įvežti į Lietuvos Respubliką, joje ir realizuojami, tai vėlgi nukenčia valstybės ekonomika, tik šį kartą ne per muitų sistemą, o per atitinkamą neteisėtų prekių padidėjimą ir mokesčių nuslėpimą. Taigi padarome išvadą, kad papildomas kontrabandos objektas yra valstybės finansų sistema.

Neteisėtai gabenant į Lietuvos Respubliką narkotines, psichotropines, nuodingąsias, stipriai veikiančias, sprogstamąsias, radioaktyviąsias medžiagas, ginklus, šaudmenis, sprogmenis keliama grėsmė visuomenės saugumui, žmonių sveikatai ir gyvybei. Iš čia išplaukia fakultatyvinis kontrabandos objektas – visuomenės saugumas, žmonių gyvybė ir sveikata.

Kontrabandos dalykas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 199 straipsnio dispoziciją yra
prekės, pinigai, meno vertybės ar kiti privalomi pateikti muitinei daiktai. Kontrabandos dalyku taip pat laikomi specialiai šio straipsnio antroje dalyje išvardinti daiktai:

– šaunamieji ginklai, šaudmenys, sprogmenys, sprogstamosios, radioaktyvios medžiagos, ar kitos strateginės prekės, nuodingos ir stipriai veikiančios, psichotropinės, narkotinės medžiagos ir prekursoriai.

Prekės – tai daiktai, kurie neteisėtai gabenami per Lietuvos Respublikos valstybės sieną turint tikslą juos parduoti. Lietuvos Respublikos muitinės kodeksas prekes apibūdina kaip, bet kokį kilnojamąjį turtą, kuris gali būti užsienio prekybos objektu .

Pinigai – tai esantys apyvartoje piniginiai ženklai. Šie piniginiai vienetai gali būti tiek Lietuvos Respublikos, tiek ir užsienio šalių apyvartoje. Nesantys piniginiai ženklai apyvartoje gali būti kontrabandos dalykas tik tada, kai jie turi meninę, istorinę ar numizmatinę vertę. Tokiu atveju jie priskiriami ne prie pinigų, o prie meno vertybių ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų.

Kiti privalomi pateikti muitinei daiktai – tai asmeniniam naudojimui skirti daiktai, išskyrus prekes, kurias privalu deklaruoti muitinėje.

Prie šaunamųjų ginklų priskiriami koviniai, medžiokliniai bei sportiniai šautuvai, automatai, kulkosvaidžiai, pistoletai, vienašūviai specialūs įtaisai, granatsvaidžiai ir kitokie šaunamieji ginklai Šaunamuoju ginklu taip pat laikomos pagrindinės šaunamųjų ginklų dalys.

Šaudmenys – tai šoviniai ir kiti specialūs užtaisai koviniams, medžiokliniams ar sportiniams šaunamiesiems ginklams.

Taigi asmenims, nuslėpusiems nuo pareigūnų ir per valstybės sieną pergabenusio revolverio vamzdį, rėmą ir į vamzdį įdedamą įdėklą, veiksmai kvalifikuojami kaip ginklų kontrabanda .

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 997 žodžiai iš 1942 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.