Meilės himno egzegezė
5 (100%) 1 vote

Meilės himno egzegezė

MEILĖS HIMNO EGZEGEZĖ

Šiame postmoderniame pasaulyje meilės tema ir pati meilė, kaip

jausmas ir sąvoka, yra subanalinti ir per daug nuvertinti. Todėl kyla noras

sugrįžti būtent prie meilės temos, kurią gvildena apaštalas Paulius pirmame

laiške Korintiečiams, ir atlikti meilės himno egzegezę. Remsimės

religijotyros žodynu, Šventuoju Raštu, Biblijos enciklopedija, bei Kosto

Burbulio knyga “Kas slypi Šventojo Rašto žodyje”.

Kaip žinome, Bibliją geriausiai interpretuoja pati Biblija, todėl

dažniausiai remsimės ja.

“1 Jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės, aš

tebūčiau žvangantis varis ir skambantys cimbolai. 2 Ir jei turėčiau

pranašystės dovaną ir pažinčiau visus slėpinius ir visą mokslą, jei

turėčiau visą tikėjimą, kad galėčiau net kalnus kilnoti, tačiau neturėčiau

meilės, aš būčiau niekas. 3 Ir jei išdalyčiau vargšams visa, ką turiu,

jeigu atiduočiau savo kūną sudeginti, bet neturėčiau meilės, nieko

nelaimėčiau. 4 Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi; meilė

nesididžiuoja ir neišpuiksta. 5 Ji nesielgia netinkamai, neieško sau

naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, 6 nesidžiaugia

neteisybe, su džiaugsmu pritaria tiesai. 7 Ji visa pakelia, visa tiki,

viskuo viliasi ir visa ištveria. 8 Meilė niekada nesibaigia. Išnyks

pranašystės, paliaus kalbos, baigsis pažinimas. 9 Mūsų pažinimas dalinis ir

mūsų pranašystės dalinės. 10 Kai ateis metas tobulumui, kas yra dalinis –

pasibaigs.” (1 Kor 13: 1-10).

Kalbėjimas kalbomis – kitaip glososolalijos (gr. (((((( –

nesuprantamas žodis + ((((( – plepėjimas) – beprasmių žodžių, jų dalių

šukaliojimas apėmus religinei ekstazei. Glosolalija paplitusi kai kurių

sektų religiniuose kultuose[1]. Jau sekančiame skyriuje apaštalas Paulius

plačiau kalba apie kalbų kalbėjimo ir pranašysčių dovanas: “Kas kalba

kalbomis, ne žmonėms kalba, bet Dievui; juk niekas jo nesupranta, jis

Dvasioje kalba slėpiningus dalykus. O kas pranašauja, tas sako žmonėms

pamokymus, paskatinimo bei paguodos žodžius. Kas kalba kalbomis, pats save

tobulina, o kas pranašauja – ugdo Bažnyčią…” (1 Kor 14: 2-5 ir toliau).

Pranašystėmis ir pranašavimu Senajame Testamente užsiimdavo pranašai. Jų

pareiga buvo pranešti Dievo valią jo tautai. Jie dažnai skelbdavo Dievo

nuosprendžius pasauliui, aiškindami, kaip Dievas sutvarkys esamą ir būsimą

gyvenimą[2]. Pranašai kalbėdavo Dievo vardu ir pradėdavo reikšti jo valią

žodžiais: “Taip kalba Viešpats…” (Jer 2: 5a). Tikrasis pranašas visuomet

buvo Dievo pašauktasis. Taip kalbama apie Jeremijo pašaukimą: “Dar prieš

sukurdamas įsčiose, aš tave pažinau, dar prieš tau gimstant, tave

pašventinau, pranašu tave tautoms paskyriau” (Jer 1: 5). Pranašavimas

izraelitų tarpe buvo svarbus dalykas, tačiau anot apaštalo Pauliaus, meilė

yra daug svarbesnis dalykas.

Pažiūrėkime ką apie žmogų ir jo sukūrimą kalba pats Dievas: “Tuomet

Dievas tarė: “Padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą; tevaldo

jis jūros žuvis, ir padangių sparnuočius, ir galvijus, ir visus laukinius

žemės gyvulius, ir visus žemėje šliaužiojančius roplius!” Dievas sukūrė

žmogų pagal savo paveikslą, pagal savo paveikslą sukūrė jį; kaip vyrą ir

moterį sukūrė juos… Dievas apžvelgė visa, ką buvo padaręs, ir iš tikrųjų

matė, kad buvo labai gera” (Pr 1: 26, 27, 31a). Tačiau jau kitoje vietoje

Dievas gailisi sukūręs žmogų: “Viešpats matė, koks didelis buvo žmonių

nedorumas žemėje ir kaip kiekvienas užmojis, sumanytas jų širdyse, linko

visą laiką tik į pikta. Ir Viešpats gailėjosi sukūręs žmogų žemėje, ir jam

gėlė širdį. Viešpats tarė: “Nušluosiu nuo žemės paviršiaus žmones, kuriuos

sukūriau, žmones drauge su gyvuliais, ropliais ir padangių paukščiais, nes

gailiuosi juos padaręs”. Bet Nojus rado malonę Dievo akyse” (Pr 6: 5-8).

Angelais (gr. αγγελος – pasiuntinys) Biblijoje vadinamos antgamtinės

būtybės, supančios Dievo sostą. Jėzus sako, kad angelai kartu su Dievu

“džiaugiasi… dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio” (Lk 15: 10). Angelai dar

vadinami dangiškosiomis būtybėmis Jobo knygoje (Job 1: 6), patarlėse jo

galybėmis, jo tarnais (Ps 103: 21), Danieliaus pranašystėje galingaisiais

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 694 žodžiai iš 2290 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.