Laisvosios ekonominės zonos Lietuvoje
5 (100%) 1 vote

Laisvosios ekonominės zonos Lietuvoje

Laisvosios ekonominės zonos Lietuvoje

Viena iš tiesioginių užsienio investicijų pritraukimo formų yra laisvųjų ekonominių zonų (LEZ) steigimas Lietuvoje.

Realizuojant tai, 1995 m. birželį buvo priimtas Lietuvos Respublikos laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymas. LEZ – tai ūkinei-komercinei ir finansinei veiklai skirta teritorija, kurioje yra šio įstatymo nustatytos ūkio subjektams specialios ekonominės ir teisinės funkcionavimo sąlygos.

§ Šioje teritorijoje neturi būti nuolatinių gyventojų.

§ Zonoje prekės importo ir eksporto muitų bei mokesčių ir kitų ekonominio pobūdžio draudimų ir apribojimų požiūriu yra laikomos esančiomis už Lietuvos Respublikos muitų teritorijos ribų.

§ Zonos ūkinę veiklą organizuoja zonos valdymo bendrovė. Bendrovė yra juridinis asmuo, kurioje privačios nuosavybės teise fiziniams ir juridiniams asmenims priklausanti akcijų dalis turi būti nemažesnė kaip suteikianti 51 procentą balsų. Ji veikia pagal Akcinių bendrovių įstatymą.

§ Zonos įmonė – tai toje zonoje esanti ir pagal reikalavimus įregistruota bet kokios nuosavybės formos ir rūšies įmonė.

§ Pagrindų įstatymas numato draudžiamas ir ribojamas zonoje kapitalo investavimo ir veiklos sritis, zonos steigimo tvarką.

§ Zonos steigimo iniciatoriais gali būti savivaldybės ir apskritys.

§ Zona steigiama Lietuvos Respublikos įstatymu.

§ Įstatyme turi būti nustatytos zonos teritorijos ribos, zonos veiklos rūšys, terminas, konkurso sąlygos ir kriterijai zonos steigimo konkurso laimėtojams parinkti, zonos valdymo bendrovės struktūra, jos valdymo organų funkcijos, įgaliojimai, atsakomybė, zonos valdymo bendrovės likvidavimo, nelikviduojant zonos, bei naujos bendrovės suformavimo tvarka bei kita.

Taip, 1996 m. buvo priimti konkrečių zonų: Šiaulių (450 ha, 1996 m. liepą), Klaipėdos (205 ha,1996 m. rugsėjį) ir Kauno (1000 ha, 1996 m. spalį) įstatymai.

Zonos valdymo bendrovėje sudaroma valdyba. Daugiau kaip 50 proc. zonos valdymo bendrovės narių turi būti Lietuvos piliečiai.

Bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma.

Zonos įmonių interesams atstovauti gali būti sudaryta patariamoji zonos įmonių taryba.

Zonų priežiūrą atlieka Vyriausybės įgaliota valstybinė priežiūros komisija.

Įstatymas reglamentuoja mokesčių, muitų, valstybės rinkliavos, kitų įmokų, valiutines ir finansines sąlygas, muitų lengvatas ir muitinės priežiūros ypatumai, taip pat bankų ir draudimo įstaigų veiklą zonoje.

Pagal Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymą, numatomos šios pagrindinės lengvatos įmonėms, turinčioms licencijas įsikurti ir užsiimti veikla LEZ:

§ Bendrovės pelno mokestis mažinamas 80 proc. pirmųjų 5 metų bėgyje ir 50 proc. sekantiems 5 metams;

§ Pilnai nuo bendrovės pelno mokesčio 5 metams atleidžiami užsienio investuotojai, investavę į zoną daugiau, negu 1 mln. JAV dolerių, kai investuotojas įsigyja ne mažiau kaip 30 proc. LEZ licenciją turinčios įmonės įstatinio kapitalo ir 50 proc. bendrovės mokestis sumažinamas sekantiems 5 metams;

§ Nėra muitų mokesčių;

§ Nėra PVM ar akcizo mokesčių investicijų terminų laikotarpiu;

§ Nėra kelių ar žemės mokesčių;

§ Nėra užsienio valiutos apribojimų;

§ Specialūs nurašymo susitarimai investicijoms ir išlaidoms, skirtoms moksliniams tyrimams ir technologijų įsigijimui.

Praėjęs laikotarpis nuo šių įstatymų priėmimo buvo skirtas šių zonų steigimui reikalingiems teisės aktams rengti.

Atsižvelgiant į konkrečiai kiekvienoje iš šių zonų iki šiol atliktą darbą, realu, kad veiklą pradės tik Klaipėdos ir Kauno LEZ.

Klaipėdos LEZ

Šios zonos steigėjų grupe tapo bendra Lietuvos ir JAV įmonė.

Zonoje atlikti paruošiamieji darbai leidžia tikėtis, kad ji bus pirmoji Lietuvoje pradėsianti veiklą laisvoji ekonominė zona. Steigiant zoną atlikti šie parengiamieji darbai:

§ 1999 m. birželį zonos valdymo bendrovė pasirašė sutartį dėl žemės nuomos pirmajam 21 ha žemės sklypui;

§ Kad Klaipėdos LEZ galėtų pradėti veiklą, parengti ir priimti visi tam reikalingi teisės aktai.

Šiuo metu Klaipėdos LEZ valdymo bendrovė yra pasirašiusi sutartį su Lietuvos – Danijos įmone dėl elektronikos detalių surinkimo gamybos perkėlimo į zonos teritoriją bei su UAB „Klaipėdos logistikos centras“, kurio pagrindinė akcininkė yra Danijos projektų vystymo kompanija „D. F. C. Group Holding A/S“. Pagal pirmąją sutartį būtų sukurta 150-300 naujų darbo vietų ir būtų investuota iki 8 mln. Lt , pagal antrąją atitinkamai 1500 ir 240.

Taip pat vyksta derybos su kitais dviem potencialiais investuotojais:

§ su Italijos tekstilės kompanija (teritorijos poreikis -10 ha, planuojamos investicijos – 20 mln. USD, sukurti 300 naujų darbo vietų);

§ su JAV žemės ūkio produktų perdirbimo kompanija (teritorijos poreikis 6 ha, planuojamos investicijos – 10 mln. USD, sukurti 80 naujų darbo vietų.

Taip pat zonoje savo sandėlius norėtų turėti UAB „Philip Morris Lietuva“. Šis projektas taptų stipriu LEZ veiklos katalizatoriumi bei savotiška tarptautine garantija.

Jau yra patvirtintas 85 ha LEZ teritorijos detalusis planas, tačiau pirmiausia per 3-5 metus bus įsisavinamas 33 ha sklypas, kuriame turėtų įsikurti
Logistikos centras, „Philip Morris Lietuva“, Suomijos ir Vokietijos automobilių detalių įmonės bei Danijos medicinos įrangos bendrovė.

Šiuo metu zonoje toliau vyksta zonos kelių tiesimo bei vandentiekio sužiedinimo darbai.Todėl, įgyvendinant šiuos zonos teritorijos išvystymo projektus, artimiausiu metu būtina:

1.Numatyti kelių fondo 5 procentų lėšų rezervo kitoms valstybės reikmėms kelių srityje finansuoti 2002 metų sąmatos projekte 1,1 mln. Lt Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos dalies magistralinės gatvės statybos darbams užbaigti;

2. Tęsti magistralinio kelio statybą, renovuoti esamą vandens tiekimo tinklą, pastatyti nuotekų spaudiminę liniją, nutiesti geležinkelio atšaką su krovinių terminalu. Šiuos projektus Klaipėdos miesto savivaldybė siūlė įtraukti į Valstybinę investicijų programą.

Kauno LEZ

Laimėjusi 1997 metų pabaigoje paskelbtą tarptautinį konkursą, Kauno LEZ steigėjų grupė 1998 08 05 d. LRV nutarimu Nr. 1013 buvo patvirtinta Belgijos kompanija AOI N.V.

Deja, iš karto neišsprendus žemės nuomos zonos reikmėms klausimus, Kauno LEZ steigimo darbai užsitęsė iki šiol. Steigiant šią zoną atlikti šie darbai:

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 918 žodžiai iš 2980 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.