Krepšinis
5 (100%) 1 vote

Krepšinis

Turinys

Įvadas

1. Krepšinio istorija………………………………………………………………………………………..2

2. Lietuvos krepšinio lyga……………………………………………………………………….3

3. Lietuvos krepšinio federacijos istorija…………………………………………………………. .5

4. Krepšinio statistika………………………………………………………………………………. …..6

5. Socialinių sąveikų įpatumai…………………………………………………………………….. … 7

6. Plėtros perspektyvos…………………………………………………………………………………. .8

Įvadas

Krepšinis Lietuvoje yra populiariausia sporto šaka. 2002 metais jau atšventėme 80-mečio jubiliejų. Buvo daug pergalių ir skaudžių pralai¬mėjimų. Iš jų mokytasi, daug dirbta, tobulėta. Pagaliau Lietuvos krepšinis pasiekė europinį ir pasaulinį lygį. Įspūdingiausius laimėjimus matėme XX amžiaus pabaigoje.

Sportas – socialinis reiškinys, neatsiejamas visuomenės kultūros dalis, nuoseklus ir nuolatinis fizinių ir dvasinių žmogaus galių plėtojimas, rengimas varžyboms ir dalyvavimas jose, siekiant geriausių sportinių rezultatų. Sportininkai ugdomi trenerio ir auklėtinio bendromis pastangomis. Tai labai svarbi nuostata treneriui ir sportininkui, kuriai įvykdyti reikia didžiulių trenerio fizinių ir dvasinių pastangų formuojant sportininko asmenybę ir jo techninį parengtumą. Ypač svarbus sportininko techninis parengtumas – judesių, veiksmų ir jų darinių visuma, atitinkanti sportininko individualias savybes ir padedanti įgyvendinti sportinės veiklos uždavinius.

1. Krepšinio istorija

Pirmieji krepšinio žingsniai Lietuvoje (1921—1926 m.). Į Lietuvą krepšinis atkeliavo turėdamas jau trisdešimties metų patirtį, pabuvojęs ir prigijęs Europoje, Pietų Amerikoje, Azijos žemyne. Jau tobulesnės buvo taisyklės, įranga, žaidimo technika. Įvairesnė darėsi taktika, kuriai įtakos turėjo kartais net paprasčiausi atsi¬tiktinumai.

1920 m. krepšinio rungtynės vyko mažoje salėje, kurios viduryje stovėjo kolona. Žaidėjas, varydamas ka¬muolį, atsitiktinai prabėgo taip arti kolonos, kad jį dengęs gynėjas atsi¬trenkė į ją, o žaidėjas, niekieno ne¬trukdomas, įmetė kamuolį į krepšį. Pastebėjus tai, imta naudoti tokia stovinčia užtvara aukštus, nejudrius partnerius, dažniausiai vidurio puolėjus, stovinčius prie baudos metimo linijos. Žaidžiantis komandoje aukštas žaidėjas taip` pavargo, kad nuėjęs at¬sistojo prie varžovų krepšio baudos metimo linijos nugara į krepšį. Tuo¬met vienas iš partnerių perdavė jam kamuolį, o kitas prabėgo taip arti aukštojo žaidėjo, kad jį dengęs gy¬nėjas „užkliuvo“, o laisvas likęs puo¬lėjas gavo kamuolį ir įmetė jį į krepšį.Taip atsirado ir dabar labai populia¬ri pozicinio puolimo sistema su vienu vidurio puolėju.

Lietuvoje šio žaidimo, iš pradžių va¬dinamo basketbolu, krepšiasvydžiu, vėliau — krepšiniu, pirmieji žingsniai žengti 1921 m. rudenį, kai LFLS1 na¬riai pradėjo mokytis jį žaisti.

Krepšinio gimimo Lietuvoje die¬na — 1922 m. balandžio 23-ioji. Tą dieną Kaune įvyko pirmosios oficia¬lios rungtynės tarp LFLS ir Kauno rinktinės. Jas 8:6 laimėjo LFLS krep¬šininkai. Krepšinio pionieriai Lietu¬voje buvo S. Garbačiauskas, L. Juoza-paitis, K. Bulota, V. Dineika, S. Da¬rius ir kiti.

Apie pirmąsias naujo žaidimo rungtynes tada buvo rašomą: „…rungtynės buvo labai įdomios ir suteikė malonaus įspūdžio žiūrovams. Žiūrovai tiek buvo susižavėję šiomis rungtynėmis, kad, žiūrėdami į mūsų vikrius, linksmus žaidėjus, jautėsi esą visai kultūringoj valstybėj. Publika širdingai džiaugėsi puikiu krep¬šininkų žaidimu ir nesigailėjo katu¬čių vykusiems S. Darijaus (S. Da¬riaus.— Aut.) ir V. Dineikos meti¬mams ir pasuotėms.Pirmą kartą Lietuvoje suruoštos krepšiasvydžio rungtynės davė gražių vilčių, kad at¬eityje šis žaidimas galėsiąs atnešti mūsų sportininkus prie didesnių lai¬mėjimų“.

Tą kartą turėjo žaisti ir moterys, bet ar dėl vėlaus laiko, ar dėl blogo oro rungtynės neįvyko. Moterys pir¬mąsias rungtynes sužaidė tų pat me¬tų rudenį (rugsėjo 10 d.).

Į Lietuvą krepšinis atėjo dviem keliais: iš Rusijos ir iš JAV.

Pirmosios žinios apie krepšinį Ru¬siją pasiekė 1901 m., o krepšinio imta mokytis žaisti 1905 m., „Maja¬ko“ draugijoje, kuri rūpinosi doro¬viniu, protiniu ir fiziniu jaunimo auklėjimu. 1908 m. Peterburge įvyko pirmosios oficialios krepšinio varžy¬bos.

Gerus kūno kultūros ir sporto įgū¬džius „Majako“ draugijoje įgijo bro¬liai K. ir V. Dineikos, aktyviai daly¬vavę sportinėje „Majako“ veikloje 1917_1918 m. Grįžęs į Lietuvą, K. Dineika 1920 m. parengė pirmą lietuvišką knygelę apie krepšinį „Krepšiasvydžio (basketbolo) vado¬vėlį vyrams“.

Iš JAV į Lietuvą krepšinį atvežė Amerikos lietuviai. Didžiausias šios sporto šakos populiarintojas buvo lakūnas S. Darius, vėliau nugalėjęs
Atlantą. Jis pats žaidė, mokė kitus, o 1926 m. išleido knygelę „Basketbolo žaidimas (krepšiasvydis) ir Lietuvos sporto lygos oficialios basketbolo taisyklės 1926—1927 metams“. Kny¬gelės įžangoje S. Darius rašė: „Lie¬tuvos sporto lygai pavedus man pa-ruošti oficialias basketbolo taisyk¬les, ryžausi tą atsakingą darbą tinkamai atlikti — sulietuvinti tarptautines basketbolo taisykles. atsižvelgiant į basketbolo žaidimo stovį Lietuvoje, kilo būtinas reikalas pa¬rašyti basketbolo žaidimo techniką, nes be jos sunkiai būtų suprantamos ir išverstos tarptautinės taisyklės“.

2

Įdomus šiandien knygos skyrius „Basketbolo technika“. Jame aprašo¬mos puolėjo, gynėjo, vidurio puolėjo funkcijos, pagrindiniai technikos veiksmai, pateikiamos žinios apie treniruotės metodika

Pirmasis krepšinio raidos laikotarpis apima (1891- 1918 m.), jam būdingas spėrus krepšinio plitimas po pasaulį:Sfinksfildo koledžo auklėtiniai pasklidę po visą pasaulį populerino ir naująjį žaidimą. Jau 1893 m . krepšinis peršokęe atlantą atkeliavo į senąjį pasaulį- Europą. Pirmieji krepšiniai buvo pakabinti Prancuzijos sostinėje Paryžiuje. Po metų, 1894- aisiais, krepšinis pasiekė ir aziją.1896 m. Krepšinis pradedamas žaisti Pietų Amerikoje, visų pirma Brazilijoje, o po ketverių metu 1900 m. atkeliauja ir į Australiją. Į Baltijos kraštus, pirmiausia į Estiją , krepšinis pateko 1913m.

Antrasis laikotarpis apima ( 1919- 1931m.) tuo laikotarpiu jau buvo surenktos pirmosios oficialios tarptautinėe varžybos europoje. Jos vyko paryžiuje 1919m. Šias varžybas stebėjo ir pats krepšinio įkūrėjas Dž. Neisminas.

2. Lietuvos Krepšinio Lyga

Lietuvos Krepšinio Lyga – stipriausia vyrų krepšinio lyga lietuvoje. Šiuo metu lygoje dalyvauja 10 klubų. Lyga įkurta 1993 metais.

Reguliarusis sezonas- iki LKL integravimo į BBL čempionatą, LKL reguliarusis sezonas vyko 4 ratų sistema, t.y. kiekviena komanda sužaisdavo su kita komanda po 4 kartus. Pirmąjį bendrą LKL ir BBL sezoną LKL komandos sužaidė 2 pirmus ratus kaip įprasta, o likusius 2 ratus jau žaidė BBL lygoje, todėl skiriasi komandų sužaistų rungtynių skaičius. Bet jau 2005 –2006metų sezoną visos LKL komandos visas savo rungtynes žaidė BBL lygoje, t.y. po 2 kartus su kiekviena komanda.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1055 žodžiai iš 3398 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.