Kredito unijos
5 (100%) 1 vote

Kredito unijos

TURINYS

Įvadas 3

Kas yra kredito unija 4

Kaip tapti kredito unijos nariu? 5

Kredito unijų steigimosi dinamika iki 2003 m. 6

Kuo kredito unija skiriasi nuo banko 7

Kredito unijų istorija 8

Lietuvos kredito unijų judėjimas po nepriklausomybės atgavimo 8

Spalio 21-oji tarptautinė kredito unijų diena 8

Asociacija Lietuvos kredito unijos 9

Centrinė kredito unija 10

Utenos kredito unija 11

Išvados 13

Naudota literatūra 14

Priedai 15

ĮVADAS

Lietuvoje kredito unijos dirba daugiau kaip dešimt metų, išaugusios į vis labiau besiplečiantį kooperatinį kredito įstaigų tinklą. Kredito unijos suteikia žmonėms galimybę tapti ne tik paprastais finansinių įstaigų klientais, bet ir tikrais savininkais, atsakingais už savo valdomą turtą.

Kredito unijos keičia milijonų žmonių gyvenimus – nesvarbu, ar tai būtų žemdirbys, paėmęs paskolą ūkiui plėsti, ar jauna šeima, gavusi kreditą būstui statyti, ar darbininkas, nutaręs sutaupyti pinigų sau ar atidaryti sąskaitą savo vaikams. Daugelyje pasaulio šalių kredito unijos yra vienintelė galimybė gauti prieinamas finansines paslaugas, o kai kuriose šalyse – tai vienintelė galimybė patirti, kas yra demokratinis valdymas.

Kredito unija – tai grupė žmonių, kuriuos vienija kažkoks tai požymis (gyvenamoji vieta, profesija, mokymosi įstaiga, darbovietė ir pan.), bendrai taupantys ir iš sutaupytų lėšų išduodantys paskolas tik savo kredito unijos nariams.

Kredito unija – kooperatiniais pagrindais suorganizuota, fizinių asmenų ar fizinių asmenų kartu su Lietuvos Respublikoje įregistruotomis visuomeninėmis organizacijomis, profesinių sąjungų organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis ar bendrijomis, žemės ūkio kooperatyvais savanoriškai įsteigta ir šio įstatymo nustatyta tvarka įregistruota kredito įstaiga, telkianti savo narių ir savo asocijuotų narių ir klientų pinigus narių ūkiniams ir socialiniams poreikiams, numatytiems kredito unijos įstatuose, tenkinti savitarpio paskolų teikimo būdu ir prisiimanti su tuo susijusią riziką bei atsakomybę.

Panašius, glaustesnius ar platesnius Kredito unijų apibrėžimus savo knygose pateikia ir kiti autoriai. Tačiau tiksliai apibrėžti kokia yra Kredito unijų veiklos reikšmė, nėra labai paprasta. Būtent šio darbo tikslas yra:

 Atskleisti Kredito unijų veiklą Lietuvoje;

Uždaviniai:

 Išsiaiškinti kas yra Kredito unija;

 išsiaiškinti kuo Kredito unija skiriasi nuo banko;

 aptarti Kredito unijų veiklą ;

 išsiaiškinti centrinės kredito unijos veiklą;

 aptarti Šilutės Kredito unijos veiklą;

 išstudijuoti literatūrą.

Darbui atlikti buvo panaudota literatūra iš įvairių autorių knygų.

KAS YRA KREDITO UNIJA

Visame pasaulyje savo veiklą intensyviai plėtoja kredito unijos: vykdo įvairius projektus, teikia paslaugas, savo lėšomis remia verslo pradžią ir plėtrą.

Lietuvoje kredito unijos pradėjo veikti nuo 1994 m., padedant Kanados ir Jungtinių Amerikos Valstijų tarptautinėms vystymo agentūroms.

Kredito unijų veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymas (toliau – įstatymas), kuris buvo priimtas 2000 metų gegužės 18d.

Kredito unija yra kooperatiniais pagrindais sukurta kredito įstaiga, teikianti paslaugas tik savo nariams. Kredito unijos nariai moka pajų. Kredito unijos minimalus pajinis kapitalas negali būti mažesnis kaip 15000 litų pajinis kapitalas sudaromas iš Kredito unijos steigėjų bei jos narių pajinių įmokų. Savitarpio paskolos yra išduodamos iš Kredito unijoje sukauptų pinigų savo nariaims.

Kredito unijos gali užsiimti tokia veikla:

• priimti terminuotus ir neterminuotus indėlius;

• duoti savo nariaims ilgalaikes ir trumpalaikes savitarpio paskolas;

• diskontuoti, inkasuoti vekselius;

• investuoti laisvas lėšas į vertybinius popierius;

• iki įstos į Centrinę kredito uniją, skolinti pinigus kitoms Kredito unijoms ir užsiimti kita veikla.

Kredito unija gali suteikti ilgalaikes ir trumpalaikes paskolas buitinės paskirties daiktams įsigyti, kilnojamam ir nekilnojamam turtui įsigyti, ūkinei, profesinei veiklai bei smulkiajam ir vidutiniui verslui pradėti ir plėtoti. Paskola vienam nariui negali viršyti dešimteriopo narės pajaus dydžio bei 10 proc. Kredito unijoje sukauptų indėlių ir Kredito unijos paimtų paskolų sumos, nustatytos paskutinio Kredito unijos buhalterinio balanso pagrindu. Paskola turi būti garantuota įkeitimu, hipoteka, laidavimu arba garantija. Kredito unijose savo indelius gali laikyti ir gyventojai. Jie yra privalomai draudžiami Lietuvos Respublikos gyventojų indelių draudimo įstatymo nustatyta tvarka.

Kadangi dauguma kredito unijų yra sukurtos mažų ir vidutinių įmonių atstovų, žemdirbių, ūkininkų iniciatyva, todėl dauguma kredito unijų išduodamų savitarpio paskolų yra skirtos smulkiam ir vidutiniam verslui (SVV) remti: pirkti įrangą, pašarus, trąšas, grūdus, žemės ūkio padargus. Pradedantieji verslininkai savitarpio paskolas dažniausiai ima barams, kavinėms, mažoms ar specializuotoms parduotuvėms įrengti.

Vienam kredito unijos nariui leidžiamų duoti savitarpio paskolų suma negali viršyti dešimteriopo to nario pajaus dydžio bei 10 proc. kredito unijoje sukauptų indėlių ir kredito unijos paimtų paskolų sumos. Paskola turi būti užtikrinta
įkeitimu, hipoteka, laidavimu ar garantija .

Kredito unija priima indėlius iš savo narių, kitų kredito unijų, kredito unijų asociacijų, Lietuvos centrinės kredito unijos ir kai kurių visuomeninių organizacijų.

Nariai į unijas vienijasi pagal tam tikrą bendrą kriterijų: darbas toje pačioje įmonėje, įstaigoje, profesinis bendrumas, priklausymas kokiam nors formaliam asmenų junginiui, gyvenimas toje pačioje gyvenamojoje vietovėje.

Kredito uniją gali steigti fiziniai ar fiziniai ir juridiniai asmenys. Steigėjais gali būti ne mažiau kaip 5 Lietuvos Respublikos fiziniai asmenys. Kartu su fiziniais asmenimis kredito uniją steigiančių juridinių asmenų skaičius turi būti mažesnis už steigėjais esančių fizinių asmenų skaičių.

Mažiausias kredito unijos narių skaičius yra 50, įskaitant steigėjus. Minimali kredito unijos nario fizinio asmens piniginė įmoka, vadinama pajumi, yra 100 Lt, juridinio asmens – 1000 Lt. Kredito unijos savo įstatuose gali numatyti ir didesnį minimalų pajaus dydį. Vienos kredito unijos minimalus pajinis kapitalas negali būti mažesnis kaip 15 000 Lt.

Steigiant Kredito uniją, steigimo sutartyje turi būti nurodyti šie rekvizitai:

• steigėjai ir jų adresai;

• KU pavadinimas;

• buveinė;

• steigėjų teisės ir pareigos;

• minimalus piniginis pajaus dydis;

• stojamasis mokestis;

• ginčų tarp sprendėjų sprendimo tvarka.

Remiantis Lietuvos banko duomenimis, 2003 m. spalio 1 d. Lietuvoje veikė 57 kredito unijos, kurių turtas sudarė 0,55 proc. komercinių bankų turto (2002 m. spalio 1 d. rodiklis buvo lygus 0,35 proc.). Šiuo metu Lietuvoje veikia 61 kredito unija.

KAIP TAPTI KREDITO UNIJOS NARIU?

Unijos nariais gali būti fiziniai asmenys, sukakę 18 metų – Lietuvos Respublikos piliečiai, asmenys be pilietybės, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje. Unijos nariais gali būti ir asmenys nuo 16 metų, jei jie turi savarankišką pragyvenimo šaltinį.

Kartu su fiziniais asmenimis kredito unijos nariais gali būti ir tokie juridiniai asmenys: Lietuvos Respublikoje įregistruotos visuomeninės organizacijos, profesinių sąjungų organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, individualios (personalinės) įmonės, ūkinės bendrijos, žemės ūkio kooperatyvai, uždarosios akcinės bendrovės.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1041 žodžiai iš 3325 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.