Logistika ir jos valdymas
5 (100%) 1 vote

Logistika ir jos valdymas

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

Verslo vadybos katedra

Referatas

Logistika ir jos valdymas

Atliko : Audrius Peckus, IM-1

Priėmė : I.Dieninienė

Vilnius

2004

Turinys

Įvadas …………………………………………………………………….…..3

1. Logistikos samprata ir raida …………………………………….…….… 4

1.1 Logistikos terminologija ir apibūdinimas…………………………….…..4

1.2 Logistikos istorinė raida …………………………………………….…..5

1.3 Logistikos raidos etapai ir išsivystymo lygiai …….………………..….…6

2. Organizacinė logistikos struktūra ir funkcijos…………………………….8

3. Logistikos valdymas ………………………………………………………9

3.1 Logistikos valdymo koncepcija …………………………………………..9

3.2 Logistikos valdymo elementai ……………………………………………10

3.3 Sistemų teorija ir logistikos valdymas …………….……………………..10

Įvadas

Logistika – tai mokslas apie materialinių ir su jais susijusių

informacinių bei finansinių srautų valdymą erdvėje ir laike nuo jų pirminio

šaltinio iki galutinio vartotojo.

Dabartiniu metu intensyvi ūkinės veiklos plėtra ir padidėję

materialinių bei piniginių srautų valdymo visų tarpusavio ryšių poreikiai

lemia su gamybos valdymo efektyvumo didinimu susijusius svarbiausius

reikalavimus, keliamus naujiems metodams ir veiklos formoms.

Pasaulinė logistinių valdymo sistemų kūrimo praktika parodė, kad

dabartiniu metu gamybos ir įmonių valdymo logistinius principus galima

vertinti kaip vieną iš svarbiausių įmonių plėtros krypčių, turint tikslą

sustiprinti darbo, materialinių, piniginių ir energetinių išteklių

ekonomiką, padidinti įvairių lygmenų valdymo efektyvumą, garantuoti

reikiamą vartotojų aptarnavimo kokybę.

Naujo mokslinio ir mokomojo logistikos dalyko objektas yra

materialiai ir su jais susiję informaciniai bei finansiniai srautai. Platus

logistikos taikymas ūkinėje praktikoje paaiškinamas laiko intervalų tarp

žaliavos įsigijimo ir prekių pateikimo galutiniam vartotojui trumpinimo

būtinumu. Logistika leidžia minimizuoti prekių atsargas ir daugeliu atvejų

apskritai jų atsisakyti, gerokai sutrumpinti prekių pristatymo laiką,

pagreitinti informacijos gavimo procesą, pagerinti aptarnavimo kokybę.

Logistinė veikla daugiabriaunė. Ji apima transporto, sandėlių ūkio,

atsargų, personalo valdymą, informacinių sistemų organizavimą, komercinę

veiklą ir daugelį kitų sričių. Kiekviena iš išvardytų funkcijų gerai

ištyrinėta ir aprašyta atitinkamo šakinio mokslo. Logistinio požiūrio

principinis naujumas- organinis tarpusavio ryšys, aukščiau išvardytų sričių

integracija į bendrą medžiagų judėjimo sistemą. Logistinio požiūrio esmė-

ištisinis materialinių srautų valdymas.

Tačiau ir dabar Lietuvoje dar daugeliui logistikos terminas ir

samprata, o tuo labiau- logistikos taikymo galimybės, yra nepakankamai

žinomi. Mūsų gyvenimo praktikoje logistika dažnai tapatinama su viena ar

kita verslo grandimi. Kai kurie jos elementai- transportavimas,

sandėliavimas, informacinės sistemos ir kt.- jau seniai pripažintos kaip

gyvybiškai svarbios verslui. Tačiau iki galo neįžvelgiama šio sisteminio

mokslo reikšmė ir gerokai padidėjusios jo taikymo praktikoje galimybės bei

ekonominis efektas.

Šis mokslas naujas tuo, kad siekiama įvairias veiklos sritis valdyti

ne atskirai, o koordinuotai, sisteminiu principu, siekiant minimalių

išlaidų ir kartu geriausiai aptarnauti vartotojus. Dėl šio visuminio

požiūrio ir jo praktinio įgyvendinimo pranašumų logistika užsienio

specialistų vertinama kaip viena svarbiausių paskutiniųjų metų vadybos

naujovių.

1. Logistikos samprata ir raida

1.1 Logistikos terminologija ir apibūdinimas

Logistika palyginti su tradicinėmis vadybos mokslo šakomis: finansų,

rinkodaros ir gamybos valdymu yra gana nauja mokslo šaka. Šio mokslo

naujumas pasireiškia tuo, kad siekiama valdyti ne atskirai kiekvieną

veiklos sritį, o koordinuotai. JAV fizinio paskirstymo vadybos nacionalinės

tarybos (NCPDM- profesionali paskirstymo vadovų organizacija, susikūrusi

1962 m.), nustatytas apibrėžimas yra toks:

Fizinio paskirstymo vadyba yra dviejų ar daugiau veiklų, kurių

tikslai- žaliavų, materialinių išteklių ir produkcijos planavimas, gamyba,

kontrolė ir efektyvus judėjimas iš gamybos taško į vartojimo tašką,

tarpusavio sąveika.

Ši veikla gali apimti ir pirkėjų aptarnavimą, paklausos prognozavimą,

paskirstymo ryšius, atsargų kontrolę, produkcijos saugojimą, užsakymų

tvarkymą, priežiūrą, gamyklų ir sandėlių statybos vietų parinkimą,

pakavimą, prekių kontrolę, atliekų
surinkimą bei antrinį panaudojimą,

transporto eksploatavimą ir gabenimo organizavimą bei kitas veiklos rūšis.

Logistikos objektą galima vertinti įvairiais požiūriais: rinkodaros,

finansų, planavimo. Tačiau jie gali kisti atsižvelgiant į tai, kuo

užsiimama: ar praktika ar mokslu.

Užsienio ekonominės ir vadybinės literatūros analizė parodė, kad

šiandieną logistika suprantama kaip:

• naujų krovinių judėjimo organizavimo kryptis

• įvairių „žmogus- mašina“ srautų sistemų planavimo teorija

• įvairių veiklos rūšių visuma: būtino kiekio reikiamoje vietoje

reikiamu laiku minimaliausiomis išlaidomis gavimas

• gabenimo ir gamybos procesų integracija

• krovinių nuo gamybos vietos iki vartotojo judėjimo ir saugojimo

sąnaudų planavimo procesas

• fizinio produkto paskirstymo valdymo forma;

• ekonomikos infrastruktūra;

• gatavos produkcijos nuo gamybos iki vartojimo vietos efektyvus

judėjimas;

• nauja mokslinė kryptis, susijusi su racionaliu materialinių ir

informacinių srautų valdymo metodų parinkimu;

• mokslas apie gamybos ir paskirstymo racionalų organizavimą;

Apibrėžimų visumą galima padalyti į 2 grupes.

Pirma apibrėžimų grupė logistiką vertina taip: logistika- tai

kryptingas ūkininkavimas, kuris pasireiškia materialinių srautų valdymu

gamybos ir apyvartos sferose.

Kita apibrėžimų grupė vertina logistiką kaip tarpdalykinę mokslinę

kryptį, tiesiogiai susijusią su naujų galimybių paieška didinant

materialinių srautų efektyvumą.

Užsienio literatūroje logistikos samprata dažniausiai vertinama kaip

ūkio apyvartos, žaliavų komponentų ir gatavos produkcijos judėjimo valdymo

ir saugojimo procesas nuo pinigų tiekėjams sumokėjimo iki pinigų už gatavos

produkcijos pristatymą vartotojui gavimo momento.

Daugelio manymu, pakankamai informatyvus yra toks apibrėžimas:

Logistika- mokslas apie transportavimo, sandėliavimo ir kitų

materialinių ir nematerialinių operacijų valdymą nuo žaliavų ir medžiagų

įsigijimo iki pristatymo gamybos įmonei, vidinės gamybinės žaliavos ir

medžiagų bei pusfabrikačių perdirbimo, gatavos produkcijos, atitinkančios

jo interesus ir reikalavimus, pristatymo vartotojui, taip pat reikiamos

informacijos perdavimas, saugojimas ir apdorojimas.

1.2 Logistikos istorinė raida

Nors logistika yra modernus mokslas, tačiau vis dėlto šis naujas

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 869 žodžiai iš 2889 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.