Laidininko varžos nustatymas regresinės analizės metodu labaratorinis
5 (100%) 1 vote

Laidininko varžos nustatymas regresinės analizės metodu labaratorinis

Laidininko varžos nustatymas regresinės analizės metodu

1. Darbo tikslas.

1. Išmatuoti įtampų ir srovių reikšmes grandinėje.

2. Nustatyti laidininko įtampos ir srovės priklausomybės koeficientus.

3. Regresinės analizės metodu nustatyti laidininko varžą.

4. Parašyti empirinę formulę laidininkui.

5. Pagal empirinę formulę nubrėžti laidininko voltamperinę

charakteristiką.

2. Teorinė dalis.

Elektros srovę apibūdina Omo dėsnis grandinės daliai: srovė I, tekanti

vienalyčiu metaliniu laidininku, yra proporcinga jo galų įtampai U:

I = U/R.

Laidininko varža R priklauso nuo laidininko ilgio l, jo skerspjūvio ploto

S bei laidininko medžiagos. Medžiagos elektrines savybes įvertina

medžiagos specifinė varža ρ. Tai vienetinio ilgio ir skerspjūvio ploto

laidininko varža. Ji priklauso nuo medžiagos rūšies ir temperatūros.

Varžai atvirkštinis dydis – laidumas.

R = ρl/S.

Varžos matavimo vienetas yra omas (Ω). Elektrinio laidumo matavimo

vienetas yra simensas (S).

Specifinės varžos vienetas yra Ω · m, o specifinio laidumo – S/m.

Laidininko įtampa ir srovė yra proporcingos: kiek kartų padidėja įtampa,

tiek kartų padidėja srovė. Tai Omo dėsnio galiojimo sąlyga. Jei tiriamam

elementui Omo dėsnis tinka, tai jo voltamperinė charakteristika yra

tiesė.

Voltamperinė charakteristika – tai priklausomybė I = f(U), parodanti,

kaip kinta tiriamo elemento srovės stiprumas, keičiant įtampą tarp jo

galų.

3. Aparatūra ir darbo metodas.

Dauguma fizikos dėsnių, tarp jų ir Omo dėsnis grandinės daliai, yra

nustatyti sukaupus ir apibendrinus empirinius bandymų duomenis.Formulė

yra pati lakoniškiausia priklausomybės išraiškos forma. Laboratoriniuose

darbuose tiriamųjų priklausomybių formulės žinomos iš anksto, tačiau

pagal eksperimento rezultatus reikia apskaičiuoti jų koeficientų

reikšmes. Formulės su įstatytomis skaitmeninėmis koeficientų reikšmėmis

yra vadinamos empirinėmis.

Empirinės formulės koeficientų skaitinių reikšmių nustatymas pagal

bandymų duomenis, įvertinant jų reikšmių atsitiktinį išbarstymą,

vadinamas regresine analize, o taip nustatyti koeficientai – regresijos

koeficientais. Nustačius jų reikšmes, galima parašyti empirinę formulę

(regresijos lygtį). Įstačius į j laisvai keičiamo dydžio (argumento) x

reikšmes, gautume atitinkamas funkcijos y reikšmes. Per šias reikšmes

nubrėžta kreivė yra labiausiai priklausomybę atitinkanti kreivė ir yra

vadinama regresijos kreive. Palyginus Omo dėsnio išraišką su tiesės

lygtimi y = bx, pastebima analogija, t.y. I ≡ y, U ≡ x, b = 1/R. Lygties

koeficientas b čia atitinka laidininko laidumą. Koeficientas b yra

tiesės y = bx pakrypimo koeficientas. Šios lygties tiesė turi būti

brėžiama per koordinačių pradžią, tačiau kiekviena matavimo schema trui

savo sisteminę paklaidą. Dėl šios paklaidos laidininko srovės ir įtampos

priklausomybės tiesė gali neiti per koordinačių pradžią. Tokios tiesės

bendra išraiška:

y = a + bx.

Koeficientas a charakterizuoja matavimo schemos sisteminę paklaidą.

Jeigu turime N skaičių x reikšmių: x1, x2,…, xN ir jam atitinkantį N

skaičių y reikšmių: y1, y2,… yN, tai koeficientų a ir b reikšmės

apskaičiuojamos pagal tokias formules:( yi) ( xi2) – ( xi) ( xiyi)

a =

N xi2 – ( xi)2

N

(xiyi) – xi yi

b =

.

N xi2 – ( xi)2Čia N – matavimų skaičius, yi – visų N funkcijų y reikšmių suma,

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 531 žodžiai iš 1056 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.