Lietuvos turizmo rinkodara
5 (100%) 1 vote

Lietuvos turizmo rinkodara

Lietuvos turizmo rinkodara. Bendroji turizmo apžvalga

Turizmas pasaulyje yra viena iš didžiausių ūkio šakų. WTTC (Pasaulio turizmo ir kelionių tarybos) duomenimis turizmo industrija generuoja 4494 milijardus USD (maždaug 11 procentų globaliojo BVP), 8,2 procento (apie 200 milijonų) darbo vietų. WTO (Pasaulio turizmo organizacijos) duomenimis 2000 metais tarptautinių turistų skaičius, lyginant su 1999 m., išaugo 7,4 procento, Europoje 6,1 procento.

Po teroristų išpuolio, WTTC prognozuoja turizmo verslo nuosmukį JAV – 10 – 20 procentų, šiek tiek mažesnį Europoje. Panašu, kad tai labiausiai atsilieps tolimoms kelionėms.

Lietuvai, po gana nepalankių 2000 turistinių metų, turimais duomenimis, 2001 metų pirmasis pusmetis bei vasara buvo geresni nei praėję. Tiesa, nors turistų skaičius didėja, išlieka buvimo trukmės, bei vidutinių išlaidų mažėjimo tendencija. Akivaizdu, kad ir Lietuvos atvykstamajam turizmui turės įtakos įvykiai pasaulyje. Tačiau jie neturėtų būti tokie svarūs, nes pagrindinės Lietuvos turizmo rinkos yra kaimyninės šalys. Sumažėjus išvykstamojo turizmo į Turkiją, Egiptą paklausai, tikėtinas vietinio turizmo pagyvėjimas, ypač kelionės automobiliais, traukiniais. Turimais duomenimis, turizmo įmonės pirmąjį š. m. ketvirtį į užsienį išvežė 19 tūkstančių Lietuvos gyventojų, t. y. 19 % mažiau nei per tą patį 2000 metų laikotarpį. Šis skaičius sudaro 2,8 procento nuo bendrojo išvykimų į užsienį skaičiaus. Vidutinė asmens buvimo užsienyje trukmė – 6 nakvynės.

2001 metų sausio – rugsėjo mėnesiais Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis į Lietuvą atvyko 3186 tūkstančiai užsieniečių, jų skaičius išaugo 1,5 %, lyginant su tuo pačiu 2000 metų laikotarpiu. Be Rusijos ir Baltarusijos lankytojų, kurių didesniąją dalį sudaro vienadieniai lankytojai, užsieniečių skaičius išaugo 10,9 %. Taigi, galima teigti, kad turistų skaičius šiemet turi išaugti.

Apgyvendinimo įmonėse pirmąjį šių metų pusmetį gyveno 152 tūkstančiai užsieniečių, 20 % daugiau nei per tą patį 2000 metų laikotarpį. Nakvynių skaičius išaugo šiek tiek mažiau – 13 %.

Daugiausia lankytojų atvyko iš kaimyninių šalių: iš Latvijos – 583 tūkstančiai (išaugo5,3 %). Iš Rusijos atvyko 498 tūkstančiai lankytojų, sumažėjo 7,1 %, bet apgyvendinimo įmonėse svečių iš Rusijos skaičius labai išaugo– net 71 %, iš Baltarusijos – 272 tūkstančiai, sumažėjo 17,3 %, bet apgyvendinimo įmonėse svečių iš Baltarusijos skaičius išaugo 26 %. Šie pokyčiai rodo turistų skaičiaus augimą ir vienadienių lankytojų mažėjimą. Iš Lenkijos atvyko 116 tūkstančių lankytojų (išaugo 26,8 %), iš Estijos –109 tūkstančiai (išaugo 5,5 %) ir 44 tūkstančiai iš Vokietijos (išaugo 28,1 %).

Vietinis turizmas

Vietinio turizmo įtakos vertinimui turima labai mažai duomenų. Tam tikras išvadas galima daryti pagal apgyvendinimo įmonių statistiką. Lietuvos gyventojų skaičius 2001 metų pirmąjį ketvirtį visose apgyvendinimo įmonėse – 60 tūkstančių, lyginant su 2000 padidėjo 8,8 %, bet nakvynių skaičius sumažėjo 6,9 %, buvimo trukmė – nuo 6,1 iki 5,2 nakvynės. Lietuvos gyventojų skaičius viešbučiuose ir svečių namuose – 29 tūkstančiai, sumažėjo 1,1 %, nakvynių skaičius išaugo 1 %. Vidutinė vieno Lietuvos gyventojo buvimo trukmė, kaip ir 2000 m., buvo 1,9 nakvynės.

Turizmo rinkos

Pastaraisiais metais, gerėjant paslaugų kokybei, susisiekimui, daugėjant turistinės informacijos apie Lietuvą, pastebimas vakarų rinkų „grįžimas“ bei vyksta rinkos restruktūrizavimas iš NVS šalių į kitas pasaulio šalis. Kaip ir kitur užsienyje, taip ir Lietuvos, pagrindinės mūsų turizmo rinkos yra kaimyninės šalys. Turistų srautų kryptys priklauso ne tik nuo šalies turistinio produkto išvystymo, bet ir nuo kaimyninių šalių ekonominio išsivystymo skirtumų, vartojimo prekių ir paslaugų kainų lygio. Tai ypač pastebima iš vienadienių lankytojų krypčių.

Atsižvelgiant į apsilankančių Lietuvoje užsieniečių skaičių, svečių bei jų nakvynių skaičių apgyvendinimo įmonėse, vidutines turistų išlaidas bei kitimo tendencijas, Lietuvos pasiekiamumą, Lietuvos įvaizdį, galime konstatuoti, kad ankstesniais metais nustatytos prioritetinės Lietuvos atvykstamojo turizmo rinkos – Vokietija, Latvija, Lenkija, Rusija, Suomija ir toliau išlieka pagrindinėmis mūsų rinkomis. Visos šios rinkos, išskyrus Rusiją, pastaruoju metu yra ženkliai augančios. Su iomis rinkomis bus dirbama, parengiant atskiras veiklos strategijas.

Taip pat svarbios turizmo rinkos yra Estija, Švedija, Jungtinė Karalystė, Danija, Italija, Norvegija, Prancūzija, Izraelis. Lietuva jose mažiau žinoma, todėl čia reikia skirti didesnį dėmesį į bendrąjį Lietuvos bei jos turizmo galimybių pristatymą. Reikėtų atkreipti dėmesį į atsigaunančias turistiniu požiūriu Centrinės Europos šalis, kurių svarbesnė būtų Čekija.

Iš nutolusiųjų rinkų perspektyviausios yra JAV ir Japonija, taip pat nereikia užmiršti ir kitų Pietryčių Azijos šalių.

Rinkodaros priemonės

Lietuvos turizmo rinkodaros veikla vykdoma nacionaliniame, regioniniame, savivaldybių bei privačių verslo subjektų lygmenyje. Turizmo rinkodaros veiksmų prioritetai:

· Dalyvavimas pasaulinėse, regioninėse, vietinėse turizmo
parodose;

· Turistinės literatūros leidyba;

· Turizmo rinkodaros projektų vykdymas.

2001 m. Lietuvos valstybė turizmo rinkodarai skyrė apie 1 mln. lt. Užsienyje veikia du Lietuvos turizmo informacijos centrai: Rusijoje – Maskvoje (įkurtas 2000-jų metų vasarą) ir Vokietijoje – Miunsteryje (įkurtas 2000-jų metų kovo mėn. kartu su Latvijos ir Estijos nacionalinėmis turizmo administracijomis). 2001 metais išleista 11 turizmo informacinių leidinių, dalyvauta 11 tarptautinių turizmo parodų. Vykdytos turizmo verslo misijos Rusijoje, Lenkijoje, Latvijoje, Vokietijoje, Danijoje, Japonijoje, suorganizuoti pažintiniai turai po Lietuvą žurnalistams iš Rusijos, Lenkijos, Vokietijos, Australijos, Prancūzijos, Olandijos, Ispanijos, Jungtinės Karalystės, Norvegijos, o taip pat buvo vykdomi įvairūs turizmo rinkodaros projektai, kaip „Alaus kelias Lietuvoje“, „Panemunių žiedai“ ir kiti.

Atvykstamojo turizmo skatinimui, taigi ir produkto vartojimo augimui, tiesiogiai atsilieptų aktyvesnė ir tikslingai orientuota valstybės, savivaldybių ir verslo subjektų rinkodarinė veikla šalyje ir užsienyje, „agresyvesnis” Lietuvos turizmo įvaizdžio formavimas tarptautinėse turizmo rinkose.

Lietuvos turizmo galimybių pristatymas užsienio ir vietos rinkose

Dalyvavimas tarptautinėse turizmo parodose:

2002 –siais metais planuojama pristatyti Lietuvos turizmo galimybes šiose tarptautinėse turizmo parodose:

1. VAKANTIEBEURS’02, Utrechtas, 2002 m. sausio 9-14 d.d.

2001 m. šią parodą aplankė 160 452 lankytojai, tame tarpe 18415 turizmo profesionalų. Parodoje dalyvavo 1603 eksponentai: šalies vidaus bei užsienio turizmo organizacijos, turizmo informacijos centrai, transporto organizacijos, kelionių agentūros, viešbučiai, pervežimo kompanijos, kempingų susivienijimai, automobilių nuomos punktai, vaikų bei jaunimo kelionių biurai, gidų mokymo centrai, aviakompanijos, kelionių draudimo organizacijos bei kt. turizmo įmonės. Lietuvos turizmo organizacijoms Nyderlandai yra labai patraukli šalis, kadangi turi palyginti didelį aktyvaus amžiaus bei mokių gyventojų skaičių, nuolat – keletą kartų per metus – išvykstančių atostogauti į užsienį. Lietuvos turizmo organizacijų grupinis stendas šioje parodoje būtų pristatomas pirmą kartą. Parodoje būtų naudinga dalyvauti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Neringos, Druskininkų turizmo informacijos centrams bei turizmo verslo organizatoriams, dirbantiems su šio Europos regiono rinkomis.

Projekto vykdytojas: Lietuvos turizmo fondas

2. MATKA’02, Helsinkis, 2002 m. sausio 17-20 d.d.

Pagal lankytojų skaičių tai pati skaitlingiausia turizmo paroda Šiaurės Europoje.

2001 metais ją aplankė per 70 000 lankytojų iš 52 šalių, tame tarpe 13 200 turizmo profesionalų. “MATKA’ 2001“ buvo ypač orientuota į turizmo profesionalus. Vyko Kontaktų Forumas, skirtas dalyvių susitikimams su verslo atstovais bei žiniasklaida. Lietuvos stende dalyvavo 7 turizmo įmonės, dirbančios Skandinavijos rinkoje. Suomija – viena iš potencialiausių turizmo rinkų: iš visų Skandinavijos šalių įvažiuojamasis turizmas iš Suomijos į Lietuvą yra didžiausias. Kadangi Lietuva Suomijos gyventojams yra palyginti lengvai pasiekiama automobiliais, ypač yra populiari “Via Baltica“ magistralė, todėl ir domimasi daugiausiai individualiomis kelionėmis, maršrutais, savaitgalio programomis. Labiausiai klausiama informacijos apie Vilnių, Kauną. Lietuvos pajūrį ir ”Via Baltika“ magistralės aplinkoje esančius objektus bei apgyvendinimo galimybėmis. Labai tikslinga būtų parodoje dalyvauti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Druskininkų, Neringos, Panevėžio turizmo informacijos centrams, apgyvendinimo įmonių atstovams bei turizmo verslo organizatoriams. Lietuvos turizmo organizacijų grupinis stendas ioje parodoje pristatomas nuo 1997 metų.

Projekto vykdytojas:Lietuvos turizmo fondas

3. REISEN’02, Hamburgas, 2002 m. vasario 06-10d.d.

Tai stambiausia Šiaurės Vokietijos regiono turizmo paroda, skirta tik lankytojams, kurią aplanko per 140 000 žmonių. 2001 m. pirmą kartą šioje parodoje buvo įrengtas jungtinis Lietuvos, Latvijos, Estijos stendas, kuriame dirbo šių šalių turizmo administracijų atstovai kartu su Baltijos šalių turizmo informacijos centro (Miunsteryje ) direktore. Tokia aktyvesnė veikla Vokietijoje įtakojo ir vis dar didėjantį šios šalies turistų domėjimąsi Lietuvos turizmo galimybėmis, todėl ir 2002 m. šiame renginyje turėtų aktyviau dirbti Klaipėdos, Neringos, Palangos, Druskininkų, Kauno, Vilniaus turizmo informacijos centrai. Pagal turizmo statistiką daugiau kaip pusė klausimų pateikiama apie Klaipėdą, Kuršių neriją, taigi akcentuojant Klaipėdos 750-sias įkūrimo metines, bei šiai progai skirtus renginius, galima būtų dar daugiau sudominti Vokietijos gyventojus apsilankyti Lietuvoje.

Projekto vykdytojas: Baltijos šalių turizmo informacijos centras Miunsteryje, Lietuvos turizmo fondas

4. VIVATTUR`02, Vilnius, 2002 m. vasario 08-10 d.d.

Tai vienintelė tarptautinė turizmo paroda, jau 7-rius metus rengiama Lietuvoje. Pažymėtina, kad kasmet ši paroda didėja ir plotu, ir dalyvių skaičiumi. 2001 metais joje dalyvavo 143 turizmo įmonių, o parodą aplankė 11 550 lankytojų. Parodoje aktyviai dalyvauja apskričių, savivaldybių, nacionalinių, regioninių parkų turizmo informacijos centrai.
galimybė susipažinti su Lietuvos ir užsienio šalių turizmo verslo atstovų siūlomomis paslaugomis, o taip pat vietinio turizmo galimybėmis atostogoms, savaitgaliui ar trumpai ekskursijai.

Projekto vykdytojas: Lietuvos turizmo fondas

5. Balttour’02, Ryga, 2002 m. vasaris 15-17 d.d.

Regioninė turizmo paroda, kurioje dalyvauja turizmo atstovai iš įvairių Latvijos regionų bei kaimyninių šalių. Pagal įvažiuojamuojo turizmo į Lietuvą apimtis Latvija yra pirmoje vietoje, pastaruosius 2-jus metus lenkianti Rusiją. Šioje mugėje labai daug teiraujamasi informacijos apie Lietuvos kurortus, sanatorinio gydymo galimybes, nacionalinius parkus bei didžiuosius Lietuvos miestus, todėl parodos stende turėtų dirbti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Neringos, Druskininkų, Šiaulių, Pasvalio, Biržų, nacionalinių, regioninių parkų turizmo informacijos centrų, o taip apgyvendinimo įmonių atstovai Tai puiki proga pristatyti įvairias ekskursijas, naujus turizmo objektus, renginius, šventes, koncertus. Lietuvos turizmo organizacijų grupinis stendas šioje parodoje rengiamas nuo 1995 m.

Projekto vykdytojas:Lietuvos turizmo fondas

6. BIT’02, Milanas, 2002 m. vasario 20-24 d.d.

Tai didžiausia paroda Pietų Europos regione, kurioje Lietuva kartu su Latvija ir Estija bendrame stende dalyvauja nuo 1994 m. 2001 m. ją aplankė 55000 lankytojų, tame tarpe 5774 turizmo profesionalai. Parodoje dalyvavo 5784 eksponentai. Pagal statistiką įvažiuojamais turizmas iš Italijos į Lietuvą kasmet didėja. Kadangi italai dažniausiai vyksta lankyti visų trijų Baltijos šalių, todėl, kaip ir ankstesniais metais tikslinga rengti šioje mugėje bendrus stendus su Latvija ir Estija. Pagal lankytojų domėjimąsi mūsų šalies turizmo galimybėmis, o taip pat dėl nemažo individualiai atvykstančių Italijos turistų skaičių, galima būtų teigti, kad ne tik turizmo verslo atstovams būtų naudinga dalyvauti šiame renginyje, bet ir Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Neringos, Druskininkų turizmo informacijos centrų atstovams.

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 1692 žodžiai iš 5290 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.