Mažeikių nafta
5 (100%) 1 vote

Mažeikių nafta

Turinys

Mažeikiai – stambus naftos perdirbimo centras Lietuvoje ir Pabaltyje 3

AB “Mažeikių nafta” – šiuolaikinė, besivystanti įmonė 3

Nuo žaliavos iki prekinių naftos produktų 4

Naftos ir jos produktų sandėliavimas ir transportavimas 9

Valymo įrenginiai 10

Atmosferos apsauga 12

Naftos paruošimas perdirbimui 14

Fiziniai naftos perdirbimo būdai 15

Vakuuminė mazuto distiliacija 17

Cheminiai naftos perdirbimo būdai. Katalizinis krekingas 17

Benzino katalizinis riformingas 21

Visbrekingas 23

Šildymo aparatai 25

Kokybės kontrolės metodai 27

Sieros kiekio nustatymas benzine ir dyzeliniame kure 30

Sieros kiekio nuatatymas naudojant rentgenogramos spektroskopiją 31

Frakcinės sudėties nustatymas 38

Mažeikiai – stambus naftos perdirbimo

centras Lietuvoje ir Pabaltijyje

AB “ Mažeikių nafta” įsikūrė Lietuvos Respublikos pakraštyje už 18 km į šiaurės vakarus nuo Mažeikių miesto.

Įmonė buvo projektuojama ir statoma ne tik tam, kad aprūpintų naftos produktais Baltijos šalis ir Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį, bet ir didelė dalį jų eksportuotų. Todęl jai buvo parinkta vieta, esanti netoli nuo Klaipėdos ir Ventspilio terminalų. Žaliava – Vakarų Sibiro ir Volgos – Uralo naftų mišinys tiekiama naftotiekiu “Družba”, kurio atšaka nutiesta nuo Novopolocko iki Mažeikių.

Pirmoji įmonës technologinė eilė, kompleksas LK-6U pastatytas 1980m. ; antroji, tokia pati – 1983m., o 1982m. pastatytas kombinuotas bitumų gamybos įrenginys. Kartu su pagrindiniais technologiniais įrengimais buvo pastatyta daug pagalbinių cechų, būtinų stabiliam įmonės darbui užtikrinti. Tai rezervuarų parkas, remontinis-mechaninis matavimo prietaisų ir automatikos, oro-garo tiekimo, elektros tiekimo, vandens ir kanalizacijos, nutekamųjų vandenų valymo cechai ir laboratorija.

Siekiant patenkinti vis didëjantį šviesių naftos produktų : benzino, dyzelinio kuro poreikį, nuspręsta imtis gilesnės naftos konversijos procesų. Pasirinktas mazuto perdirbimo kompleksas KT-1/1. Įrenginys pastatytas ir pradėtas eksploatuoti 1989 metų viduryje. Kartu su šiuo kompleksu pradėti eksploatuoti ir nauji elementarios sieros bei vandenilio gamybos įrenginiai.

Visuose šiuose įmonės gamybiniuose objektuose dirba apie 3700 darbuotojų.

“Mažeikių nafta” – šiuolaikinė, besivystanti įmonė

AB “Mažeikių nafta” – moderni, besivystanti įmonė, lanksčiai reaguojanti tiek į perdirbamos naftos, tiek į gaunamų produktų kokybės ir apimties kitimus, vis didėjančius gamtos apsaugos reikalavimus, užtikrinanti maksimalų naftos perdirbimo gilumą.

Konkurencija naujose ekonominėse sąlygose verčia įmonės specialistus nuolat vystyti ir modernizuoti bei diegti naujus technologinius procesus, gerinti naftos produktų kokybę bei plėsti asortimentą.

Gamyklos perdirbimo pajėgumai siekia 12 mln.tonų naftos per metus. Komplekso sudėtyje pirminis naftos reaktifikacijos benzinų riformingo, žibalo ir dyzelinio kuro hidrovalymo bei dujų frakcionavimo įrenginiai.

1989m. pradėto eksploatuoti mazuto perdirbimo komplekso sudėtyje yra : mazuto vakuuminės distiliacijos, vakuuminio distiliato higrovalymo, katalizinio krekingo bei adsorbcijos ir dujų frakcionavimo įrenginiai. Šiame komplekse yra ir MTBE (metil-tretinio butilo eterio) gamybos blokas. MTBE – didžiaoktaninis benzino komponentas.

Tačiau įmonės vystymosi programa nesibaigia šio komplekso statyba. Artimiausioje ateityje planuojama pradėti statyti alkilinimo įrenginą, kuriame bus galimas dar vienas didžiaoktaninis benzino komponentas. Didžiaoktaniniai benzino komponentai būtini, norint paruošti, atitinkantį pasaulinius standartus, neetiliuotą benziną. Savo eilės laukia ir izomerizacijos įrenginys.

Parengta 3-jų etapų įmonės vystymo programa, apimanti artimiausių 10 metų laikotarpį.

Nuo žaliavos iki prekinių naftos produktų

Naftos perdirbimas prasideda tada, kai pašildyta nafta patenka į pirminį naftos rektifikacijos įrengimą. Nafta – įvairiausių angliavandenilių, turinčių skirtingas virimo temperatūras, mišinys. Remiantis šia savybe, įrenginyje nafta išskirstoma į lengvus ir sunkius komponentus. Distiliacijos produktai yra perdirbami toliau arba maišomi su kitais komponentais.

1schema. AB “Maþeikiø

Nafta” technologiniai procesai ir produkcija.

AB “Mažeikių nafta” gaminamų produktų sąrašas (pagal galiojančius standartus):

Produkcijos rūšis Standarto Nr. Pavadinimas Produkcijos sertif.

Benzinas

A-76

GOST 2084-77Automobilinis, neetiliuotas, vasarinis

Rusijos sert.

A-76 TU 38.401-58-176-96 Automobilinis, neetiliuotas su padidinta pabaigos virimo temperatūra Ukrainos sert.

A-80 TU 38.001165-87 Automobilinis, neetiliuotas (eksportinis) Rusijos sert.

A-92 TU 38-001165-87 Automobilinis (eksportinis) neetiliuotas Rusijos, Ukrainos s.

AI-95 GOST 2084-77 Automobilinis, neetiliuotas, vasarinis Rusijos sert.

AI-95 TU 38.401-58-176-96 Automobilinis, neetiliuotas su padidinta pabaigos virimo temperatûra Ukrainos, Rusijos sert.

Euro-super -95 TU 38.401-48 Automobilinis, Euro-super-95 Rusijos sert.

AI-98 TU 38.401-58-127-95 Automobilinis, “Super plius” Rusijos sert.

A-96 TU 38.001165-87 Automobilinis, eksportinis etiliuotas Rusujos sert.

Dyzelinis kuras

DLE, I rūšis

TU 38.401-58-110-94

Dyzelinis eksportinis kuras

Rusijos sert.

L-0,2-40 I r. GOST 305-82 Vasarinis dyzelinis kuras Rusijos sert.

DZp TU 38.101889-81 Žieminis dyzelinis kuras, turintis depresanto

TU 38.101656-87 Buitinis krosnių kuras, mažai sieringas Rusijos sert.

Tu 38.101656-87 Buitinis krosnių kuras sieringas

TU 38.101567-87 Mažai klampus laivų kuras

Žibalas

RT

GOST 10227-86

Reaktyvinis variklių kuras, aukščiausios rūšies, turintis antioksidacinio, priešdiliminio ir antistatinio priedų

Rusijos sert.

KO-25

TU 38.401-58-10-90 Apšvietimo žibalas Rusijos sert.

Mazutas

40

GOST 10585-75

Labai sieringas, peleningas, 40 markės kūryklų mazutas

40 GOST 10585-75 Sieringas, peleningas, 40 markės kūryklų mazutas

40 GOST 10585-75 Labai sieringas, mažai peleningas, 40 markės kūryklų mazutas Ukrainos sert.

40 GOST 10585-75 Sieringas, mažai peleningas, 40 markės kūryklų mazutas

100 GOST 10585-87 Labai sieringas, peleningas, 100 markės kūryklų mazutas Rusijos sert.

100 GOST 10585-87 Sieringas, mažai peleningas, 100 markės mazutas

100 GOST 10585-87 Labai sieringas, mažai peleningas, 100 markės kūryklų mazutas Rusijos sert.

100 GOST 10585-87 Sieringas, peleningas, 100 markės kūryklų mazutas Rusijos sert.

Siera

9920

GOST 127.1-93

Gabalinė dujinė techninė siera

MTBE TU 38.103704-90 Metil-tretinis butilo eteris

Bitumas

BKK-65

LST 1266-92

Klampusis kelių naftos bitumas

BK-120 LST 1266-92 Klampusis naftos bitumas Ukrainos sert.

BN 70/30 GOST 6617-76 Naftinis statybinis bitumas

BNK 40/180 GOST 9548-74 Naftinis stoginis bitumas

BND 130/200 GOST 22245-90 Naftos klampusis kelio bitumas Ukrainos sert.

(Gudronas) TU 38.101582-75 Žaliava naftos klampiems bitumams, I rūšis

MB-90/75 GOST 6997-77 Mastika kabelių movoms užpildyti, aukščiausia rūšis

Dujos

TU 38.101491-89

Propano-propileno frakcija eksportui

TU 38101490-89 Propano frakcija, A markės

TU 38.101498-79 Butano-butileno frakcija, aukðèiausios markės

OBBF TU 38.101498-79 Butano-butileno frakcija, OBBF markės

TU 38.101497-79 Normalus butanas, aukščiausios markės

TU 38.101492-79 Izobutanas, A markės

PT GOST 20448-90 Suskystintos angliavandenilinės dujos komunaliniams ir buitiniams poreikiams

PBA

GOST 27578-87 Suskystintos angliavandenilinės dujos autotransportui

Po pirminio naftos perdirbimo likęs sunkus produktas – mazutas toliau nukreipiamas perdirbimui į mazuto perdirbimo kompleksą. Čia iš mazuto gaunamas papildomas lengvų frakcijų: dujų, benzino, dyzelinio kuro, -kiekis. Sunkūs mazuto perdirbimo likučiai naudojami kaip katilų kuro komponentai.

Pirminio naftos perdirbimo įrenginys.

Proceso metu, rektifikacinėje kolonoje nafta yra išskirstoma į turinčias skirtingas savybes, lengvas ir sunkias frakcijas.

Dujų frakcionavimo įrenginys.

Pirminio naftos perdirbimo ir riformingo metu gautas dujų mišinys čia valomas ir suskirstomas į atskirus komponentus: propaną, n-butaną, izobutaną.

Benzino katalizinio riformingo įrenginys.

Proseso metu padidinamas benzino frakcijų oktaninis skaičius.

žibalo ir dyzelinio kuro hidrovalymo įrenginys.

Įrenginyje iš žibalo ir dyzelinės frakcijos yra pašalinami organiniai sieros, azoto ir deguonies junginiai.

Vakuuminio mazuto distiliacijos ir visbrekingo įrenginys.

Įrenginyje iš mazuto išskiriama plati frakcija – vakuuminis distiliatas. Sunkus likutis – gudronas nukreipiamas į visbrekingo bloką. Čia iš jo gaunamas katilų kuro komponentas.

Vakuuminio distiliato hidrovalymo įrenginys.

Proceso metu iš vakuuminio distiliato pašalinami sieros junginiai.Katalizinio krekingo įrenginys.

Šiame įrenginyje vakuuminis distiliatas paverčiamas dujomis bei šviesiais naftos produktais: benzinu, dyzeliniu kuru.

Bitumų gamybos įrenginys.

Įrenginyje gudrono nepertraukiamos oksidacijos metu gaminami įvairių markių kelių, statybiniai ir stoginiai bitumai.

Sieros gamybos įrenginys.

Įrenginyje hidrovalymo procesų metu gautas sieros vandenilis paverčiamas elementine siera.

Naftos ir jos produktų sandėliavimas

ir transportavimas

Žaliavinė nafta, prekiniai naftos produktai ir jų komponentai yra kaupiami ir saugomi atskirose 10 tûkst.m3 , 20 tûkst.m3 ir

tûkst.m3 tūrio talpose.

Prekiniai produktai ruošiami, komponuojant atskirus komponentus sraute.Paruošti prekiniai produktai turi atitikti standartų reikalavimus.

Nafta į įmonę, kaip jau minėjau, tiekiama naftotiekiu, o didžioji prekinės produkcijos dalis išvežama geležinkelio cisternomis. Tuo tikslu įmonėje yra sumontuotos šviesių ir tamsių naftos produktų bei dujų pylimo estakados. Nedidelis produkcijos kiekis išgabenamas autocisternomis.

Projektinis gamyklos pajėgumas – 15 mln. tonų per metus. Pagrindinių AB “Mažeikių nafta” įrenginių pajėgumas per metus: atmosferinė reaktifikacija – 15 mln. t; katalizinis riformingas – 2mln. t; žibalo hidrovalymas – 1.2 mln. t; dyzelinio kuro hidrovalymas – 4 mln. t; vakuuminė mazuto reaktifikacija – 5.3 mln. t; vakuuminio distiliato hidrovalymas – 2.4 mln. t; katalizinis krekingas – 2 mln. t; absorbcija ir dujų frakcionavimas – 450 tūkst. t; MTBE gamyba – 350 tūkst. t; sieros gamybos įrenginiai – 70 tûkst. t; visbrekingas – 1.6 mln. t; vandenilio įrenginys – 20 tūkst. t.

Naftos perdirbime, kaip ir kiekviename technologiniame procese, ypač paisoma ekologinių ir gamtosaugos reikalavimų. Nemažos lėšos skiriamos ne tik gamybos vystymui, bet ir aplinkos apsaugai. Įmonės nuotekos išvalomos mechaniniu, fiziko-cheminiu ir biologiniu būdais:

Pirmosios sistemos pajėgumas 28 tūkst. kub. m. per parą; antrosios sistemos pajėgumas 12 tūkst. kub. m. per parą. Atskiruose valymo įrenginiuose mechaniniu ir biologiniu metodais valomos ir Mažeikių miesto nuotekos – iki 50 tūkst. kub. m. per parą.

Įmonėje įdiegta monitoringo sistema, aplinkos apsaugos specialistai, naudodamiesi moderniais prietaisais, kontroliuoja išmetamų teršalų kiekį įmonės viduje ir už jos ribų.

Valymo įrenginiai

AB “Mažeikių nafta” valymo įrengimai skirti bendrovės I, II sistemų, ūkinių – buitinių ir Mažeikių ūkinių – buitinių nuotekų valymui.

I-os sistemos nuotekos – tai gamybinės nuotekos iš įrenginių, siurblių, prekinių ir tarpinių rezervuarų parkų, prekių, žaliavų cecho, apytakinio vandens blokų, termofikacinės elektrinės, Bugenių gel. stoties ir kt. objektų bei lietaus nuotekos iš užstatytos teritorijos. I-os sistemos nuotekų projektinis kiekis 1000 m3/val.

II-os sistemos nuotekos – tai gamybinės naftos produktais, mineralinėmis druskomis ir sieros junginiais užterštos nuotekos iš ELOU (įrenginių LK – 6U Nr. 1, 2 sekcijų Nr. 100), technologinis kondensatas iš KT įrenginio, naftos rezervuarų drenažiniai vandenys ir kt. II-os sistemos nuotekų projektinis kiekis – 260 m3/val.

I ir II sistemos nuotekos valomos atskirai. Pirmiausia vykdomas mechaninis valymas smėlio gaudyklėse, naftos gaudyklėse, papildomo nusodinimo nusodintuvuose. Flotatoriuose nuotekos valomos fiziko – cheminiu būdu. Po to vyksta biologinis valymas aerotankuose mikroorganizmų pagalba. I-os sistemos nuotekos praeina vienos pakopos biologinį valymą (aerotankas, antriniai nusodintuvai), o II-os sistemos nuotekos prieš biologinį valymą sumaišomos su bendrovės ūkinėmis – buitinėmis nuotekomis, prieš tai išvalytomis atskiruose mechaninio valymo įrenginiuose, ir praeina dviejų pakopų biologinį valymą (aerotankas, antriniai nusodintuvai, aerotankas, tretiniai nusodintuvai). Po biologinio valymo nuotekos dar papildomai valomos papildomo valymo flotatoriuose.

I-os sistemos nuotekos po valymo grąžinamos į įmonę apytakinės sistemos ir priešgaisrinio vandentiekio papildymui.

Išvalytos II-os sistemos nuotekos išpumpuojamos į tvenkinius – sukauptuvus, o iš jų pumpuojamos į Baltijos jūrą.

Mažeikių miesto nuotekos valomos atskirai nuo bendrovės nuotekų. Pirmiausia jos patenka į priėmimo kamerą, paskui prateka pro groteles ir toliau valomos horizontaliose smėlio gaudyklėse, radialiniuose nusodintuvuose ir biologinio valymo įrenginiuose (aerotankas, antriniai nusodintuvai). Po valymo Mažeikių miesto nuotekos išleidžiamos į Ventos upės baseiną.

ATMOSFEROS APSAUGA

AB “Mažeikių nafta” yra viena didžiausių pramonės įmonių Lietuvoje. Todėl savaime suprantama, kad pagal išmetamą į atmosferą teršalų kiekį taip pat yra toli ne paskutinėje vietoje. Akcinėje bendrovėje yra daugiau kaip 100 atmosferos taršos šaltinių (neskaitant mobilių). Taršos šaltiniai yra skirstomi į stacionarius ir mobilius, organizuotus ir neorganizuotus. Organizuoti šaltiniai turi specialų įrenginį, per kurį teršiančios medžiagos kryptingai išmetamos į atmosferą. Tai technologinių įrenginių kaminai, ortakiai, fakelai ir pan. Neorganizuoti atmosferos teršimo šaltiniai neturi specialaus įrenginio teršiančioms medžiagoms išmesti. Tai nuotekų valymo įrenginiai, rezervuarų parkas, naftos produktų užpylimo – išpylimo estakados, vandens aušinimo bokštai, technologinių įrenginių nesandarios vietos (flanšiniai sujungimai, sandarinimai ir pan.).

Organizuotų taršos šaltinių kenksmingų medžiagų išmetimai, neskaitant vent. sistemų, sudaro apie 20 visų teršalų. Angliavandenilių, išsiskiriančių nuo atvirų nuotekų valymo įrenginių paviršių dalis sudaro apie 50 visų teršalų.

Pagrindinės teršiančios medžiagos, išsiskiriančios į atmosferą, yra angliavandeniliai bei degimo produktai (anglies monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas).

Anglies monoksidas susidaro, kai kure esanti
anglis jungiasi su deguonimi.

Sieros dioksidas susidaro, kure esančiai sierai jungiantis su deguonimi.

Azoto oksidai susidaro iš deguonies ir oro azoto, jį įkaitinus iki liepsnos temperatūros.

Kiekvienais metais, remiantis nustatytu grafiku, akcinės bendrovės sanitarinė laboratorija atlieka teršimo šaltinių inventorizaciją. Inventorizacijos tikslai yra: į atmosferą išmetamų teršalų apskaita, kokybiniai ir kiekybiniai iš atskirų teršimo šaltinių išmetamų medžiagų matavimai, atmosferą teršiančių medžiagų valymo įrenginių darbo efektyvumo kontrolė, nustatytų normatyvų kontrolė.

Matavimai atliekami instrumentiniais, ekspres ir laboratoriniais – instrumentiniais metodais pagal su aplinkos apsaugos ministerija suderintas metodikas. Taip pat akcinėje bendrovėje yra įdiegta JAV gamybos teršalų kontrolės sistema “Amatek”.

AB “Mažeikių nafta” sanitarinė laboratorija atlieka ir atmosferinio oro už įmonės sanitarinės zonos užterštumo kontrolę.

Be sanitarinės laboratorijos teršalų išsiskirimo į atmosferą kontrolę atlieka ir aplinkos apsaugos ministerijos analitinės kontrolės laboratorijos.

Gamtosauginiai veiklai akcinėje bendrovėje vadovauja aplinkos apsaugos skyrius.

Akcinės bendrovės gamtosauginių priemonių plane yra numatomos priemonės, skirtos į aplinką išsiskiriančių teršalų kiekio sumažinimui. Tai gali būti ir naujų ekologiškų įrengimų bei aparatų pirkimas, ir esančių įrengimų bei technologinio proceso pertvarkymas ir tobulinimas. Siekant sumažinti azoto oksidų skaičių, įrenginyje LK – 2 įdiegtas amoniakinio vandens įpurškimas į technologines krosnis, sieros dioksido kiekį būtų galima sumažinti, naudojant kurą su mažesniu sieros kiekiu, efektyvi angliavandenilių kiekio mažinimo priemonė yra nuotekų valymo įrengimuose esančių atvirų paviršių mažinimas. Sumažinti anglies monoksido ir azoto oksidų kiekį galima, tobulinant degimo procesą, diegiant technologinėse krosnyse naujos, pažangios konstrukcijos degiklius.

Akcinėje bendrovėje yra įdiegtos ir labai brangiai kainuojančios gamtosauginės priemonės. Atvirus paviršius nuotekų valymo įrengimuose mažina naftos šlamoperdirbimo įrenginys, kainavęs 2.2 mln. DM. Automatizuota teršalų kontrolės sistema “Ametek” kainavo 1.4 mln. USD.

Kiekvienais metais aplinkos apsaugos ministerija patvirtina leidimą išmesti į atmosferą teršalų kiekį. Už metamus į atmosferą teršalus akcinė bevdrovė nustatyta tvarka sumoka mokesčius. Didžiąja dalimi išmetamų į atmosferą teršalų kiekį salygoja perdirbtos naftos kiekis.

Metinis vandens sunaudojimas (1997m.) 106574 tūkst. kub. m

Tame tarpe:

-geriamo 836 tūkst. kub. m.

-upės 5611 tūkst. kub. m.

-apytakinio 95532 tūkst.kub. m.

-pakartotinai naudojamo 4595 tūkst. kub. m.

Į Baltijos jūrą po biologinio valymo išleista 5031 tūkst. kub. m. nuotekų, iš jų 5024 tūkst. kub. m. bendrovės nuotekų.

Išvalyta valymo įrengimuose ir išleista į Varduvos upės baseiną 3294 tūkst. kub. m. Mažeikių miesto nuotekų.

Į atmosferą iš bendrovės taršos šaltinių išmesta 27714.559 t teršalų.

Oro valymo nuo teršalų įrenginiuose sugaudyta:

-sieros vandenilio 1454.478 t

-angliavandenilių 77497.699 t

Už aplinkos teršimą 1997m. sumokėta mokesčių 3305129.57 Lt

Už gamtinių išteklių naudojimą sumokėta 56656.75 Lt

Už padidintą, negu leidžiama aplinkos teršimą sumokėta 9655.06 Lt sankcija.

Naftos paruošimas perdirbimui

Naftos nudruskinimas ir nuvandeninimas. Paskirtis – vandens ir druskų pašalinimas iš naftos prieš paduodant ją į perdirbimą. Efektyvus nuvandeninimas ir nudruskinimas įgalina žymiai sumažinti technologinių įrengimų koroziją, išvengti katalizatorių dezaktyvacijos, pagerinti naftos produktų kokybę.

Žaliavinė nafta yra vadinama nudruskinta ir nuvandeninta, kai joje druskų kiekis – ne daugiau 3-4 mg/l ir vandens, ne daugiau 0.1 masės .

Nafta su vandeniu sudaro emulsiją, t. y. sistemą sudarytą iš dviejų, netirpių vienas kitame, skysčių. Naftos emulsijos būna dviejų tipų: “nafta vandenyje” – hidrofilinė ir “vanduo naftoje” – hidrofobinė.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2490 žodžiai iš 8224 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.