Melagingi parodymai išvados ir vertimas
5 (100%) 1 vote

Melagingi parodymai išvados ir vertimas

ĮVADAS

Tiek byloje dalyvaujantys asmenys, tiek pats bylą nagrinėjantis teismas nėra apsaugoti nuo neteisingo sprendimo ar nuosprendžio priėmimo. Neteisėtą ar nepagrįstą teismo sprendimą (nuosprendį) gali sąlygoti įvairios objektyvios ir subjektyvios priežastys: neteisingai nurodytos faktinės aplinkybės,melagingi liudytojų parodymai, suklastoti rašytiniai įrodymai, prieštaringi teisės aktai, nevieninga teismų praktika, taip pat ir nedidelė teisėjo patirtis ar net nesąžiningumas.

Melagingi parodymai, išvados ir vertimas iš esmės trukdo bylos tyrimui ir tiesos nustatymui baudžiamosiose bylose. Jie gali pakreipti tyrimą ir bylos nagrinėjimą neteisinga kryptimi ir būti viena iš esminių prielaidų priimant nepagrįstą ir neteisėtą nuosprendį ar kitą teismo sprendimą baudžiamojoje byloje. Minimais nusikaltimais taip pat pažeidžiamos baudžiamajame procese dalyvaujančių asmenų, visų pirmą įtariamųjų, kaltinamųjų, teisiamųjų, nukentėjusiųjų teisės, teisėti interesai.

Siekiant tikslo palyginti senojo ir naujojo Baudžiamųjų kodeksų straipsnius, buvo iškelti tokie uždaviniai:

1. susipažinti su duotų nusikaltimų sąvoka ir samprata;

2. sužinoti, ar analizuojami nisikaltimai dažnai sutinkami praktikoje;

3. išanalizuoti nusikaltimų sudėtį;

3.1. objektą;

3.2. subjektą;

3.3. objektyviąją pusę;

3.4. subjektyviąją pusę;

3.5. motyvus.

1. MELAGINGI PARODYMAI, IŠVADOS IR VERTIMAS

Baudžiamojo proceso įstatymas nustato, kad teisingumą Lietuvoje vykdo tik teismas. Tik teismas žmogų gali pripažinti kaltu arba išteisinti. Tačiau iki teismo sprendimo tą bylą rengia teisėsaugos institucijos (policija, prokuratūra), be to jau priėmus teismui nuosprendį jį vykdo atitinkamos įstaigos, kurioms tai pavesti vykdyti.

Taigi plačiąja prasme tai irgi yra teisingumo vykdymas. Taip suprantamas teisingumas (plačiai) ir 34 skyriuje. Šiame skyriuje nereglamentuojami nusikaltimai teisingumui, padaromi teisingumo institucijų pareigūnų. Pvz., nekalto asmens patraukimas baudžiamojon atsakomybėn, neteisėtas suėmimas, atvesdinimas, vertimas duoti parodymus. Šių institucijų pareigūnų neteisėti veiksmai traktuojami ne kaip nusikaltimai teisingumui, o valstybės tarnybai (piktnaudžiavimas, kyšininkavimas). Tai gal ir nelabai pagrįsta įstatymo leidėjo pozicija, nes pagrindinis objektas, į kurį kėsinamasi – teisingumas.

Dažniausiai sutinkamas praktikoje daromas nusikaltimas teisingumui numatytas BK 235 str. melagingi parodymai policijoje, prokuratūroje, teismuose apklausiant nukentėjusiuosius, o ypač liudytojus, jei labai dažnai teikia melagingus parodymus). Bet tai retai pavyksta, nes įvykį matę du žmonės ir nemeluodami gali duoti skirtingus parodymus. Įrodyti, kad jie sąmoningai iškreipia duomenis praktiškai neįmanoma. Melagingais parodymais suprantamas ne tik neteisingų duomenų pateikimas, bet ir nutylėjimas žinomų duomenų.

BK skyrius Užregistruota nusikalstamų veikų Iš jų Tyrimo rezultatai

Nusikaltimų Sunkių ar labai sunkių nusikaltimų Baudžiamųjų nusižengimų BPK 220 str. BPK 418 str. BPK 426 str.

BK 235 str. 12 12 – – 3 4 1

1 pav. Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas Lietuvos Respublikoje

per 2004 m. sausio mėnesį.

Duomenys pagal Informacijos ir ryšių departamentą prie VRM.

BK skyrius Užregistruota nusikalstamų veikų Iš jų Tyrimo rezultatai

Nusikaltimų Sunkių ar labai sunkių nusikaltimų Baudžiamųjų nusižengimų BPK 220 str. BPK 418 str. BPK 426 str.

BK 235 str. 25 25 – – 12 4 –

2 pav. Duomenys apie nusikalstamas veikas, padarytas Lietuvos Respublikoje

per 2003 m. gegužės-liepos mėnesį.

Duomenys pagal Informacijos ir ryšių departamentą prie VRM.

Sąvoka “melagingas” paprastai reiškia visišką ar dalinį neatitikimą tikrovės, jos sąmoningą iškraipymą arba neigimą realių, egzistuojančių faktų ir nurodymą išgalvotų.

Baudžiamajame procese parodymai yra: faktiniai duomenys apie įrodinėjimo dalyką, t.y. apie nusikaltimo įvykį (nusikaltimo padarymo laiką, vietą, būdą ir kitas aplinkybes); kaltinamojo kaltumą; aplinkybes, turinčias įtakos kaltinamojo atsakomybės pobūdžiui ir laipsniui; kaltinamojo ir nukentėjusiojo asmenybę, jų tarpusavio santykius, santykius su liudytojais; apie byloje esančius įrodymus ir kt. Bylai svarbias aplinkybes. Melagingi parodymai apie minėtas svarbias esminės reikšmės bylai turinčias aplinkybes gali būti pagrindas baudžiamajai atsakomybei.

Baudžiamųjų bylų procese nustatyta įrodymų rinkimo, įtvirtinimo, pateikimo tvarka, pvz., jie turi būti gauti iš tinkamų, leistinų šaltinių, juos gali rinkti tik kompetentingos institucijos, pareigūnai, įrodymai turi būti tinkamai įforminti. Šios tvarkos būtina laikytis gaunant visus įrodymus, taigi ir parodymus. Todėl sprendžiant baudžiamosios atsakomybės už melagingus parodymus klausimą svarbu, ar jie gauti nepažeidžiant apklausos taisyklių ir tvarkos, ar jie tinkamai procesiniai įforminti, pasirašyti juos davusių, priėmusių asmenų, ar apklaustieji įspėti pasirašytinai dėl baudžiamosios atsakomybės už melagingus parodymus.

Nėra nusikaltimo sudėties, jei melagingi parodymai buvo pažadėti kaltininkui iš anksto, dar iki jo nusikaltimo padarymo (pvz., rengimosi nusikaltimo metu kuriant alibi). Tokius parodymus davę asmenys yra kaltininko
bendrininkai (intelektualinis padėjimas) jų bendrame nusikaltime, o ne melagingų parodymų subjektai. Nebus melagingų parodymų sudėties ir tais atvejais, kai asmuo, melagingai pranešęs apie nusikaltimą ar melagingai įskundęs kitą asmenį, vėliau, patvirtindamas, pagrįsdamas savo pranešimą ar įskundimą, parengtinio tyrimo ar teisinio nagrinėjimo metu duoda melagingus parodymus. Tokie parodymai- tai ankstesnės veikos (melagingo pranešimo ar įskundimo) tęsinys, ir savarankiško nusikaltimo sudėties nesudaro.

Šiuo metu Jūs matote 34% šio straipsnio.
Matomi 818 žodžiai iš 2429 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.