Kūno kultūros mokytojo ugdymosios veiklos ypatumai dirbant su jaunesniojo amžiaus vaikais
5 (100%) 1 vote

Kūno kultūros mokytojo ugdymosios veiklos ypatumai dirbant su jaunesniojo amžiaus vaikais

TURINYS

Įvadas 3

1. Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų galimybės ir interesai kūno kultūros pamokose 4

2. Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų kūno kultūros

pamokos organizavimo specifika 5

2.1. Pradinukų kūno kultūros pamokos tikslai ir uždaviniai 5

2.2. Reikalavimai pradinukų kūno kultūros mokytojui 6

2.3. Pradinukų kūno kultūros pamokos struktūra 7

2.4. Kūno kultūros pamokos ypatumai skirtingo jaunesniojo

mokyklinio amžiaus vaikams 10

2.4.1. Kūno kultūros pamokų ypatumai pirmoje klasėje 10

2.4.2. Kūno kultūros pamokų ypatumai II-IV klasėse 12

3. Išvados 14

Literatūros sąrašas 15

ĮVADAS

Kūno kultūros pamokos – tai linksmas, kupinas nuotykių žaidimas, atveriantis galimybę patirti išlavinto, sveiko ir stipraus organizmo, kūno ir judesių grožio keliamą džiaugsmą, kuriantis prielaidas asmens saviraiškai ir savirealizacijai, teikiantis laimės, mokantis gyventi. Pirmasis susitikimas su kūno kultūra mokykloje turi palikti neišdildomą įspūdį vaikų sąmonėje – jie pasijunta pradėję nuostabų nuotykį, kuris, esant ryžtui ir sėkmei, gali tęstis visą gyvenimą.

Kūno kultūros mokytojų pagalba kūno kultūros pamokose jau jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikai įgyja daug žinių apie mankštinimąsi, grūdinimąsi, dienos režimą. Sustiprėja fiziškai, suvokia, kokią didelę įtaką kūno kultūra turi kiekvieno žmogaus gyvenime. Vaikai mokosi greitai bėgti, slidinėti, šokti, čiuožti, laipioti ir ropoti. Kūno kultūros pamokų metu judriuosius žaidimus vaikai žaidžia kiekvieną pamoką. Taip tobulina išmoktus judesius, mokosi naujų. Fiziniai pratimai, šokių elementai suteikia daug džiaugsmo, padeda įgyti gražią ir taisyklingą laikyseną.

Kūno kultūros mokytojai jaunesniojo mokyklinio amžiaus berniukams kūno kultūros pamokų metu padės išsiugdyti svarbių vyriškų ypatybių: fizinę jėgą ir valios jėgą, vyriškumą, ištvermę, atsakomybės jausmą ir kt. Mergaitėms padės išsiugdyti moteriškumą, gracingumą, liekną figūrą. (4,16)

Darbo tikslas – aptarti kūno kultūros mokytojo ugdomosios veiklos ypatumus jiems dirbant su jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikais.

Darbo objektas – kūno kultūra.

Darbo dalykas – kūno kultūros mokytojo ugdomosios veiklos ypatumai jiems dirbant su jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikais.

Darbo metodas – mokslinės literatūros analizė.

Darbo uždaviniai:

1. Apibūdinti jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikių galimybes ir interesus kūno kultūros pamokose.

2. Išanalizuoti jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų kūno kultūros pamokos organizavimo specifiką, aptariant pradinukų kūno kultūros pamokos tikslus ir uždavinius, reikalavimus pradinukų kūno kultūros pamokai, pradinukų kūno kultūros pamokos struktūros pagrindinius bruožus ir kūno kultūros pamokos ypatumus skirtingo jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams. 1. JAUNESNIOJO MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ GALIMYBĖS

IR INTERESAI KŪNO KULTŪROS PAMOKOSE

Pradinių klasių mokinių amžiaus periodas turi savitų anatominių ir fiziologinių, psichologinių ypatumų ir dėsningumų, į kuriuos kūno kultūros mokytojas privalo atsižvelgti parinkdamas ir organizuodamas įvairius žaidimus kūno kultūros pamokose. Negalima pamiršti šio amžiaus vaikų fizinių galimybių, jų interesų, norų ir žaidimų patirties.

Šio amžiaus vaikai labai judrūs ir nuolat stengiasi pademonstruoti savo vikrumą, greitumą, jėgą. Dauguma jų jau turi neblogus pagrindinių judesių įgūdžius. Tai leidžia pedagogams plėsti ir įvairinti pratimų turinį bei užduočių atlikimo būdus. Vaikų sausgyslės ir raumenys labai elastingi, plastiški, todėl jiems nesunku atlikti įvairius judesius ir sudėtingesnius veiksmus. Sąnariai labai paslankūs, tačiau tarpsąnarinis audinys dar nesusiformavęs ir lengvai pažeidžiamas. Vaikų raumenys dar palyginti silpni, o darbingumas menkas. Jie greitai pavargsta, ypač tada, kai užduotys neįdomios. Kūno kultūros pamokose nerekomenduojamos užduotys, kai reikia nešti ar perduoti sunkesnį daiktą, įveikti ne pagal išgales sudėtingą kliūtį ir pan. Negalima vaikams leisti lenktyniauti ropomis, remiantis keliais į grindis, atlikti kūlvirstį įsibėgėjus, šuoliuoti atgal per kamuolį, gimnastikos lazdą, nušokti nuo aukštesnės kliūties ant kieto pagrindo. Geriausi tinka nesudėtingi dinamiški pratimai, žaismingos užduotys. (2,18)

Vaikų žaidimų patirtis dar menka, tačiau sparčiai gerėja judesių koordinacija ir jie greitai išmoksta ir gana sudėtingų pratimų bei veiksmų, tačiau atlikti sudėtingesnes užduotis lenktyniaudami jie dar negali.

Šiame amžiuje stiprus saviraiškos veikloje poreikis. Dėl to daugeliui pradinukų rungtyniauti, žaisti yra įdomu ir malonu. Nuolat stiprėja pasiekimų poreikis ir dėmesys savo veiklos rezultatams. Varžybų užduoties atlikimo pobūdis aktyvina žaidėjus, skatina siekti pergalės, nors valios savybės išugdytos dar menkai, o savo veiklą jie ne visuomet vertina objektyviai.

Šio amžiaus vaikui labai svarbu būti pastebėtam, įvertintam, paskatintam. Todėl nesudėtingose varžybose, kur galima pasireikšti, kiekvienam ypač malonu rungtyniauti.

Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikai labai judrūs, nepastovūs, ne visuomet gerai suvokia savarankiškumą ir drausmę, aktyvumą, drąsą ir atsargumą. Būdingas
padidėjęs emocionalumas ir savikontrolės stoka, jos silpnumas. (2,19)

Kūno kultūros mokytojai planuodami ir organizuodami kūno kultūros pamokas jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams privalo atsižvelgti į šio amžiaus tarpsnio vaikams būdingus anatominius, fizinius ir psichologinius ypatumus.

2. JAUNESNIOJO MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ KŪNO

KULTŪROS PAMOKOS ORGANIZAVIMO SPECIFIKA

Sekančiuose šio skyriaus poskyriuose pateikiami pradinukų kūno kultūros pamokos tikslai ir uždaviniai, reikalavimai šiai pamokai pravesti, aptariama pradinukų kūno kultūros pamokos struktūra ir aptariami kūno kultūros pamokos ypatumai skirtingo jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams.

2.1. Pradinukų kūno kultūros pamokos tikslai ir uždaviniai

Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų kūno kultūros pamokose mokytojai turi siekti sekančių tikslų (5,6): stiprinti visų mergaičių ir berniukų sveikatą, laiduoti darnią asmens fizinės, psichinės, dvasinės ir socialinės sveikatos sklaidą, ugdyti sveiką gyvenseną, tenkinti natūralų vaikų poreikį judėti, lavinti motoriką ir laikyseną, plėtoti dvasinius ir fizinius gebėjimus, padėti įsisąmoninti save, ugdytis savivoką, kaupti socialinę patirtį.

L.Bobrova ir P.Ivanovas iškėlė sekančius jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų kūno kultūros pamokų metu mokytojams keliamus uždavinius (5,6-7):

• Palaikyti ir žadinti pradinuko norą aktyviai fiziškai veikti, puoselėti kūno grožį, judesių ir pozų kultūrą, estetinį skonį, formuoti motorikos įgūdžius, ugdyti gebėjimą juos taikyti įvairiomis sąlygomis.

• Suteikti žinių apie asmens higieną, kūno kultūros higieną, aktyvaus poilsio reikšmę žmogaus organizmui, ugdyti įgūdžius saugiai elgtis, išvengti traumų.

• Skatinti harmoningą organizmo vystymąsi, rengti organizmą psichinei bei fizinei įtampai.

• Puoselėti pradinukų bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, ugdyti savigarbą, pagarbą kitam asmeniui, mokyti savitarpio pagalbos ir rūpinimosi kitais, paslaugumo, atsakomybės už gamtą ir aplinką.

• Ugdyti šiuolaikinę sampratą, kad sveikatos saugojimas ir stiprinimas, kūno ir dvasios tobulinimas yra visuotinis gėris, kurį galime ir privalome kurti patys.

Uždavinių įgyvendinimo taktika (5,6-7):

o Siekti, kad vaikai kūno kultūros pamokose jaustųsi ramūs, emociškai saugūs, nepatirtų nerimo, baimės, neišgyventų streso.

o Suteikti galimybę per pamoką reikštis vaikų savarankiškumui, kūrybingumui, iniciatyvai, atkaklumui, drąsai.

o Pažadinti domėjimąsi savimi: mokyti pažinti save, savo galias, pojūčius, ypatumus, individualybę.

o Mokyti vaikus kurti žaidimus, pratimus bei jų variantus, atpažinti juos, analizuoti; mokyti perteikti mintį judesiais, gėrėtis jais, įsiklausyti į juos.

2.2. Reikalavimai pradinukų kūno kultūros mokytojui

Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų kūno kultūros mokytojas be ankstesniame poskyryje išdėstytų mokinių ugdymo tikslų ir uždavinių taip pat turi laikytis specialistų išdėstytų pradinukų kūno kultūros mokytojo darbo principų (5,7):

• Pažinti vaiką ir priimti jį tokį, koks yra, atsižvelgti į kiekvieną mokinį, ugdyti pagal individualią fizinę prigimtį, psichofizinį skirtingumą, turimą patirtį.

• Besąlygiškai gerbti kiekvieno vaiko asmenybę, jo savitumus ir teisę būti laimingam.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1302 žodžiai iš 4319 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.