Logistika logistikos – valdymo organizavimas
5 (100%) 1 vote

Logistika logistikos – valdymo organizavimas

TURINYS

Tikslas ir uždaviniai 4

Įvadas 5

1. Logistikos valdymo organizavimas 6

2. Komandų sudarymas 7

3. Kryžmines funkcijas atliekančios komandos 7

4. Vidinė pirkimo ir tiekimo skyrių funkcijų specializacija 9

5. Materialinio srauto apyvartos logistinio optimizavimo pavyzdys 12

Literatūros sąrašas 15

c

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Darbo tikslas : Atskleisti logistikos valdymo organizavimą

Darbo uždaviniai:

1. Aptarti logistikos valdymo organizavimą.

2. Išanalizuoti komandų sudarymą.

3. Išanalizuoti atliekančios komandos kryžmines funkcijas.

4. Aptarti vidinę pirkimo ir tiekimo skyrių funkcijų specializaciją.

5. Išnagrinėti materialinio srauto apyvartos logistinio optimizavimo pavyzdį.

ĮVADAS

Logistika yra mokslo sritis, kuri pastaraisiais metais turėjo didžiulę reikšmė įmonių ekonomikai. Verslo įmonės dirba dinamiškoje aplinkoje, sukuriančioje įvairias konfliktines situacijas, kurias reikia efektyviai ir greitai išsiaiškinti. Didelę šių situacijų dalį sudaro medžiagų, įvairių materialinių vertybių bei informacijos srautai, kuriuos reikia optimaliai planuoti, organizuoti, valdyti ir kontroliuoti, todėl į pagalbą verslo įmonėms ateina logistika.

Logistikos koncepcija patraukli teoriškai kaip sąveika tarp vidinio ir išorinio žaliavų srauto judėjimo, tačiau problemų, susijusių su jos taikymu, yra daug. Tai asmeniniai žmonių interesai, atliekant individualias funkcijas, vadybininkų, kurie galėtų užtikrinti kokybišką tiekimą, trūkumas, adekvataus programinio informacijos srauto apdorojimo ir jo pateikimo stygius. Kai kurie mokslininkai laikosi požiūrio, kad ,,virtualioji logistika“ pašalins tradicines tiekėjų pareigybes. Pagal šį scenarijų ,,…kompanijos suformuos ,,apdorojimo grupes“, susidedančias iš tiekimo, gamybos, rinkodaros, finansų ir skirstymo ekspertų. Ir tai, ką mes šiandien laikome logistika, bus viena iš kompanijos atliekamų funkcijų, sukurta kliento poreikiams tenkinti, o ne dėl vidines struktūras atitinkančių funkcijų“.

1. LOGISTIKOS VALDYMO ORGANIZAVIMAS

Logistikos valdymo organizacinė struktūros koncepcija patraukli tuo, kad traktuoja žaliavų srautą kaip sistemą, t.y. nuo pradinių žaliavai taikomų reikalavimų iki gatavos produkcijos arba paslaugos klientui pristatymo. Ji siekia užtikrinti bendradarbiavimą, koordinaciją ir kontrolę, reikalingą norint išvengti potencialių konfliktų tarp faktiškojo paskirstymo ir žaliavos valdymo funkcijų. Logistikos koncepcija patraukli teoriškai kaip sąveika tarp vidinio ir išorinio žaliavų srauto judėjimo, tačiau problemų, susijusių su jos taikymu, yra daug. Tai asmeniniai žmonių interesai, atliekant individualias funkcijas, vadybininkų, kurie galėtų užtikrinti kokybišką tiekimą, trūkumas, adekvataus programinio informacijos srauto apdorojimo ir jo pateikimo stygius. Kai kurie mokslininkai laikosi požiūrio, kad ,,virtualioji logistika“ pašalins tradicines tiekėjų pareigybes. Pagal šį scenarijų ,,…kompanijos suformuos ,,apdorojimo grupes“, susidedančias iš tiekimo, gamybos, rinkodaros, finansų ir skirstymo ekspertų. Ir tai, ką mes šiandien laikome logistika, bus viena iš kompanijos atliekamų funkcijų, sukurta kliento poreikiams tenkinti, o ne dėl vidines struktūras atitinkančių funkcijų“.

1.1 pav. Tipinė organizacinė logistikos struktūra ir funkcijos

2. Komandų sudarymas

Daugelis kompanijų, siekdamos mažinti kainą ir didinti pelną, pradėjo mažinti personalo skaičių. Todėl tokių įmonių padaliniai, turėdami vykdyti didesnės apimties užduotis, ieško galimybių modernizuoti operacijas bei didinti jų efektyvumą. Siekiant pagerinti tiekimą, buvo įdiegtos geresnės integruotos kompiuterinės sistemos, elektroninės mokėjimo sistemos ir žaliavos pristatymo žemėlapiai. Tiekimo bazės racionalizavimas, centralizuota/decentralizuota organizacinė struktūra ir automatizacija labai pagerino daugelio kompanijų tiekimo valdymą.

Pastaruoju metu vienas iš pirkimo/tiekimo funkcijų valdymo efektyvinimo būdų yra komandinio darbo taikymas. Organizacijos ieško galimybių lanksčiai, decentralizuotai pirkti žaliavas, kas atliekama darbuotojų grupių, kurios kartu sprendžia bendras pirkimo užduotis. Tačiau komandinis darbas reikalauja didelės atsakomybės ir pasirengimo. Mičigano universitetas atliko 108 komandų, vykdančių kryžminės tiekimo paieškos funkcijas 18-oje JAV kompanijų tyrimus, kurie parodė, kad daugelio komandų veikla netenkino komandos narių ir vadovybės lūkesčių. Todėl buvo pasiūlytos 9-ios efektyvių komandų charakteristikos.

Efektyvių komandų charakteristikos:

1. Kuriantis komandą asmuo ir komandos nariai pritaria idėjai, vienijančiai komandinę veiklą.

2. Komanda turi aiškius tikslus.

3. Šie tikslai pasiekiami tik bendru komandos darbu.

4. Kiekvienas komandos narys atlieka tam tikrą užduotį.

5. Kiekvieno komandos nario darbas nukreiptas siekti komandos tikslo.

6. Komanda turi konkrečius tikslus.

7. Komanda gauna atlygį, priklausomą nuo jos veiklos (atlygis – tikslus, konkretus, greitas, tiesioginis, patikimas ir adekvatus).

8. Skatinimo būdai yra konkrečios komandinės veiklos, o ne pavienių asmenų.

9. Komandos nariai kompetentingi tiek kaip
asmenybės, tiek kaip komanda.

Pirkimo ir tiekimo valdymą atlieka įvairių tipų komandos, įskaitant kryžmines funkcijas. Komandos gali būti bendros: su tiekėjais; su klientais; su klientais ir su tiekėjais; pirkimų skyriaus tarnautojais; prekių valdymo komanda (tik pirkimų skyriaus tarnautojai); konsorciumai (prekių pirkimas kartu su kitomis įmonėmis). Mičigano universiteto tyrimai parodė, kad 80% tirtų kompanijų planavo per ateinančius trejus metus kurti komandas, atliekančias tiekimo kryžmines funkcijas.

3. Kryžmines funkcijas atliekančios komandos

Tokios komandos susideda mažiausiai iš trijų skyrių tarnautojų. Jos vykdo komandos pirkimo arba žaliavų paieškos užduotis, turi tikslą pirkti/ieškoti tiekimo šaltinių arba priimti bendrus sprendimus, dalyvaujant tiekimo srities vadovybei. Penkios pagrindinės priežastys kurti kryžmines funkcijas atliekančias komandas:

• laiko taupymas;

• kryžminis problemų ir užduočių sprendimas;

• modernizacijos siekimas ir sinergijos kūrimas;

• organizacinių tikslų siekimas;

• komandos narių profesionalumo ugdymas. 1. lentelėje parodytos komandų, ieškančių tiekimo šaltinių, užduotys ir jas atliekančių darbuotojų skaičius procentais.

Komandų, atliekančių kryžmines funkcijas, užduotys

1. lentelė

Komandos, atliekančios kryžmines funkcijas

%

Komandos užduotis

Atliekantys užduotį dar-buotojai, %

Kainos mažinimo strategijos vystymas

74 .

Tiekėjo įvertinimas ir pasirinkimas

73

Tiekiamų žaliavų gaminamoms prekėms reikalavimų laikymasis

67

Tiekiamų žaliavų naujoms prekėms reikalavimų laikymasis

56

Tiekėjo vystymosi veiklos vykdymas

47

Produkcijos vystymosi palaikymas

44

Vertės nustatymo veiklos vykdymas

40

Vietinių tiekimo Šaltinių strategijos plėtra

38

Korporacinių pirkimo sutarčių aptarimas

38

Bendro naudojimo gaminių nustatymas įmonės padaliniuose

36

Įmonės padalinių tiekimo šaltinių paieškos strategijos vystymas

36

Naujų technologijų plėtra

34

Tiekimo šaltinių paieškos korporatyvinių strategijų plėtra

26

Atliekančių kryžmines funkcijas komandų privalumai parodyti 3.1 pav.

Skalė nuo 1 iki 7:

1 = nėra pranašumų

4 = nežymus pranašumas

7 = žymus pranašumas

3.1 pav. Atliekančių kryžmines funkcijas ir ieškančių tiekimo šaltinių komandų privalumai

Atliekančių kryžmines funkcijas komandų vystymo planas susideda iš keturių etapų:

1. Planuoti

2. Daryti

3. Tikrinti

4. Veikti

4. Vidinė pirkimo ir tiekimo skyrių funkcijų specializacija

Pateikiame vieną iš daugelio logistinių funkcijų paskirstymo pavyzdžių, t.y. vidinę pirkimo ir tiekimo skyriaus funkcijų specializaciją bendroje įmonės veikloje. Pirkimo skyriaus funkcijos dažnai specializuojamos, taigi ugdomas darbuotojų profesionalumas. Nedidelėje kompanijoje, kurioje pirkimo skyriui atstovauja vienas žmogus, jokio darbų pasiskirstymo, aišku, nėra, ir tas žmogus – ,,visų darbų meistras“. Tai nelengvas uždavinys. Bet didesnėse kompanijose būtinas funkcijų pasiskirstymas pagal keturias kryptis (4.1 pav.).

Trumpai apžvelgsime šias keturias kryptis.

Pirkimas ir derybos. Pirkimo skyriaus darbuotojai ieško potencialių tiekėjų, analizuoja jų galimybes, nustato sudarytų sutarčių su tiekėjais terminus, sąlygas ir kainas. Ši veikla toliau skirstoma pagal perkamų prekių rūšis. Tai gali būti biuro įranga bei reikmenys; žaliavos (kurios vėliau gali būti konkretizuojamos); kuras; pagrindinė įranga; remonto medžiagos. 2. lentelėje pateiktas tipiškų pirkimo skyriaus darbuotojo pareigų aprašymas.

4.1 pav. Tipinė didelės įmonės pirkimo skyriaus struktūra

Pirkimo padalinio logisto pareigų aprašymas

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1165 žodžiai iš 3877 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.