Margi sakalai
5 (100%) 1 vote

Margi sakalai

Turinys

1. Įžanga 3 psl.

2. Apie autorių 4 psl.

3. Apie eilėraščių rinkinį 5-8 psl.

4. Gražiausi posakiai 9 psl.

5. Literatūra 10 psl.

Įžanga

Vincas Mykolaitis-Putinas yra ryškius simbolizmo atstovas. Labiau žinomas kaip garsaus romano „Altorių šešėlių“ autorius, taip pat jis yra parašęs daug eilėraščių rinkinių, vienas iš jų yra „Tarp dviejų aušrų“. Šis referatas kaip tik apie tą rinkinį ir vieną iš jo eilėraštį „Margi sakalai“. Kai aš perskaičiau šį eilėraščių rinkinį, man jis paliko didelį įspūdį ir dabar rašau šį referatą, kad:

• Pabandyčiau įrodyki, jog V.Mykolaičio-Putino eilėraščiai yra ypatingai gražūs;

• Norėjau daugiau sužinoti apie Vincą Mykolaitį-Putiną;

• Išsirinkau gražius posakius, kad rašant rašinius man neprituktų gražių minčių;

• Rinkau medžiagą ir pati bandžiau analizuoti eilėraščius, o tai lavina teksto suvokimą.

Apie autorių

VINCAS MYKOLAITIS-PUTINAS (1893-1967)

Vincas Mykolaitis-Putinas gimė 1893m. sausio 6d. Pilotiškių kaime, Marijampolės apskrityje (dabar Prienų raj.). augo jis gausioje valstiečių šeimoje: turėjo penkis brolius ir tris seseris.

1905 m. būsimasis rašytojas pradėjo mokintis Marijampolės (dabar Kapsuko) gimnazijoje. Jo mokytojai čia buvo poetas M.Gustaitis, aušrininkas P.Kriaučiūnas. Gimnazijoje Mykolaitis pasižymėjo kaip uolus choristas, mėgo piešti ir pjaustinėti pjūkleliu. Labai didelį įspūdį jaunam moksleiviui padarė Maironio lyrika ir jo poema „Jaunoji Lietuva“.

Baigęs keturias klases, 1909m. V.Mykolaitis-Putinas, tėvų skatinamas, įstojo į Seinų kunigų seminariją. Čia jis pateko į nepažystamą aplinką, kurioje vyravo reakcinė nuotaika. Jaunuolį ypač slėgė griežta seminarijos auklėjimo sistema, reikalaujanti besąlygiško paklusnumo, pagrįsta klierikų sekimu ir šnipinėjimu.

Seminarijoje Mykolaitis parašė ir pirmuosius savo eilėraščius. 1911m. Putino slapyvardžiu išspausdino pirmąjį eilėraštį Šaltinyje.Vėliau eilėraščius spausdino Šaltinyje, Ateityje, Draugijoje. V.Mykolaitis-Putinas pradėjo bendradarbiauti pirmajame lietuvių literatūros žurnale „Vaivorykštė“.

Nors kunigų seminariją baigdamas V.Mykolaitis-Putinas suabejojo dėl kunigo pašaukimo, bet vis dėlto 1915m. įsišventino kunigu. Pastoracinio darbo nedirbo ir 1915-1917m. toliau mokėsi Petrapilio dvasinėje akademijoje. Čia artimai susipažino su J.Baltrušaičio rusiška lyrika, domėjosi rusų simbolistų poezija, rašė eilėraščius Ateities Spinduliams ir Lietuvių Balsui. 1917m. Petrapilyje pasirodė pirmasis V.Mykolaičio-Putino lyrikos rinkinys Raudoni Žiedai su poema Kunigaikštis Žvainys. V.Mykolaitis-Putinas gavo stipendiją (per Amerikos lietuvių Tautos Fondą) mokslams tęsti Vakarų Europoje.

1918m. jis išvyko į Šveicariją. 1918-1922m. Friburgo universitete studijavo filosofiją, filosofijos ir meno istoriją, literatūrą. Universitete V.Mykolaitis-Putinas visai subrendo kūrybiškai: parašė apsakymų, dramą, nemažai poezijos. 1922m. apgynė disertaciją apie V.Solovjovo estetiką. Gavęs filosofijos daktaro laipsnį, 1922-1923m. ruošėsi profesūrai Miuncheno universitete, studijuodamas literatūros bei meno problemas.

1923-1929m. V.Mykolaitis-Putinas dėstė Lietuvos universitete naująją lietuvių literatūrą, visuotinės literatūros įvadą ir estetiką. 1924-1932m. redagavo Židinį, 1925m. buvo Lietuvių meno kūrėjų draugijos sekretoriumi, padėjo įsteigti studentų ateitininkų meno draugijai „Šatrija“, parašė dramų, išleido poezijos rinkinį Tarp dviejų aušrų (1927). 1931m. V.Mykolaitis-Putinas išvyko atostogauti į Nicą (Prancūzija), kur parašė svarbiausio savo kūrinio – romano Altorių šešėly I ir II dalį. (III dalys išleistos 1933m.).

1935m. oficialiai atsisakęs kunigystės, V.Mykolaitis-Putinas neperėjo į krikščionybės priešų eiles, pasiliko tikintis. 1936m. išleido eilėraščių rinkinį Keliai ir kryžkelės, po to poezijos kurį laiką nerašė, bet paskelbė mokslinių darbų, prozos kūrinių.

1933 – 1937m. V.Mykolaitis-Putinas buvo Lietuvių rašytojų draugijos pirmininkas, 1940- 1954m. Vilniaus universiteto profesorius, 1945 – 1946m. Lietuvos Mokslų Akademijos Lietuvių literatūros instituto direktorius. 1956m. išleido rinkinį Poezija.

Mirė 1967m. birželio 7d. Kačerginėje, prie Kauno, palaidotas Vilniuje.

Apie eilėraščių rinkinį

LYRIKOS KNYGA „TARP DVIEJŲ AUŠRŲ“

Mykolaitis-Putinas XX a. prad. laikotarpiu iškilo kaip simbolizmo atstovas. 1927 m. pasirodęs jo eilėraščių rinkinys „Tarp dviejų aušrų“ dažnai nurodomas kaip būdingiausia lietuvių simbolistinės lyrikos knyga.

Teologinės doktrinos, uždaras gyvenimo būdas, romantinės ir simbolistinės literatūros pavyzdžiai ir daugelis kitų veiksnių nuo pat jaunystės formavo tokią Mykolaičio-Putino meninę pasaulėjautą, kuri veržėsi į aukštybes, ilgėjosi kilnaus idealo, troško mastyti apie amžinumą ir begalybę. Jam artimas buvo Jurgis Baltrušaitis, kuris stengėsi išgirsti paslaptingą ir džiugią „pasaulio melodiją“, sujungiančią žmogų, gėlės
žiedą, ir žemės dulkelę. Jo poetinis balsas tarsi šliejosi prie Motiejaus Gustaičio lyrinių rymojimų – „ant baltų kalnų ant aukštųjų / Ant viršūnių jų baltųjų“. Poetas kūrė didelių erdvių pasaulį, siekė aprėpti jūrų gelmes ir begalinius visatos tolius, bet la¬biausiai jam rūpėjo žmogus su natūraliais širdies troškimais, individualia sąmone, turiningu dvasi¬niu gyvenimu.

Rinkinyje „Tarp dviejų aušrų“ vyrauja eilėraščiai, kuriuose tikrovė tarsi ištirpsta vidinėse sub¬jekto nuojautose ir tampa daugiareikšmiais sim¬boliais. Dažniausiai tai šiek tiek egzaltuotas, bet iš esmės natūralus sielos santykiavimas su pasauliu. Psichologinį pagrindą tokiam santykiavimui neretai duoda dramatiškai pritvinkęs vienišos širdies sielvartas ir skundas, daug kur nuoširdžiai išsiliejęs jausminga lyrine išpažintimi:

Vėlai nuklydau aŠ į tuščią lauką Tavim pasigėrėt,

Gilus dangau. Pakėliau veidą į žvaigždėtą aukštį –

Ir tartum lašas jūroj išnykau.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 913 žodžiai iš 3031 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.