Logistika –
5 (100%) 1 vote

Logistika –

ĮVADAS

Logistika – viena iš sričių, kurioje darbas niekada nenutrūksta! Tik nedaugeliui verslo sričių būdinga tokie stiprūs vidiniai ryšiai ir tokia plati veiklos geografija. Logistikos tikslas – užtikrinti reikiamų produktų pristatymą į reikiamą vietą reikiamu laiku. Daugelis vartotojų išsivysčiusiuose pasaulio šalyse logistikos tobulinimą vertina kaip savaime suprantamą procesą. Šiandien be jos neįmanoma įsivaizduoti gamybos ir rinkodaros. Efektyvi ekonominė šalies raida bei gamybinių ir prekybinių firmų verslo sėkmė neįmanoma be efektyvios transporto sistemos. Pagaminta produkcija turi judėti iš gamybos vietų į vartojimo vietas minimaliai sunaudojant laiko ir lėšų. Transportas yra viena iš pagrindinių logistikos veiklų, glaudžiai susijusių su kitomis logistikos veiklomis, todėl ir jis turi būti efektyviai naudojamas, jei firma nori pasiekti gerų verslo rezultatų.

Pagrindinis tikslas – 160 gramų krovinį, per 28 dienas nuo užsakymo pateikimo, pristatyti iš Vašingtono į Alytų, parinkus optimaliausią pristatymo kainą ir transporto rūšį.

Uždaviniai:

1. supažindinti su transportu ir transportavimo valdymo teorija;

2. supažindinti su tarptautine logistikos sfera.;

3. aprašyti pasirinkta transporto rūšį;

4. apskaičiuoti pasirinktos transporto rūšies pristatymo kainas;

5. nustatyti optimaliausią pristatymo kainą ir transporto rūšį.

Metodai –mokslinės literatūros analizė, lyginamoji analizė

2. TRANSPORTAS IR TRANSPORTAVIMO VALDYMAS

Vežėjų ir krovinių siuntėjų siekiai yra susiję (gamybininkai, platintojai, smulkūs prekiautojai, vežėjai). Tokioje aplinkoje transportavimas tampa sudėtine logistikos sistemos dalimi. Logistikos specialistas turi suprasti, kaip vežėjas padeda įmonei pelningai patenkinti klientų poreikius. Norėdami pasiekti reikiamą efektyvumą, transporto padaliniai ar vežėjai turi palaikyti ryšius su kitais rinkodaros ar gamybos transportavimo bei veiklos sritimis. Kitos veiklos sritys – tai atsiskaitymai (vežimo išlaidos), technika (krovimo, transportavimo įrengimai), teisinė (sandėlių ir transportuotojų kontraktai), gamyba („kaip tik laiku“), pirkimas (ekspedijavimas, tiekėjų pasirinkimas), vadyba arba pardavimas (klientų aptarnavimo standartai), gavimas (pretenzijos, dokumentai), sandėliavimas (įrenginių tiekimas, tvarkaraščiai). Papildoma veikla, kuri ateityje bus dar svarbesnė, nukreipta į vidinių vežimų administravimą. Daug metų firmos rėmėsi FOB kainomis. Kitaip tariant, į kainą, sumokėtą už produktą, įeina ir pristatymo pirkėjui kaina.

Vežėjams priklauso šios veiklos sritys: kainos ir susitarimai, maršrutų planavimas, aptarnavimas, konkurencija, rinkodaros veikla.

Vežėjai ir krovinio siuntėjai yra logistikos proceso partneriai. Kiekvienas iš jų privalo efektyviai atlikti savo operacijas, kad suteiktų tinkamas paslaugas klientams už mažiausią kainą. Yra daug vadybininkui svarbių transporto veiklos sričių.

Derybos dėl kainų – Dėmesys kreipiamas į derybas dėl kainų. Dauguma kainų yra tiesioginio susitarimo tarp vežėjų ir krovinių siuntėjų rezultatas. Derybos yra apibrėžiamos taip: tai procesas, iki aukščiausio laipsnio didinantis sąveikos tarp pirkėjo ir pardavėjo vertę. Tuo pripažįstama, kad abi pusės derasi, o jų bendradarbiavimas gali padidinti šios sąveikos absoliučiąją vertę.

Nustatant transportavimo kainas, būtina siekti, kad būtų galima:

• nustatyti lengvai suprantamą ir paprastą taikyti kainų sistemą;

• garantuoti, kad kaina nustatytą laiką bus stabili;

• garantuoti, kad vežimų apimtis nustatytą laiką nesikeis;

• visoms vežėjų ir gavėjų buvimo vietoms bei prekėms taikyti

vienodą kainų nustatymo sistemą;

• supaprastinti sąskaitų už krovinių transportavimą tvarkymą ir

apmokėjimą;

• integruotis į elektroninio duomenų pasikeitimo sistemas;

• pereiti prie kompiuterinės kainų ir transporto veiklos audito

sistemos.

Daugelis vežėjų pradeda naudoti pačias naujausias kainų nustatymo programas, kurios tiksliai apskaičiuoja vežėjų kainas ir krovinio siuntėjo poreikius. Būtina sąlyga – šios programos turi nuolat vystytis, keistis, kadangi pasenę ir įprasti metodai gali bet kuriuo momentu nebetikti. Tai reikalauja tarp krovinio vežėjų ir siuntėjų bendradarbiavimo.

Maršrutas ir planavimas – Atsižvelgdami į dideles investicijas įrangai, įvairiai aparatūrai bei savo veiklos išlaidas, vežėjai supranta, jog, norint gauti pelną ir reikiamai aptarnauti klientus, labai svarbus yra maršruto planavimas.

Nauda, kurią gauna vežėjai planuodami maršrutus, yra susijusi su geresniu automobilių panaudojimu, geresniu (arba kliento poreikius atitinkančiu) klientų aptarnavimu; sumažintomis krovinio vežimo išlaidomis; mažesnėmis investicijomis transporto priemones.

Didėjanti konkurencija – Nuo 1992 m. pabaigos, kai prasidėjo rinkos procesų diegimas Lietuvos kelių transporte, vežėjai susidūrė su vis didėjančia konkurencine kova. Galimybė laisvai patekti į rinką buvo rinkos veiklą reguliuojančių įstatymų liberalizavimo rezultatas, kuris gerokai padidino konkurentų skaičių daugelyje transporto rūšių.

Konkurencija didėja tarp transporto rūšių lygiai taip pat, kaip ir pačių rūšių viduje. Pasireiškia transporto firmų sugebėjimas sukurti geresnį aptarnavimą,
nustatyti lankstesnes kainas ir siūlyti įvairesnes paslaugas. Tarpmodalinė šių rūšių konkurencija, ypač tarp oro ir kelių transporto, labai padidėjo ir dar labiau didės ateityje.

Rinkodara – Pastaraisiais metais Lietuvos transporto firmos pastebėjo, kad rinkodarai turi būti skiriama daugiau dėmesio. Tai parodė daugelis veiksnių, tarp jų ir rinkos santykiai kelių transporte, auganti konkurencija.

Krovinio siuntėjo pagrindinės sritys: produkcijos paskirstymas šalies viduje ir užsienyje, transporto rūšies ir vežėjo pasirinkimas, kontraktai, ekspeditorių darbas, nuosavo transporto darbo organizavimas, išperkamoji nuoma ir strateginis bendradarbiavimas.

Transportu firmos produkcija nugabenama į realizavimo vietas, kurias nuo gamybos vietų dažnai skiria dideli atstumai. Jei efektyviai įvykdomas klientų užsakymas, laimimas kliento palankumas, kadangi gaminiai jį pasiekia reikiamu laiku. Pirkėjo poreikių patenkinimas yra svarbi rinkodaros dalis.

Svarbiausios transportavimo savybės, turinčios įtakos kliento aptarnavimo lygiui, yra patikimumas, pristatymo trukmė, aptarnavimo zona, gaminių pristatymo lankstumas, nuostoliai ir padaryta žala kroviniams, transporto firmos gebėjimas suteikti ne tik transportavimo, bet ir kitas aptarnavimo paslaugas.

Kiekviena transporto rūšis – kelių, geležinkelio, oro, vandens ar vamzdynų transportas – yra susijusi su klientų aptarnavimu. Gali būti pasirinktas bet kuris vienas ar keletas iš 5 transportavimo būdų -kelių, geležinkelio, oro, vandens transportu ar vamzdynais. Be to, gali būti naudojamos tam tikros įvairios transporto rūšių kombinacijos, tarp jų geležinkelio ir kelių transportas, kelių ir vandens transportas, kelių ir oro transportas, geležinkelio ir vandens transportas. Dėl tokios transportavimo derinių įvairovės gali būti suteiktos specializuotos arba pigesnės paslaugos, kurios dažniausiai nėra prieinamos, naudojant vieną transportavimo būdą. Ir pagaliau kiti vežėjai (kartais vadinami trečiosiomis šalimis) gali krovinių siuntėjams siūlyti daugelį specialių paslaugų ar paslaugų derinių.

2.1 TARPTAUTINĖS LOGISTIKOS UŽDUOČIŲ SFEROS.

ES valstybėms sukūrus vidaus rinką teko spręsti dar vieną uždavinį -sukurti bendrą transporto paslaugų sektorių, kuris suteiktų galimybę apsirūpinti reikiamomis medžiagomis ir pristatyti pagamintą produkciją į realizavimo rinką. Visoje ES išsidėstę ūkio centrai transporto sektoriui kelia didelius uždavinius. Norint patenkinti įvairių prekių pasiūlą, iš gamybos vietų jas reikia nugabenti į vartojimo vietas. Šis procesas vykdomas ne vien tik ES rinkos erdvėje, tačiau ir tarptautiniu ar tarpkontinentiniu mastu. Šiuo atveju krovinių gabenimas tarptautiniais maršrutais yra žymiai kompleksiškesnis nei nacionalinis, todėl tarptautinių gabenimų planavimas yra svarbus tarptautinės logistikos uždavinys.

Transporto, kaip ūkio šakos, svarbą lemia ne vien tik pats gabenimo procesas. Krovinių gabenimui reikia sukurti transporto tinklą su infrastruktūros objektais, nustatyti gabenimo tvarką ir gabenimo kaštus mažinančias logistikos grandis.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1147 žodžiai iš 3737 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.