Mašinų techninės priežiūros tp-2 periodiškumas ir darbai masinu plovimas
5 (100%) 1 vote

Mašinų techninės priežiūros tp-2 periodiškumas ir darbai masinu plovimas

Mašinų techninės priežiūros (TP-2) periodiškumas ir darbai

Techninė priežiūra – tai kompleksas darbų (operacijų), kuriais siekiama išlaikyti pagal paskirtį naudojamo, laikomo arba transportuojamo gaminio darbingumą arba tvarkingumą. Techninė priežiūra apima mašinos techninės būklės kontrolę (diagnozavimą), valymą ir plovimą, tepimą, varžtų užveržimą, kai kurių dalių pakeitimą (pavyzdžiui, filtravimo elementų, purkštuvų), reguliavimą ir kitus mašinos priežiūros darbus. Mašinų techninės priežiūros darbų apimtis ir periodiškumas nurodytas standartuose, mašinos eksploatavimo instrukcijoje arba mašinos techninės priežiūros technologinėse kortelėse, parengtose gamyklų, mokslo ir techninių paslaugų (serviso) įmonių.

Visus techninės priežiūros darbus galima suskirstyti į dvi grupes:

• būtinus atlikti nustatytu laiku;

• atliekamus pagal reikalą (pašalinami smulkūs gedimai).

Techninės priežiūros sistema – tai logiškai teisingai parinktų instrukcijų, priemonių ir vykdytojų visuma, kuri laiduoja mašinų kokybės išlaikymą ir atstatymą.

Savalaikė ir kokybiška techninė priežiūra leidžia:

• padidinti mašinų techninę parengtį;

• sumažinti išlaidas mašinų remontui;

• prailginti tarpremontinį išdirbį;

• sumažinti degalų ir tepalų sąnaudas;

• sumažinti bendrąsias eksploatacines sąnaudas;

Techninės priežiūros sistemos klasifikuojamos pagal tokius požymius:

• pagal priežiūros periodiškumą;

• pagal priežiūros rūšiy skaičiy;

• pagal priežiūros būdą.

Techninių priežiūrų periodiškumas. Priežiūros sistema parenkama pagal lengvai nustatomą parametrą. Gamyklos, firmos ar komercinės įstaigos mašinų eksploatavimo instrukcijose paprastai nurodo parametrą, pagal kurį turi būti atliekama techninė priežiūra. Rytų Europos ir NVS šalyse darbo apkrova ir priežiūros periodiškumas nustatomas pagal mašinos darbo valandų skaičių, atlikto darbo apimtį, sunaudotų degalų kiekį arba pagal kalendorinių darbo dienu skaičių.

Priežiūra pagal mašinos darbo laiką. Iki pasirodant galingiems traktoriams ir savaeigėms mašinoms, daugelis variklių išdirbio valandų skaitiklių neturėjo, todėl nustatyti darbo valandų skaičių buvo sunku. Dėl to šis rodiklis nelabai tiko techninės priežiūros periodiškumui nustatyti ir praktikoje nelabai paplito. Šiuo metu daugelio mašinų varikliai turi išdirbio valandų skaitiklius. Supaprastėjus darbo laiko apskaitai, jis gali būti naudojamas techninėms priežiūroms planuoti.

Priežiūra pagal atlikto darbo apimtį (išdirbį). Įvairūs laukininkystės darbai lyginami vienas su kitu ir apibendrinami naudojant vieningą rodiklį – sutartinį etaloninį hektarą. Tačiau šį rodiklį naudoti techninės priežiūros periodiškumui nustatyti yra sunku. Be to, dėl dirvos, reljefo ir kelio sąlygų nevienodumo jis nepakankamai tiksliai parodo mašinos darbo apkrovą. Dėl to išdirbis taip pat nerekomenduojamas naudoti priežiūros periodiškumui nustatyti. Tik automobilių ir vilkikų, naudojamų transporto darbams, priežiūros periodiškumui nustatyti kartais naudojami tonokilometrai ir nuvažiuoti kilometrai, kuriais įvertinamas išdirbis.

Priežiūra pagal degalų sąnaudas. Daug žemės ūkio naudotojų priežiūras planuoja pagal šį parametrą. Degalų sąnaudos palyginti gerai atspindi tikrąjį mašinos apkrovimą. Jį naudoti patogu dar ir dėl to, kad degalų apskaita ūkiuose ir įmonėse palyginti nesunkiai gali būti, tiksliau – turėtų būti vykdoma.

Priežiūra pagal kalendorines dienas. Šios sistemos privalumas yra tas, kad serviso dirbtuvės tolydžiai apkraunamos darbais, sistemą lengva įgyvendinti, jos valdymas paprastas. Pagrindinis trūkumas -neįvertinamas tikrasis mašinų apkrovimas.

Be čia aprašytų kuriamos ir diegiamos naujos priežiūros sistemos. Vena iš jų – priežiūros atliekamos vadovaujantis mašinos techninės būklės tyrimo rezultatais. Ši sistema gali būti įgyvendinta tik sukūrus diagnozavimo metodus ir tam reikalingus prietaisus.

Priežiūros pakopų skaičius. Būna trijų ir daugiau pakopų priežiūros. Tikslinga turėti tris pakopas, tada paprasčiau organizuoti darbą, nors gamyklos ir firmos siūlo penkias – šešias, dažnai ir daugiau priežiūros pakopų. Reikia tik, kad visos gamyklos arba firmos rekomenduojamos operacijos būtu atliekamos per kurią nors pakopą.

Priežiūros atlikimo būdai. Pagal atlikimo būdą skiriama vienetinė ir srautinė priežiūra.

Iki pastarojo laiko Lietuvoje mašinų priežiūrą vykdė mechanizatoriai, dirbantys su mašina. Bet jie, neturėdami pakankamai žinių ir būtinų įrengimų, apsiribodavo mašinų valymu ir tepimu. Sudėtingas mašinas privalo prižiūrėti aukštos kvalifikacijos darbininkai gerai įrengtose dirbtuvėse arba mobiliomis techninės priežiūros dirbtuvėmis.

Traktorių techninė priežiūra

1952-1960 m. Lietuvoje traktorių techninių priežiūrų sistema susidėjo iš pamaininės ir keturių pakopų periodinės techninės priežiūros. Vėliau ši sistema buvo supaprastinta. Nuo 1960 m. vidurio buvo atliekama pamaininė ir dviejų pakopų periodinės priežiūros. Bet eksploatavimo patirtis parodė, kad mašinos išdirbis tarp dviejų pirmosios pakopos periodinių priežiūrų yra per ilgas. Todėl nuo 1964 m. Liepos mėn. 1 d. buvo įvesta traktorių techninės
priežiūros sistema, susidedanti iš pamaininės (kasdieninės), trijų pakopų periodinės ir sezoninės priežiūros. Ši sistema su kai kuriais daliniais pakeitimais NVS šalių gamybos traktoriams galioja ir dabar.

Lietuvoje žemės ūkio technikos (traktorių, sudėtingų žemės ūkio mašinų) techninė priežiūra turi būti atliekama vadovaujantis standartu LST 1471:1997.

1 lentelėje pateiktas NVS šaliy gamybos traktorių ir žemės ūkio mašinų, kurių dabar Lietuvoje yra daugiausia, techninės priežiūros periodiškumas išdirbio valandomis, o 2 lentelėje – ir pagal sunaudotų degalų kiekį.

1 lentelė. NVS šalių gamybos mašinų periodinių techninių priežiūrų periodiškumas (skaitiklyje senesniems traktoriams, vardiklyje – pradėtiems gaminti po 1984 m.)

Mašinos pavadinimas Matavimo vienetai Priežiūrų periodiškumas

TP-1 TP-2 TP-3

Traktoriai išdirbio valandos 60/125 240/500 960/1000

Savaeigiai kombainai ir mašinos išdirbio valandos 60 240 –

Kiti kombainai ir mašinos darbo su apkrova valandos 60 – –

Pamaininės techninės priežiūros atliekamos kas 8-10 traktoriaus ar mašinos darbo valandų.

2 lentelė. Traktorių techninių priežiūrų periodiškumas ir apytikris darbo imlumas

Traktorius Periodiškumas pagal sunaudotu degalų kiekį l

Techninės priežiūros darbo imlumas žm. d. h

TP-1 TP-2 TP-3 TP-1 TP-2 TP-3

MTZ-80, MTZ-82 600 2400 9600 2,7 6,9 19,8

T-40M, T-40AM 540 2160 8640 2,0 6,8 18,0

JuMZ-6 480 1920 7680 2,2 5,9 26,1

T-25A 240 960 3840 2,1 2,8 10,8

T-16M 190 760 3040 0,9 2,7 7,7

TP-1, TP-2, TP-3 atlikimo laikas gali skirtis nuo nurodyto -traktoriams iki 10%, o žemės ūkio mašinoms – iki 20%.

NVS šalyse pagamintu automobilių techninių priežiūrų sistema susideda iš pamaininės (PTP); pirmosios (TP-1); antrosios – (TP-2) ir sezoninės techninės priežiūros (STP).

Kiekviena vakarų šalių traktorių gamybos firma savo produkcijai nustato atskirą priežiūros periodiškumą. Pavyzdžiui, traktorių „Zetor“ (Čekija) techninės priežiūros periodiškumas yra 10; 100; 200; 600; 1200; l 800; 2400 darbo valandų. „Massey Ferguson“ (Anglija) 6100 serijos traktorių techninės priežiūros periodiškumas yra 10; 100; 250; 500 ir 1000 darbo valandų.Traktoriaus Fiat-1380 (Italija) techninės priežiūros periodiškumas ir darbų imlumas nurodytas 3 lentelėje.

3 lentelė. Traktoriaus Fiat-1380 techninės priežiūros periodiškumas ir darbo imlumas

Techninė priežiūra Periodiškumas h Darbo imlumas, žm.d.h

vienkartinis bendras per 1600 h

PTP-1 10 0,39 64,20

TA-1 50 0,17 5,44

TA- 2 200 0,37 2,96

TA- 3 400 0,50 2,00

TA-4 800 2,17 4,34

TA-5 1600 2,20 2,20

Traktorių pamaininė (kasdieninė) techninė priežiūra palaiko traktorių darbingumą. Jei prieš kiekvieną darbo dieną gerai patepama, pripilama švarių degalų, priveržiami ir sureguliuojami mazgai bei mechanizmai, be to, darbo metu kontroliuojamas mechanizmų ir sistemų veikimas, traktoriaus techninė būklė ilgai būna gera.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1231 žodžiai iš 4042 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.