Laiko struktūros broniaus radzevičiaus romane priešaušrio vieškeliai
5 (100%) 1 vote

Laiko struktūros broniaus radzevičiaus romane priešaušrio vieškeliai

LAIKO STRUKTŪROS BRONIAUS RADZEVIČIAUS ROMANE PRIEŠAUŠRIO VIEŠKELIAI

Dainius Vaitiekūnas

Vilniaus pedagoginis universitetas

Anotacija. Šio straipsnio objektu pasirinktas Broniaus Radzevičiaus romanas Priešaušrio vieškeliai, kuris kaip joks kitas lietuvių romanas pasižymi paradoksaliai laisvu diskursu. Straipsnyje siekiama pateikti papildomų argumentų šio kūrinio rišlumui pagrįsti, nagrinėjant bet kokiam literatūriniam pasakojimui esminę laiko problemą. Siūlomas naratologinis požiūris, paremtas prancūzų literatūros semiotiko Gerard’o Genette teorija. Aptariant pasakojimo laiką kaip įvykių chronologinę seką papasakotoje istorijoje ir tų įvykių pateikimo tvarką pasakojime, akcentuojami bendrieji naratyvinės tvarkos principai. Teigiama, kad laiko drama Radzevičiaus romane gali būti suvokta kaip naracijos išlaisvinimo iš istorijos varžtų drama.

***

Šio straipsnio objektu pasirinktas Broniaus Radzevičiaus romanas Priešaušrio vieškeliai (I dalis – 1979, II dalis – 1985), kuris turbūt kaip joks kitas lietuvių romanas atspindi esminį šiam žanrui ekspansyvumą kitų, nebūtinai literatūrinių, žanrų sąskaita, atskleidžia paradoksaliai laisvą, arba plastišką, diskursą. Kritikoje vis netyla svarstymai, kiek Radzevičiaus romanas laikytinas literatūra, kiek perdėm lyriška autobiografija arba jos apmatais, nesutvarkyta juodraštine medžiaga. Straipsnyje siekiama pateikti papildomų argumentų šio kūrinio rišlumui, sprendžiant literatūriniam pasakojimui esminę laiko problemą. Ją vienaip ar kitaip jau sprendė visi platesnių Priešaušrio vieškelių analizių autoriai: Petras Bražėnas, Arvydas Šliogeris, Saulius Žukas ir kiti. Šįkart siūlomas naratologinis požiūris, paremtas originalia Gerard’o Genette teorija.

Bet koks pasakojimas vartoja dvilypį laiką: pasakojamos istorijos (pasakymo) ir istorijos pasakojimo (sakymo) laiką. Tokia pati bendriausia laikinė pasakojimo struktūra. Anot kino semiotiko Christiano Metzo, svarbi pasakojimo funkcija yra vieną laiką išversti į kitą [1]. Panašią laikų skirtį įžvelgia ir filosofas Paulis Ricoeuras. Pasak jo, kiekvienas naratyvinis tekstas turi epizodinį (įvykių seka) ir konfigūracinį (loginė įvykių struktūra) lygmenį [2]. Tuomet romano skaitymas – tai perėjimas iš pirmojo į antrąjį arba konstravimas kauzalios jungties chronologinei įvykių sekai.

Genette naratologija siūlo trim aspektais kalbėti apie istorijos ir naracijos laikų autonomiškumą ir jų tarpusavio santykius, kuriuos kiekviename romane savitai nulemia tradiciškai nusistovėjusios jų kombinacijos. Naratologą laikas romane gali dominti arba kaip laikinė įvykių seka istorijoje (diagezėje) ir įvykių pateikimo tvarka pasakojime, arba kaip tų įvykių (diagetinių segmentų) trukmė istorijoje ir jų pateikimo pseudotrukmė (t. y. įvykiams skirto teksto ilgumas, kitaip tariant, pasakojimo greitis), arba kaip įvykių kartojimasis istorijoje ir jų pasakojimo kartojimasis – tai, kas vadinama dažniu [3]. Tvarka, greitis, dažnis – svarbiausios pasakojimo laikui apibūdinti taikomos naratologijos sąvokos. Kartais istorijos laikas dar vadinamas fabulos laiku.

Chronologinis istorijos laikas romane niekada negali ištisai sutapti su naracijos laiku. Nesutapimai tarp pasakojimo ir papasakojimo yra bendras “įtekstinimo” dėsnis, o sutapimai – išimtys: “Griežta chronologija – beveik papasakoto laiko ir pasakojamo laiko sutapimas – yra retenybė, menkai apdoroto diskurso žymė. Pavyzdžiui, toks yra ‘tiesioginio’ sporto reportažo atvejis” [4]. Net vidinio monologo romanuose dabartis apima tik “beveik visą romaną” [5]. Galimi sutapimai tvarkos požiūriu neužtikrina sutapimų kitais, greičio ar dažnio požiūriais.

Rekonstruojant įvykių chronologiją įteisinama naracijos akto laikinė autonomija ir atskleidžiamas jos savitumas. Iš esmės ieškoma naratyvinių anachronijų, arba “įvairių neatitikimo formų tarp istorijos tvarkos ir pasakojimo tvarkos” [6]. Šios pažeidimo formos, yra dvejopos: analepsė (ankstesnio įvykio papasakojimas, arba naratyvinis pavėlavimas) ir prolepsė (vėlesnio įvykio papasakojimas, arba naratyvinis pirmalaikiškumas, “naratyvinio nekantrumo ženklas” [7]). Tai beveik atitinka kritikoje pamėgtus terminus retrospekcija ir prospekcija, kurių Genette sąmoningai atsisako, siekdamas išvengti struktūrinės analizės psichologizavimo. Jo siekis – naratologiją pagrįsti retorika.

Klasikinis pasakojimas, kaip patvirtina Genette ir kitų naratologų tyrinėjimai, visuomet perspėja apie istorijos tvarkos pažeidimus, kurie nėra labai gausūs, apibrėžia anachronijos nuotolį (laiko nuotolį nuo dabarties momento) ir anachronijos amplitudę (laikinio nukrypimo trukmę), nes stengiasi palaikyti laiko vienovės, nuoseklumo ir chronologiškumo įspūdį. Kiek tiksliai įmanoma atstatyti įvykių chronologiją Radzevičiaus romane, priklauso nuo to, kiek aiškiai jame apibrėžta anachronija – žodžiu, nuo to, kiek neatitrūkta nuo pasakojimo tradicijų. Anachronija – tradicinė “priemonė”, bet ji gali būti naujai panaudota.

Antros romano dalies rėminį pasakojimą, kuris paradigmatiškai laikytinas pirmuoju pasakojimu romane, sudaro “pratarmė” ir dvi autoriaus susitikimo su herojumi scenos. Remiantis tuo pirmuoju pasakojimu (laikiniu lygmeniu, kurio atžvilgiu
apibrėžiama anachronija), beveik visas romanas laikytinas išplėstine analepse. Tačiau siekiant konkretizuoti kitų laipsnių anachronijas, pirmiausiai tenka kalbėti apie analepses analepsėje ir prolepses analepsėje. Tai patvirtina pats pirmas pirmos dalies sakinys: Seniau šis kaimas vadinosi Užpelkiai, kuris nurodo esant tolimą laikinę distanciją nuo pasakojamų įvykių. Toliau paprastumo dėlei šios antro laipsnio anachronijos gali būti vadinamos tik analepsėmis ir prolepsėmis, o pirmuoju pasakojimu – tai, kas bendrame romano kontekste yra antrasis pasakojimas.

Jau pirmame romano skyriuje išryškėja bent trys perspektyvinės pozicijos – trys skirtingi požiūriai į tą pačią kolūkio susikūrimo istoriją. Vienas susijęs su tolimiausia ateitimi, kitas – artimesnis pokariui, tarsi keliomis dienomis ar savaitėmis užbėgus į priekį ir atsigręžus, o trečias – iš tiesų pokariui sinchroniškas. Tai paaiškina, kodėl ta pati istorija, priklausanti antrajam pasakojimui romane, vystoma tai būtuoju, tai esamuoju, o kartais ir būsimuoju laiku. Be to, daug paralelinių istorijų, susijusių su vienu ar kitu personažu, laužo chronologinį vyksmą. Tokios pasakotojo nemotyvuojamos perspektyvų sumaišties gausiausia antroje romano dalyje, ypač kai kalbama apie priešaušriais vykstančią vidinę dramą sukrėstoje herojaus sąmonėje ir kai vidinis monologas atskleidžiamas iš esmės netiesiogine menamąja kalba. Rekonstruoti istorijos tvarką kai kada visiškai nebeįmanoma. Antrojo laipsnio analepsėmis išreiškiami vidurnaktį pabudusio herojaus prisiminimai.

Bene svarbiausia funkcinė skyriaus ir romano prolepsių paskirtis – fatališkumo efekto, “nulemtumo intrigos” (Tzvetanas Todorovas) kūrimas, tartum išpildoma tai, kas deklaruota “pratarmėje”. Kiekvieną ryškesnį veikėjo portretą, pradedamą analepse, užbaigia jo ateities nuoroda, kuri nėra visai netikėta. Ji tik pabrėžia, pavyzdžiais iš ateities pagrindžia svarbiausią veikėjo charakterio, tiksliau, jo modalinės kompetencijos, ypatybę, suaktualindama tai, kas dar tik virtualu, neišplėtota. Anot paties Radzevičiaus, tai susiję su siekiu išsiaiškinti, kokia paklaida slypi gyvenime, koks jo kodas [8].

Dauguma prolepsių romane yra pateikiamos pasakojant apie Juozo Daukinčio vaikystę ir jaunystę (didžioji teksto dalis apie tai ir pasakoja). Jomis dažniausiai atskleidžiama, kaip vienas ar kitas įvykis, veikėjas darys įtaką personažo vertybinei laikysenai, jausminei ir modalinei būsenai ateityje. Kai kada tai primena psichoanalitinę nuostatą ieškoti suaugusiojo charakterio ištakų vaikystėje.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1104 žodžiai iš 3623 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.