Maisto kokybes valdymas ir uztikrinimas
3.67 (73.33%) 3 votes

Maisto kokybes valdymas ir uztikrinimas

Vilniaus kolegijos

Agrotechnologijų fakulteto

MAISTO KOKYBĖS VALDYMAS IR UŽTIKRINIMAS

PROFESINĖS VEIKLOS PRAKTIKOS

ATASKAITA

Vilnius, 2006 m.

Turinys

Įvadas ……………………………………………………………………………………..3

1. RVASVT sitemos apžvalga ………………………………………………………………………………4

2. Pavojų įvertinimas ……………………………………………………………………7

3. Svarbieji valdymo taškai (SVT) ………………………………………………………9

4. SVT kritinės ribos …………………………………………………………………….10

5. SVT stebėsenos programa ……………………………………………………………12

6. Koregavimo veiksmai …………………………………………………………………13

7. RVASVT sistemos vidinis auditas ……………………………………………………14

8. Dokumentacija ………………………………………………………………………..15

Įvadas

Praktika mes atlikinėjome „ Mahmoud Idir “ personalinėje įmonėje. Šioje įmonėje pagrinde kepami gaminiai iš sluoksniuotos ir trapios, mielinės tešlos. Kepami pyragai, bandėles, sausainiai. Kaip ir visos įmonės šita nedidėle kepyklelė naudoja RVASVT sistema.

Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (RVASVT) sistema tai veiksmingiausia šiuolaikinė maisto saugą užtikrinanti sistema. Ji leidžia valdyti nustatytus pavojus ir rizikos veiksnius bei svarbius kontrolės taškus, kurie susiję su maisto produktų gamybos procesu, transportavimu ir vartojimu, pagerina kokybės kontrolę. Įmonėje yra parengtos, įdiegtos ir veikia programos, kuriose numatytos sąlygos, priemonės ir elgsenos taisyklės, užkertančios kelią biologinei, cheminei ar fizinei taršai, užtikrinančios produkto saugą ir kokybę.

PĮ “ Mahmoud Idir ” užtikrina, kad į rinką tiekiamas tik švežias saugus maistas, atitinkantis rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų ( RVASVT ) sistemos ir Lietuvos higienos normos HN 15 : 2001 “Maisto higiena” kieliamus reikalavimus. Įmonė gamindama ir tiekdama vartotojams įvairius maisto gaminius vadovaujasi visais maisto saugą reglamentuojančiais teisės aktais.

Praktikos užduotys

Praktikos tikslas – susipažinti ir išnagrinėti (savikontrolės) sistemą.

Uždaviniai – susipažinti ir mokėti nustatyti rizikos veiksnius (RV), svarbius valdymo taškus (SVT), sprendimo medžio pritaikymas, nustatyti kritinės ribas, srautų diagramos patikrinimas gamybos vietose.

1. RVASVT sistemos apžvalga

RVASVT – rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo tašku sistema. RVASVT – tai yra biologinių, cheminių ar fizinių veiksnių, galinčių turėti reikšmės maisto saugai, nustatymo, įvertinimo ir valdymo sistema taikoma maisto tvarkymo vietose savikontrolės tikslais.

1.1 RVASVT sistemos darbo grupė

RVASVT – sistemos darbo grupė – gali būti darbuotojas, kuris žino ir supranta mikrobiologinius, cheminius ir fizinius veiksnius. Pradedant diegti įmonėje RVASVT sistemą, įmonės vadovybė paskiria RVASVT grupės vadovą, suteikia jam teises ir pareigas užtikrinti, kad RVASVT sistema būtų įdiegta, veiktų ir atitiktų higienos normoje nustatytus reikalavimus. Sudaroma RVASVT grupė iš įvairių sričių įmonės specialistų. RVASVT grupės nariai turi išmanyti įmonėje gaminamo maisto procesus ir rizikos veiksnius, kurios apima RVASVT sistema. Jei būtina, gali būti pasitelkti konsultantai. Kiekvienas RVASVT grupės susirinkimas protokoluojamas. RVASVT sistemos efektyvumui užtikrinti darbuotojų, valdančių, atliekančių ir tikrinančių darbą, turintį įtakos maisto saugai, pareigos ir įgaliojimai turi būti aiškiai apibrėžti ir įforminti dokumentais, kad būtų galima identifikuoti ir aprašyti kiekvieną problemą, susijusią su maistu, procesu ir RVASVT sistema bei nedelsiant imtis korekcijos veiksmų, siekiant užkirsti kelią neatitiktims, susijusioms su maistu, procesu ar RVASVT sistema. Įmonėje, kur mes atlikome praktiką už viską atsakingas technologas. Jis galėjo pateikti visa informaciją apie tai, kas vyksta gamybos metų, už visų gaminių kokybė.

1.2 Ar RVASVT sistemoje maisto tvarkymo procesų aprašymas pagrįstas maisto saugos principais?

Maisto saugos valdymas ir užtikrinimas yra pats svarbiausias dalykas. Jis yra aprašytas RVASVT sistemoje. Nes maisto sauga yra nustatytų visų teises aktų visuma, kuri įgyvendinama įmonėse ir užtikrinama, kad įmonės gaminama produkcija yra saugi. Atlikdami praktika mes pastebėjome, kad įmonė pilnai gali užtikrinti, kad jos gaminama produkcija bus gera iki galiojimo pabaigos.

1.3 Aprašyti kokie teisės aktai (normos) nurodyti RVASVT sistemoje?

RVASVT sistemoje aprašyti tokie teises aktai, istatymai ir normos:

Lietuvos Respublikos:

• LR Maisto įstatymas (Žin., 2000, NR. 32 – 893), (Žin., 2002, NR. 64 – 2574) , (Žin., 2003, NR. 92 – 4139)

• Produktų saugos įstatymo pakeitimo įstatymas ( Žin., 2001, NR. 64 – 2324), (Žin., 2003, NR. 107 – 4798) , ( Žin. 2004 Nr. 25 – 757)

• Geriamojo
vandens įstatymas ( Žin., 2001, Nr. 64 – 2327)

• Veterinarijos įstatymas ( Žin., 2000, Nr. 61 – 1804)

• Vartotojų teisių gynimo įstatymas ( Žin., 1994, Nr. 94 – 1833) , (Žin., 2001, Nr. 85 – 2581)

• Geros higienos praktikos taisyklės skirtos padėti praktiškai įgyvendinti paminėtų Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų (Tarybos direktyvos 93/43/EEB dėl maisto produktų higienos, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (EB) 852/2004 bei (EB) 178/2002) reikalavimus duonos ir pyrago kepimo įmonėse ar cechuose

• HN 15:2003 „Maisto higiena“ (Žin., 2003, Nr. 70-3205)

• HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“ (Žin., 2003, Nr. 13-530, Nr. 60-2741 (pakeitimas).

• HN 53: 1998, 2001, HN 53-2: 2002 „Leidžiami vartoti maisto priedai“ (Žin., 1999, Nr.3-76; 2001, Nr.22-739), (Žin., 2003, Nr.91-4135, 2004, Nr.8-208).

• HN 53-1: 2001 „Leidžiami vartoti maisto priedai. Leidžiamos vartoti kvapiosios medžiagos ir kvapiųjų medžiagų gamybos žaliavos“ (Žin., 2002, Nr.24-891).

• HN 107: 2001 „Specialios paskirties maisto produktai“ (Žin., 2002, Nr.5-199).

• HN 106: 2001 „Nauji maisto produktai ir nauji maisto ingredientai“ (Žin., 2002, Nr.26-945).

• HN 54: 2003 „Maisto produktai. Didžiausios leidžiamos teršalų ir pesticidų likučių koncentracijos“ (Žin., 2004, Nr.74-2562).

• HN 16: 2001 „Medžiagos ir gaminiai, besiliečiantys su maisto produktais“ (Žin., 2002, Nr.28-1010).

• HN 26: 1998 „Maisto žaliavos ir produktai. Didžiausias leidžiamas mikrobinio užterštumo lygis“ (Žin., 1998, Nr.99-2753; 1999, Nr.50-1630).

• HN 24: 2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ (Žin., 2003, Nr.79-3606).

• HN 28: 2003 „Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai” (Žin., 2004, Nr.7-154)

• HN 119 : 2002 „Maisto produktų ženklinimas “(Žin., 2003, Nr. 13-530)

Pasauliniai:

1. Joint F AO/WHO Codex Alimentarius Commission, General Principles of Food Hygiene, САС/ RCP 1-1969, Rev. 3 (1997), amended 1999.

2. Joint FAO/WНO Codex A1imentarius Commission Нazаrd Analysis and Critical Control Point (НАССР) System and Guidelines fоr its Application, Annех to CAC/RCP 1-1969, Rev. 3 (1997).

Europos Sąjungos:

1. Counci1 Directive 93/43/ЕЕС оп the Hygiene of Foodstuffs. Official Joumal of the Еurореаn Communities, No L 175/1.

2. Regulation (ЕС) nо 178/2002, 1aying down the general principles and requirements of food 1aw, establishing the Еurореаn Food Safety Authority and laying down рrосеdurеs in matters offood safety, dated 28 – Junuary 2002.

3. Specific 1еgislation and regulations conceming food safety and hygiene have bееn laid down in Counci1 Diгесtives such as 64/433/ЕЕС fог fresh meat, 71 /118/ЕЕС for poultry mеat, 89/437/ЕЕС fог egg рrоduсls, 92/46/ЕЕС fог dаiry pгоduсts, 92/5/ЕЕС fог meat products, 91 /493/ЕЕС fог fishery products, 94/65/.ЕЕС fог minced meat, etc.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 979 žodžiai iš 3175 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.