Logistika
5 (100%) 1 vote

Logistika

T U R I N Y S

Į V A D A S 3

UAB „GÖLLNER SPEDITION“ CHARAKTERISTIKA 3

PASLAUGŲ IDENTIFIKAVIMAS 7

KOKYBĖS DOKUMENTŲ SKIRSTYMAS 8

MOKUMO TIKRINIMAS 9

PASLAUGŲ ĮSIGIJIMAS 9

SUTARTIES KONTROLĖ 12

BROKUOTŲ PRODUKTŲ / PASLAUGŲ VALDYMAS 15

KROVININIŲ AUTOMOBILIŲ TECHNINIS APTARNAVIMAS 16

PERVEŽIMAS SAUSUMOS KELIU 16

KLIENTO PAKLAUSIMAS 20

UŽSAKYMO PRIĖMIMAS 20

UŽSAKYMO PARUOŠIMAS 20

UŽSAKYMO VYKDYMAS – IŠSIUNTIMAS GELEŽINKELIU 21

UŽSAKYMO VYKDYMAS – IŠSIUNTIMAS KELTU 21

UŽSAKYMO VYKDYMAS-IŠSIUNTIMAS KROVININIU AUTOMOBILIU 23

ATLIKTŲ EKSPEDICINIŲ DARBŲ IR IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMAS 23

GÖLLNER SPEDITION DARBO EIGA IKI TRANSPORTO – UŽSAKYMO KROVIMIAMS Į BALTIJOS ŠALIS 23

DOKUMENTŲ PARUOŠIMAS – KROVINIO PLANAVIMAS 23

KROVIMAS 25

DOKUMENTŲ PARUOŠIMAS 27

GÖLLNER SPEDITION HAMBURGE SMULKIOS SIUNTOS PRIĖMIMAS IŠ RYTŲ EUROPOS – UŽSAKYMO APDIRBIMAS 27

PASIRUOŠIMAS SIUNTOS PRIĖMIMUI HAMBURGE IR TOLIMESNIS SIUNTOS IŠVEŽIMAS 27

DARBO EIGOS NURODYMAS, IMPORTAS 29

UŽSAKYMO VYKDYMAS IR APSKAIČIAVIMAS 29

UŽSAKYMO PARUOŠIMAS 30

SMULKIOS SIUNTOS IŠSIUNTIMAS IŠ KLAIPĖDOS 30

ATGALINĖS SIUNTOS 30

DARBO EIGOS NURODYMAS, EKSPORTAS 32

SMULKIOS SIUNTOS IŠSIUNTIMAS IŠ HAMBURGO 32

Į V A D A S

Mūsų šalies transporto sistema, susidedanti iš kelių, geležinkelio, jūrų transporto, Klaipėdos uosto pajėgumų, taip pat civilinės aviacijos, siekia patikimai ir efektyviai patenkinti pastaruoju metu augančio prekių ir keleivių bei kitų transporto paslaugų paklausą. Todėl transporto sektoriaus modernizavimas ir suderinamumas su vakarietiškais teisės aktais bei standartais yra vienas iš Lietuvos ekonominės politikos prioritetų.

Lietuva integruojasi į Europos Bendriją arba bendrąją rinką, todėl pastaruoju metu suaktyvėjo komerciniai mūsų šalies verslininkų ir užsienio partnerių ryšiai. Mūsų verslo žmonės deda daug pastangų rinkai pažinti, analizuoti. Augant gamybai ir plečiantis komerciniams ryšiams, kiekvienos šalies rinka pasidaro per ankšta, o patekti į užsienio arba pasaulinę rinką nėra paprasta. Šiuolaikinė tarptautinė rinka – prekių pasiūla kur kas didesnė už jų paklausą. Todėl, siekdami rasti rinkoje tam tikrą nišą savo produkcijai, verslininkai susiduria su įvairiais klausimais. Vienas iš jų yra gaminių transportavimas – pristatymas iš gamybos į vartojimo vietas. Pastaruoju metu pagyvėjęs rinkos internacionalizavimas tiesiogiai susijęs su prekių srauto tarp valstybių padidėjimu. Įvairiomis transporto priemonėmis prekės vežamos iš vienos firmos į kitą, iš vieno regiono į kitą iš vienos šalies į kitą, kol pasiekia adresatą. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad gaminių arba prekių transportavimas nėra sudėtingas, tam tikrų žinių reikalaujantis procesas. Iš tiesų yra visiškai kitaip. Racionalus produkcijos srauto planavimas ir teisingas jo organizavimas duoda didžiulę ekonominę naudą. Jau seniai žinomi tokie gamybos elementai, kaip žaliavų bei medžiagų tiekimas (gabenimas) į jų perdirbimo vietas, pusgaminių arba gatavų gaminių sandėliavimas, pagaliau pristatymas vartotojui. Racionalų šių procesų planavimą ir vykdymą jungia nauja sąvoka – verslo logistika. Minėti gamybos proceso etapai duos norimą rezultatą tik tada, kai bus vienas su kitu suderinti laiko ir erdvės atžvilgiu bei aprūpinti efektyvia ir patikima informacija.

Transportas yra gyvybiškai svarbus visuomenei. Integruojantis į Europos kelių transporto sistemą, toliau bus sudaromos tarpvalstybinės sutartys reguliuojančios tarptautinius pervežimus kelių transportu. Tokios sutartys reglamentuoja krovininių, automobilių ir autobusų įvažiavimo, tranzitinio važiavimo per šalių teritorijos, krovinių ir keleivių vežimo į trečiąsias šalis, kabotažo sąlygas.

UAB „GÖLLNER SPEDITION“ CHARAKTERISTIKA

Firmos Göllner Spedition įkūrėjas buvo Uhran’as Cristian’as Göllner’is. Jis 1878 m. su dviem pakinkytais arkliais pradėjo prekių pervežimą Mühlentors keliu (Vokietija) maršrutu Nienburg – Weser. Tuomet tai buvo mažos siuntos, kurias jis gabeno tik po aplinkines gyvenvietes. Įkūrėjo sūnus Friedrich’as Göllner’is Nienburgo mieste 1898 m. įsigijo žemės Bismark’o gatvėje 44. Šioje vietoje įsikūrusi firma per septynis dešimtmečius vis žingsnis po žingsnio plėtėsi ir didėjo. 1925 m. įsigijusi pirmą motorizuotą automibilį firma sudomino mažesnius miesto rajonus. Tačiau firma būdama miesto viduryje ilgai plėstis negalėjo. Jai pamažu ėmė stigti vietos. Ir 1968 m. ketvirta Göllner’ių karta persikėlė į naujas patalpas miesto pakraštyje „Kräher“ kelyje. Ten įsikūrė moderni transporto – ekspedicinė firma.

Firmos įkūrėjas Cristian’as Göllner’is padėjęs kertinį akmenį ekspedicinei – transporto firmai toliau savo verslą sėkmingai perdavė savo sūnui Friedrich’ui Göllner’iui ir savo anūkui Friedrich’ui Göllner’iui kurie vėliau sėkmingai plėtojo transporto veiklą. Ištikimi liko savo šeimos tradicijoms ir Werner’is Göllner’is bei jo sūnus Cristian’as Göllner’is kurie kūrė naujus firmos Göllner Spedition akcentus. Firmos Göllner autoparkas palaipsniui augo ir orientavosi į klientų norus ir reikalavimus. Tačiau firma stengėsi ne kuo sparčiau augti, o tobulėti aptarnavimo ir modernizavimo srityje. Firma
Göllner Spedition dirba didindama savo našumą ir pasiūlimų paletę. Jos ateitį užtikrina jos pasiekimai ir santykiai su klientais. Firma neapsiriboja vien tik pervežimais. Nuo 1986 m. Göllner grupė Hamburge atstovauja su savo moderniu ekspediciniu terminalu. Iš čia firma savo klientams atveria vartus į plačią pasaulinę rinką. Ir iš Hamburgo firma vairuoja visą jos veiklą.

Kiekvienas klientas skaičiuodamas išlaidas atsižvelgia į firmos Göllner Spedition atvirus (laisvus) sandėlius. Firmos turimas terminalas ir dideli sandėliai Hamburge užima apie 25000 kv. m. kuriuose sandėliuojamos visos gautos prekės. Ir jeigu klientas pageidauja prekės gali būti laikomos ilgesnį laiko tarpą. Firma kiekvieno tiekėjo siuntinius sukrauna į savo sandėlius ir po to pagal kiekvienos firmos norus pristato į reikiamą vietą. Göllner firmos darbuotojai seka iškrovimą ir pakrovimą.

Firmos įsikūrimo centras randasi Nienburge. Ten ji taip pat turi didelius sandėlius, didelį darbuotojų skaičių bei 30 automobilių. Nienburge yra auto dirbtuvės, kuriose tvarkomi visi firmos automobiliai. Jų dėka firmos auto parkas visuomet geroje ir patikimoje būklėje. Göllner Spedition siūlo savo klientams modernios ekspedicijos darbo paletę. Tai:

1. dokumentų tvarkymas keliomis kalbomis,

2. kelių, geležinkelio, jūros ir oro transportas,

3. smulkių krovinių pervežimai pagal reguliarų tvarkaraštį ir garantuotą pristatymo terminą,

4. krovinių transportavimas lėktuvu,

5. pervežimai konteineriais ir jų priežiūra,

6. sandėliavimas, perkrovimas, komisinės bei šalutinės paslaugos,

7. muitinės formalumų tvarkymas,

8. tiesioginiai pervežimai į visas Baltijos valstybes ir NVS šalis,

9. konsultacijos transporto klausimais,

10. transportavimas vidaus gamybai,

11. sąlyginis prekių sandėliavimas,

12. gaminių ir produkcijos sandėliavimas.

Transportavimas sunkvežimiais (LKW)

1. vietinis / tarptautinis,

2. smulkių krovinių pervežimas,

3. dalinis sandėliavimas,

4. pavojingų krovinių gabenimas su specialiai įrenktais sunkvežimiais ir apmokytu personalu,

5. siuntų palyda autotelefonu.

Transportavimas geležinkeliu

1. garantuotas krovinio perėmimas garantiniame laikotarpyje,

2. pakrovimas ant bėgių, tiesioginis prijungimas arba perkėlimas į konteinerį.Firma savo pajėgumais gali aptarnauti visoje Europoje, nuo Graikijos iki Norvegijos ir nuo Portugalijos iki Uralo. Kiekvienas klientas iš Göllner grupės gali laukti daugiau nei pervežimo iš taško A į tašką B. Firma gali pervežti nuo vienos atskiros dėžutės iki pilnai sukomplektuoto krovinio. Reikalui esant firmos darbuotojai greitai ir patikimai parinks ir pasiūlys klientui tinkamą transporto priemonę. Firma Göllner Spedition mielai investuoja į darbininkų kvalifikacijos kėlimą bei naujus technikos įrengimus. Todėl jeigu klientas nori pervežti krovinį specialiu transportu, firma gali garantuoti gerai ir patikimai atliktą užsakymą. Kiekvienas užsakymas vis sudaro naujas sąlygas ir reikalauja aukščiausios darbo kokybės. Visi reikalingi pakrovimo ir iškrovimo įrankiai yra fimos sandėliuose. Krovinys gali būti kraunamas auto pakrautuvu arba kranu. Todėl firma apsaugo klientus nuo papildomų pakrovimo ir iškrovimo išlaidų. Firmos auto parkas yra įrengtas su užvažiavimo rampa, greitomis aotomatinėmis pakrovimo ir iškrovimo šakėmis, kas labai pagreitina firmos darbą ir klientai sutaupo nemažą laiko dalį. Firmos darbuotojai gali pakrauti iki 32 industrinių (pramoninių) arba 40 Euro palečių į vieną automobilų. O jeigu klientas pageidauja gali pakrauti dviem aukštais, atitinkamai 64 arba 80 palečių. Pakrovimo technikos bei modernių automobilių dėka pakrovimas gali būti vykdomas per šoną arba galą. Pakrovimas, iškrovimas arba perkrovimas tarptautiniam arba vidaus naudojimui gali būti vykdomas iki:

1. 26 t. siuntos svorio,

2. 118 kub. m.,

3. 3,15 m. aukščio,

4. 2,50 m. pločio,

5. 16,3 m. pakrovimo ilgio.

Pagrindiniai firmos Göllner Spedition akcentai būtų pagerinti darbą turimoje rinkoje ir atverti vartus į naują rinką. Visų pirma firma žvelgia tolyn į Rytus. Kaip tik ten atsiveria plačios galimybės firmos plėtojimui. Todėl nemažą dėmesį firma Göllner Spedition skiria NVS ir Pabaltijo šalių prekių gabenimams. Ji dažnai dalyvauja mugėse Maskvoje. Čia lyg susitikimo punktas tarp Rytų ir Vakarų. Ir kaip tik čia užmezgami ryšiai naujai rinkos pradžiai. Šiuo metu firma yra įsikūrusi Nienburge, Hamburge, Dresdene, Klaipėdoje, Vilniuje, Rygoje ir Kijeve (Ukrainoje). Turėdama tiek filialų firma lengvai gali pervežti krovinį į bet kurią Europos vietą.

SIA Göllner Spedition (filialas Rygoje) buvo įkurtas 1996 m.. Pagrindinis jo darbas tai būtų visų krovinių, kurie vyksta į Latviją bei Estiją ir iš jų, dokumentų sutvarkymas bei siuntų išskirstymas gavėjams. Filialas Rygoje savo muitinės sandėlių neturi, tačiau yra sudarę kontraktus su vietiniais terminalais. Ten ofise dirba trys žmonės kurie tvarko visus dokumentus bei iškilusius klausimus ir taip pat turi dvi Jumbo (didelio talpumo) mašinas.

AOZT Göllner Spedition – Kijeve dirba panašiu principu kaip ir Rygos filialas. Jie turi dvi Jumbo mašinas, bet mažesnį ofiso darbuotojų skaičių. Kieve firma taip pat yra sudariusi sutartis su muitinės terminalais
kuriuose sandėliuojami visi į Kievą atvykstantys bei išvykstantys kroviniai.

Firma UAB Göllner Spedition Klaipėdoje įsikūrė 1992 m.. Pradžioje uždaroje akcinėje bendrovėje dirbo du darbuotojai, tai direktorė ir buhalterė, kurios tvarkė visus firmos reikalus. Laikui bėgant firma pamažu plėtėsi ir didėjo. Šiuo metu Klaipėdos ofise dirba 13 žmonių (neskaitant vairuotojų) ir turi 12 Jumbo mašinų. Firma turi ir keleta mažesnio tonažo bei kubatūros mašinų. Visos mašinos yra telefonizuotos bei gerai prižiūrimos. Firmos auto parko techniniu aptarnavimu ir nepriekaištingu sunkvežimių stoviu rūpinasi nuosavos dirbtuvės Nienburge. Jų priežiūros dėka transporto priemonių būklė yra pastoviai reprezentatyvi ir firma klientams palieka gerą įspūdį. UAB Göllner Spedition veža krovinius nuo 1 kg. iki 24 t. į kliento pageidaujamą šalį. Du kartus per savaitę išvyksta smulkios siuntos iš Hamburgo krovinių terminalo ir vyksta keltu į Klaipėdą. Klaipėdoje fimos darbuotojai operatyviai iškrauna krovinį sandėlyje ir išvežioja gavėjams. Iš Klaipėdos sandėlių smulkios siuntos į Hamburgo krovinių terminalą išvyksta kol kas tik vieną kartą, o iš ten jos vyksta tiesiai gavėjams. Firmos darbuotojai Klaipėdoje nuolat palaiko ryšius su savo centru Hamburge ir dėl to turi tikslią informaciją apie kliento krovinį. Jie taip pat dalyvauja parodose (mugėse) kurios vyksta Klaipėdoje. Čia vėlgi tarsi susitikimų vieta tarp Rytų ir Vakarų. Mugėse užmezgami nauji kontraktai, įsisavinamos rinkos. UAB Göllner Spedition yra mugių, vykstančių Klaipėdoje, aptarnaujanti ekspedicinė firma. Firma savo klientams gali pasiūlyti platų paslaugų tinklą nuo pavienės dėžės iki sukomplektuoto krovinio. Firma savo klientams siūlo plačią paslau-gų paletę, tai:

1. kelių, geležinkelio, jūros ir oro transportą,

2. smulkių krovinių pervežimus pagal reguliarų tvarkaraštį ir garantuotą pristatymo terminą,

3. konteinerių pervežimus ir priežiūrą,

4. sandėliavimą, perkrovimą, komisinės bei šalutinės paslaugas,

5. muitinės formalumų sutvarkymų,

6. tiesioginius pervežimus į visas Baltijos valstybes ir NVS šalis,

7. konsultacijas transporto klausimais,

8. įmonių ir gamybos perkėlimą,

9. pervežimus sunkvežimiais atlieka šalies viduje ir užsienyje,

10. surenkamų krovinių pervežimus,

11. dalinių krovinių ir pilnai sukomplektuotų krovinių pervežimą,

12. kombinuotų krovinių pervežimą,

13. konteinerių pervežimus geležinkeliu.

Platus pasaulyje eksportuojamų ir importuojamų visų rūšių prekių srautas sudaro firmos Göllner Spedition dienos verslą. Firma savo partnerių dėka atstovaujama svarbiose pasaulio prekybos vietose ir ten atlieka nemažą darbo dalį. Firmai (užsakovei) belieka tik susikoncentruoti prekyboje, nes visą kitą darbą pasistenks padaryti Göllner Spedition grupė.

PASLAUGŲ IDENTIFIKAVIMAS

Atliekant paslaugą per Göllner Spedition kompaniją, reikia visada užtikrinti kiekvienos atskiros siuntos identiškumą. Pirmiausia tam, kad būtų galima atsekti visą paslaugos tiekimo procesą ir operatyviai spręsti materialinės atsakomybės reikalavimą, kokybės neatitikimų ir reklamacijų klausimus. Kiekvienas užsakymas gauna vienareikšmį (aiškų) apskaitos numerį, kurį automatiškai išduoda duomenų apdorojimo mašina. Atskirose specialiose srityse dar suteikiami ir specialūs užsakymų numeriai, kad pagreitėtų grįžtamoji kontrolė darbo vietoje.

Apskaitos numeris yra aštuonženklis skaičius, kurį skiria duomenų apdorojimo mašina automatiškai.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2075 žodžiai iš 6907 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.